Egzamin CPE: co to jest, jak się przygotować i gdzie się przyda

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Studia w USA
 6. >
 7. Egzamin CPE: co to...

Znajomość języka angielskiego jest niezwykle przydatna, nic więc dziwnego, że liczba osób, które uczą się go jest w naszym kraju olbrzymia. Są sytuacje, w których wymagane jest udokumentowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Służą temu specjalne certyfikaty językowe, które potwierdzają znajomość angielskiego na określonym poziomie, a ich uzyskanie wymaga zdania egzaminu. Jednym z nich jest egzamin CPE – Certificate of Proficiency in English. Spośród wszystkich egzaminów, które potwierdzają znajomość języka angielskiego, ten jest najbardziej wymagający.

Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego?

Język angielski jest jednym z tych, które zaliczane są do rodziny języków germańskich. Jest używany nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w jej terytoriach zależnych i w wielu byłych koloniach brytyjskich. Aktualnie jest ponad sześćdziesiąt państw, w których angielski jest językiem oficjalnym lub półoficjalnym. Jest językiem urzędowym w dwudziestu ośmiu stanach USA, a także oficjalnym językiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się nim niemal dwa miliardy osób na całym świecie, z czego tylko dla około dwóch milionów jest on językiem rodzimym. Osoby, które znają mowę Szekspira porozumieją się niemal w każdym zakątku świata, od XX wieku angielszczyzna stała się najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych. W chwili obecnej osoby, które liczą na znalezienie dobrze płatnej, satysfakcjonującej pracy muszą znać język angielski przynajmniej na poziomie komunikatywnym – płynne porozumiewanie się w tym języku jest w wielu branżach absolutnie niezbędne.

Język angielski jest językiem biznesu, polityki, sportu i kultury. Wszystkich dziedzin życia, w których znajomość angielszczyzny okazuje się niezwykle przydatna nie da się wymienić. Umiejętność porozumiewania się w tym języku to szansa na dostanie się na studia na prestiżowe brytyjskie czy amerykańskie uniwersytety. Znajomość tego języka ułatwia też znalezienie dobrej pracy, zwiększa szanse na awans. Umożliwia również rozwój osobisty i zawodowy – znając angielski, można korzystać z zagranicznych źródeł informacji. Przyda się oczywiście także podczas wakacyjnych podróży.

Kilka słów o historii języka angielskiego

Współczesny język angielski rozwinął się z języka staroangielskiego pierwotnie składającego się z licznych dialektów, którymi posługiwała się anglosaska ludność od IV wieku naszej ery. Język staroangielski jest dla osób współcześnie urodzonych na Wyspach Brytyjskich całkowicie niezrozumiały, ale niektóre słowa zachowały się do dzisiaj. Zalicza się do nich między innymi „water”, „be”, „strong”. Nowe słowa w języku angielskim pojawiły się wraz z inwazją Wikingów na Wyspy Brytyjskie. Angielski wzbogacił się wówczas między innymi o słowa takie, jak „egg”, „husband”, „knife”.Między XI a XV wiekiem angielski zaadaptował słowa pochodzące z języka francuskiego, między innymi „bear”, „city”, people”. Na rozwój języka angielskiego ogromny wpływ wywarł William Szekspir – poeta i autor granych do dzisiaj sztuk teatralnych. Stworzył on ponad tysiąc pięćset używanych do dzisiaj nowych słów. To właśnie jemu zawdzięczamy takie słowa, jak „fashionable”, „puppy dog”, „alligator”. Kolejne pojawiły się w angielszczyźnie wraz z rewolucją przemysłową. Angielski wzbogacił się wówczas o takie słowa, jak „acid”, „electricity”„gravity”. Wraz z kolonializmem pojawiać zaczęły się słowa zaczerpnięte z języka podbitej ludności. Przykładem jest popularne, oznaczające grillowanie słowo „barbeque”, które wywodzi się z języka karaibskiego.

Język angielski rozprzestrzeniał się niezwykle szybko, zachowanie jego integralności w poszczególnych krajach stało się więc bardzo trudnym zadaniem. W tym celu opracowany został Oxford English Dictionary, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1884 roku. Słownik ustandaryzował pisownię i jest dostępny także współcześnie. Obecnie obejmuje on aż dwadzieścia tomów, a definicje zajmują w nim dwadzieścia jeden tysięcy stron.

