FCE Egzamin – certyfikat, przykładowy test, cena, fce jaki to poziom

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Bez kategorii
 6. >
 7. FCE Egzamin – certyfikat,...

We współczesnym świecie znajomość języków obcych jest niezwykle przydatna. Przed osobami posługującymi się nimi otwiera się wiele możliwości. Mogą studiować na prestiżowych zagranicznych uczelniach czy ubiegać się o pracę, która usatysfakcjonuje ich pod względem finansowym. Angielski jest językiem, którego w Polsce uczy się mnóstwo osób w różnym wieku. Jeśli Ty również do nich należysz, to swoją znajomość angielszczyzny możesz potwierdzić certyfikatem FCE.

FCE egzamin – co to jest?

Znajomość języka angielskiego ułatwia podróżowanie oraz umożliwia podjęcie nauki w zagranicznej szkole średniej lub wyższej. Jest niezbędna także podczas kandydowania na wiele stanowisk pracy w międzynarodowych firmach. Sama znajomość angielskiego to jednak zbyt mało, – zarówno zagraniczne uczelnie, jak i pracodawcy od kandydatów wymagają potwierdzenia umiejętności językowych. Można to zrobić tylko w jeden sposób – przedstawiając odpowiedni certyfikat. Aby go zdobyć, wystarczy zdać egzamin Cambridge English. Zalicza się do nich między innymi FCE, który jest najbardziej popularnym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego. Występuje on również pod nazwą B2 First.

FCE to skrót utworzony od First Certificate in English. Można go uzyskać, zdając egzamin First 2. Organizatorem tego egzaminu jest Cambridge Assessment English, zaś certyfikat wydaje University of Cambridge Esom Examinations. W 2015 roku egzamin FCE poddany został pewnym modyfikacjom – do życia powołano First for Schools (FCE fS). To również egzamin organizowany przez Cambridge English, ale adresowany do młodzieży. Zarówno jego poziom, jak i struktura są takie same, jak w przypadku egzaminu FCE, inna jest jedynie jego tematyka. Zadbano o to, aby była bardziej bliska młodzieży.

Jak wygląda egzamin FCE?

Jeszcze do niedawna egzamin FCE składał się z pięciu części, obecnie jest podzielony tylko na cztery. Stało się to możliwe dzięki temu, że część gramatyczno-leksykalna połączona została z Readingiem. Struktura egzaminu FCE wygląda więc obecnie następująco:

 • Reading and Use of English. To test gramatyczno-leksykalny. Na rozwiązanie zadań będziesz mieć siedemdziesiąt pięć minut. Część ta składa się z siedmiu zadań, które w sumie obejmują pięćdziesiąt dwa pytania.
 • Writing. Jest to część egzaminu, które sprawdza umiejętność poprawnego pisania. Na jej rozwiązanie przeznaczonych jest osiemdziesiąt minut. Musisz się też zmieścić w limicie słów wynoszącym od stu czterdziestu do stu dziewięćdziesięciu.
 • Listening. Na słuchanie przeznaczono czterdzieści minut. Część trzecia składa się z trzydziestu pytań, które dotyczą odtwarzanego nagrania.
 • Speaking. Ustna część egzaminu trwa około czternaście minut i zdaje się ją w parach. Jest przeprowadzana w obecności dwóch egzaminatorów. W tej części testu będziesz mieć do wykonania cztery zadania.

Egzamin FCE został tak skonstruowany, aby możliwe było sprawdzenie różnego rodzaju kompetencji językowych osoby zdającej. Pierwsze trzy części będziesz zdawać tego samego dnia, część ustna organizowana jest najczęściej w innym terminie, a dokładną datę możesz ustalić z centrum egzaminacyjnym.

Matura matematyka 2024

Jak się przygotować do egzaminu FCE?

