Studia w Danii - kierunki, opinie, wymagania, koszty

 1. Home
 2. >
 3. Studia w Danii

Spis treści

Studia w Danii są 4. najpopularniejszym wyborem studiów zagranicznych, zaraz po studiach w Anglii Niemczech i Holandii. Rocznie około 1,5 tysiąca Polskich studentów studiuje na uczelniach wyższych w Danii.

Co przyciąga Polaków do tego kraju i z jakimi wymaganiami oraz kosztami trzeba liczyć się przy studiach w Danii?

EduCat Insurance, Ubezpieczenie dla studentów za granicą

Jak wyglądają studia w Danii?

Dania od wielu lat jest nieustannie w Top 3 najszczęśliwszych państw na świecie.

Co sprawia, że jest na tak wysokim miejscu?

Studenci podkreślają, że doceniają w Danii:

 • Balans między pracą a życiem prywatnym – w Danii tydzień pracy trwa maksymalnie 37 godzin oraz można brać do 5 tygodni urlopu co roku
 • Wysokie zarobki – Dania ma jedno z najwyższych PKB na świecie co odzwierciedla się w wysokich pensjach
 • Dbałość o ekologię – Dania jest jednym z państw z najczystszym powietrzem w całej Europie
 • Bezpłatne studia – szkolnictwo wyższe w Danii jest bezpłatne dla wszystkich studentów europejskich

W Danii możesz studiować na 5 rodzajach uczelni: 

 • Universities
 • University Colleges
 • Business Academies
 • Artistic Higher Institutions
 • Schools of Maritime Education

Najwięcej kierunków w języku angielskim oferują University Colleges oraz Business Academies, gdzie studia licencjackie trwają między 3 a 4 lata i łączą naukę na uczelni i obowiązkowy staż zawodowy w programie studiów. Podobnie jak w Holandii, wielu studentów poszukujących praktycznego doświadczenia wybiera studia w Danii.

Więcej o uczelniach przeczytasz w zakładce Studia w Danii – Uczelnie.

Studenci wyjeżdżający do Danii, często decydują się zamieszkać w Kopenhadze
Studenci wyjeżdżający do Danii, często decydują się zamieszkać w Kopenhadze

Studia w Danii - Kierunki

W zależności od rodzaju uczelnie będą oferowały inne kierunki.

Universities stawiają na kierunki teoretyczne, University Colleges na teorię połączoną z praktyką, podczas gdy Business Academies stawiają na kierunki okołobiznesowe.

Rodzaj uczelniJakie oferują kierunki?Przykłady uczelniIle trwają studia licencjackie?
UniversitiesEconomics, Mathematics, Antrophology, Chemistry, Cognitive ScienceAalborg University, Aarhus University, University of Copenhagen, Roskilde University, University of Southern Denmark3 lata
University CollegesArchitectural Technology, Engineering, Computer Science, Marketing Management, Multimedia Design, Design and Technology, Software Engineering, LogisticsVIA University College, UCL University College, University College of Northern Denmark

2,5 - 3,5 roku
Business AcademiesMultimedia Design, Tourism Management, International Business, Computer Science, Business and Sociology, Marketing Management, Language and CultureBusiness Academy Aarhus, Copenhagen Business School, Zealand Academy, 2 - 3 lata

Artistic Higher InstitutionsComposition, Crafts, Dance and Choreography, Jazz, Sound Engineer, Classical Music, Architectural TechnologyDanish National Academy of Music, The Danish National School of Performing Arts, The Royal Danish Academy of Music

3 lata
Schools of Maritime EducationEnergy - Technology and Management, Vessel ManagerCopenhagen School of Marine Engineering and Technology Management, Aarhus School of Marine and Technical Engineeringdo 1 roku

Schools of Maritime Education to bardziej szkoły doszkalające, które są płatne i najczęściej oferują kursy zawodowe.

Na pozostałych uczelniach w Danii w ramach studiów I stopnia występują dwa rodzaje kierunków – AP degree oraz Bachelor degree.

Bachelor degree jest równoważne standardowym studiom licencjackim, które dają wykształcenie wyższe niepełne i po nich można kontynuować studia na poziomie magisterskim. Bachelor trwa 3 lata i oferują go Universities, University Colleges oraz Artistic Higher Institutions.