Ciekawe jest to, że angielski to język, który stale się rozwija i w którym wciąż pojawiają się nowe słowa. Do ewolucji angielszczyzny najpierw przyczyniła się kolonizacja, a później powstawanie nowych technologii. Obecnie duży wpływ na pojawianie się nowych słów wywiera globalizacja oraz rozwój Internetu. Dla języka angielskiego charakterystyczne jest także to, że dostosowuje się on do lokalnych warunków. Brzmi on inaczej w centrum Londynu, w Nowym Jorku czy Sidney. Używane w poszczególnych krajach odmiany różnią się wymową i słownictwem. W każdej z nich także pojawiają się nowe słowa. Każdego roku przybywa około tysiąca nowych, ważnych słów, które następnie uwzględniane są w nowych wydaniach wspomnianego słownika. Całkiem niedawno pojawiło się w nim między innymi słowo „phablet” – tak określa się wyjątkowo duży telefon lub tablet. Zapożyczenia z języka angielskiego funkcjonują w wielu krajach, szczególnie często związane są one z technologią komputerową. Przykładem takich słów jest chociażby email czy laptop.

Jakie są stopnie znajomości języka angielskiego?

Znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie to wymóg większości zagranicznych uczelni wyższych i wielu nie tylko zagranicznych pracodawców. Poziom zaawansowania językowego określa, używając symboli: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Funkcjonują one już ponad trzydzieści lat – wprowadzono je na terenie całej Europy w 1989 roku. Stopnie znajomości języka angielskiego oznaczają:

 • A1 (Beginner), czyli poziom początkujący;
 • A2 (Elementary), czyli poziom podstawowy;
 • B1 (Intermediate), czyli poziom średnio zaawansowany;
 • B2 (upper/post-intermediate), czyli ponad średnio zaawansowany;
 • C1 (Advanced), czyli poziom zaawansowany.

Poziom C2 jest najbardziej zaawansowany i oznacza, że osoba go posiadająca posługuje się językiem angielskim niemal tak dobrze, jak native speaker. Zdobywając certyfikat CPE, potwierdzisz, że znasz angielski na poziomie C2 – Twoja znajomość tego języka jest imponująca. Rozumiesz bowiem w zasadzie wszystko to, co słyszysz i czytasz niezależnie od tego, czy jest to język oficjalny, naukowy czy potoczny. Z łatwością więc odnajdziesz się w każdym środowisku.

CPE co to jest?

CPE, czyli Certificate of Proficiency in English, jest przyznawany osobom, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu organizowanego przez University of Cambridge ESOL Examination. Egzamin ten ma najwyższy poziom zaawansowania, jest odpowiednikiem oceny C2 Proficiency. Raz uzyskany certyfikat zachowuje ważność przez całe życie. Potwierdza, że osoba, która go posiada biegle posługuje się językiem angielskim. Uzyskanie certyfikatu CPE pozwala aplikować na uczelnie wyższe we wszystkich krajach anglojęzycznych oraz w każdej szkole wyższej, w której część wykładów prowadzona jest w języku angielskim. Do tego egzaminu możesz przystąpić także wtedy, gdy zamierzasz ubiegać się o awans na kierownicze stanowisko.

Wśród egzaminów językowych w Polsce CPE jest jednym z najmniej popularnych, jego zdanie wymaga bowiem naprawdę ogromnych umiejętności językowych. Jeżeli chcesz do niego przystąpić, musisz posiadać obszerny zasób słownictwa oraz bardzo dużą wiedzę z zakresu gramatyki. Zrozumienie nawet najbardziej skomplikowanego tekstu pisanego i mówionego nie powinno Ci sprawiać najmniejszych problemów. Certyfikat CPE uznawany jest na całym świecie

Jak wygląda egzamin CPE?

Test sprawdza znajomość angielskiego w praktyce, dlatego opracowano go, opierając się na realistycznych zadaniach. Jeśli chcesz zdawać egzaminy CPE, musisz:

 • rozumieć niemal wszystko, co czytasz bądź słyszysz w języku angielskim;
 • używać i rozumieć nie tylko język potoczny, ale także akademicki i oficjalny;
 • negocjować, dyskutować i omawiać najbardziej złożone kwestie.

Do egzaminu możesz przystąpić, jeżeli Twoje słownictwo jest bogate i różnorodne, a dostrzeżenie różnic między językiem oficjalnym a potocznym nie sprawia Ci żadnego problemu. Jeśli potrafisz napisać skomplikowany esej, sprawozdanie albo raport, śmiało możesz podchodzić do egzaminu CPE. Obejmuje on cztery bloki, z których każdy ma za zadanie sprawdzić Twoje najważniejsze umiejętności językowe. CPE egzamin składa się z następujących części:

