Egzamin IELTS - co to jest, jak się przygotować, jaki poziom, przykładowy test

Spis treści

IELTS: Czym jest egzamin IELTS?

The International English Language Testing System (IELTS) czyli międzynarodowy system testowania języka angielskiego to test, który został opracowany w celu zapewnienia obiektywnej i dokładnej oceny znajomości języka angielskiego. Pytania i zadania występujące w tym teście są opracowywane przez specjalistów językowych z Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Test obejmuje cztery części: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie, a jego treść odzwierciedla codzienne sytuacje. Co roku do testu IELTS przystępuje ponad trzy miliony osób!

IELTS jest wspólnym projektem organizacji British Council, IDP IELTS oraz Cambridge University Press & Assessment.

Dlaczego warto zdawać egzamin IELTS?

Jeśli chcesz pracować, mieszkać lub studiować w kraju anglojęzycznym, warto wykazać się wysokim poziomem znajomości języka angielskiego. Możliwość porozumiewania się w ojczystym języku kraju, w którym chcesz pracować lub studiować, ma wiele zalet. Jest to również niezbędne dla możliwości zatrudnienia, a także integracji z lokalna społecznością.

IELTS to najpopularniejszy test dla osób, które chcą wyemigrować do Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Jest uznawany na całym świecie przez ponad 11 000 pracodawców, uniwersytetów, szkół i organów imigracyjnych, w tym także ponad 3400 instytucji w USA.

Który rodzaj testu IELTS jest dla mnie odpowiedni?

 • Jeśli chcesz przenieść się do kraju anglojęzycznego, aby studiować, powinieneś przystąpić do testu IELTS Academic.
 • W przypadku pracy lub emigracji zalecany jest test IELTS General Training.

Przed wyborem rodzaju testu sprawdź wymagania wstępne obowiązujące w instytucji, do której zamierzasz aplikować:

IELTS Band Score, IELTS Score Online

egzamin IELTS, jak się przygotować, poziom trudności, test
Aby mieć największe szanse na dobre wyniki w teście IELTS, ważne jest, abyś dobrze się do niego przygotował. Skorzystaj z pomocy EduCat w przygotowaniu, aby zmaksymalizować swój wynik egzaminu IELTS.

Kilka powodów, dla których warto zdawać IELTS:

 • IELTS to najpopularniejszy na świecie test znajomości języka angielskiego na potrzeby migracji Od czasu powstania testu w 1989 roku przeprowadzono ponad 30 milionów testów IELTS. Co tydzień średnio około 60 000 osób przystępuje do tego testu.
 • IELTS jest akceptowany w większej liczbie krajów niż jakikolwiek inny test z języka angielskiego. Jeśli chcesz wyjechać za granicę i potrzebujesz testu z języka angielskiego, IELTS jest jedynym testem akceptowanym przez organy imigracyjne w takich krajach jak Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Wielka Brytania. Nie potrzebujesz testu IELTS, aby uzyskać wizę do Stanów Zjednoczonych, ale IELTS może ci pomóc w podróży do USA. Test ten jest akceptowany przez ponad 3400 szkół wyższych i uniwersytetów w USA.
 • Żaden inny test z języka angielskiego nie jest akceptowany przez większą liczbę uniwersytetów, szkół wyższych ani instytucji akademickich. IELTS to test nr 1 z języka angielskiego na potrzeby studiów akademickich. Twoje wyniki IELTS zostaną uznane i zaakceptowane przez 11 000 instytucji na całym świecie. Oznacza to, że niezależnie od tego, gdzie chcesz się uczyć, prawdopodobnie IELTS może ci w tym pomóc.
 • IELTS to jedyny test z języka angielskiego, który jest globalnym partnerstwem kilku organizacji. Współtwórcy mają prawie 250-letnie doświadczenie w pomaganiu uczniom. British Council to brytyjska organizacja o międzynarodowym zasięgu, zajmująca się kulturą i edukacją. Założona jako organizacja charytatywna w 1934 roku, od prawie 90 lat pracuje w tych dziedzinach. Cambridge English został założony w 1913 roku jako część Uniwersytetu Cambridge w Anglii. Testy IELTS, które zdajesz są oparte na ponad 150-letnim doświadczeniu w projektowaniu testów. IDP IELTS Australia została założona w 1969 roku i od ponad 50 lat jest liderem w usługach edukacji globalnej, pomagając uniwersytetom i ich studentom. IDP IELTS USA pomaga zagwarantować, że twój test IELTS jest uznawany przez tysiące uniwersytetów i szkół wyższych w całych Stanach Zjednoczonych.
 • Pytania i zadania w IELTS są tworzone przez ludzi z ogromnym doświadczeniem w edukacji, którzy wiedzą, że test może być stresującym przeżyciem. Egzaminatorzy pomogą ci poczuć się komfortowo, abyś mógł wypaść jak najlepiej. W normalnym życiu rozmawiasz z ludźmi – dlatego w trakcie egzaminu IELTS twój angielski jest oceniany przez prawdziwą osobę, a nie komputer. Przyjaźnie nastawieni i doskonale wykształceni egzaminatorzy wysłuchają cię, zrozumieją twój akcent i wystawią odpowiednie oceny. Niektóre inne testy wykorzystują tylko komputer. IELTS używa prawdziwych ludzi do oceniania twojego testu.
 • IELTS daje ci wybór, jak podejdziesz do testu. Możesz wybrać odręczne pisanie odpowiedzi na papierze. Jeśli jednak preferujesz korzystanie z komputera, możesz wybrać tę formę. Jeśli wolisz przystąpić do testu w domu lub nie możesz dotrzeć do centrum egzaminacyjnego, możesz przystąpić do egzaminu IELTS Online.
 • Testy IELTS są dostępne tam, gdzie jesteś. Można je zdawać w prawie każdym kraju na świecie. Są dostępne w 1600 lokalizacjach centrów testowych w ponad 140 krajach na całym świecie i cały czas dodawane są nowe miejsca.