AP degree nie jest równoważny studiom licencjackim. To rodzaj programu z przygotowaniem zawodowym, który umożliwia zdobycie praktycznego doświadczenia, ale nie daje wykształcenia wyższego. AP degree trwa zazwyczaj 2-2,5 roku i jest oferowany na University Colleges oraz na Business Academies.

Chcąc zdobyć pełne wykształcenie na poziomie licencjatu, po AP degree konieczne jest zrobienie kierunku Top-Up. Taki kierunek trwa zazwyczaj 1,5 roku i często można go studiować na tej samej uczelni co AP degree. Uwaga! Nie ma gwarancji, że dostaniesz się na taki kierunek, jest ich zazwyczaj o wiele mniej niż miejsc na AP degrees.

Tutaj dobrą alternatywą jest Top-Up robiony w innym kraju – np. w UK czy Niemczech.

AP degree + Top-Up jest równoważne Bachelor degree, wtedy można starać się o studia magisterskie czy określać swoje wykształcenie jako wyższe.

Studia w Danii po angielsku są możliwe i na AP degree, Bachelor degree oraz Top-Up.

Dania oferuje jednak ograniczony zakres kierunków I stopnia nauczany po angielsku.

Od 2022 roku wprowadzane są kolejne ograniczenia jeśli chodzi o kierunki po angielsku — głównie kierunki na Business Academies zostają zamknięte bądź ograniczone.

Jakie są najpopularniejsze kierunki studiów anglojęzycznych w Danii?

 • Computer Science 
 • Business studies (Marketing, Economics, Logistics)
 • Architectural Technology
 • Engineering

Studenci zagraniczni wybierają najczęściej studia informatyczne, biznesowe, ekonomiczne lub techniczne – takich kierunków po angielsku jest również najwięcej w Danii.

Artistic Higher Institutions natomiast oferują też studia artystyczne po angielsku – tutaj popularne kierunki to studia związane z komponowaniem, choreografią bardziej pod kątem muzyki klasycznej.

W Danii znajdziesz też kierunki takie jak Projektowanie Multimedialne, Animację czy Grafikę.

Jakich kierunków nie znajdziesz po angielsku w Danii?

W Danii nie ma możliwości studiowania psychologii czy kierunków z zakresu zdrowia na poziomie studiów licencjackich. To samo dotyczy studiów językowych. Takie kierunki są dostępne w Danii, ale tylko po duńsku.

Studia medyczne w Danii

Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość kierunków w języku angielskim w Danii, nie ma możliwości studiowania medycyny po angielsku na poziomie licencjatu.

W ramach studiów magisterskich można aplikować na studia okołomedyczne – Chemia Medyczna, Fizyka, Biologia Molekularna, Zdrowie Publiczne.Medycynę po duńsku można studiować na Aalborg University, Aarhus University, University of Copenhagen oraz University of the Southern Denmark.

Studia architektoniczne w Danii

W ramach studiów licencjackich Bachelor degree w ramach studiów architektonicznych po angielsku można zdobyć z Architectural Technology and Construction Management.

To kierunek, który nie przygotowuje stricte do pracy architekta. Technologia architektury opiera się na przygotowaniu pod kątem zawodowym do pracy na budowie.

Architekturę w Danii możesz studiować tylko po duńsku. 

Jedynie studia magisterskie dają możliwość aplikacji na studia architektoniczne po angielsku – studia trwają wtedy 2 lata.

Uczelnie, które oferują architekturę po angielsku na studiach magisterskich w Danii to:

EduCat Insurance, Ubezpieczenie dla studentów za granicą

Studia magisterskie w Danii

Ze względu na ograniczoną liczbę kierunków po angielsku na studiach licencjackich, coraz więcej studentów decyduje się bezpośrednio na studia magisterskie w Danii, których zakres jest znacznie szerszy niż na studiach I stopnia.

Studia magisterskie w Danii również są bezpłatne i trwają od 1 roku do 2 lat.