Jeśli do egzaminu odpowiednio się przygotujesz, uzyskanie certyfikatu FCE okaże się prostym zadaniem. Sposobów na to jest mnóstwo. Możesz na przykład zapisać się na kurs przygotowujący, który znajdziesz w ofercie każdej dobrej szkoły językowej. Kursy te prowadzone są zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, dzięki czemu możesz wybrać formę, która jest dla Ciebie najbardziej wygodna. Do egzaminu możesz przygotowywać się również samodzielnie. Musisz skupić się na utrwalaniu wiadomości z gramatyki oraz poznawać nowe słówka. W przygotowaniu do egzaminu FCE bardzo pomocne jest oglądanie angielskojęzycznych filmów, słuchanie podcastów oraz czytanie książek, artykułów i wywiadów. Do czytania wybieraj te pozycje, które poruszają interesującą Cię tematykę. Angielskojęzyczne książki czy czasopisma możesz wypożyczyć w bibliotece, dostaniesz je także na blogu prowadzonym przez Cambridge English. Poprzez czytanie książek czy angielskojęzycznych artykułów oswoisz się z językiem, zwiększysz zasób słów i poprawisz swoją umiejętność rozumienia czytanego tekstu. Postaraj się o nawiązanie kontaktu z native speakerem, który najszybciej wskaże Ci, jakie błędy popełniasz. Przypomnij sobie, jakie są formy poszczególnych rodzajów tekstów.

To, ile czasu musisz poświęcić na przygotowanie się do egzaminu FCE zależy od tego, z jakiego poziomu zaawansowania zaczynasz przygotowania. Uważa się, że na skuteczne przygotowanie się do zdania tego egzaminu trzeba poświęcić około pięćset godzin nauki – tyle czasu potrzebujesz, jeśli znasz angielski na poziomie podstawowym. Jeśli jednak dopiero zaczynasz naukę tego języka, to przygotowanie do egzaminu zajmie Ci od siedmiuset do nawet ośmiuset godzin. Oznacza to, że do egzaminu będziesz mógł przystąpić mniej więcej po trzech latach nauki. Pamiętaj, że skutecznie można przygotować się do egzaminu, pracując systematycznie. Nauka od czasu do czasu nigdy nie przyniesie satysfakcjonującego efektu.

Wskazówki, które mogą Ci pomóc w przygotowaniu się do egzaminu FCE

Przygotowując się do egzaminu FCE, postaraj się rozwiązywać jak największą ilość testów – pozwoli Ci to poznać ich strukturę. Na egzaminie obowiązują ograniczenie czasowe – rozwiązuj testy z zegarkiem w ręku, aby się do nich przyzwyczaić. Gdy tylko masz możliwość, rozmawiaj po angielsku. Pisz dużo wypracowań – każde oddawaj nauczycielowi do sprawdzenia. Przygotowując się do egzaminu w części writing, ćwicz pisanie na około sto osiemdziesiąt słów. Pamiętaj, że jeśli przekroczysz ten próg nawet tylko o dziesięć procent, zostanie oceniona tylko część Twojej pracy. W Internecie znajdziesz przykłady różnych wypracowań w języku angielskim – możesz się na nich wzorować. Pisząc, unikaj powtórzeń i wypowiadaj się wyłącznie na temat. W czasie egzaminu wszystkie części z wyjątkiem writingu pisz ołówkiem. Zostaw sobie trochę czasu na sprawdzenie odpowiedzi i przepisanie ich na arkusz egzaminacyjny. Na egzaminie ustnym zachowaj spokój. Egzaminatorom nie zależy na tym, aby kogokolwiek oblać, atmosfera panująca podczas części speaking jest naprawdę bardzo miła.

FCE przykładowy test

Tym, co może pomóc w efektywnym przygotowaniu się do egzaminu FCE jest poznanie jego formuły. Można to zrobić tylko w jeden sposób, czyli poprzez rozwiązywanie testów. Takie próbne testy egzaminacyjne znajdziesz na stronie internetowej Cambridge Assessment English. Co istotne, za skorzystanie z nich nie zapłacisz, są one dostępne za darmo. Na wskazanej stronie www znajdują się też quizy, które pomogą Ci w skutecznym przygotowaniu do egzaminu FCE. Bezpłatny, przykładowy test FCE znajdziesz także na wielu innych stronach internetowych. Im więcej ich rozwiążesz, tym lepiej poznasz jegostrukturę.

