Certyfikat angielski: egzamin TOEFL, IELTS, FCE, CAE, BEC

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Bez kategorii
 6. >
 7. Certyfikat angielski: egzamin TOEFL,...

Jakie certyfikaty z języka angielskiego są wymagane do studiów zagranicznych? Współcześnie uniwersytety i uczelnie na całym świecie oferują liczne kursy prowadzone w języku angielskim, co ułatwia zagranicznym studentom zapisanie się na ich programy studiów. Od kandydatów na studia oczekuje się przedstawienia dowodu znajomości języka angielskiego, świadczącego o wystarczającej biegłości, umożliwiającej uczestniczenie w zajęciach, zrozumienie podręczników oraz wykonywanie zadań. Poniżej znajdują się niektóre powszechnie akceptowane certyfikaty:

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
 • IELTS (International English Language Testing System)
 • Cambridge: CAE czy CPE

Które certyfikaty językowe zostaną zaakceptowane przez uniwersytety?

Oto kilka renomowanych instytucji, które akceptują wymienione powyżej certyfikaty językowe:

Posiadanie certyfikatu języka angielskiego otwiera drzwi do różnorodnych programów studiów na uczelniach zagranicznych.

Aby uzyskać certyfikaty, może być konieczne poświęcenie znacznej ilości czasu na przygotowania, zależnie od aktualnego poziomu językowego kandydata. Dlatego im wcześniej zacznie się pracę nad poprawą kompetencji językowych, tym lepiej. Warto zapoznać się z poziomami znajomości języka angielskiego:

Poziomy znajomości języka angielskiego:

 • Początkujący:
  • język angielski poziom A1 (Beginner)
  • język angielski poziom A2 (Pre-Intermediate)
 • Średniozaawansowany:
  • język angielski poziom B1 (Intermediate)
  • język angielski poziom B2 (Upper-Intermediate)
 • Zaawansowany:
  • język angielski poziom C1 (Advanced)
  • język angielski poziom C2 (Proficiency)

Dla większości programów studiów oczekiwany poziom to B2, jednak niektóre instytucje mogą wymagać wyższego poziomu, zwłaszcza w przypadku specjalistycznych kierunków. Zawsze warto sprawdzić konkretne wymagania dla danego programu studiów.

Bogata oferta egzaminów językowych umożliwia wybór najlepszego certyfikatu zależnie od indywidualnych potrzeb. Ważne jest dostosowanie wyboru egzaminu do celu, na jaki ma być wykorzystany certyfikat. Na przykład, przy rekrutacji na studia zagraniczne zalecane są certyfikaty IELTS lub TOEFL, podczas gdy do pracy w międzynarodowej kancelarii przydatny może być certyfikat TOLES.

Czym jest TOEFL: Test of English as a Foreign Language?

TOEFL to jedno z najbardziej popularnych certyfikatów języka angielskiego na świecie, dostępne do zdawania zarówno online, jak i w centrum egzaminacyjnym na komputerze. Czas trwania egzaminu wynosi nieco poniżej 2 godzin i składa się z 4 sekcji. Uniwersytety zazwyczaj oczekują uzyskania co najmniej 100 punktów na 120 możliwych. Opłata za przystąpienie do TOEFL wynosi 215 USD.

Egzamin jest organizowany przez ETS (Educational Testing Service), instytucję zajmującą się tworzeniem i przeprowadzaniem egzaminów oceniających umiejętności językowe oraz prowadzeniem badań w dziedzinie edukacji.

Forma zdawania TOEFL:

TOEFL iBT, oferowany jako test internetowy, może być zdawany w wyspecjalizowanych centrach egzaminacyjnych, ale również online w domu. W trakcie egzaminu uczestnik spotyka się z różnorodnym słownictwem i tekstami akademickimi, dlatego zaleca się zapoznanie z aspektami życia akademickiego przed przystąpieniem do egzaminu. Rekomendowany poziom znajomości języka angielskiego to przynajmniej B1. Dla osób na niższym poziomie nauki test może być wyzwaniem, ale wynik z TOEFL dokładnie odzwierciedli biegłość językową.

Czas trwania:

Egzamin TOEFL iBT trwa nieco poniżej 2 godzin, zaleca się jednak dodatkowe 30 minut na sprawdzenie odpowiedzi.

