Egzamin GMAT - jak wygląda egzamin, przykłady

Spis treści

GMAT - co to jest?

The Graduate Management Admission Test, czyli GMAT, to ustandaryzowany egzamin, który jest używany na całym świecie w celu przyjęcia kandydatów na studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub programów biznesowych w USA (takich jak programy MBA).

GMAT jest opracowywany i administrowany przez organizację Graduate Management Admission Council (GMAC) i ma na celu zapewnienie szkołom biznesowym wspólnego miernika przygotowania kandydatów do pracy akademickiej na poziomie magisterskim. Komisje rekrutacyjne w szkołach biznesu analizują twój wynik GMAT, doświadczenie zawodowe i wyniki w nauce, aby ocenić twoją gotowość do podjęcia studiów MBA.

GMAT - jak wygląda egzamin?

Podczas gdy GMAT sprawdza określone fakty i reguły, w tym gramatykę, a także koncepcje ilościowe w arytmetyce, algebrze, statystyce i geometrii, egzamin jest przede wszystkim sprawdzianem umiejętności krytycznego myślenia. Testuje twoją zdolność do analizowania i oceny materiału ilościowego i werbalnego, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów w warunkach ograniczonych czasowo. Wiedza o tym, jak skutecznie rozumować i analizować informacje, jest kluczem do świetnego wyniku GMAT.

GMAT jest podzielony na 4 oceniane sekcje testowe, z których każda jest oceniana oddzielnie:

 • Ilościowa
 • Werbalna
 • Zintegrowane rozumowanie
 • Analityczna ocena pisania.

Osoby przystępujące do testu GMAT mogą wybrać kolejność, w jakiej będą rozwiązywać sekcje testu GMAT. Kolejność sekcji wybierzesz w centrum egzaminacyjnym, tuż przed rozpoczęciem testu. Do wyboru będą trzy możliwości:

 • Analytical Writing Assessment, Integrated Reasoning, Quantitative, Verbal
 • Verbal, Quantitative, Integrated Reasoning, Analytical Writing Assessment
 • Quantitative, Verbal, Integrated Reasoning, Analytical Writing Assessment.

 

Egzamin gmat test, na jakie uczelnie się przyda, gdzie zadawać, jak wygląda
GMAT jest używany na całym świecie w celu przyjęcia kandydatów na studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub programów biznesowych (takich jak programy MBA).

Egzamin GMAT – sekcja analizy ilościowej QUANTITATIVE

Łącznie 31 pytań:

– 13–14 Pytania dotyczące wystarczalności danych

17–18 Pytania dotyczące rozwiązywania problemów

Czas:

62 minuty

Zakres wyników:

6 do 51
Sekcja ta ma na celu sprawdzenie twojej wiedzy z matematyki, w tym właściwości liczb, algebry, statystyki i geometrii. Sprawdza również zdolność logicznego myślenia o pojęciach matematycznych.

Sekcja GMAT Quant składa się z dwóch typów problemów:

Wystarczająca ilość danych
Zadania z wystarczającą liczbą danych składają się z pytania i dwóch zestawień danych. Zadania te są w istocie problemami logicznymi. Nie jesteś proszony o rozwiązanie problemu matematycznego; twoim zadaniem jest raczej ustalenie czy stwierdzenie czy dostarczają wystarczających informacji, aby ktoś mógł rozwiązać problem.

– Rozwiązywanie zadań
Rozwiązywanie zadań to klasyczny typ problemu testowego. Zostanie podany temat pytania i pięć możliwych odpowiedzi, a następnie zostaniesz poproszony o rozwiązanie jakiegoś wyrażenia algebraicznego.

Egzamin GMAT – sekcja rozumowania werbalnego VERBAL

Łącznie 36 problemów:

o   12-14 Czytanie ze zrozumieniem

o   9-10 Krytyczne rozumowanie

o   12-13 Korekta zdania

Czas

65 minut

Zakres wyników

6 do 51
Sekcja GMAT Verbal ma na celu sprawdzenie znajomości języka angielskiego w piśmie, umiejętności analizowania argumentów i umiejętności krytycznego czytania.