Egzamin FCE sprawdza umiejętność słuchania, czytania, pisani i mówienia. Struktura tego popularnego egzaminu językowego wygląda następująco:

 • Część I (trwa godzinę i piętnaście minut). Sprawdza znajomość gramatyki, słownictwo oraz rozumienie tekstu czytanego. Składa się z siedmiu zadań, które obejmują pięćdziesiąt dwa pytania. W tej części egzaminu musisz się zmierzyć z pytaniami wielokrotnego wyboru, uzupełnić luki w tekście, są też pytania na dopasowanie. Do przeczytania będziesz mieć około dwa tysiące dwieście słów.
 • Część II (przewidziano na nią osiemdziesiąt minut). Ma ona na celu sprawdzenie umiejętności pisania po angielsku i składa się z dwóch części. W pierwszej musisz napisać esej na temat, który został wskazany w egzaminie. W części drugiej do napisania będziesz mieć jeszcze jeden tekst – jego formę wybierasz samodzielnie. Możesz napisać recenzję, artykuł, list, może być to też e-mail. Każdy z tekstów, który napiszesz, musi składać się minimum ze stu czterdziestu słów. Co ważne, nie może być ich więcej niż sto dziewięćdziesiąt.
 • Część III (trwa czterdzieści minut). Sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem. Składa się z czterech zadań, w sumie musisz odpowiedzieć na trzydzieści pytań. Są wśród nich pytania wielokrotnego wyboru, musisz też uzupełnić brakujące słowa oraz dopasować zdania. Nagrania dźwiękowe są krótkie i dotyczą różnych form wypowiedzi, każde z nich jest odtwarzane dwukrotnie.
 • Część IV (najkrótsza, trwa zaledwie czternaście minut). Do tej części egzaminu przystępuje się w parach. Możesz spodziewać się rozmowy nie tylko z inną zdającą osobą, ale także z egzaminatorem. W zależności od tego, w jakim centrum będziesz zdawać egzamin FCE, część ustna może, ale nie musi odbyć się w tym samym dniu, co pozostałe trzy części. Speaking to cześć egzaminu składająca się z czterech części. Pierwsza trwa około dwóch minut i jest luźną rozmową z egzaminatorem. W tej części musisz się przedstawić i powiedzieć kilka zdań o sobie. W części drugiej będziesz musiał porównać ze sobą dwa zdjęcia – to samo musi zrobić osoba, z którą zdajesz ustny egzamin. Część trzecia trwa od trzech do pięciu minut i ma formę dyskusji między zdającymi. W części czwartej (cztery minuty) będziesz rozmawiać z egzaminatorem i drugim zdającym.

Wyniki egzaminu FCE przedstawiane są w formie:

 • Częściowej i ogólnej punktacji.
 • Oceny od A do D. Ocena A jest najwyższa. Aby ją otrzymać, musisz mieć minimum osiemdziesiąt procent poprawnych odpowiedzi. Jeżeli udzielisz od siedemdziesięciu pięciu do siedemdziesięciu dziewięciu procent poprawnych odpowiedzi, otrzymasz ocenę B. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi od sześćdziesięciu do siedemdziesięciu czterech procent zostanie Ci przyznana ocena C. Ocena D jest najniższa, dostaniesz ją, udzielając od czterdziestu pięciu do pięćdziesięciu dziewięciu prawidłowych odpowiedzi. To zbyt mało, aby został Ci przyznany certyfikat FCE. Otrzymasz jednak zaświadczenie, że posługujesz się językiem angielskim na poziomie B1, czyli w stopniu średnio zaawansowanym.
 • Poziomu w skali CEFR. To skrót oznaczający Europejski System Opisu Kształcenia Międzynarodowego. Ten międzynarodowy standard jest wykorzystywany do oceny umiejętności językowych z zakresu mówienia, czytania, słuchania i pisania.

Na wynik FCE składa się: czterdzieści procent części Reading and Use of English, dwadzieścia procent z części drugiej (writing), dwadzieścia procent z części listening oraz dwadzieścia procent z części czwartej, czyli speaking.

