erasmus university rotterdam logo

Erasmus University Rotterdam

 1. Home
 2. >
 3. Studia w Holandii
 4. >
 5. Uczelnie
 6. >
 7. Erasmus University Rotterdam

Spis treści

Quick facts

Rok założenia
1913 r.

Studenci zagraniczni
19%

Miejsce w rankingu QS
176. miejsce

Czy ma kampus?
Tak

Acceptance rate
53%

W Holandii funkcjonują głównie dwa rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego: uniwersytety badawcze oraz uniwersytety nauk stosowanych, które cieszą się powszechnym uznaniem. Dodatkowo, edukację w mniejszej skali oferują instytuty edukacji międzynarodowej, specjalizujące się w programach dla studentów z zagranicy. Oprócz tych dwóch podstawowych form uniwersytetów publicznych, w kraju istnieją także prywatne uczelnie wyższe, które zazwyczaj koncentrują się na konkretnych specjalnościach i wymagają wyższych opłat za naukę niż ich publiczne odpowiedniki.

Erasmus University Rotterdam - jak wyglądają studia?

W ramach systemu bolońskiego, holenderskie uniwersytety badawcze oferują trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. Charakteryzują się one wysokim poziomem rygoru akademickiego oraz specjalizacją w konkretnych dziedzinach nauki. Co więcej, większość z tych uniwersytetów proponuje programy licencjackie i magisterskie w języku angielskim.

Kraj ten dysponuje osiemnastoma uniwersytetami badawczymi, które zapewniają międzynarodowe programy edukacyjne, finansowane w dużej mierze przez rząd. Te instytucje przede wszystkim przygotowują studentów do pracy naukowej i praktycznego stosowania wiedzy. Choć wiele programów studiów uwzględnia aspekty zawodowe, to większość absolwentów znajduje zatrudnienie poza akademią.

Erasmus University Rotterdam - podejście do nauki

Uniwersytet Erazma w Rotterdamie jest wyjątkową placówką, która wprowadza innowacyjne podejście do edukacji poprzez koncepcję „wielokulturowej klasy”, łącząc wysoką jakość nauki z globalną perspektywą. Ceniony w międzynarodowych rankingach za doskonałość edukacyjną, Uniwersytet Erazma jest doceniany przez studentów za poziom wykładów, kompetencje naukowe kadry oraz szanse na rozwój kariery zawodowej.

Uniwersytet kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia u studentów, przygotowując ich do rozwiązywania złożonych problemów społecznych. Studia obejmują tematy takie jak ochrona zdrowia, rola sztucznej inteligencji, inkluzywność, oraz zrównoważony rozwój, które są ściśle związane z intensywnymi badaniami naukowymi prowadzonymi w uniwersytecie. Badacze skupiają się na zagadnieniach takich jak dobrostan, równość szans, promowanie zdrowego stylu życia, AI, oraz koncepcje nowoczesnych miast dostosowanych do potrzeb mieszkańców.

Erasmus University Rotterdam - ciekawostki

 • Rotterdam posiada największy port w Europie, którego historię można odkryć odwiedzając Muzeum Morskie i eksplorując zabytkowe łodzie.
 • Miasto musiało zostać odbudowane po zniszczeniach II Wojny Światowej, co sprawia, że tradycyjnych zabytków jest tu niewiele, ale można za to podziwiać nowoczesną architekturę.
 • W Rotterdamskim Markthal znajduje się największe dzieło sztuki na świecie autorstwa Arno Coenena i Iris Roskam, rozciągające się na powierzchni 11 km kwadratowych.
erasmus university rotterdam

Znane osoby związane z Erasmus Rotterdam University

 • Pim Fortuyn

Pim Fortuyn, profesor socjologii na uniwersytetach w Groningen i Erasmusa w Rotterdamie, był wcześniej związany z Partią Pracy oraz próbował dołączyć do komunistycznej partii CPN, co się nie powiodło. Zyskał popularność jako kontrowersyjny polityk, szczególnie na tle antyimigranckich nastrojów w Holandii. Był krytykowany za swoje poglądy na islam i imigrację, zwłaszcza w kontekście swojej opozycji do postaw niektórych liderów muzułmańskich, takich jak Khalil el-Moumni. Fortuyn, określany przez krytyków jako skrajny prawicowy populista, sam identyfikował się jako nacjonalista o podstawach kulturowych, nie rasowych, i był otwarcie gejem. Został zamordowany 6 maja 2002 roku, na dziewięć dni przed wyborami parlamentarnymi, przez aktywistę na rzecz praw zwierząt Volkerta van der Graafa.

