Na czym polega różnica między Pakietem Basic a Premium?

Wyjaśniamy 🙂

1. Test Morrisby jest testem predyspozycji i preferencji dotyczącym nie tylko kierunku studiów, ale także przyszłego miejsca, sposobu czy roli w pracy oraz dominujących sposobów myślenia, które implikują sposoby uczenia się. Zawarty jest w Pakiecie Premium ze względu na rozszerzanie świadomości kandydata w kwestii przyszłych wyborów i ról oraz wykazu cech, które można wykorzystać przy pisaniu Personal Statement.

2. Podstawową różnicą między pakietem Basic a Premium jest kwestia dokumentów aplikacyjnych. W Pakiecie Premium aplikant przygotowuje z mentorem dokumenty od zera i pracują nad nimi tak długo, aż obie strony będą z nich usatysfakcjonowane. W Pakiecie Basic aplikant SAMODZIELNIE przygotowuje wszystkie dokumenty, a mentor tylko je sprawdza.

Cennik

Pakiety aplikacyjne

  BasicPremiumOxbridgeMedycyna / Architektura
Dostęp do funkcjonalności Platformy: videocall, zadania aplikanta, materiały aplikantów
Test diagnostyczny Morrisby
Stworzenie harmonogramu aplikacjina wybrany kierunek
Przygotowanie materiałów potrzebnych w procesie aplikacyjnym
Przygotowanie potrzebnych dokumentów aplikacyjnych
Sprawdzenie poprawności dokumentów aplikacyjnych
Sprawdzenie poprawności złożonej aplikacji w systemie aplikacyjnym uczelni
Przygotowanie do egzaminu aplikacyjnego/Praca nad portfolio
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Pomoc poaplikacyjna
Cena od
2584 PLN
2196 PLN

Cena od
4620 PLN
3927 PLN

Cena od
8324 PLN
7075
PLN

    Chcę zakupić pakiet