Erasmus: erasmus +, co to erazmus, list motywacyjny erasmus

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Studia we Włoszech
 6. >
 7. Erasmus: erasmus +, co...

Program Erasmus - Co To Za Inicjatywa?

Erasmus to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, młodzież i sport. Przede wszystkim, dzięki Erasmusowi możliwa jest wymiana studencka między uczelniami w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od czasu powstania programu w 1987 roku liczba uczestników systematycznie rośnie, osiągając imponującą liczbę 13 milionów osób przez niemal 36 lat istnienia programu.

W Polsce, Narodową Agencją Programu Erasmus+ jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Wymiana Studencka w Ramach Programu Erasmus

Program Erasmus wspiera organizację wymian studenckich i doktoranckich między krajami uczestniczącymi a krajami partnerskimi. Wielu zastanawia się, czy warto skorzystać z programu Erasmus. Studenci wyjeżdżają za granicę, aby zdobyć nowe doświadczenia, poznać nową kulturę, język i sposób prowadzenia zajęć na innych uczelniach. Dzięki wymianie studenckiej uczą się samodzielności, komunikatywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zdobywają międzynarodowe kompetencje. Udział w programie Erasmus to również fascynująca przygoda, która pozostaje jednym z najlepszych wspomnień w życiu.

Zakres Geograficzny Programu Erasmus

W programie Erasmus pełni uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Turcja i Serbia. W niektórych akcjach programu mogą również uczestniczyć kraje spoza Europy, takie jak Chiny, Argentyna czy USA, jednak spełnienie kryteriów i warunków zależy od szczegółowych przepisów państwa.

Popularność Programu

Polscy studenci chętnie biorą udział w wymianach międzynarodowych, a odsetek uczestników programu Erasmus rośnie z każdym rokiem. Program Erasmus+, stworzony przez Komisję Europejską, cieszy się ogromną popularnością wśród europejskich studentów od ponad 30 lat. Polacy stanowią jedną z największych grup wyjeżdżających na zagraniczne wymiany naukowe. W tym artykule dzielimy się doświadczeniami naszych tutorów, którzy skorzystali z programu Erasmus i przedstawiają zarówno zalety, jak i wady takiego wyjazdu.

erasmus, norwegia, studia

Wyjazd na Erasmusa - Wymiana vs. Staż

Podjęcie decyzji o wyjeździe za granicę wiąże się z wyborem między wymianą studencką, uczestnictwem w zajęciach uniwersyteckich zgodnie ze sporządzonym porozumieniem, kierunkiem studiów i harmonogramem uczelni przyjmującej, a także z możliwością odbycia praktyk lub stażu zawodowego. Dzięki praktykom za granicą studenci i doktoranci zdobywają międzynarodowe doświadczenie, które jest cenne dla ich CV. Poprawiają się umiejętności językowe, komunikacyjne, a także w zakresie kreatywności i przedsiębiorczości.

Erasmus – Czy Warto Podjąć Staż za Granicą? Statystyki udzielają odpowiedzi: co dziesiąty stażysta programu Erasmus założył własną firmę.

Staż musi być związany z kierunkiem i programem studiów, a może odbywać się w dowolnej organizacji na świecie. Praktyki w ramach Erasmusa mogą być wspierane przez okres od 2 do 12 miesięcy.

Dla studentów i absolwentów istnieje również możliwość skorzystania z oferty systemu mobilności mieszanej, co oznacza krótki stacjonarny pobyt za granicą (od 5 do 30 dni) i odbycie praktyk online.

Zalety Programu Erasmus

Program Erasmus wyróżnia się dwoma kluczowymi cechami, które przyciągają uwagę wśród innych wymian międzynarodowych. Pierwszą z nich jest comiesięczne stypendium wypłacane w wysokości około 2000–2500 zł miesięcznie (zależnie od kategorii poziomu życia w danym kraju przyjmującym, stawki są zróżnicowane na poszczególne państwa). Kolejną istotną cechą jest ogromny wybór uczelni przyjmujących. Studenci wyjeżdżający mogą wybierać spośród uczelni nie tylko z państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także z Turcji, Macedonii, Liechtensteinu, Norwegii i Islandii. W większości tych krajów dostępne są dwa lub trzy uniwersytety o bardzo dobrej renomie.