Łączny czas trwania FCE exams wynosi trzy godziny i trzydzieści minut, z czego na część pisemną przypada sto dziewięćdziesiąt pięć minut, a na ustną czternaście. Pomiędzy poszczególnymi częściami są przerwy trwające od dziesięciu do piętnastu minut.

Gdzie przyda się egzamin FCE?

Miejsc, w których przyda Ci się certyfikat FCE jest naprawdę wiele. Każdy z certyfikatów Cambridge jest uznawany na całym świecie, a Use of English FCE nie jest wyjątkiem. Certyfikat FCE pozwala ubiegać się o przyjęcie na wyższe uczelnie w krajach angielskojęzycznych oraz w innych krajach na kierunki, w których część zajęć odbywa się w języku angielskim. Studiując na polskiej uczelni wyższej i mając dyplom FCE, nie musisz uczęszczać na lektorat, zostaniesz też zwolniony z egzaminu końcowego z angielskiego na każdej uczelni. Możesz również brać udział w międzynarodowych wymianach studentów. Z niewiadomego powodu certyfikat FCE nie zwalnia z konieczności zdawania matury z języka angielskiego. Z certyfikatem FCE możesz ubiegać się o pracę jako przewodnik lub pilot turystyczny oraz pracownik służby cywilnej. Możesz też pracować jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu i w pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej – musisz dodatkowo posiadać uprawnienia pedagogiczne. Certyfikat ten honorują też najlepsi pracodawcy. Do zdania tego egzaminu możesz przystąpić w sytuacji, gdy zamierzasz zamieszkać w jednym z krajów angielskojęzycznych – angielski jest używany nie tylko w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Certyfikat ten honorują też najlepsi pracodawcy. Do zdania tego egzaminu możesz przystąpić w sytuacji, gdy zamierzasz zamieszkać w jednym z krajów angielskojęzycznych – angielski jest używany nie tylko w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Kto może przystąpić do egzaminu FCE?

Z pewnością zastanawiasz się nad tym, jaki jest poziom egzaminu FCE. Jest on odpowiedni dla każdej dorosłej osoby, która chce uzyskać potwierdzenie, że opanowała język angielski na poziomie wyższym średnio zaawansowanym. Jeżeli uda Ci się zdobyć certyfikat, będzie to świadczyć o tym, że posługujesz się tym językiem dość swobodnie i jesteś w stanie bez problemu komunikować się z osobami, dla których angielski jest językiem rodzimym. Certyfikat poświadcza, że potrafisz wypowiadać się zarówno ustnie, jak i pisemnie na różne tematy, nie obce jest Ci tworzenie dłuższych tekstów użytkowych. FCE świadczy też o tym, że opanowałeś gramatykę i składnię na poziomie ponadpodstawowym.

Decydując się na przystąpienie do egzaminu FCE, musisz wykazać się znajomością słownictwa typowego nie tylko dla języka potocznego, ale także formalnego. Przyda Ci się również znajomość wyrażeń biznesowych i technicznych.

Gdzie zdawać egzamin FCE?

Egzaminy FCE organizowane są w autoryzowanych centrach egzaminacyjnych na całym świecie. W chwili obecnej jest ich dwa tysiące osiemset w stu trzydziestu krajach. Każde centrum egzaminacyjne – niezależnie od tego, w jakim kraju się mieści – jest kontrolowane przez Cambridge English, co oznacza, że spełnia ono najwyższe standardy. Jeżeli planujesz uzyskać certyfikat FCE,

adresy lokalnych centrów egzaminacyjnych znajdziesz na stronie internetowej Cambridge English. Uzyskasz w nich informacje na temat zapisów i dat egzaminów. Możesz się też dowiedzieć o prowadzonych kursach przygotowawczych do egzaminu.