 

 • Neelie Kroes

Neelie Kroes, po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, pracowała tam jako nauczyciel akademicki. Zaangażowała się w politykę w ramach Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji, pełniąc funkcje radnej Rotterdamu oraz posłanki do niższej izby parlamentu holenderskiego. Sprawowała również urząd sekretarza stanu oraz ministra w ministerstwie transportu, robót publicznych i gospodarki wodnej. Po zakończeniu kariery politycznej, była prezydentem uniwersytetu Nijenrode i zajmowała stanowiska w różnych przedsiębiorstwach. W 2004 roku została komisarzem UE ds. konkurencji, a w 2010 roku wiceprzewodniczącą komisji oraz komisarzem ds. agendy cyfrowej. Po odejściu z Komisji Europejskiej w 2014 roku, angażowała się w promocję holenderskich startupów i doradzała w sektorze prywatnym. Została jednak skrytykowana za naruszenie zakazu zajmowania się inną działalnością zawodową podczas kadencji komisarza UE oraz za działalność lobbingową na rzecz Ubera przed upływem wymaganego okresu po zakończeniu pracy w KE.

 

 • Jan Tinbergen

Pracując początkowo w Głównym Biurze Statystycznym, a następnie oddelegowany do Ligi Narodów, po II wojnie światowej został dyrektorem Holenderskiego Rządowego Centralnego Biura Planowania. W latach 1933–1975 wykładał w Holenderskiej Szkole Ekonomicznej oraz na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, skupiając się na teoriach cyklu koniunkturalnego, pomocy gospodarczej i reformach w krajach słabo rozwiniętych, a także na zasadach podziału dochodów. Był pionierem w tworzeniu skomplikowanych modeli ekonomicznych, w tym modelu gospodarki holenderskiej i amerykańskiej. W 1969 roku otrzymał pierwszą Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za rozwój ekonometrii. Jego brat również był laureatem Nagrody Nobla. W 1987 roku powstał Instytut Tinbergena, założony przez trzy holenderskie uniwersytety, w tym Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, i jest uznany za jedną z 50 najlepszych instytucji badawczych w dziedzinie ekonomii na świecie.

Historia Erasmus University Rotterdam

Uniwersytet funkcjonuje w obecnej postaci od 1973 roku, jednak jego korzenie sięgają roku 1913, kiedy to w ramach współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w Rotterdamie powołano do życia prywatną Holenderską Szkołę Biznesu. W 1939 roku instytucja ta otrzymała status uczelni wyższej o profilu naukowym, co wiązało się ze zmianą nazwy na Holenderską Szkołę Ekonomii. Wzrost zapotrzebowania na rynku na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin spowodował rozbudowę uczelni o wydziały Prawa, Nauk Społecznych, a później także Filozofii, Historii, Nauk Humanistycznych i Zarządzania w Biznesie w latach 60. i późniejszych.

Oddzielnie, dzięki staraniom Fundacji na rzecz Edukacji Medycznej, rząd zainicjował w 1966 roku powstanie Wydziału Medycznego w Rotterdamie, kształcącego przyszłych lekarzy. W skład kompleksu medycznego weszły Szpital Dijkzigt, szpital dziecięcy Sophia oraz klinika Daniela den Hoeda, tworząc tym samym Szpital Uniwersytecki w Rotterdamie, który od 1 stycznia 2003 funkcjonuje pod nazwą Centrum Medycznego Erazma.

W 1973 roku doszło do połączenia Wydziału Medycznego i Holenderskiej Szkoły Ekonomii, tworząc Uniwersytet Erazma, który upamiętnia Erazma z Rotterdamu, przynoszącego miastu sławę na arenie międzynarodowej.

Erasmus University Rotterdam Ranking

Rotterdam School of Management (RSM) cieszy się wysoką pozycją w rankingach, będąc regularnie klasyfikowanym przez Financial Times European Business School i światowe rankingi MBA wśród dziesięciu najlepszych europejskich szkół biznesowych. Ponadto, program magisterski MSc Finance & Investments jest uznawany przez QS za jeden z czołowych kierunków finansowych na świecie, zajmując w 2024 roku 25. miejsce na świecie i 12. w Europie kontynentalnej.