Kolejnym atutem, za który program Erasmus zdobył pozytywne opinie, jest elastyczność wyboru okresu pobytu. Studenci mogą zdecydować się na semestr zimowy lub letni, a także mają możliwość wyjazdu na cały rok. W przypadku wyboru semestru zimowego, wymianę można przedłużyć na cały rok akademicki na wniosek studenta.

Następną zaletą programu Erasmus jest możliwość przepisania punktów ECTS oraz ocen zdobytych z przedmiotów zdawanych za granicą. Studenci z grupy międzynarodowej na wielu zagranicznych uczelniach mogą również aktywnie uczestniczyć w konferencjach naukowych, działalności kół naukowych i pracować dla uczelnianej redakcji, co stanowi cenne doświadczenie i może być wartościowe w CV. Podobnie jak w przypadku innych wymian naukowych, wyjeżdżający studenci mają okazję do szlifowania języka obcego w naturalnym środowisku, poznawania nowej kultury, zwiedzania nieznanych miejsc oraz nawiązywania międzynarodowych przyjaźni, które często trwają przez całe życie. Niektórzy nawet znajdują swoje drugie połówki podczas studiów za granicą! Warto również podkreślić, że na wielu uczelniach przyjmujących dostępne jest więcej niż jedno miejsce, co pozwala studentom wybrać się na Erasmusa z przyjaciółmi lub partnerem.

Wady Programu Erasmus

Podobnie jak w przypadku każdej międzynarodowej wymiany naukowej, program Erasmus wiąże się z pewnymi wydatkami, które student musi samodzielnie ponieść. Zazwyczaj przyznane stypendium w ramach programu Erasmus pozwala na pokrycie kosztów zakwaterowania oraz podręczników, jednak na dodatkowe wydatki, takie jak bilety, jedzenie czy podstawowe środki czystości, studenci muszą przeznaczyć własne środki finansowe. Ponadto, półroczna lub roczna nieobecność może wymagać starannego zaplanowania kalendarza studiów, aby udział w programie nie zakłócał terminowego ukończenia studiów.

Kolejną nieuniknioną wadą wyjazdu w ramach programu Erasmus jest konieczność czasowej rozłąki z rodziną i najbliższymi. Jednakże, biorąc pod uwagę, że wszystkie kierunki dostępne w ramach Erasmusa mieszczą się na tym samym kontynencie, jeśli studenci posiadają odpowiednie środki finansowe i czasowe, mogą zdecydować się na odwiedziny rodzinne w trakcie pobytu za granicą.

Erasmus: Jak się dostać? Przewodnik dla kandydatów

W poniższym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące najpopularniejszego programu studenckiej wymiany międzynarodowej. Poznasz, jak wygląda Erasmus, gdzie można pojechać, jakie dokumenty są potrzebne, aby wziąć udział w programie Erasmus, takie jak życiorys, list motywacyjny czy dowód znajomości języka angielskiego.

erasmus +, wymiana studencka
Program Erasmus może być selektywny, a liczba miejsc w poszczególnych uniwersytetach jest ograniczona, tak jak limit miejsc dostępnych dla studentów z Twojej uczelni.

Program Erasmus

O programie wymian studenckich Erasmus, stworzonym przez Unię Europejską i uruchomionym przez Komisję Europejską w 1987 roku, słyszał już chyba każdy. Corocznie z programu korzystają setki tysięcy studentów i młodych pracowników naukowych, którzy mają możliwość kształcenia się na wybranej europejskiej uczelni przez semestr lub cały rok akademicki.

Polscy studenci coraz chętniej biorą udział w wymianach międzynarodowych, a odsetek uczestników programu Erasmus rośnie z każdym kolejnym rokiem. Pomimo pozornej złożoności procesu aplikacyjnego, warto zastanowić się nad udziałem w programie, ponieważ przynosi on wiele korzyści. Znając procedury aplikacyjne, możemy pomóc Ci w wyborze odpowiedniego miejsca na Erasmusa, przygotowaniu dokumentów i pierwszych krokach za granicą.

Dla kogo jest Erasmus?

Wśród zalet płynących ze skorzystania z wymiany studenckiej nie sposób nie wspomnieć o nowych doświadczeniach edukacyjnych, szybkiej nauce języka, poznaniu osób z różnych krajów, możliwości nabywania wiedzy w nowoczesnych laboratoriach oraz doświadczenia nowej kultury. Z programu Erasmus powinny skorzystać osoby, które pragną nauczyć się nowego języka, podjąć zajęcia w obcym języku zgodnie z kierunkiem studiów, doświadczyć nowej kultury i poszerzyć horyzonty, zarówno edukacyjne, jak i zawodowe.