Egzamin FCE w Polsce

Polska jest jednym ze stu trzydziestu krajów, w których działają autoryzowane centra egzaminacyjne posiadające uprawnienia do organizowania egzaminów językowych Cambridge, w tym także FCE. Ośrodków egzaminacyjnych w Polsce jest obecnie ponad dwadzieścia. Znajdują się one w:

 • Warszawie. Organizuje je Angloschool przy ulicy Popiełuszki 7, British Council przy ulicy Koszykowej 54 oraz Akademia Ekonomiczna- Humanistyczna przy ulicy Okopowej 59.
 • Gdańsku. Egzamin możesz zdawać w British Council mieszczącym się przy ulicy 3 Maja A.
 • Lublinie. Za organizację egzaminu odpowiada Centrum Brytyjskie UMCS przy ulicy Zuchów 2.
 • Łodzi. Placówka egzaminacyjna to English Language Centre przy ulicy Lindleya 5A.
 • Poznaniu. Egzamin odbywa się w English Club, którego siedziba znajduje się przy ulicy Zeylanda 4/1.
 • Częstochowie. Egzamin przeprowadza British Centre z siedzibą przy ulicy Dąbrowskiego 8/6.
 • Kielcach. Placówką egzaminacyjną jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa imienia profesora E. Lipińskiego przy ulicy Jagiellońskiej 109A.
 • Krakowie. Egzamin zdaje się w British Council, Rynek Główny 6 oraz The Ignite Centre, które mieści się przy ulicy Kopernika 26.
 • Tarnowie. Do egzaminu możesz przystąpić w Brytania School of English, która mieści się przy ulicy Powroźniczej 5.
 • Bielsku-Białej. Egzamin odbywa się w CJO International House przy ulicy Zielonej 32.
 • Toruniu. Placówką egzaminacyjną jest International House przy ulicy Legionów 15.
 • Bydgoszczy. Placówką, w której odbywa się egzamin jest International House przy ulicy Piotrowskiego 6.
 • Wrocławiu. Egzamin organizowany jest w International House, Rynek 31/32.
 • Opolu. Na egzamin w tym mieście zgłoś się do NewCosmopolitan Centre przy ulicy Ozimskiej 48.
 • Mińsku Mazowieckim. Egzamin przeprowadza SJO Examinations Centre, które ma siedzibę przy ulicy Małej 6.

Rejestracja na egzaminy prowadzona jest przez cały rok – możesz zapisać się w wybranym przez siebie centrum egzaminacyjnym online. Niezależnie od tego, gdzie zdecydujesz się zdawać egzamin FCE, możesz mieć pewność, że uzyskasz w nim wszystkie niezbędne informacje. Kontaktując się poprzez e-mail lub telefonicznie z danym centrum, dowiesz się, ile musisz zapłacić za egzamin, a także na kiedy został on zaplanowany.

W jakiej formie odbywa się egzamin FCE?

Jak wspominaliśmy, na egzamin możesz zarejestrować się przez cały rok, terminy egzaminów są dostępne w każdym miesiącu. Sesja egzaminacyjna odbywa się tylko pod warunkiem, że w danym centrum egzaminacyjnym zbierze się uzgodniona wcześniej minimalna liczba kandydatów. Egzamin może odbywać się zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i komputerowej. W przypadku części ustnej nie jest możliwa forma zdalna – musisz więc pojawić się w wybranej placówce egzaminacyjnej. W zależności od tego, na jaką formę się zdecydujesz, różny będzie czas oczekiwania na wyniki. Jeżeli wybierzesz egzamin w wersji papierowej, to wyniki otrzymasz w okresie od czterech do sześciu tygodni. W przypadku formy komputerowej poznasz je po dwóch tygodniach. Jeżeli zarejestrujesz się na portalu internetowym, który prowadzi Cambridge Assessment English, wyniki otrzymasz drogą online. Niezbędne do logowania dane oraz datę opublikowania wyników poznasz z e-maila, który zostanie Ci przesłany po rejestracji.

Co zabrać ze sobą na egzamin FCE?

