Daad – dodatkowe stypendia na studia w Niemczech

 1. Home
 2. >
 3. blog test
 4. >
 5. Studia w Niemczech
 6. >
 7. Daad – dodatkowe stypendia...

Daad czyli dokładnie German Academic Exchange Services (Niemieckie zagraniczne usługi akademickie) jest organizacją niemiecką wspierającą wymiany zagraniczne i studentów zagranicznych, którzy chcą przyjechać do Niemiec na studia.

Organizacja zajmuje się między innymi koordynowaniem Erasmus+ dla Niemiec i przede wszystkim wsparciem edukacji zagranicznej.

Daad oferuje finansowania i programy dla różnych instytucji wspierających akademickie wymiany zagraniczne i edukację międzynarodową.

Najważniejsze działania organizacji to:

 • umiędzynaradawianiem uczelni i innych instytucji badawczych w Niemczech
 • oferowanie stypendiów na studia
 • zrównoważony rozwój w krajach rozwijających się

Daad zrzesza wiele szkół wyższych z Niemiec i koordynuje projekty edukacyjne – między innymi w Polsce.

Daad Polska promuje edukację niemiecką i naukę języka niemieckiego, wspiera także studentów z Polski poszukujących finansowania na studia i wyjazdy naukowe do Niemiec.

Warszawa jest siedzibą Daad w Polsce – tam znajduje się polskie biuro organizacji, które koordynuje prace organizacji w Polsce.

Student aplikujący online o stypendium daad

Stypendium Daad

Główne wsparcie, którego studenci poszukują to stypendia Daad czyli wsparcie finansowe organizacji promującej środowisko akademickie w Niemczech.

Organizacja nie oferuje tylko jednego stypendium, ale wiele różnych możliwości. Stypendium Daad, o które studenci i aplikanci na studia zagraniczne mogą się ubiegać to między innymi:

 • stypendium na studia magisterskie (przyznawane za rok lub 2 lata)
 • stypendia na pobyty badawcze (dla absolwentów studiów magisterskich czy doktoranckich, dotyczy pobytów krótko i długoterminowych)
 • stypendium na kursy wakacyjne (dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, finansowanie przyznawane jest na maksymalnie 4 tygodnie).

Przykładowo analizując stypendium na studia magisterskie, oto jego najważniejsze punkty:

 1. Stypendyści to studenci chcący rozpocząć studia magisterskie w Niemczech na uczelni ‘state-recognised’.
 2. Konieczne jest ukończenie studiów licencjackich z oceną nie mniejszą niż 4,5.
 3. Stypendium przyznawane jest od 1 roku do 2 lat i jest wypłacane miesięcznie – począwszy od października, kiedy rozpoczynają się studia 
 4. Miesięczna rata stypendium to 861 euro. Oprócz tego, w ramach stypendium studentowi przysługuje ubezpieczenie zdrowotne oraz zwrot kosztów podróży na studia. 
 5. Praca podczas studiów, na które zostało przyznane stypendium jest możliwa ale jest potrzebna na to indywidualna zgoda Daad.
 6. Aplikacja o stypendium trwa do 15 listopada (w 2021 roku). Możliwe jest złożenie aplikacji online, która musi zawierać formularz aplikacyjny, CV, list motywacyjny, potwierdzenie umiejętności językowych na poziomie B1/B2 i dyplom studiów licencjackich (oraz jego tłumaczenie przysięgłe). Aplikację o stypendium składa dodatkowo poza aplikację na studia.

Daad oferuje egzamin językowy OnSET, który aplikanci do stypendiów Daad mogą wykonać bezpłatnie, a jego wyniki wtedy dołączyć do aplikacji o stypendium.

Oprócz podstawowej kwoty stypendium, Daad może również przyznać dodatkowe finansowanie na koszty życia czy na koszty kursu językowego (jeśli taki będzie wymagany na wybranej uczelni w Niemczech).

To przykład jednego ze stypendium, ale Daad oferuje również inne stypendia, w tym stypendia kierunkowe – np. na studia architektoniczne, muzyczne czy filmowe.

Oprócz stypendiów Daad, w Niemczech istnieje jeszcze dużo organizacji pozarządowych, które oferują pomoc finansową na studia w Niemczech.

Więcej o nich możesz przeczytać na stronie Daad.

 1. Home
 2. >
 3. blog test
 4. >
 5. Studia w Niemczech
 6. >
 7. Daad – dodatkowe stypendia...

Spis treści

Może Cię zainteresować

System edukacji w USA – jak wygląda, matura, rankingi, wakacje, oceny

System szkolnictwa podstawowego w USA różni się od tego w Polsce przede wszystkim tym, że kładzie mniejszy nacisk na egzaminy. [...]

MBA – co to, wymagania, dyplom, jak się dostać

Marzysz o zajęciu wysokiego kierowniczego stanowiska? Chcesz poszerzyć posiadane kompetencje zawodowe, studiując na uczelni, która zagwarantuje Ci bardzo wysoki poziom [...]

MBA na Harvard – czy warto, wymagania, czesne

Jesteś menedżerem średniego stopnia i chcesz awansować na wyższe stanowisko? Chcesz objąć nowe, dobrze płatne stanowisko i dlatego myślisz o [...]

Oxbridge – oxford vs cambridge, jak się dostać

Mówiąc o zagranicznych uczelniach, które cieszą się doskonałą opinią i uznawane są za najbardziej prestiżowe, nie można zapomnieć o brytyjskich [...]