IELTS: jaki jest jego poziom trudności?

IELTS nie jest trudniejszy niż jakikolwiek inny egzamin. Pytania są na konkretny temat i obiektywnie sprawdzają twoją znajomość języka angielskiego. Podobnie jak wszystkie inne egzaminy, wymaga on gruntownego przygotowania wszystkich modułów składających się na egzamin. Zdając IELTS nie ma możliwości niezdania egzaminu.

IELTS - punktacja i części egzaminu

Twoja umiejętność słuchania, czytania, pisania i mówienia w języku angielskim zostanie oceniona podczas testu w skali od 1 do 9.

Raport z testu zawiera ogólny wynik punktowy oraz oddzielne wyniki dla każdej z czterech sekcji: słuchania, czytania, pisania i mówienia.

Ogólny wynik testu IELTS to średnia wyników z czterech sekcji, zaokrąglona do najbliższej całości lub połowy przedziału. Wyniki sekcji są ważone jednakowo.

Interpretacja wyników IELTS:

 • Wynik 9 – Expert user
  Zdający w pełni operuje językiem. Jego użycie języka angielskiego jest odpowiednie, dokładne i płynne oraz wykazuje pełne zrozumienie.
 • Wynik 8 – Very good user
  Zdający w pełni operuje językiem, z rzadkimi niesystematycznymi nieścisłościami i niewłaściwym użyciem. Może źle zrozumieć niektóre rzeczy w nieznanych sytuacjach. Dobrze radzi sobie ze złożoną i szczegółową argumentacją.
 • Wynik 7 – Good user
  Zdający operuje językiem, choć w niektórych sytuacjach zdarzają mu się nieścisłości, niewłaściwe użycie i nieporozumienia. Na ogół dobrze radzi sobie ze złożonym językiem i szczegółowym rozumowaniem.
Egzamin IELTS, co daje, wyniki egzaminy, jak się przygotować
IELTS nie jest trudniejszy niż jakikolwiek inny egzamin. Pytania są na konkretny temat i obiektywnie sprawdzają twoją znajomość języka angielskiego. Raport z testu zawiera ogólny wynik punktowy oraz oddzielne wyniki dla każdej z czterech sekcji: słuchania, czytania, pisania i mówienia.
 • Wynik 6 – Competent user
  Zdający skutecznie włada językiem pomimo pewnych nieścisłości, niewłaściwego użycia i nieporozumień. Potrafi używać i rozumieć dość złożony język, szczególnie w znanych sytuacjach.
 • Wynik 5 – Modest user
  Zdający częściowo włada językiem i radzi sobie z ogólnym znaczeniem w większości sytuacji, chociaż prawdopodobnie popełni wiele błędów. Powinien umieć poradzić sobie w podstawowej komunikacji w swojej dziedzinie.
 • Wynik 4 – Limited user
  Podstawowe kompetencje osoby badanej ograniczają się do znanych jej sytuacji. Często wykazuje problemy ze zrozumieniem i wyrażaniem się. Nie potrafi posługiwać się skomplikowanym językiem.
 • Wynik 3 – Extremely limited user
  Zdający rozumie tylko ogólne znaczenie w bardzo znanych sytuacjach. Często zdarzają się przerwy w komunikacji.
 • Wynik 2 – Intermittent user
  Zdający ma duże trudności ze zrozumieniem języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Wynik 1 – Non-user
  Zdający nie ma umiejętności posługiwania się językiem poza kilkoma pojedynczymi słowami.
 • Wynik 0 – Nie próbowano wykonać testu
  Zdający nie odpowiedział na pytania.