W tej sekcji zobaczysz trzy rodzaje zadań:

o   Czytanie ze zrozumieniem
Otrzymasz fragment lektury akademickiej na temat związany z biznesem, naukami społecznymi, naukami biologicznymi lub naukami fizycznymi i zadasz 3–4 pytania dotyczące tego tekstu. Czytanie ze zrozumieniem sprawdza twoje umiejętności krytycznego czytania, w tym umiejętność podsumowania głównej myśli, artykułowania idei zawartych w tekście i wyciągania wniosków na podstawie informacji zawartych w tekście.

o   Krytyczne rozumowanie
Zadania z rozumowaniem krytycznym sprawdzają umiejętności związane z przedstawianiem i ocenianiem argumentów, a także formułowaniem planu działania. Zostanie przedstawiona krótka argumentacja lub seria stwierdzeń i pytanie odnoszące się do tych informacji. Możesz zostać poproszony o znalezienie założenia lub wniosku, wzmocnienie lub osłabienie argumentu, ocenę wniosku lub rozwiązanie rozbieżności.

o   Korekta zdania
W GMAT Sentence correction zazwyczaj będziesz miał do czynienia z długimi i zawiłymi zdaniami. Część lub całość zdania zostanie podkreślona, a ty zostaniesz poproszony o znalezienie najlepszej wersji podkreślonego fragmentu z oryginału lub jednej z czterech alternatyw. Oryginalne zdanie może być poprawne lub może zawierać jeden lub więcej błędów, a niektóre odpowiedzi mogą wprowadzać nowe błędy.

 

GMAT - jak się przygotować, jak wygląda test, jak zdobyć dobry wynik
Dzięki solidnemu planowi nauki i skutecznej strategii przygotowania do testu możesz zdobyć świetny wynik.

Egzamin GMAT – sekcja zintegrowanego rozumowania INTEGRATED REASONING (IR)

Łącznie 12 problemów wieloczęściowych:

o   Rozumowanie wieloźródłowe (zwykle 3)

o   Analiza tabeli (zwykle 2)

o   Interpretacja grafiki (zwykle 3-4)

o   Analiza dwuczęściowa (zwykle 3-4)

Czas

30 minut

Zakres wyników

1 do 8

Sekcja Integrated Reasoning sprawdza kombinację umiejętności ilościowych i werbalnych. Sekcja IR obejmuje te same koncepcje ilościowe, co sekcja Quant, ale wykorzystuje różne typy zadań, które mogą łączyć koncepcje ilościowe z umiejętnościami werbalnymi, takimi jak czytanie ze zrozumieniem i analiza logiczna. Ponadto sekcja IR sprawdza umiejętność interpretacji i analizy wykresów i tabel.

W przeciwieństwie do zadań w innych sekcjach testu, zadania z IR celowo dostarczą ci więcej informacji niż potrzebujesz. Częścią zadania w IR jest przebrnięcie przez wiele danych i wybranie dokładnych fragmentów informacji, których potrzebujesz do rozwiązania. Te typy zadań naśladują rodzaj analizy, którą będziesz musiał przeprowadzić na studiach przypadków w szkole biznesu.

Istnieją cztery rodzaje zadań w sekcji IR:

o   Rozumowanie wieloźródłowe
Mamy tu dwie lub trzy karty z informacjami, w tym tekst i często tabele lub inne elementy wizualne. Zazwyczaj będziesz musiał rozwiązać trzy oddzielne problemy w oparciu o te informacje (podobnie jak w czytaniu ze zrozumieniem). Zadania mogą mieć formę wielokrotnego wyboru lub w formę stwierdzeń albo-albo (np. prawda czy fałsz).

o   Analiza tabeli
Przedstawiona jest tabela, zazwyczaj zawierającą od 4 do 8 kolumn i od 8 do 25 wierszy danych. Będziesz musiał rozwiązać jedno zadanie na podstawie tej tabeli. Tabela jest interaktywna: możesz sortować według dowolnego nagłówka kolumny. Zadania zawsze będą pojawiać się w formie stwierdzeń albo-albo (np. prawda czy fałsz) i trzeba odpowiedzieć na trzy takie stwierdzenia, aby ukończyć to jedno zadanie.

o   Interpretacja grafiki
Zadania z wykresami przedstawią jakąś wizualizację – być może klasyczną, taką jak wykres kołowy lub wykres słupkowy, a może coś bardziej niezwykłego, na przykład schemat organizacyjny, mapę genetyczną lub coś, co autorzy testów stworzyli specjalnie dla testu. Twoim zadaniem jest zrozumienie, jak działa wizualizacja i jakie informacje przedstawia. Pytania do wykresów mają postać jednego lub dwóch zdań z dwoma lukami; wypełniasz dwa puste miejsca, wybierając opcję z rozwijanego menu.