Wszystkie egzaminy Cambridge English, a więc także FCE, są przeprowadzane według tych samych, ściśle określonych procedur. Niezależnie od tego, gdzie do niego przystąpisz, będzie wyglądał on tak samo. Zasady, które obowiązują na egzaminie mogą wydawać Ci się mocno restrykcyjne, opracowano je jednak po to, aby każda zdająca je osoba miała zapewnione identyczne warunki. Na egzamin FCE możesz zabrać ze sobą:

 • Confirmation of Entry and Timetable;
 • długopis, ołówek i gumkę.

W pierwszym dniu egzaminu musisz mieć ze sobą także wypełnioną i podpisaną zgodę na wykonanie zdjęcia – wzór formularza znajdziesz w Internecie. Musisz zabrać również dokument tożsamości ze zdjęciem. Oprócz przedmiotów, które zostały wymienione wyżej, na salę egzaminacyjną możesz wnieść wodę w przezroczystej butelce (nie może znajdować się na niej etykieta) i chusteczki higieniczne. Nie możesz wnosić żadnych przekąsek – możesz to zrobić jedynie wtedy, gdy wymaga tego stan Twojego zdrowia. W takiej sytuacji na salę egzaminacyjną możesz zabrać też niezbędne Ci leki. Zabronione jest posiadanie przy sobie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, książek, toreb i plecaków – wszystkie osobiste rzeczy musisz pozostawić w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu. Przed zdeponowaniem urządzeń elektronicznych musisz je wyłączyć.

Jak przebiega pisemna część egzaminu FCE?

Na egzamin zgłoś się przynajmniej trzydzieści minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia. Koordynator sesji egzaminacyjnej poda Ci numer sali, w której będziesz zdawać. Znajdź w niej stolik, na którym znajduje się Twój numer kandydata. Po zajęciu miejsca zostanie sprawdzona Twoja tożsamość – będziesz musiał okazać nie tylko dowód osobisty, ale także Confirmation of Entry. Następnie zostaniesz poproszony o wypełnienie Candidate Information Sheet (CIS) – to dokument, w którym znajdują się informacje o zdającym. Następnie osoba przeprowadzająca egzamin rozda arkusze egzaminacyjne. Sprawdź, czy Twoje nazwisko zostało na nich poprawnie wydrukowane, jeśli nie, natychmiast zgłoś to osobie przeprowadzającej egzamin. W zależności od tego, jaką część egzaminu będziesz zdawać, dodatkowo otrzymać możesz również brudnopis i kartę odpowiedzi.

Arkusze egzaminacyjne możesz otworzyć dopiero wtedy, gdy poprosi o to egzaminator.

W czasie egzaminu nie możesz ściągać, rozmawiać ani używać ścieralnego długopisu – jeśli nie zastosujesz się do tych zakazów, zostaniesz z egzaminu wykluczony. Jeżeli chcesz skorzystać z toalety, podnieś rękę i pozostań na miejscu, podejdzie do Ciebie pracownik obsługujący egzamin, który odprowadzi Cię do łazienki. Pamiętaj, że w związku z tym nie zostanie wydłużony czas, jaki masz na wypełnienie prób testowych. Jeżeli skończysz egzamin wcześniej i nie będziesz chciał czekać aż wszyscy go ukończą, możesz salę opuścić. Podnieś rękę, poczekaj na podejście osoby uprawnionej – będziesz mógł wyjść dopiero wtedy, gdy zabierze ona Twój arkusz egzaminacyjny. Opuszczenie sali jest możliwe po upływie trzydziestu minut od rozpoczęcia egzaminu oraz na dziesięć minut przed jego zakończeniem.

Wychodząc z sali egzaminacyjnej, nie zapomnij zabrać ze sobą Confirmation of Entry – w dokumencie tym są wszystkie dane niezbędne do logowania na stronie www, na której opublikowane zostaną wyniki egzaminu.

Jak wygląda ustna część egzaminu FCE?