IELTS – z czego składa się egzamin

Test obejmuje cztery części: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie.

Słuchanie (30 minut)

Posłuchasz czterech nagrań mówiących w ojczystym języku użytkowników języka angielskiego, a następnie napiszesz odpowiedzi na serię pytań.

 • Nagranie 1 – rozmowa dwóch osób osadzona w codziennym kontekście społecznym
 • Nagranie 2 – monolog osadzony w codziennym kontekście społecznym,
 • Nagranie 3 – rozmowa między maksymalnie czterema osobami osadzona w kontekście edukacyjnym lub szkoleniowym, np. nauczyciel uniwersytecki i student omawiający zadanie.
 • Nagranie 4 – monolog na temat akademicki, np. wykład uniwersytecki.

Egzaminatorzy będą szukać dowodów na to, że rozumiesz główne idee i szczegółowe informacje merytoryczne, opinie i postawy mówców, cel wypowiedzi oraz dowodów na to, że potrafisz śledzić rozwój sytuacji czy tok rozumowania.

Test IELTS - listening section, example, tapescipt
Przykładowe zadanie – IELTS – część listening

Czytanie (60 minut)

Sekcja Czytanie składa się z 40 pytań, których celem jest sprawdzenie szerokiego zakresu umiejętności czytania. Obejmują one czytanie dla zrozumienia sensu, czytanie dla zrozumienia głównych idei, czytanie dla zrozumienia szczegółów, przeglądanie i próba zrozumienia logicznych argumentów oraz rozpoznawanie opinii, postaw i celów autorów tekstów.

Test IELTS Academic – obejmuje trzy długie teksty, od opisowych po dyskursywne (oparte na logicznym wnioskowaniu) i analityczne. Są one zaczerpnięte z książek, czasopism i gazet. Zostały one wybrane dla odbiorców niebędących specjalistami, ale są odpowiednie dla osób rozpoczynających studia uniwersyteckie lub chcących podjąć pracę w kraju anglojęzycznym.

Typy zadań: Stosowane są różne rodzaje pytań, wybrane spośród następujących: wielokrotnego wyboru, identyfikowanie informacji, identyfikowanie poglądów/twierdzeń autora, dopasowywanie informacji, dopasowywanie nagłówków, dopasowywanie cech, dopasowywanie zakończeń zdań, uzupełnianie zdań, uzupełnianie streszczenia, uzupełnianie notatek, uzupełnianie tabeli, uzupełnianie schematu blokowego, uzupełnianie etykiet diagramów i krótkie odpowiedzi na pytania.

Źródła: Teksty pochodzą z książek, czasopism i gazet i zostały napisane dla odbiorców niebędących specjalistami w opisywanych w nich dziedzinach. Wszystkie tematy mają charakter ogólny. Zajmują się zagadnieniami, które są interesujące, odpowiednie i przystępne dla zdających rozpoczynających studia licencjackie lub podyplomowe lub starających się o zatrudnienie. Fragmenty mogą być napisane w różnych stylach, na przykład narracyjnym, opisowym lub dyskursywno-argumentacyjnym. Przynajmniej jeden tekst zawiera szczegółową argumentację logiczną. Teksty mogą zawierać materiały niewerbalne, takie jak diagramy, wykresy lub ilustracje. Jeśli teksty zawierają terminy techniczne, dostępny jest prosty słownik.