Więcej na ten temat, wraz z omówieniem plusów i minusów, znajdziesz w naszym artykule: „Jak wygląda Erasmus – plusy i minusy”.

Do programu Erasmus kwalifikują się studenci na co najmniej II roku studiów licencjackich, pracownicy akademiccy, doktoranci, a nawet licealiści! Oczywiście, trzeba spełnić także inne warunki, takie jak stworzenie listu motywacyjnego na Erasmusa czy Erasmus życiorysu, ale o tym przeczytasz niżej.

Gdzie na Erasmusa?

Polscy studenci mogą wyjechać w ramach wymiany studenckiej do dowolnego państwa Unii Europejskiej, a także państw trzecich, takich jak Norwegia, Islandia, Macedonia, Turcja i Serbia. Jednak uczelnie nie muszą prowadzić wymiany do wszystkich dostępnych państw; spis krajów, do których można wyjechać, można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

Najczęściej wybierane kraje na Erasmusa to Hiszpania, Włochy, Niemcy, Portugalia, Belgia, Francja i Czechy. Mniej oczywistym, ale równie atrakcyjnym wyborem są Słowacja, Dania, Rumunia czy Estonia. Te kraje oferują różnorodne atrakcje, bogatą kulturę, renomowane uczelnie i wysoką jakość kształcenia. Wyjazd na Erasmusa to szansa na naukę nowego języka, poznawanie zagranicznej kultury oraz zdobywanie niezapomnianych doświadczeń i wspomnień na całe życie.

Wybierając Erasmusa: Praktyczny Przewodnik

Przed podjęciem decyzji o udziale w programie Erasmus warto skonsultować się z kilkoma ważnymi kwestiami, które pomogą dostosować wybór do własnych preferencji i oczekiwań.

Czym kierować się przy wyborze kraju?

 • Dostępność Programu i Uczelni: Sprawdź, czy uczelnie w danym kraju oferują programy zgodne z Twoim kierunkiem studiów. Upewnij się, że znajdziesz przedmioty odpowiadające tematyce zajęć na Twojej rodzimej uczelni.
 • Koszty Utrzymania: Zwróć uwagę na koszty utrzymania, nie tylko te pokrywane przez stypendium. Ocen koszty żywności, wyjść oraz transportu do Polski. Porównaj szacunkowe wydatki w różnych krajach, aby dostosować swój wybór do budżetu.
 • Język Obcy: Zastanów się nad znajomością języka obcego. Wymagane jest minimum B2 z języka angielskiego lub języka kraju docelowego. Sprawdź, w jakim języku są prowadzone zajęcia na uczelni i czy czujesz się komfortowo z aktywnym uczestnictwem w nich.
 • Odległość od Domu: Zastanów się, jak często planujesz wracać do Polski. Wybierz kraj, z którego łatwo i stosunkowo szybko dotrzesz do domu. Kierunki takie jak Słowacja, Czechy czy Niemcy mogą być bardziej dostępne dla częstych powrotów.
erasmus
Polscy studenci coraz chętniej biorą udział w wymianach międzynarodowych, a odsetek uczestników programu Erasmus rośnie z każdym kolejnym rokiem. Pomimo pozornej złożoności procesu aplikacyjnego, warto zastanowić się nad udziałem w programie, ponieważ przynosi on wiele korzyści.

Stypendium na Erasmusa

Sprawdź wysokość stypendium, które otrzymasz od uczelni. Stawki różnią się w zależności od kraju i uczelni. Dofinansowanie ma pokryć koszty podróży i opłaty za utrzymanie. Sprawdź stawki stypendialne dla kilku krajów, aby dostosować swoje oczekiwania.

Przykładowe stawki stypendialne:

 • 550 euro miesięcznie – Dania, Cypr, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Niemcy, Szwecja.
 • 450 euro miesięcznie – Bułgaria, Czechy, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry.

Osoby z niepełnosprawnością oraz otrzymujące stypendium socjalne mogą liczyć na dodatkową kwotę 250 euro co miesiąc.