Budowa TOEFL:

TOEFL iBT składa się z 4 sekcji, z każdą ocenianą maksymalnie na 30 punktów, co łącznie daje 120 punktów:

 • Czytanie
 • Słuchanie
 • Mówienie
 • Pisanie

Zdający korzysta z komputera przez cały czas trwania testu. Pierwsze dwie sekcje obejmują czytanie tekstów oraz słuchanie nagrań na różnorodne tematy, po czym udziela się odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru. Część ustna jest nagrywana, przesyłana online do punktacji i oceniana przez trzech do sześciu egzaminatorów. Również część pisemna jest oceniana przez sieć punktacji online.

Matura polski
Pamiętaj, że struktura egzaminu może nieznacznie różnić się w zależności od roku, dlatego zawsze warto zapoznać się z aktualnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).

Koszt testu:

Opłata za TOEFL iBT wynosi około 215 USD, a certyfikat jest ważny przez 2 lata. Wyniki egzaminu oraz certyfikat są dostępne już 4-8 dni od daty przystąpienia do testu.

Gdzie zdać TOEFL:

W Polsce centra egzaminacyjne znajdują się w miastach takich jak Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, i Zabrze.

Punktacja TOEFL:

Poniżej przedstawiamy, jak zdobyte punkty z TOEFL przekładają się na skalę CEFR:

 • 120-114 pkt: C2
 • 113-95 pkt: C1
 • 94-72 pkt: B2
 • 71-42 pkt: B1

Wyniki TOEFL wymagane przez najlepsze uczelnie w USA również są podane, na przykład, Harvard University wymaga 104 pkt.

Zalety TOEFL iBT:

TOEFL to certyfikat, który cieszy się ogromną popularnością, a jego zalety obejmują:

 • Akceptację na całym świecie przez ponad 11 500 uniwersytetów w ponad 160 krajach.
 • Dostępność na całym świecie, zarówno w centrach testowych, jak i online w ponad 200 krajach.
 • Możliwość zdawania w domu (TOEFL iBT Home Edition).
 • Krótszy czas trwania w porównaniu z innymi testami językowymi.
 • Punktacja oparta na kombinacji sztucznej inteligencji i oceny ludzkiej.
 • Dogodne terminy przystąpienia do egzaminu w wersji Home Edition.
 • Możliwość wpisania zdobytego certyfikatu do CV, co może pozytywnie wpłynąć na aplikację do pracy czy na studia zagraniczne.

Czym jest IELTS: International English Language Testing System?

IELTS to drugi najpopularniejszy na świecie test z języka angielskiego, trwający około 2 godzin i 45 minut i składający się z 4 sekcji. Egzamin można przystąpić w ośrodkach egzaminacyjnych w wielu miastach Polski za opłatą 885 zł, a niedawno dodano również możliwość zdawania go online. Maksymalna możliwa liczba punktów to 9, jednak większość uczelni oczekuje wyniku na poziomie 6,0-7,5.

IELTS oferuje wersję swojego testu dostosowaną do środowisk akademickich i zawodowych, podobnie jak TOEFL, jest jednym z najpopularniejszych certyfikatów z języka angielskiego na świecie, a kandydaci mogą przystąpić do niego za pośrednictwem British Council.

Forma zdawania IELTS:

IELTS Academic jest dostępny zarówno w wersji komputerowej, jak i papierowej. W obu przypadkach kandydat musi się zarejestrować i przystąpić do egzaminu w oficjalnym centrum. Część ustna odbywa się twarzą w twarz z certyfikowanym egzaminatorem.

Czas trwania testu:

IELTS trwa około 2 godzin i 45 minut, z częścią ustną trwającą zazwyczaj od 11 do 14 minut, a pisemną zajmującą 160 minut. Odstęp między częściami wynosi najczęściej 1-2 dni.

Budowa IELTS:

Test IELTS Academic składa się z 4 sekcji: Słuchanie, Czytanie Akademickie, Pisanie Akademickie, i Mówienie. Dzieli się na dwie części: test na komputerze trwający 160 minut oraz część ustna, która często jest zdawana w innym dniu.

Koszt IELTS:

W Polsce opłata za przystąpienie do IELTS Academic i General Training wynosi 885 złotych. Wyniki i certyfikat są dostępne w ciągu 13 dni (wersja papierowa) lub 5-7 dni (wersja komputerowa), a certyfikat jest ważny przez 2 lata.