Test IELTS - reading section, example
Przykładowe zadanie – IELTS – część reading

Pisanie (60 minut)

Tematy mają charakter ogólny i są odpowiednie dla osób przystępujących do egzaminu na studia licencjackie i podyplomowe lub ubiegających się o zatrudnienie. Występują tu dwa zadania:

 • Zadanie 1 – zostanie przedstawiony wykres, tabela lub diagram i poproszony zostaniesz o opisanie, podsumowanie lub wyjaśnienie informacji własnymi słowami. Możesz zostać poproszony o opisanie i wyjaśnienie danych, opisanie etapów procesu, jak coś działa lub opisanie obiektu lub zdarzenia.
 • Zadanie 2 – zostaniesz poproszony o napisanie eseju w odpowiedzi na pewien punkt widzenia, argument lub problem. Odpowiedzi na oba zadania muszą być w formalnym stylu.
Test IELTS - writing section, example
Przykładowe zadanie – IELTS – część writing

Mówienie (11-14 minut)

Sekcja mówienia ocenia twoje użycie mówionego języka angielskiego. Każda część jest rejestrowana.

 • Część 1 – egzaminator zada ci ogólne pytania dotyczące ciebie i szeregu znanych ci tematów, takich jak dom, rodzina, praca, studia i zainteresowania. Ta część trwa od czterech do pięciu minut.
 • Część 2 – otrzymasz kartę z prośbą o rozmowę na określony temat. Będziesz mieć minutę na przygotowanie się przed mówieniem przez maksymalnie dwie minuty. Następnie egzaminator zadaje jedno lub dwa pytania na ten sam temat.
 • Część 3 – zostaną zadane dalsze pytania dotyczące tematu z części 2. Dają one możliwość przedyskutowania bardziej abstrakcyjnych pomysłów i zagadnień. Ta część testu trwa od czterech do pięciu minut.
Test IELTS - speaking section, example
Przykładowe zadanie – IELTS – część speaking

IELTS - jak się przygotować, przykładowe testy

Aby mieć największe szanse na dobre wyniki w teście IELTS, ważne jest, abyś dobrze się do niego przygotował. W tym celu zapoznaj się dokładnie z formatem testu przeglądając jego treść, a także rodzaje pytań i zadań dla każdej sekcji. Ważne, aby działać w podobnych warunkach czasowych jakie są wyznaczone dla IELTS. Przejrzyj także swoje odpowiedzi i porównaj je z odpowiedziami z klucza.

Przykładowe zadania testowe możesz poćwiczyć korzystając z poniższego linku:

Sample test questions (ielts.org)

Egzamin IELTS, test
Są różne sposoby zdawania egzaminu IELTS. Zdający siedzą przy biurku z arkuszami pytań i arkuszami odpowiedzi do testów ze słuchu, czytania i pisania w oficjalnym centrum egzaminacyjnym IELTS.

IELTS - ośrodki egzaminacyjne w Polsce

Są różne sposoby zdawania egzaminu IELTS:

Możesz go zdawać w centrum egzaminacyjnym:

 • IELTS pisany na papierze.

Zdający siedzą przy biurku z arkuszami pytań i arkuszami odpowiedzi do testów ze słuchu, czytania i pisania w oficjalnym centrum egzaminacyjnym IELTS. Zdający zapisują swoje odpowiedzi długopisem lub ołówkiem. Test ustny przeprowadzany jest twarzą w twarz z wyszkolonym egzaminatorem IELTS.

 • IELTS na komputerze.

Zdający rozwiązują testy ze słuchu, czytania i pisania na komputerze w oficjalnym centrum egzaminacyjnym IELTS. Pytania są wyświetlane na ekranie, a odpowiedzi są przesyłane za pomocą klawiatury i myszy. Test ustny przeprowadzany jest twarzą w twarz z wyszkolonym egzaminatorem IELTS.

Możesz go zdawać zdalnie.