Wymiana Studencka vs. Praktyki

 • Wymiana Studencka: Uczestnictwo w zajęciach akademickich zgodnych z kierunkiem studiów na wybranej uczelni. Czas trwania od 2 do 12 miesięcy (24 miesiące dla studiów jednolitych, np. medycyna czy architektura).
 • Staż Zagraniczny: Zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą. Możliwość połączenia z wymianą studencką. Okres od 2 do 12 miesięcy.

Ważne jest zrozumienie różnic między tymi opcjami i dostosowanie ich do swoich celów edukacyjnych oraz zawodowych.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto skonsultować się z doradcami edukacyjnymi, którzy pomogą dostosować wybór do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Aplikacja na Program Erasmus: Przewodnik Krok Po Kroku

Program Erasmus to doskonała okazja do międzynarodowego doświadczenia edukacyjnego. Poniżej znajdziesz szczegółowy przewodnik krok po kroku dotyczący procesu aplikacyjnego na Erasmusa.

1. Wybór Priorytetów:

 • Wybierz trzy priorytetowe zagraniczne uniwersytety, ustawiając jako pierwszy wybór swoją wymarzoną uczelnię.
 • Jako drugi wybór rozważ uczelnię mniej obleganą, ale atrakcyjną dla Ciebie.
 • Jako trzeci wybierz uczelnię z pewnością dostępną, która nie znajduje się w ciepłym ani anglojęzycznym kraju.

2. Dokumenty Aplikacyjne:

 • Średnia ocen z całego okresu studiów potwierdzona przez odpowiedni sekretariat.
 • Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego lub języka kraju docelowego.
 • CV (życiorys Erasmus).
 • List motywacyjny.
 • Referencje (opcjonalnie).

3. Dodatkowe Działania:

 • Zaświadczenia o działalności w samorządzie, organizacjach studenckich, kołach naukowych.
 • Potwierdzenia działalności społecznej i zawodowej.
 • Inne dokumenty wskazane przez konkretną uczelnię.

4. List Motywacyjny Erasmus:

 • Uzasadnij wybór konkretnego uniwersytetu.
 • Planuj pobyt, określając ilość miesięcy i semestr.
 • Podkreśl znaczenie wyjazdu dla zdobywania wiedzy, rozwoju zainteresowań, nauki języka i kultury danego kraju.
 • Propozycje programów/przedmiotów do realizacji za granicą.

5. Życiorys Erasmus:

 • Napisz CV w formie tekstu ciągłego.
 • Obejmuj informacje o toku studiów i zainteresowaniach naukowych.
 • Opisz osiągnięcia akademickie, uczestnictwo w konferencjach, publikacje, działalność w kołach naukowych, stowarzyszeniach.

6. Formularz Online:

 • Wypełnij formularz online poprzez aplikację uniwersytecką.
 • Zaznacz wybrane trzy uczelnie zagraniczne.
 • Określ swoje umiejętności językowe i ich poziom zaawansowania.
 • W sekcji „Inne doświadczenia” przedstaw swoje osiągnięcia w najlepszym świetle.

7. Wysyłka Dokumentów:

 • Przygotuj wszystkie dokumenty aplikacyjne.
 • Dostarcz je do wydziałowego koordynatora wymiany w ramach programu Erasmus+.

8. Monitoring Postępu:

 • Śledź postępy w procesie aplikacyjnym.
 • Reaguj na ewentualne dodatkowe wymagania lub zapytania.

W trakcie całego procesu pamiętaj o terminach i zaleceniach danej uczelni. Zadbaj o precyzyjność i staranność w przygotowywanych dokumentach, by zwiększyć szanse na pomyślną aplikację na program Erasmus.

Terminy

Szczegółowe daty znajdują się na stronach uniwersytetu. Zazwyczaj formularze zgłoszeniowe są przyjmowane w okolicach lutego/marca. Kolejnym etapem jest proces procedury zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku kandydata.

Jakie ubezpieczenie na wyjazd na Erasmus lub Erasmus+?

Wyjeżdżając na Erasmus warto rozważyć zakup ubezpieczenia EduCat Insurance. Obejmuje ono wyjazdy na takie programy.