Rodzaje IELTS:

W zależności od celu certyfikatu, można wybrać spośród następujących rodzajów IELTS: IELTS Academic (sprawdzający język naukowy/akademicki), IELTS General Training (sprawdzający posługiwanie się angielskim w życiu codziennym), IELTS UKVI/IELTS Life Skills (odbywające się w zatwierdzonych przez brytyjski urząd imigracyjny ośrodkach). Kandydaci na studia zazwyczaj wybierają IETLS Academic.

Gdzie zdać egzamin IELTS:

Centra egzaminacyjne oferujące IELTS znajdują się w miastach takich jak Gdańsk, Kraków, Katowice, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, i Wrocław. Niektóre ośrodki, jak Katowice i Szczecin, nie oferują komputerowej wersji IELTS.

Punktacja IELTS:

Skala ocen IELTS obejmuje zakres od 0 do 9, gdzie 9 to najwyższa ocena. W zależności od poziomu punktacji, przypisuje się poziom CEFR: C2 (9), C1 (8-7), B2 (6,5-5,5), B1 (5-4). Wyniki testu IELTS są ważne przez 2 lata.

Liczba punktów wymagana na najlepszych uczelniach w UK:

Przykładowo, na Cambridge University wymagana jest punktacja 7,5, na University of Warwick 6,0-7,0, a na University College London 6,5-8,0.

IELTS online:

Ostatnio dodano możliwość przystąpienia do IELTS online. Koszt tego egzaminu to 185 euro, a wyniki są dostępne po 3-6 dniach. Struktura i czas trwania IELTS online są identyczne z IELTS Academic. To jednak nowe rozwiązanie, więc nie wszystkie uczelnie mogą akceptować wynik z tej formy. Aby upewnić się, że certyfikat IELTS online będzie uznany, zaleca się skontaktowanie się z docelową instytucją.

Cechy wspólne certyfikatu IELTS i TOEFL - Porównanie:

Oba testy, IELTS i TOEFL, posiadają wspólne cechy, takie jak weryfikacja słownictwa z różnych dziedzin, sprawdzanie umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków, a także ocena rozumienia tekstu, opisywania diagramów, tabel i wykresów. Obydwa certyfikaty są ważne przez 2 lata, skutkują zdobyciem certyfikatu, są użyteczne w procesie uzyskiwania wizy studenckiej, oraz można je zdawać online. Popularność testów różni się w zależności od regionu, TOEFL jest częściej wybierany w Stanach Zjednoczonych, a IELTS w Wielkiej Brytanii.

Angielski Lublin
Przygotowanie do matury z języka angielskiego wymaga systematyczności, zaangażowania i różnorodnych technik nauki. Skorzystanie z korepetycji online może znacząco zwiększyć efektywność nauki i pomóc w osiągnięciu sukcesu na egzaminie.

Jakie wyróżnia się Certyfikaty Cambridge English (FCE, CAE, CPE)?

Certyfikaty Cambridge cieszą się uznaniem na całym świecie, a dostępne są różne testy, z których najpopularniejsze to C1 Advanced (CAE) i C2 Proficiency (CPE). Obydwa testy trwają około 4 godzin, a za ich przystąpienie trzeba uiścić opłatę w wysokości 800-900 złotych. Cambridge oferuje również egzamin B2 First (FCE).

Ogólne informacje o certyfikatach Cambridge English:

Certyfikaty Cambridge English są powszechnie akceptowane przez tysiące uniwersytetów, pracodawców i instytucji na całym świecie. Posiadanie tych certyfikatów może otworzyć drzwi do wyższego wykształcenia, poprawić perspektywy zawodowe i zwiększyć mobilność językową. Egzaminy są organizowane przez British Council.

W przeciwieństwie do niektórych innych certyfikatów, Cambridge nie ustanawia daty ważności dla swoich kwalifikacji. Niemniej jednak, uniwersytety i inne instytucje mogą zdecydować, czy zaakceptują wyniki starsze niż 2-3 lata. Posiadanie certyfikatu Cambridge zwiększa szanse na zdobycie pracy aż o 65%.

Certyfikaty Cambridge English Language Assessment:

Cambridge English Language Assessment to organizacja non-profit oferująca certyfikaty z języka angielskiego na różnych poziomach. Należy do najpopularniejszych ich rodzajów: FCE (B2 First), CAE (C1 Advanced), i CPE (C2 Proficiency).