 • Gramatyczno-leksykalnej i czytania ze zrozumieniem (Reading and Use of English). Na pierwszą część egzaminu przeznaczonych zostało dziewięćdziesiąt minut. W tym czasie musisz wykonać siedem zadań potwierdzających, że rozumiesz różne teksty. Będziesz pracować nad rozmaitymi materiałami, teksty pochodzą zarówno z codziennych gazet, jak i z książek naukowych.
 • Pisania (writing). Ta część egzaminu również trwa dziewięćdziesiąt minut. Musisz napisać dwa teksty: j z nich to esej, który powinien składać się z dwustu czterdziestu – dwustu osiemdziesięciu słów, drugi to krótki list albo recenzja składająca się z dwustu osiemdziesięciu – trzystu dwudziestu słów. Każdy tekst musisz napisać, używając odpowiedniego stylu i składni gramatycznej.
 • Słuchania (listing). To krótka, bo trwająca mniej więcej czterdzieści minut część. W jej trakcie oceniona zostanie Twoja zdolność do rozumienia różnego rodzaju dialogów, wystąpień czy wywiadów. Każde nagranie usłyszysz dwukrotnie, zanim zostaną one odtworzone będziesz mieć możliwość zapoznania się z czekającymi Cię zadaniami – jest ich aż trzydzieści.
 • Mówienia (speaking). Część ustna jest najkrótsza, trwa około szesnastu minut. Odbywa się ona w innym dniu. Będziesz ją zdawać w parze z innym zdającym.

Część pierwsza obejmuje czterdzieści procent oceny końcowej z egzaminu, pozostałe trzy obejmują po dwadzieścia procent. Z egzaminu możesz otrzymać ocenę pozytywną A, B albo C, możesz też otrzymać wynik negatywny D albo E – oceny podawane są w skali ocen Cambridge English. Ocena C jest odpowiednikiem oceny dobrej, czyli czwórki. Otrzymasz ją, gdy zdobędziesz dwieście – dwieście dwanaście punktów. Za zdobycie dwustu trzynastu – dwustu dziewiętnastu punktów otrzymasz ocenę B. Aby uzyskać ocenę A, musisz zdobyć od dwustu dwudziestu do dwustu trzydziestu punktów. Jeśli zdobędziesz sto osiemdziesiąt – sto dziewięćdziesiąt punktów, zostanie Ci przyznana ocena C1. Pamiętaj, że za błędną odpowiedź nie stracisz punktów, dlatego też na każde pytanie udzielaj odpowiedzi.

Zdanie całego egzaminu CPE zajmie Ci ponad cztery godziny. Każdą cześć egzaminu dzieli trwająca od dziesięciu do piętnastu minut przerwa. W chwili obecnej CPE USE of English możesz zdawać zarówno w tradycyjnej wersji papierowej, jak i komputerowej. Wyniki egzaminu są dostępne po czterech, a czasem nawet sześciu tygodniach od dnia, w którym odbył się egzamin pisemny. Jeśli zdecydujesz się zdawać egzamin CPE w wersji komputerowej, na wynik będziesz czekać krócej – poznasz go już po około dwóch tygodniach. Wynik egzaminu przedstawiany jest z wykorzystaniem:

 • oceny, gdzie A to ocena najwyższa, a C najniższa ocena zaliczająca;
 • ilości zdobytych punktów (punktowana jest każda część oddzielnie oraz całość testu);
 • poziomu uzyskanego w skali CEFR.

Jeżeli wynik Twojego egzaminu CPE będzie pozytywny, to znaczy, że możesz ubiegać się o pracę w branżach, w których wymagane jest posługiwanie się nienaganną angielszczyzną.

Jak się przygotować do egzaminu CPE?

Wiesz już, co to jest CPE, zobacz więc, jak się do niego przygotować. Zaleca się, aby przygotowania rozpocząć na sześć miesięcy przed jego terminem. Możesz to robić w różny sposób, jednak metodą, która sprawdza się najlepiej jest rozwiązywanie zadań z arkuszy testowych obejmujących zadania z poprzednich lat. Ich więcej tych zadań przerobisz, czekając na CPE exam, tym oczywiście lepiej. Rozwiązując, testy staraj się kontrolować czas i nie przekraczać granic, które obowiązują w trakcie egzaminu. Pamiętaj, że uzyskanie pozytywnego wyniku zależy nie tylko od dobrej znajomości języka, ale także od tego, jak dobrze poznasz strukturę każdej z części egzaminu.

Podczas nauki zwróć szczególną uwagę na zadania w części USE of English, w której polscy kandydaci popełniają szczególnie dużo błędów. Musisz zwrócić uwagę na takie elementy, jak między innymi strona bierna, stałe czasowniki złożone, słowotwórstwo. Zanim rozpoczniesz naukę, kup sobie dobre podręczniki do gramatyki.

Z kolei do części reading, czyli czytanie, możesz przygotować się, rozwiązując jak najwięcej zadań z czytania ze zrozumieniem. Dodatkowo staraj się czytać, jak najwięcej artykułów i książek w języku angielskim.

Większość osób zdających egzamin CPE nie ma większych problemów z zaliczeniem części słuchanie (listening). Przygotowując się do tej części egzaminu, możesz nie tylko rozwiązywać przykładowe zadania z arkuszy testowych. Słuchaj audycji radiowych i podcastów oraz oglądaj programy telewizyjne w języku angielskim. Aby uzyskać z tego egzaminu naprawdę dobry wynik, musisz zacząć obcować także z tym językiem w bardziej wyrafinowanej formie. Sięgaj po dzieła literackie, naukowe, akademickie.