Aktualnie zajmuje #176 miejsce na QS World University Rankings.

erasmus university rotterdam

Erasmus University Rotterdam - acceptance rate

Erasmus University Rotterdam, uznawana za jedną z czołowych uczelni w Holandii, ma dość selektywny proces rekrutacyjny. W kontekście globalnym uczelnia ta cieszy się uznaniem, szczególnie w dziedzinach zarządzania, ekonomii oraz medycyny. Acceptance rate, czyli wskaźnik przyjęć, wynosi około 53%​​. Oznacza to, że ponad połowa kandydatów aplikujących na studia na tej uczelni zostaje przyjęta, co wskazuje na umiarkowany poziom selektywności. Uczelnia ta kładzie duży nacisk na międzynarodowy charakter swojej społeczności studenckiej, co odzwierciedla się w znaczącej liczbie studentów zagranicznych, stanowiących niemal 19% populacji studenckiej​​. Erasmus University Rotterdam oferuje bogaty wybór programów nauczania na różnych poziomach edukacji, zarówno licencjackich, jak i magisterskich, co sprawia, że jest atrakcyjnym wyborem dla kandydatów z całego świata.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie dla studenta za granicą?

Decyzja o studiowaniu za granicą jest nie tylko krokiem w kierunku rozwoju akademickiego i zawodowego, ale również wyzwaniem logistycznym i emocjonalnym. W tym kontekście, wybór odpowiedniego ubezpieczenia dla studenta za granicą, takiego jak EduCat Insurance, stanowi fundament bezpiecznego i owocnego pobytu edukacyjnego. Zapewniając ochronę zdrowotną, finansową i emocjonalną, ubezpieczenie dla studentów za granicą jest kluczowym elementem, który umożliwia skupienie się na nauce i osobistym rozwoju, bez obaw o potencjalne przeszkody czy trudności.

Inwestując w solidne ubezpieczenie, studenci oraz ich rodziny zyskują spokój ducha, wiedząc, że w przypadku niespodziewanych wydarzeń lub trudności, będą mieli zapewnione wsparcie i ochronę. EduCat Insurance, dzięki swojej specjalizacji i dostosowaniu do potrzeb międzynarodowej społeczności studenckiej, oferuje nie tylko finansową „sieć bezpieczeństwa”, ale również cenny zasób usług wspierających zdrowie fizyczne i emocjonalne studentów, co czyni je wyjątkowo wartościową opcją dla każdego, kto rozważa studia za granicą.

Jakie ubezpieczenie powinien wybrać student na wyjazd na Erasmus lub Erasmus+?

Wyjeżdżając na Erasmus warto rozważyć zakup ubezpieczenia EduCat Insurance. Obejmuje ono wyjazdy na takie programy.

EduCat Insurance to produkt ubezpieczeniowy, który jest dostosowany do potrzeb i realiów życia studenckiego. W zależności od wybranego wariantu oferuje on ochronę na wiele różnych przypadków, w tym:

 • Ochrona leczenia: Studenci mają dostęp do opieki medycznej w razie nagłego zachorowania lub wypadku. To oznacza, że nie muszą martwić się kosztami wizyt lekarskich, leków czy hospitalizacji.
 • Ochrona podróży i bagażu: Ubezpieczenie obejmuje również ochronę mienia, taką jak laptop, telefon komórkowy czy inne przedmioty osobiste. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia w wyniku rabunku lub kradzieży z włamaniem, EduCat Insurance pokrywa straty finansowe.
 • Ochrona czesnego: W przypadku konieczności przerwania nauki ze zdefiniowanych powodów EduCat Insurance zapewnia zwrot opłaty za semestr nauki.
 • Assistance: Dzięki tej opcji, studenci mogą czuć się pewniej. Ubezpieczenie obejmuje ochroną na wypadek przedłużonego pobytu, opóźnienia lub odwołania lotu, czy pobytu osoby wezwanej do ubezpieczonego.
 • Rozszerzona ochrona – alkohol i praca fizyczna: EduCat Insurance zapewnia również ubezpieczenie na wypadek szkody po spożyciu alkoholu lub podczas wykonywania pracy fizycznej, jeżeli rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o te ryzyka przy zakupie ubezpieczenia
EduCat Insurance, Ubezpieczenie dla studentów za granicą

Spis treści

Może Cię zainteresować

Online

Korepetycje MatematykaOnline Miasta Warszawa Kraków Poznań Łódź Wrocław Lublin Gdańsk Matematyka matura Matura rozszerzona matematyka Matura matematyka 2023 Matura matematyka [...]

Korepetycje Fizyka

Korepetycje Fizyka Spis treści building menu... Fizyka stanowi fundamentalną dziedzinę nauki, będącą podstawą dla chemii i biologii. Wykorzystuje matematykę do [...]

Korepetycje Włoski

Korepetycje Włoski Spis treści building menu... Często zadajemy sobie pytanie, dlaczego warto uczyć się włoskiego, gdy istnieje wiele innych popularnych [...]

Korepetycje WOS

Korepetycje WOS Spis treści building menu... Wiedza o Społeczeństwie (WOS) to przedmiot szkolny, który zajmuje się szerokim spektrum zagadnień dotyczących [...]