o   Analiza dwuczęściowa
Zadania dwuczęściowe są bardzo podobne do standardowych zadań wielokrotnego wyboru z 5 odpowiedziami, ale jest pewna różnica. Zamiast odpowiadać na jedno pytanie jedną odpowiedzią, odpowiesz na dwa pytania. Na przykład pytanie może wymagać zarówno wzmocnienia, jak i osłabienia argumentu lub pytanie może wymagać znalezienia zmiennej x i zmiennej y. Otrzymasz jeden możliwy zestaw 5 lub 6 odpowiedzi i wybierzesz odpowiedź dla każdej z dwóch części pytania z tego jednego zestawu odpowiedzi.

Egzamin GMAT – sekcja analitycznego pisania ANALYTICAL WRITING ASSESSMENT (AWA)

 • Jedno zadanie – analiza argumentu
 • Czas – 30 minut
 • Zakres wyników – Od 0 do 6

Sekcja Analytical Writing Assessment lub Essay pomaga szkołom biznesowym poznać twoje umiejętności pisania. Jest ona punktowana oddzielnie, a wynik za esej nie jest używany w ogólnym wyniku z testu. Eseje są oceniane przez człowieka i komputerowy system oceniania, a te dwa wyniki są uśrednione w celu uzyskania ostatecznego wyniku. Jeśli oceny znacznie się różnią, wtedy inny człowiek czyta i ocenia twój esej.

W ramach zadania pisemnego otrzymasz krótką argumentację podobną do akapitu, który można znaleźć w pytaniu dotyczącym krytycznego rozumowania w części werbalnej. Nie jesteś proszony o przedstawienie własnego punktu widzenia na dany temat; zamiast tego masz za zadanie krytykować argumentację autora, analizując zasadność dowodów i rozumowania autora.

Oceniający określają, czy potrafisz jasno zidentyfikować i wnikliwie przeanalizować argumenty, rozwinąć i uporządkować swoje pomysły w sposób przemyślany i logiczny.

GMAT - jak się przygotować?

Chociaż myśl o przygotowaniu się do GMAT może początkowo wydawać się zniechęcająca, możesz mieć pewność, że dzięki solidnemu planowi nauki i skutecznej strategii przygotowania do testu możesz zdobyć świetny wynik.

Warto wykorzystać poniższe wskazówki:

 • Wcześnie opracuj plan nauki GMAT

Proces aplikacji na programy studiów MBA i Business Master składa się z wielu elementów – w tym pisania esejów, listów polecających, życiorysów i innych – a ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest żonglowanie nimi wszystkimi, jednocześnie przygotowując się do GMAT w krótkim czasie. Aby uniknąć tej sytuacji, ustal plan nauki GMAT na wczesnym etapie tego procesu.

 • Zapoznaj się z częściami testowymi i uwzględnij je w swoim planie nauki

Zanim opracujesz plan nauki, najlepszą praktyką jest upewnienie się, że znasz dobrze strukturę egzaminu GMAT.

 • Mądrze wybieraj materiały przygotowujące do GMAT

Dostępnych jest mnóstwo materiałów przygotowujących do testów, ale wybieraj ostrożnie – nie wszystkie te zasoby są sobie równe.

Aby jak najlepiej się przygotować warto korzystać z oficjalnych materiałów przygotowawczych GMAT. Ponieważ zostały stworzone przez twórców GMAT, używają tego samego algorytmu punktacji co rzeczywisty test i zawierają prawdziwe pytania z poprzednich egzaminów.

 • Zidentyfikuj swoje słabości GMAT (i pracuj nad nimi)

Ustalenie, które umiejętności wymagają największej uwagi, ma kluczowe znaczenie dla ogólnej strategii przygotowawczej. Stwórz spersonalizowany, ukierunkowany plan nauki, aby poprawić te obszary, w których musisz wzmocnić swoje umiejętności.

I pamiętaj, aby być realistycznym wobec siebie — zdobycie 700 lub więcej punktów w teście GMAT nie zawsze jest możliwe dla każdego.

 • Śledź czas w ramach przygotowań do GMAT

Ponieważ masz ograniczony czas, tempo jest najważniejsze dla twojego sukcesu w GMAT.