Przygotowania do zdawania części pisemnej rozpocznij od przypomnienia sobie poszczególnych form wypracowań i kryteriów, które muszą spełniać. Ćwicz pisanie tekstów składających się z około trzystu słów. Z kolei do części mówionej najlepiej przygotujesz się, mówiąc jak najczęściej w języku angielskim. Zarówno do części pisemnej, jak i mówionej przyda się przypomnienie przydatnych wyrażeń, słówek i zwrotów.

Do egzaminu możesz przygotowywać się samodzielnie, ale możesz też zapisać się do szkoły językowej. Większość z nich ma w swojej ofercie specjalne kursy dla osób, które zamierzają zdobyć certyfikat. Dobrym pomysłem są też prywatne lekcje z lektorem, który dobrze zna strukturę egzaminu CPE.

Egzamin CPE – Certificate of Proficiency in English. Spośród wszystkich egzaminów, które potwierdzają znajomość języka angielskiego, ten jest najbardziej wymagający.

Jak wygląda struktura egzaminu CPE?

Egzamin CPE należy do egzaminów typu pass/fail. Jeśli zdasz go pomyślnie, otrzymasz certyfikat, który jest ważny bezterminowo. Egzamin ten może mieć formę papierową lub komputerową. Niezależnie od tego, jaką formę wybierzesz, jego łączny czas trwania wynosi dwieście trzydzieści sześć minut. Został ona przygotowany w następujący sposób:

 • Część pierwsza sprawdza znajomość gramatyki, słownictwo oraz rozumienie tekstu czytanego. Trwa ona dziewięćdziesiąt minut i składa się z trzech sekcji zawierających w sumie pięćdziesiąt trzy pytania. Są wśród nich te wielokrotnego wyboru, na dopasowanie oraz takie, w których konieczne jest uzupełnienie luk. W tej części egzaminu będziesz mieć do przeczytania około trzy tysiące słów. W tej części znajdziesz teksty zaczerpnięte z gazet, książek, stron internetowych.
 • Część druga sprawdzi Twoją umiejętność pisania. Czas jej trwania to również dziewięćdziesiąt minut. Część ta podzielona jest na dwie sekcje. W pierwszej musisz przeczytać dwa krótkie teksty, a następnie na ich podstawie napisać esej. W sekcji drugiej do napisania będziesz mieć własny tekst. Do wyboru jest pięć możliwości: jedna z nich to tekst, który napiszesz, inspirując się książką z literatury angielskiej. Musisz ją oczywiście przeczytać przed egzaminem. Lista książek, które są akceptowane jest oczywiście od czasu do czasu zmieniana.
 • Część trzecia sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu i trwa czterdzieści minut. W tej części usłyszysz nagrane wcześniej wypowiedzi osób, dla których angielski jest językiem rodzimym. Każde nagranie odtwarzane jest dwa razy, a po odsłuchaniu każdego z nich musisz odpowiedzieć na pytania, które będą się odnosić oczywiście do treści, które zostały Ci odtworzone. Ta część składa się łącznie z trzydziestu pytań, które podzielono na cztery sekcje.
 • Część czwarta sprawdza Twoją umiejętność mówienia w języku angielskim. Jest bardzo krótka, bo trwa zaledwie szesnaście minut. Egzamin ustny CPE będziesz zdawać w parze, a może się on odbywać w innym terminie niż pisemny. Składa się on z trzech krótkich sekcji. W czasie jednej będziesz rozmawiać z egzaminatorem, a w dwóch pozostałych z osobą, która zdaje go razem z Tobą. W sekcji pierwszej musisz powiedzieć kilka zdań o sobie. Na tę część egzaminu na ogół przeznaczone są dwie minuty. Część druga to dyskusja na temat otrzymanych zdjęć, toczy się ona między osobami zdającymi. Na wykonanie tego zadania będziesz mieć cztery minuty. W części ostatniej będziesz mieć dwie minuty, aby odpowiedzieć na pytania, następnie toczyć się będzie dyskusja między Tobą, drugim zdającym a egzaminatorem.

Aby otrzymać certyfikat CPE, musisz zdobyć co najmniej dwieście punktów. Taki lub wyższy wynik uznawany jest bowiem za „pass”.

CPE egzamin przykładowy

Jak już wspominaliśmy, egzamin CPE składa się z czterech części. Są to: czytanie i część gramatyczno-leksykalna, pisanie, słuchanie, mówienie. Trzy pierwsze części będziesz zdawać tego samego dnia. Część ustna może odbyć się w tym samym lub innym terminie. Będziesz ją zdawać w parze z innym kandydatem i w obecności dwóch egzaminatorów.

Czytanie i część gramatyczno-leksykalna trwa godzinę i trzydzieści minut, a składa się z pięćdziesięciu trzech pytań podzielonych na siedem sekcji. W tej części egzaminu musisz wykazać się znajomością różnych tekstów, np. literatury pięknej, instrukcji obsługi, artykułów w prasie codziennej.