W przypadku studiów magisterskich obowiązują sztywne deadline’y aplikacji – aplikacja trwa od 1 stycznia do 1 marca.

Oprócz typowych studiów magisterskich, w Danii można znaleźć również programy krótkoterminowe. Short term programmes funkcjonują na podobnej zasadzie jak studia podyplomowe – trwają semestr lub rok i są uzupełnieniem bądź rozszerzeniem zawodowej wiedzy. 

Uwaga! Short term programmes odbywają się na zasadzie studiów dziennych. i w odróżnieniu od standardowej edukacji w Danii są płatne.

Wybierając studia w Danii, warto zapamiętać charakterystyczny wygląd flagi duńskiej
Wybierając studia w Danii, warto zapamiętać charakterystyczny wygląd flagi duńskiej

Studia w Danii - Wymagania

Masz już wybrany kierunek, ale nie wiesz, jakie musisz spełnić wymagania?

Najważniejszym kryterium przy aplikacji do Danii są:

 • wykaz godzin z poszczególnych przedmiotu (ile godzin przez całe liceum zostało zrealizowanych z danego przedmiotu)
 • test językowy (IELTS, CAE, TOEFL)

Przy rekrutacji na studia do Danii liczą się również wyniki maturalne oraz oceny ze świadectwa z ostatniej klasy liceum – uczelnie patrzą przede wszystkim na przedmioty kluczowe dla danego kierunki czyli np. aplikując na inżynierię, będą zwracać uwagę na oceny z fizyki, matematyki i ogólną średnią ocen.

Kluczowym dokumentem dla rekrutacji na studia po angielsku w Danii jest certyfikat językowy. Najpopularniejsze certyfikaty, jakie można zdać to: IELTS, TOEFL, CAE.

Kiedy i jak aplikować na studia w Danii?

Rekrutacja odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach – między 1 lutym a 15 marca.

Aby dostać się na studia w Danii, konieczne jest zaaplikowanie online przez portal Optagelse, do którego wpisuje się podstawowe informacje o sobie, wybiera uczelnie i kierunki oraz dodaje potrzebne dokumenty do aplikacji. Maksymalnie wybrać możesz 8 kierunków i dla każdego z nich możesz załączyć inne dokumenty.

Z czego to wynika?

Część uczelni poza podstawowymi wymaganiami jak certyfikat językowy czy wykaz godzin z przedmiotów, prosi aplikantów o załączanie dodatkowych dokumentów takich jak list motywacyjny, CV, referencje czy zaświadczenia z wolontariatów bądź dodatkowych kursów.

Niektóre uczelnie po wysłaniu aplikacji w marcu prowadzą jeszcze rozmowy rekrutacyjne, które są dodatkowym elementem selekcji aplikantów.

Jeśli w momencie aplikacji nie masz jeszcze skończonego liceum, nie ma problemu, aby załączyć do systemu  wyniki matury oraz oceny z liceum po ich otrzymaniu – najważniejsze, żeby zrobić to najpóźniej na początku lipca, aby uczelnia miała wystarczająco dużo czasu na rozpatrzenie aplikacji, maksymalnie do końca sierpnia kiedy zaczynają się studia w Danii.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o aplikacji na studia w Danii przejdź do zakładki JAK SIĘ DOSTAĆ.

EduCat Academy

Studia w Danii - Koszty

Kolejnym krokiem, nad którym warto się zastanowić, to jakie finanse przeznaczyć na studia?

Studia w Danii są darmowe – nie ma zatem żadnych kosztów pod kątem czesnego.

Aplikacja na studia również jest bezpłatna, więc jedyne co trzeba wziąć pod uwagę to koszty podręczników oraz koszty życia.

Dania jest dosyć drogim miejscem do życia. Finanse, które trzeba przeznaczyć na życie, często wiążą się też z miastem, w którym studiujesz oraz rodzajem zakwaterowania, jakie wybierzesz. Uśredniając koszty,  comiesięczne wydatki osiągają około 1100 euro miesięcznie.

Jak można sfinansować koszty życia podczas studiów w Danii?

Na pewno rozwiązaniem jest praca na pół etatu i większość studentów korzysta z tej opcji. Bez znajomości duńskiego można pracować na zapleczu gastronomii, jako kurierzy czy jako ambasadorzy uczelni.  