 • Nie zatrzymuj się na pytaniu GMAT

Pamiętaj, że za nieukończenie każdej części testu grozi kara, a z każdym pytaniem bez odpowiedzi twój wynik może się obniżyć.

Nie wpadnij w pułapkę martwienia się, czy poprawnie odpowiadasz na każde pytanie. Oczywiście rób wszystko, co w twojej mocy, ale trzymaj się strategii tempa. Nie poświęcaj więcej niż dwie i pół minuty na jedno pytanie. Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, zgadnij strategicznie. To prowadzi do następnego punktu.

 • Użyj procesu eliminacji na egzaminie GMAT

Nie trać cennego czasu, gdy natrafisz na pytania, na które nie jesteś pewien odpowiedzi. W razie wątpliwości wyklucz błędne odpowiedzi, aby zbliżyć się do prawidłowej odpowiedzi. Wybierz najlepszą z pozostałych opcji i przejdź do następnego pytania.

 • Ćwicz „umiejętności wizualne” podczas przygotowań do GMAT

Zarządzanie czasem jest krytyczną strategią zdawania testów GMAT. Szukasz jednego prostego sposobu na zwiększenie swojej efektywności? Opanuj „umiejętności wizualne” lub umiejętność czytania symboli, wykresów i tabel.

Ten typ danych wizualnych jest często prezentowany w GMAT, więc nauczenie się, jak szybko je interpretować, jest umiejętnością krytyczną. W części egzaminu GMAT Quant możesz nawet napotkać niestandardowe zapisy matematyczne, dlatego ważne jest, abyś czuł się komfortowo z obrazami.

 • Popraw swoją matematykę w ramach planu nauki

Podczas ćwiczeń oprzyj się pokusie sięgania po kalkulator przy każdej nadarzającej się okazji. Zamiast tego ćwicz wykonywanie obliczeń w głowie. Nie będziesz mieć kalkulatora do prawdziwej sekcji Quant testu GMAT, więc doskonalenie swoich umiejętności matematycznych jest koniecznością.

GMAT - gdzie zdawać?

GMAT jest organizowany przez cały rok w dwóch formatach: osobiście w centrum egzaminacyjnym i w formacie online. Utwórz konto na oficjalnej stronie GMAT, aby zobaczyć pełną listę centrów egzaminacyjnych i dostępności miejsc zarówno dla centrum egzaminacyjnego, jak i formatu online egzaminu.

Większość szkół biznesowych zaakceptuje twoje wyniki, o ile przystąpisz do testu przed upływem terminu składania wniosków. Jeśli jednak szkoła wymaga, aby twój wynik został oficjalnie przetworzony w wyznaczonym terminie, przystąp do egzaminu GMAT co najmniej trzy tygodnie przed terminem. Chociaż przetwarzanie wyników zwykle trwa około tygodnia, może zająć do 20 dni.

W popularnych terminach testów liczba miejsc w centrach egzaminacyjnych może być ograniczona; będziesz mieć dużo większą elastyczność, korzystając z GMAT Online, który oferuje testy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

GMAT - przygotuj się z EduCat

Wiadomo, że jednym z najlepszych sposobów na przygotowanie się do GMAT jest nauka z osobą, która ma już doświadczenie i zdała go na bardzo dobrym poziomie.

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w przygotowaniu, aby zmaksymalizować swój wynik egzaminu GMAT.

Tworzymy plan nauki i przewodnik tylko dla Ciebie na podstawie Twoich wyników, następnie stopniowo poprawiamy wynik wraz z nadchodzącą datą testu.

GMAT egzamin, przygotowanie na studia biznesowe, MBA
EduCat pomoże w przygotowaniu do GMAT, aby zdać z dobrym wynikiem

Test GMAT – przykłady

Graduate Management Admission Council (GMAC), która tworzy GMAT, oferuje oficjalne testy próbne. Oprócz bezpłatnego oficjalnego zestawu startowego, który obejmuje dwa egzaminy praktyczne, możesz kupić dodatkowe testy praktyczne. Aby uzyskać dostęp do bezpłatnego testu praktycznego GMAT, musisz zarejestrować się na stronie MBA.com. Witryna oferuje również cenne wskazówki i narzędzia do GMAT.