Druga część egzaminu – pisanie – też trwa godzinę i trzydzieści minut. Jest podzielona na ta dwie partie i sprawdza umiejętność pisania różnych tekstów. Możesz zostać poproszony o napisanie eseju, listu, recenzji czy artykułu. W pierwszym segmencie musisz napisać esej, wykorzystując dwieście czterdzieści – dwieście osiemdziesiąt słów. Pisząc go, pamiętaj o prawidłowym użyciu struktur gramatycznych i zachowaniu odpowiedniego stylu. W części drugiej będziesz mieć do napisania list, artykuł bądź recenzję na podany temat – do wykorzystania jest dwieście osiemdziesiąt – trzysta dwadzieścia słów.

Słuchanie to trzecia, trwająca około czterdziestu minut część egzaminu. Składa się ona z czterech sekcji, w których czekać na Ciebie będzie trzydzieści pytań. Dwukrotnie usłyszysz różne nagrania, na przykład wywiad albo wykład. Z pytaniami zapoznasz się zanim je usłyszysz.

Ostatnia część egzaminu – mówienie – trwa około szesnastu minut i jest podzielona na trzy sekcje. Celem tej sekcji jest sprawdzenie umiejętności komunikowania się z inną osobą w języku angielskim. Egzaminatorzy oceniają między innymi wymowę i intonację oraz to, jak szybko zdający dobiera odpowiednie słownictwo. Część tę będziesz zdawać – jak już wspomnieliśmy – z innym kandydatem lub kandydatami. W zależności od centrum egzaminacyjnego część ustna może odbywać się w tym samym lub w innym terminie, co pozostałe trzy części.

Przykładowy egzamin CPE znajdziesz w Internecie. Możesz też kupić książki z testami.

Co można zabrać ze sobą na egzamin CPE?

Na egzamin pisemny CPE musisz zabrać ze sobą dowód tożsamości, ponadto na salę egzaminacyjną możesz wnieść długopisy w kolorze czarnym lub granatowym, ołówek i gumkę do ścierania oraz wodę w przezroczystej butelce. Jest to jedyny napój, który możesz mieć ze sobą. Nie wolno wnosić przekąsek, telefonu i innych elektronicznych gadżetów. Wszystkie niezbędne informacje, w tym o czasie rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, zostaną Ci przekazane przez egzaminatorów. Jeżeli będziesz mieć pytania – podnieś rękę, a egzaminator podejdzie do Ciebie. Jeśli zakończysz egzamin przed przewidzianym czasem, możesz salę opuścić wcześniej, zamiar ten musisz jednak zgłosić, również podnosząc rękę. Na ten znak egzaminator podejdzie do Ciebie i pozwoli Ci opuścić salę. Arkusz z odpowiedziami musisz zostawić na stoliku. Na ustny egzamin możesz zabrać takie same rzeczy, jak na pisemny.

Gdzie przyda się test CPE?

Certyfikat CPE potwierdza, że potrafisz posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłym zarówno w mowie, jak i piśmie. Posiadając go, zostaniesz zwolniony z egzaminu maturalnego i innych egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz z lektoratu z tego języka na większości uczelni wyższych. Z certyfikatem CPE możesz ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie na każdej uczelni, na której zajęcia odbywają się w języku angielskim. Jest on akceptowany na całym świecie, nie tylko w krajach anglojęzycznych. Jeżeli oprócz certyfikatu CPE ukończysz kurs z przygotowania pedagogicznego, będziesz posiadać uprawnienia do nauki języka angielskiego. Ponadto certyfikat CPE może Ci się przydać podczas starania się o posadę. Przyda się, gdy będziesz aplikować do pracy nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Jako osoba posiadająca certyfikat CPE możesz ubiegać się o pracę przewodnika turystycznego czy pilota wycieczek, możesz też pracować w polskiej służbie cywilnej lub w międzynarodowych firmach handlowych, jest on bowiem akceptowany zarówno przez instytucje rządowe, jak i przez pracodawców. Jego posiadanie będzie Twoim atutem, gdy będziesz ubiegać się o naukowe stypendia i granty. Jest on brany pod uwagę również przy międzynarodowych wymianach naukowych oraz przy innego rodzaju wymianach międzypaństwowych. Jeżeli zdasz egzamin i uzyskasz certyfikat CPE, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia bądź do pracy zarówno w kraju, jak i zagranicą. Otworem będą stały przed Tobą drzwi na uczelnie, do firm lub organizacji, w których podstawowym językiem komunikowania jest angielski.

Gdzie zdawać egzamin CPE?