IELTS Online to alternatywny sposób na przystąpienie do egzaminu IELTS Academic. Ma ten sam format, treść testu, czas i kryteria oceniania jak IELTS w centrum egzaminacyjnym. Możesz przystąpić do IELTS Online w zaciszu swojego domu lub innej prywatnej lokalizacji ze stabilnym połączeniem internetowym. Test ustny jest przeprowadzany z przeszkolonym egzaminatorem IELTS i odbywa się za pośrednictwem połączenia wideo online.

Centra testowe IELTS w Polsce:

 • British Council – Wrocław
 • British Council -Lublin
 • British Council – Szczecin
 • British Council – Gdańsk
 • British Council – Kraków
 • British Council – Katowice
 • British Council – Rzeszów
 • British Council – Poznań
 • British Council – Warszawa.
 • Autoryzowane centrum egzaminacyjne Lang LTC – Warszawa
 • Autoryzowane Centrum egzaminacyjne Lang LTC – Olsztyn
 • Politechnika Poznańska.

IELTS - przygotuj się z EduCat

Wiadomo, że jednym z najlepszych sposobów na przygotowanie się do IELTS jest nauka z osobą, która ma już doświadczenie i zdała go na bardzo dobrym poziomie.

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w przygotowaniu, aby zmaksymalizować swój wynik egzaminu IELTS.

Tworzymy plan nauki i przewodnik tylko dla Ciebie na podstawie Twoich wyników, następnie stopniowo poprawiamy wynik wraz z nadchodzącą datą testu.

Cena egzaminu IELTS

Koszt egzaminu wynosi 830 zł.

FAQ IELTS:

IELTS jest uważany przez większość zdających za łatwiejszy niż TOEFL. Wielu studentów uważa, że sekcja czytania IELTS jest łatwiejsza niż sekcja czytania TOEFL. IELTS wykorzystuje niezliczone teksty z takich źródeł, jak lektury akademickie, czasopisma i publikacje internetowe, podczas gdy TOEFL korzysta tylko z tekstów akademickich. TOEFL może okazać się pod tym względem trudniejszy.

IELTS nie jest trudniejszy niż jakikolwiek inny egzamin. Pytania są na konkretny temat i sprawdzają twoją znajomość języka angielskiego. Podobnie jak wszystkie inne egzaminy, wymaga on gruntownego przygotowania wszystkich modułów testu. Zdając IELTS nie ma możliwości niezdania egzaminu.

Jeśli chcesz pracować, mieszkać lub studiować w kraju anglojęzycznym, warto jest wykazać się wysokim poziomem znajomości języka angielskiego. Angielski jest drugim najczęściej używanym językiem na świecie a możliwość porozumiewania się w ojczystym języku kraju, w którym chcesz pracować lub studiować, ma wiele zalet. Jest to również niezbędne dla możliwości zatrudnienia, a także integracji z lokalną społecznością.

IELTS to najpopularniejszy test dla osób, które chcą wyemigrować do Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Jest uznawany na całym świecie przez ponad 11 000 pracodawców, uniwersytetów, szkół i organów imigracyjnych, w tym 3400 instytucji w USA.

Cena egzaminu to aktualnie 830 zł.

Centra testowe w Polsce:

 •   British Council – Wrocław
 •   British Council -Lublin
 •   British Council – Szczecin
 •   British Council – Gdańsk
 •   British Council – Kraków
 •   British Council – Katowice
 •   British Council – Rzeszów
 •   British Council – Poznań
 •   British Council – Warszawa.
 •   Autoryzowane centrum egzaminacyjne Lang LTC – Warszawa
 •   Autoryzowane Centrum egzaminacyjne Lang LTC – Olsztyn
 •   Politechnika Poznańska.

Test IELTS można zdawać dowolną ilość razy. Terminów zdawania egzaminu jest mnóstwo.

Jeśli zdajesz egzamin w wersji papierowej, to będziesz mógł otrzymać wyniki w ciągu 13 dni kalendarzowych od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Możesz je sprawdzić logując się do Portalu kandydata.

Jeśli zdajesz egzamin w wersji komputerowej, to będziesz mógł sprawdzić wyniki w ciągu 3-5 dni od daty zakończenia sesji egzaminacyjnej.

Większość instytucji wymaga aktualnego wyniku IELTS kandydata z ostatnich dwóch lat.

Spis treści