B2 First (FCE: First Certificate in English):

Poziom egzaminu FCE:

FCE odpowiada poziomowi B2 na skali CEFR, co jest zbliżone do wyników TOEFL (B1-B2) i IELTS (5,5–6,5). Egzamin ten, w połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, pozwala na nauczanie języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce. Ponadto, jest honorowany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych.

Forma zdawania FCE:

Egzamin FCE jest dostępny w formie papierowej i komputerowej. Składa się z 4 sekcji: Reading and Use of English, Writing, Listening, i Speaking.

Czas trwania:

FCE trwa około 3,5 godziny. Najdłużej trwa sekcja Reading and Use of English (1 godz. 15 min.), a najkrótsza jest część Speaking (około 14 min.).

Koszt testu:

Cena FCE zależy od formatu testu: wersja papierowa kosztuje 725 zł, a komputerowa 735 zł.

Rodzaje FCE:

Egzamin B2 First FCE jest oferowany w dwóch wariantach: Cambridge English: First (dla osób dorosłych) i Cambridge English: First (FCE) dla Szkół. Obydwa oceniane są na tym samym poziomie i prowadzą do uzyskania kwalifikacji FCE.

Gdzie zdać FCE:

Egzamin FCE można zdawać w ośrodkach egzaminacyjnych w różnych miastach Polski, w tym w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, i Zielonej Górze.

Punktacja FCE:

Punktacja FCE przekłada się na poziomy CEFR: C1 (190-180), B2 (179-173), C1 (172-160), B1 (159-140).

C1 Advanced (CAE: Certificate in Advanced English):

Poziom egzaminu CAE:

CAE jest zorientowany na poziomy C1–C2, co jest porównywalne z wynikami IELTS (6,5–8,0). Jest akceptowany przez wiele brytyjskich uniwersytetów oraz ponad 9 000 instytucji edukacyjnych i firm na całym świecie.

Forma zdawania CAE:

Egzamin CAE można zdawać w wersji papierowej i komputerowej. Jest to najdłuższy egzamin spośród trzech najpopularniejszych testów języka angielskiego (w tym IELTS i TOEFL).

Czas trwania:

Przystąpienie do egzaminu C1 Advanced przewiduje około 4 godzin. Składa się on z 4 sekcji: Reading, Writing, Listening, i Speaking.

Koszt testu:

Cena CAE różni się w zależności od ośrodka egzaminacyjnego i wynosi od 700 do około 960 zł.

Gdzie zdać CAE:

Egzamin CAE można zdawać w oddziałach British Council w kilku miastach Polski, takich jak Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa, i Wrocław.

Punktacja CAE:

Punktacja CAE przekłada się na poziomy CEFR: C2 (210-200), C1 (199-193), C1 (192-180), B2 (179-160).

Podsumowanie: Porównanie egzaminu FCE i CAE

Certyfikaty Cambridge English, takie jak B2 First (FCE) i C1 Advanced (CAE), są cenione na całym świecie i mogą otworzyć wiele drzwi w zakresie edukacji i kariery zawodowej. Oferują one różne poziomy, dostosowane do umiejętności językowych kandydatów, oraz są akceptowane przez liczne instytucje edukacyjne i pracodawców.

Matura matematyka 2024
Matura z matematyki odgrywa kluczową rolę w edukacji, przyszłych możliwościach zawodowych i osobistym rozwoju uczniów. Jest również ważnym narzędziem oceny i standaryzacji w systemie edukacyjnym oraz ma znaczący wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

Jakie są biznesowe certyfikaty z języka angielskiego?

Cambridge wychodzi naprzeciw osobom, które chcą lub potrzebują poświadczyć znajomość biznesowej odmiany języka angielskiego. Stąd proponuje takie testy, jak BEC (dla ekonomistów), TOLES (dla prawników) czy EFB (dla biznesu).

Czym jest certyfikat BEC – Business English Certificate?

BEC daje możliwość uzyskania certyfikatu od University of Cambridge. Organizowany jest przez British Council i skupia się na biznesowym angielskim. Można go zdawać na 3 poziomach zaawansowania. Jest polecany studentom kierunków ekonomicznych, planującym kontynuację studiów na zagranicznych uniwersytetach lub myślącym o pracy za granicą. Certyfikat BEC nie ma terminu ważności.

Centra egzaminacyjne, w których można zdobyć certyfikaty angielski BEC, znajdują się m.in. w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu. Na stronie British Council można sprawdzić dokładne adresy każdego z ośrodków.

Czym jest certyfikat TOLES – Test of Legal English Skills?