Egzamin CPE zaliczany jest do grupy egzaminów Cambridge English, a jego przygotowaniem zajmuje się komisja Cambridge Assessment English. Odniesieniem do jego stworzenia jest Europejski System Kształcenia Językowego określany skrótem CEFR. Egzaminy odbywają się w centrach egzaminacyjnych na całym świecie i są organizowane w sesji wiosenno-letniej i zimowej. Sesja wiosenno-letnia odbywa się w marcu, maju i czerwcu, a zimowa w listopadzie i grudniu. Egzamin w formie papierowej organizowany jest na ogół pięć razy w roku, a w formie komputerowej – cztery razy. CPE został przygotowany tak, aby możliwe było sprawdzenie wszystkich umiejętności, a więc czytania, pisania, słuchania i mówienia. Egzamin w formie komputerowej od pewnego czasu jest bardziej popularny od tego w formie papierowej. Jeśli chcesz mieć pewność, że nie zabraknie miejsca dla Ciebie, na egzamin zarejestruj się odpowiednio wcześnie.

Egzamin CPE w Polsce

Możesz do niego podejść w jednym z kilkunastu centrów egzaminacyjnych i to bez konieczności wyjeżdżania do Wielkiej Brytanii. Na ten niezwykle wymagający test możesz zapisać się w:

 • Bielsku -Białej. Organizuje je w tym mieście CJO International House przy ulicy Zielonej 32.
 • Bydgoszczy. Wybierając to miasto, do egzaminu przystąpisz w International House przy ulicy Piotrowskiego 6.
 • Częstochowie. Organizatorem testów jest British Council, którego siedziba znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego 8/6.
 • Gdańsku. Egzamin odbywa się w British Council z siedzibą przy ulicy 3 Maja 25A.
 • Gliwicach. Organizatorem egzaminów w tym mieście jest Clan City przy ulicy Pszczyńskiej 69.
 • Kaliszu. Obywa się on w Prywatnej Szkole Językowej „Forum”, która mieści się przy ulicy Chopina 23.
 • Katowicach. Egzaminy zdaje się w British Council przy ulicy Bankowej 14.
 • Kielcach. Organizatorem sesji egzaminacyjnych jest British Council z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 109A.
 • Krakowie. W tym mieście na egzamin możesz zapisać się w dwóch centrach egzaminacyjnych. Jedno to British Council (Rynek Główny 6), drugie to Lincoln przy ulicy Karmelickiej 29/4;
 • Lublinie. Egzamin możesz zdawać w British Council przy ulicy Zuchów 2 lub w Centrum Języka Angielskiego Marzena Łata, które mieści się przy ulicy Błońskiego 1.
 • Łodzi. Organizatorem jest British Centre przy ulicy Pomorskiej 140 oraz British Council przy ulicy Lindleya 5A.
 • Mińsku Mazowieckim. Na egzamin możesz zapisać się w Studium Języków Obcych mieszczącym się przy ulicy Małej 6.
 • Opolu. Test będziesz zdawać w New Cosmopolitan Examination Centre przy ulicy Ozimskiej 48.
 • Poznaniu. Egzamin odbywa się w English Club przy ulicy Zeylanda 4/1. Organizowany jest on również przez Program przy ulicy Fredry 1.
 • Radomiu. Sesje egzaminacyjne organizuje City College przy ulicy Żeromskiego 33.
 • Słupsku. Organizatorem egzaminu jest Pomorskie Centrum Egzaminacyjne Oxford przy ulicy 3 Maja 5.
 • Szczecinie. Możesz przystąpić do testu w British Council mającym siedzibę przy ulicy Cyfrowej 2/105.
 • Tarnowie. Egzamin zostanie przeprowadzony w Britain School of English przy ulicy Powroźniczej 5.
 • Toruniu. Organizatorem jest International House mieszczący się przy ulicy Legionów 15.
 • Tychach. Zdawać będziesz w Centrum Helen Dorn przy ulicy Kopernika 3.
 • Warszawie. Do testu możesz przystąpić w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (uczelnia mieści się przy ulicy Okopowej 59), w Angloschool przy ulicy Popiełuszki 7, Lang LTC przy ulicy Sędziowskiej 5 lub w British Council (Koszykowa 54).
 • Wrocławiu. Egzamin organizowany jest w International House Rynek 31/32 oraz Helen Dorn przy ulicy Przyjaźni 66.

W każdym z tych ośrodków sesja egzaminacyjna zostanie zorganizowana tylko pod warunkiem, że zapisze się na nią odpowiednia liczba kandydatów. Na egzamin możesz zapisać się online. Zanim zdecydujesz się na ten krok, sprawdź swoją znajomość języka angielskiego, rozwiązując test poziomujący Cambridge. Znajdziesz go w Internecie, co ważne, jest on bezpłatny.

Angielski Kraków
Przygotowanie do matury z języka angielskiego wymaga systematycznego podejścia i zaangażowania, ale z odpowiednimi zasobami i wsparciem, jak korepetycje online, można osiągnąć sukces.