Jednym z rozwiązań na pracę dorywczą podczas studiów jest również dołączenie do EduCat jako mentor i pomoc przyszłym studentom w przygotowaniu na wyjazd na studia.

Pomimo iż studia są w Danii bezpłatne (dla studentów z Unii Europejskiej), dla każdego pracującego na pół etatu studenta rząd duński oferuje dofinansowanie nazywane SU grant. Na 2021 rok SU grant wynosił 849 euro miesięcznie.

Ten grant czy też stypendium jest przyznawane automatycznie wszystkim studentom (w tym także studentom zagranicznym), którzy łączą pracę i studia.

Więcej o kosztach życia i SU grant przeczytasz w zakładce KOSZTY

Studia za granicą umożliwiają poznanie wielu osób z całego świata
Studia za granicą umożliwiają poznanie wielu osób z całego świata

Studia w Danii - Opinie

Czy warto studiować w Danii?

Według opinii studentów doceniają oni przede wszystkim:

 • Bezpłatne studia
 • Wysokie zarobki
 • Dofinansowanie kosztów utrzymania

Większość studentów stara się znaleźć pracę podczas studiów w Danii.

Pogodzenie studiów i pracy nie stanowi problemu – studenci spędzają średnio 20 godzin na zajęciach na uczelni.

To co studenci również podkreślają to, że znalezienie pracy w Danii zajmuje parę miesięcy – warto zająć się tym jeszcze przed studiami.

Samo dostanie się na studia zależy w dużej mierze od kierunku i uczelni – np. na Copenhagen Business School co roku stara się dostać duża ilość studentów, zatem konkurencja jest duża. Zdarzają się natomiast kierunki, które jeszcze po 15 marca prowadzą rekrutację uzupełniającą (zazwyczaj do 5 lipca do 12:00).

Jeśli chcesz zmaksymalizować swoje szanse dostania się na wybraną uczelnię lub potrzebujesz, aby ktoś pokierował Cię przez formalności, skorzystaj z godzin mentorskich na Platformie EduCat i zaaplikuj z pomocą studenta duńskiej uczelni!

EduCat Insurance, Ubezpieczenie dla studentów za granicą

Aplikacja na studia w Danii z EduCat

Przeczytałeś artykuł i chcesz aplikować na studia w Danii? Sprawdź naszą zakładkę FAQ.

Masz jakieś pytania co do aplikacji?

EduCat pomoże Ci w procesie aplikacji na studia za granicą. Nasi Mentorzy wspierają uczniów na różnym etapie przygotowań do aplikacji – czy potrzebujesz pomocy z systemem aplikacyjnym, kwestiami przed wyjazdem na studia czy całym procesem od początku do końca. Z całego wsparcia możesz skorzystać w jednym miejscu – na platformie EduCat.

W międzyczasie napisz do nas a my postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i pomóc Ci rozpocząć przygotowania do studiów za granicą.

Spis treści

Może Cię zainteresować

Karta eKuz – online, wniosek, dla dziecka, karta zdrowia dla ucznia

Dla wielu młodych osób okres studiów to czas nie tylko tradycyjnej edukacji na uczelni lub łączenia nauki z pracą, ale [...]

EduCat Insurance: Ubezpieczenie dla studenta – bezpieczne studia za granicą

Statystyki prowadzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju pokazują, że za granicą studiuje około 50 tys. Polek i Polaków. Studiowanie [...]

Erasmus: erasmus +, co to erazmus, list motywacyjny erasmus

Program Erasmus - Co To Za Inicjatywa? Erasmus to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, młodzież i sport. Przede wszystkim, [...]

Wiza studencka USA – wiza do USA, ile kosztuje wiza do USA

Wiza studencka USA jest niezbędna dla obcokrajowców planujących podjęcie studiów w Stanach Zjednoczonych, umożliwiając legalny pobyt przez okres nauki. Aby [...]

https://educat.study/wp-content/uploads/2021/11/copenhagen-405189_1920-1.jpg
Średnia 5/5 na podstawie 10 opinii.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!