TOLES to biznesowa propozycja od University of Cambridge, skierowana do branży prawniczej. Egzamin weryfikuje znajomość specjalistycznego słownictwa prawniczego i ułatwia podjęcie kariery w branży prawniczej w krajach anglojęzycznych.

TOLES jest organizowany w wersji komputerowej pod zdalnym nadzorem, co oznacza, że można go zdawać z domu na własnym komputerze.

Czym jest certyfikat EFB – English For Business?

London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) to brytyjska organizacja, która certyfikuje umiejętności z biznesowego angielskiego, wydając certyfikaty EFB. To świetny wybór dla osób, które potrzebują go w celach zawodowych.

EFB można zdawać na 5 poziomach trudności. Każdy egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Uzyskany certyfikat angielski ważny jest aż przez 5 lat.

Porównanie po angielsku: jaki certyfikat z angielskiego wybrać?

Nadal zastanawiasz się, który egzamin językowy będzie najlepszy? Zapoznaj się z tabelą porównującą 3 najpopularniejsze testy pod najważniejszymi względami.

 

TOEFLIELTSCAE
Czas trwania testu1h 56min2h 45min4h
Koszt215 USD (+/- 900 PLN)885 PLN700-900 PLN
Termin ważności2 lata2 lataBezterminowy
Dostępny formatKomputerowyPapierowy / KomputerowyPapierowy / Komputerowy
Liczba ośrodków w Polsce7 miast8 miast24 miasta
Dostępność terminów3 razy w miesiącu6 razy w miesiącu3 razy w miesiącu

 

Każdy egzamin wygrywa pod innym względem: najtańszy jest CAE, najdogodniejszy terminowo IELTS, a najkrótszy TOEFL. Czym zatem kierować się przy wyborze odpowiedniego egzaminu?

To zależy, na czym zależy Ci najbardziej, do których ośrodków masz dogodny dostęp i jak znosisz długą pracę przy komputerze/teście papierowym. Jeśli aplikujesz na studia za granicą najważniejszą kwestią jest sprawdzenie, który certyfikat akceptuje Twoja uczelnia.

Jak się przygotować, by uzyskać certyfikaty z języka angielskiego?

Samodzielna nauka, aby uzyskać certyfikaty językowe, jest możliwa, ale z wielu względów trudniejsza, niż może wydawać się na pierwszy rzut oka. Największymi przeszkodami w przygotowaniach jest brak systematyczności, dyscypliny, dostępu do dobrych materiałów, możliwości konwersacji po angielsku, motywacji oraz „słomianego zapału”.

Warto więc zastanowić się nad pomocą mentorów z EduCat: skorzystać z kursu przygotowującego czy wspólnie z naszym zespołem zastanowić się, który z certyfikatów będzie najbardziej odpowiedni. Dzięki temu uzyskasz dostęp do indywidualnych lekcji z nauczycielami, którzy od podszewki znają każdy z popularnych testów językowych. Częstotliwość lekcji dostosujemy do Twojego harmonogramu – wspólnie będziemy uczyć się online!

Aby skorzystać z naszej oferty, zamów bezpłatną rozmowę i zapoznaj się szczegółowo z prowadzonymi przez nas kursami. Z pewnością wybierzesz coś dla siebie, a my profesjonalnie Ci w tym pomożemy. Czas na Twój ruch!

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Bez kategorii
 6. >
 7. Certyfikat angielski: egzamin TOEFL,...

Spis treści

Możesz być zainteresowany

Konsultant edukacyjny ds. studiów za granicą

W dobie globalizacji i rosnących możliwości edukacyjnych na całym świecie, coraz więcej studentów decyduje się na studia za granicą. Wybór [...]

Erasmus Hiszpania – ile kosztuje, miasta, co zabrać, język, stypendium

Przed planowaniem wyjazdu na Erasmusa do Hiszpanii, warto wziąć pod uwagę, że koszty życia mogą się znacznie różnić w zależności [...]

Erasmus Włochy – co to jest, miasta, co zabrać, język, stypendium

Włochy, kraj o bogatym dziedzictwie historycznym, kulturalnym i akademickim, przyciągają studentów z całego świata. Przygotowując się do programu Erasmusa, warto [...]

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie dla studenta?

Ubezpieczenie dla studenta jadącego na studia za granicę stanowi jeden z kluczowych elementów przygotowań do międzynarodowej edukacji. W obliczu różnorodnych [...]