Cena egzaminu CPE

Za uzyskanie certyfikatu CPE, który potwierdza Twoją biegłą znajomość języka angielskiego, musisz zapłacić. Cena za egzamin CPE uzależniona jest od tego, czy zdajesz go w tradycyjnej wersji papierowej, czy komputerowej. Jeśli wybierzesz formę papierową, to zapłacisz około siedemset czterdzieści pięć złotych. Egzamin w wersji komputerowej kosztuje około siedemset sześćdziesiąt złotych. Pamiętaj, że nie ma jednej z góry ustalonej ceny za egzamin – jego wysokość w poszczególnych centrach egzaminacyjnych może mocno od siebie się różnić. Są takie, w których egzamin kosztuje nawet ponad osiemset złotych. Obie formy testów organizowane są w polskich centrach egzaminacyjnych.

Ile razy można podejść do CPE?

Egzamin CPE nie należy do łatwych, co oznacza, że za pierwszym razem może Ci się nie udać zdobyć satysfakcjonującej Cię liczby punktów. Do tego testu możesz jednak pochodzić dowolną ilość razy. Pamiętaj jednak, że jest to egzamin płatny, za każde podejście musisz na chwilę obecną zapłacić ponad siedemset złotych. Niezależnie od tego, czy zdajesz test CPE po raz pierwszy, czy po raz kolejny, terminy zawsze są takie same. Możesz do niego przystąpić w sesji wiosenno-letniej lub zimowej.

Kiedy można zdawać CPE – terminy?

Certificate of Proficiency in English jest egzaminem językowym, który sprawdza wiedzę z języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania. Rejestracja na egzamin odbywa się przez cały rok. Jeżeli zamierzasz zdawać test CPE w formie pisemnej, kilka terminów masz już za sobą. W 2023 roku egzaminy te odbywały się:

 • 4 marca;
 • 6 maja;
 • 13 maja;
 • 9 czerwca;
 • 13 czerwca.

W 2023 roku możesz jeszcze zapisać się na egzamin, który odbędzie się 30 listopada i 2 grudnia. Egzamin komputerowy również odbywa się w kilku terminach. W roku 2023 odbył się on już:

 • 25 lutego;
 • 19 maja.

Pamiętaj jednak, że dostępny jest również termin czerwcowy, lipcowy, listopadowy oraz grudniowy.

Nie zapominaj, że terminy egzaminów ustnych mogą być inne. O tym, kiedy one będą się odbywać dowiesz się, wchodząc na stronę internetową wybranego przez siebie ośrodka egzaminacyjnego. Rejestracja na egzaminy odbywa się przez cały rok. Wszystkie niezbędne informacje zarówno o terminach, jak i o cenach znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych centrów egzaminacyjnych, możesz się z nimi kontaktować także telefonicznie. W centrach egzaminacyjnych rejestrować mogą się nie tylko osoby indywidualne. Jeśli jesteś nauczycielem języka angielskiego albo Twoja szkoła otrzyma status Preparation Centre, czyli szkoły współpracującej z Cambridge English.

Rejestracja na egzamin CPE jest bardzo prosta. Musisz wybrać centrum egzaminacyjne, w którym chcesz przystąpić do tego testu, a następnie skontaktować się z nim telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W centrum uzyskasz wszystkie niezbędne informacje na temat rejestracji, terminów i cen.

Test CPE – progi punktowe

Przewidziano możliwość otrzymania trzech ocen pozytywnych (A,B, C) oraz dwóch ocen negatywnych – D, E. Wyniki egzaminu podawane są zgodnie ze skalą punktów opracowaną przez Cambridge English. Jeżeli chcesz zdać egzamin na co najmniej ocenę C, musisz uzyskać przynajmniej sześćdziesiąt procent z testu, co przekłada się na dwieście punktów. Jeżeli zdobędziesz od dwustu trzynastu do dwustu dziewiętnastu punktów otrzymasz ocenę B. Na przyznanie oceny A możesz liczyć tylko wtedy, gdy zdobędziesz od dwustu dwudziestu do dwustu trzydziestu punktów. Jeżeli uzyskasz mniej niż sto osiemdziesiąt punktów, otrzymasz jedynie tak zwany statement of results, czyli raport z wynikami. Z kolei uzyskując liczbę punktów od stu osiemdziesięciu do stu dziewięćdziesięciu dziewięciu otrzymasz certyfikat CAE (C1 Advanced), który potwierdzi Twoją znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

Test CPE oceniany jest zarówno przez angielskich, jak i polskich egzaminatorów. Część pisemna oceniana jest przez egzaminatorów w Cambridge, egzamin ustny przeprowadza dwóch polskich egzaminatorów.