EduCat Insurance to produkt ubezpieczeniowy, który jest dostosowany do potrzeb i realiów życia studenckiego. W zależności od wybranego wariantu oferuje on ochronę na wiele różnych przypadków, w tym:

 • Ochrona leczenia: Studenci mają dostęp do opieki medycznej w razie nagłego zachorowania lub wypadku. To oznacza, że nie muszą martwić się kosztami wizyt lekarskich, leków czy hospitalizacji.
 • Ochrona podróży i bagażu: Ubezpieczenie obejmuje również ochronę mienia, taką jak laptop, telefon komórkowy czy inne przedmioty osobiste. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia w wyniku rabunku lub kradzieży z włamaniem, EduCat Insurance pokrywa straty finansowe.
 • Ochrona czesnego: W przypadku konieczności przerwania nauki ze zdefiniowanych powodów EduCat Insurance zapewnia zwrot opłaty za semestr nauki.
 • Assistance: Dzięki tej opcji, studenci mogą czuć się pewniej. Ubezpieczenie obejmuje ochroną na wypadek przedłużonego pobytu, opóźnienia lub odwołania lotu, czy pobytu osoby wezwanej do ubezpieczonego.
 • Rozszerzona ochrona – alkohol i praca fizyczna: EduCat Insurance zapewnia również ubezpieczenie na wypadek szkody po spożyciu alkoholu lub podczas wykonywania pracy fizycznej, jeżeli rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o te ryzyka przy zakupie ubezpieczenia

 

Studenci są grupą szczególnie potrzebującą ubezpieczenia, ponieważ dla wielu z nich okres studiów oznacza pierwsze kroki w samodzielności dorosłego życia, często związane z potrzebą własnego utrzymania. W tym czasie każde wsparcie ma duże znaczenie.

Praca dorywcza, którą wielu studentów podejmuje, by pokryć bieżące wydatki, może narażać ich na dodatkowe ryzyka, takie jak wypadki czy choroby zawodowe. Ubezpieczenie dla studenta za granicą EduCat Insurance oferuje możliwość zabezpieczenia się przed skutkami takich zdarzeń, w tym wypadkami związanymi ze spożyciem alkoholu oraz pracy fizycznej, co jest unikalne w porównaniu do standardowych polis zdrowotnych czy turystycznych.

Dodatkowo, aktywność studencka często wiąże się z podróżami, udziałem w praktykach lub wymianach międzynarodowych, gdzie kluczowe staje się ubezpieczenie podróżne, w tym ochrona przed opóźnieniami czy odwołaniami lotów oraz problemami z bagażem, co pozwala studentom bez obaw skupić się na edukacji i zdobywaniu cennych doświadczeń.

Główne zalety w porównaniu z innymi ubezpieczeniami

 • Brak limitu 90 dni trwania ubezpieczenia. EduCat Insurance ubezpiecza nawet na 6 miesięcy
 • Zwrot kosztów za transport medyczny do kraju, który może wynieść nawet 34 000 Euro

Partnerstwo EduCat Insurance z AXA Partners

AXA Partners, będący światowym liderem w sektorze ubezpieczeń i posiadającym ponad dwustuletnią historię, zyskał globalne zaufanie klientów dzięki swojemu międzynarodowemu zasięgowi.

Współdziałanie EduCat Insurance z AXA Partners pokazuje, jak połączenie doświadczeń z różnych sektorów może przyczyniać się do tworzenia skutecznych rozwiązań ważnych problemów. Informacje o ubezpieczeniu można znaleźć klikając TUTAJ.

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Studia we Włoszech
 6. >
 7. Erasmus: erasmus +, co...

Spis treści

Możesz być zainteresowany

Erasmus Hiszpania – ile kosztuje, miasta, co zabrać, język, stypendium

Przed planowaniem wyjazdu na Erasmusa do Hiszpanii, warto wziąć pod uwagę, że koszty życia mogą się znacznie różnić w zależności [...]

Erasmus Włochy – co to jest, miasta, co zabrać, język, stypendium

Włochy, kraj o bogatym dziedzictwie historycznym, kulturalnym i akademickim, przyciągają studentów z całego świata. Przygotowując się do programu Erasmusa, warto [...]

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie dla studenta?

Ubezpieczenie dla studenta jadącego na studia za granicę stanowi jeden z kluczowych elementów przygotowań do międzynarodowej edukacji. W obliczu różnorodnych [...]

Tablice maturalne chemia – matura, arkusze, matura 2023, 2024

Chemia jako nauka zajmuje się badaniem składu, struktury, właściwości oraz zmian materii. Jest jedną z podstawowych dyscyplin naukowych, która ma [...]