GMAT Official Starter Kit + Practice Exams 1 & 2 (Free) | mba.com

Znana marka w przygotowaniu do testu, Kaplan zapewnia bezpłatny test praktyczny GMAT za pośrednictwem Manhattan Prep, który może pomóc ci opanować format i śledzić naukę. Zdający mogą również otrzymać dodatkowe sześć egzaminów próbnych za około 50 USD.

GMAT Practice Test – Free Online Mock Exam – Manhattan Prep (kaptest.com)

GMAT: jaki wynik osiągnąć, żeby zostać przyjętym na studia?

Rozważając cel wyniku GMAT, zawsze dobrze jest przyjrzeć się średniej lub medianie wyniku GMAT kandydatów przyjętych na programy MBA, do których rozważasz aplikowanie. To da ci dobry punkt odniesienia do celu. Szkoły zazwyczaj publikują na swojej stronie internetowej średnią lub medianę bieżącej klasy swoich studentów.

Pożądany wynik to taki, który jest równy lub wyższy od opublikowanej mediany lub średniej oceny danej szkoły — pokazujesz, że osiągnąłeś wynik równie dobry lub lepszy niż znaczny odsetek osób przyjętych do szkoły.

Wiele szkół publikuje również szereg wyników dla przyjętych uczniów. Jeśli jesteś poniżej opublikowanej mediany lub średniej, ale nadal mieścisz się w zakresie szkoły, twój wynik GMAT może nie być plusem w twojej aplikacji. W takim przypadku ważne będzie, aby inne części twojej aplikacji wyróżniały się i demonstrowały twoją wartość dla szkoły.

10 najlepszych programów MBA zazwyczaj ma średnią lub medianę wyników w zakresie od 710 do 740. Jeśli rozważasz program z pierwszej dziesiątki, ustaw cel 710 lub wyższy na GMAT – ale jeśli nie osiągniesz tego poziomu, nadal możesz ubiegać się o przyjęcie do szkoły. Musisz po prostu zachować szczególną uwagę co do innych częściach aplikacji.

GMAT – koszty

Cena egzaminu w centrum testowym w Polsce wynosi 285 USD, natomiast zdawanego online 310 USD.

FAQ

 • Ułóż sobie plan nauki
 • Znajdź materiały do nauki – materiały online i książki
 • Popracuj nad swoimi słabymi stronami
 • Nie spędzaj za dużo czasu nad pytaniami, które sprawiają ci trudność, lepiej je czasem ominąć
 • Skup się na limicie czasu w trakcie robienia próbnych testów
 • Używaj strategii eliminacji, gdy nie jesteś pewny odpowiedzi, zaznacz tę, która jest najbliższa prawdy
 • Naucz się czytać wykresy, symbole i tabele, aby zwiększyć swoją efektywność

Ćwicz jak najwięcej.

Jedną z najważniejszych zalet GMAT jest to, że jego wyniki są akceptowane przez ponad 2000 szkół biznesu na całym świecie. Ponadto ponad 7000 programów MBA i Master in Management wymaga wyniku zdanego egzaminu GMAT. Dlatego przystąpienie do egzaminu GMAT jest najbezpieczniejszym i najbardziej niezawodnym sposobem na uzyskanie dostępu do tych programów.

Możesz podejść do GMAT do pięciu razy w dowolnym ciągłym 12-miesięcznym okresie (365 dni) i do ośmiu razy łącznie, niezależnie od formatu testu. W ramach jednego formatu, musisz odczekać 16 dni, aby ponownie przystąpić do egzaminu. Na przykład, jeśli przystąpisz do GMAT Online, będziesz musiał odczekać 16 dni, zanim ponownie przystąpisz do GMAT Online. W przypadku zmiany formatu nie ma okresu oczekiwania.

GMAT jest organizowany przez cały rok w dwóch formatach: osobiście w centrum egzaminacyjnym i online. Utwórz konto na oficjalnej stronie GMAT, aby zobaczyć pełną listę centrów egzaminacyjnych i dostępności miejsc zarówno dla centrów egzaminacyjnych, jak i formatu online egzaminu.

W popularnych terminach testów liczba miejsc w centrach egzaminacyjnych może być ograniczona; będziesz mieć dużo większą elastyczność, korzystając z GMAT Online, który oferuje testy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Cena egzaminu w centrum testowym w Polsce wynosi 285 USD, natomiast zdawanego online 310 USD.

Spis treści