Egzamin CPE akceptuje wiele zagranicznych uczelni. Progi punktowe na kilku z nich przedstawiają się następująco:

 • Cambridge. Uniwersytet ten wymaga uzyskania przynajmniej dwustu punktów – aby ubiegać się o przyjęcie na te uczelnię, z każdej części musisz zdobyć minimum sto osiemdziesiąt pięć punktów.
 • Oxford. Minimalna liczba punktów to sto dziewięćdziesiąt jeden, przy czym z każdej części musisz zdobyć sto osiemdziesiąt pięć punktów.
 • Uniwersytet Nawarry. Minimum sto osiemdziesiąt punktów wymagane jest na programy w School of Medicine prowadzone w języku angielskim.
 • Uniwersytet Amsterdamski. Aby ubiegać się o przyjęcie na programy prowadzone po angielsku, musisz zdobyć minimum dwieście punktów.

Wynik swojego egzaminu otrzymasz z podziałem na poszczególne części. Dostaniesz również wynik ogólny.

Jak długo jest ważny egzamin CPE?

W przypadku każdego certyfikatu niezwykle ważny jest termin jego ważności. Nie inaczej jest w przypadku certyfikatu CPE, który wydaje Cambridge Assessment English działający na uniwersytecie Cambridge w Anglii. Jeśli zdasz test CPE z wynikiem pozytywnym, wynik Twojego egzaminu będzie ważny do końca życia. Uzyskany wynik otrzymasz w postaci zestawienia Statement of Results. Jeśli zdecydujesz się na formę pisemną, poznasz swój rezultat po upływie około sześciu tygodni od daty egzaminu. Po upływie trzech tygodni możesz spodziewać się wyniku egzaminu zdawanego w formie komputerowej. Co ważne, sprawdzisz je także, korzystając z Internetu. Jeżeli zależy Ci na tym, aby otrzymać je wcześniej, zarejestruj się na platformie Online Results Service. Pamiętaj, że nie poniesiesz w związku z tym żadnych kosztów. Jak tylko Twoje wyniki zostaną opublikowane, zostaniesz o tym natychmiast powiadomiony wiadomością e-mail. Wystarczy, że przejdziesz na stronę platformy i z łatwością sprawdzisz swoje wyniki. Aby się zarejestrować, musisz wejść na stronę candidates.cambridgeenglish.org. UWAGA: w zakładce test-your-english znajdziesz udostępniany za darmo test z języka angielskiego. Został on skonstruowany tak, abyś po jego rozwiązaniu mógł ocenić swój poziom znajomości języka angielskiego – rozwiązując go, łatwo przekonasz się, czy opanowałeś język w stopniu, który daje Ci szansę na pozytywny wynik na egzaminie CPE.

Czy egzamin CPE jest trudny?

Posiadanie certyfikatu CPE daje wiele korzyści. Ten określający znajomość angielszczyzny na poziomie C2 egzamin nie należy do najłatwiejszych. Spośród wszystkich egzaminów językowych, które organizuje i wydaje University of Cambridge jest najtrudniejszy, co nie znaczy, że jego zdanie jest niemożliwe. Aby uzyskać pozytywny wynik, musisz się tylko do niego odpowiednio przygotować. Do egzaminu spróbuj podejść z optymizmem – pamiętaj, że możesz zdawać go wiele razy. Na części pisemnej musisz uważnie czytać polecania oraz dokładnie słuchać wszystkich nagrań. Pamiętaj, aby odpowiedzi zapisane na brudno uważnie przepisać do arkusza z zadaniami. Kiedy uda Ci się uzyskać dobry wynik, otworzy się przed Tobą wiele możliwości. Będziesz mógł rozpocząć zagraniczne studia, podjąć pracę w firmie, w której biegła znajomość języka angielskiego jest niezbędna, wyjechać na wymianę studencką. Certyfikat CPE oznacza, że perfekcyjnie porozumiewasz się w języku angielskim – z łatwością poradzisz sobie więc w różnych sytuacjach.

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Studia w USA
 6. >
 7. Egzamin CPE: co to...

Spis treści

Możesz być zainteresowany

Erasmus Hiszpania – ile kosztuje, miasta, co zabrać, język, stypendium

Przed planowaniem wyjazdu na Erasmusa do Hiszpanii, warto wziąć pod uwagę, że koszty życia mogą się znacznie różnić w zależności [...]

Erasmus Włochy – co to jest, miasta, co zabrać, język, stypendium

Włochy, kraj o bogatym dziedzictwie historycznym, kulturalnym i akademickim, przyciągają studentów z całego świata. Przygotowując się do programu Erasmusa, warto [...]

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie dla studenta?

Ubezpieczenie dla studenta jadącego na studia za granicę stanowi jeden z kluczowych elementów przygotowań do międzynarodowej edukacji. W obliczu różnorodnych [...]

Tablice maturalne chemia – matura, arkusze, matura 2023, 2024

Chemia jako nauka zajmuje się badaniem składu, struktury, właściwości oraz zmian materii. Jest jedną z podstawowych dyscyplin naukowych, która ma [...]