Na miejscu powinieneś być co najmniej dwadzieścia minut przed godziną jego rozpoczęcia. Znajdź salę, w której odbędzie się egzamin. Osoba zajmująca się sprawami organizacyjnymi sprawdzi Twoją tożsamość z listą kandydatów, którzy zarejestrowali się na egzamin – pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Po sprawdzeniu tożsamości do czasu rozpoczęcia egzaminu musisz pozostać w pomieszczeniu, które wskaże Ci koordynator. Wyłącz telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne, które zabrałeś ze sobą, a następnie umieścić je w depozycie. Koordynator wskaże Ci osobę, z którą będziesz zdawać egzamin. Otrzymasz także kartę odpowiedzi, nie możesz po niej pisać ani jej składać.

FCE cena

Z pewnością zastanawiasz się, ile trzeba wydać, aby zdać egzamin FCE. Cena za egzamin FCE nie należy do niskich, jego koszt jest zróżnicowany i wynosi od sześciuset trzydziestu do siedmiuset złotych. Do tego musisz jeszcze doliczyć wydatki związane z przygotowaniem się do sesji egzaminacyjnej. Jej koszt trudno jest oszacować, gdyż wiele zależy od tego, czy przygotowujesz się do niej samodzielnie, czy w szkole językowej. Jeśli wybierzesz tą drugą opcję, pamiętaj, że cena t będzie różna i zależna od renomy placówki oraz tego, czy zdecydujesz się na zajęcia w grupie, czy indywidualne.

Ile razy można podejść do FCE?

Z egzaminu FCE otrzymałeś ocenę D i w związku z tym zastanawiasz się, czy możesz FCE tests zdać ponownie? Okazuje się, że jest to możliwe. Co więcej, liczba podejść do tego egzaminu jest nieograniczona. Możesz go zdawać tyle razy, aż osiągniesz wynik, który przyniesie Ci satysfakcję. Pamiętaj jednak, że za każde podejście musisz zapłacić. Nie możesz też liczyć na to, że podchodząc do sesji po raz kolejny, otrzymasz zniżkę. Musisz więc zastanowić się i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy posiadanie certyfikatu FCE jest Ci naprawdę potrzebne.

Wyniki wszystkich egzaminów Cambridge, a więc także FCE, przedstawiane są według skali Cambridge English. Egzamin ten sprawdza cztery umiejętności językowe: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie.

Kiedy można zdawać FCE – terminy?

Egzamin FCE przeprowadzany jest w dwóch sesjach – jesienno-zimowej i wiosenno-letniej. W sesji jesienno-zimowej egzaminy odbywają się w listopadzie i grudniu, a w sesji wiosenno-letniej w marcu, kwietniu, maju i czerwcu. Jeżeli chcesz zdawać FCE test jeszcze w 2023 roku, to czekają na Ciebie terminy w sesji jesienno-zimowej. Będą się one odbywać w następujących terminach:

 • 24 września;
 • 7 października;
 • 4 listopada;
 • 28 listopada;
 • 9 grudnia.

Podane przez nas terminy dotyczą egzaminów w formie papierowej. FCE exam w przypadku egzaminów komputerowych odbywa się w nieco innych terminach – zawsze możesz je sprawdzić, wchodząc na wspomnianą już przez nas stronę internetową.

Niewątpliwym plusem jest to, że terminów jest całkiem sporo, co oznacza, że można wybrać ten dogodny dla siebie.

Progi punktowe egzaminu FCE

Wyniki wszystkich egzaminów Cambridge, a więc także FCE, przedstawiane są według skali Cambridge English. Egzamin ten sprawdza cztery umiejętności językowe: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie. Dodatkowo oceniana jest umiejętność prawidłowego stosowania struktur językowych. Z każdej z tych części otrzymasz więc ocenę. Z otrzymanych ocen cząstkowych wyciągana jest średnia, która jest wynikiem całego egzaminu. Otrzymasz nie tylko wynik, ale także ocenę oraz poziom zaawansowania, który jest określany za pomocą CEFR – Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jeżeli twój wynik w skali Cambridge English wynosi od stu osiemdziesięciu do stu dziewięćdziesięciu punktów, to znaczy, że Twoja ocena jest równa najwyższej ocenie A, co z kolei przekłada się na poziom CEFR C1. Wynik wynoszący w skali Cambridge English od stu siedemdziesięciu trzech do stu siedemdziesięciu dziewięciu oznacza, że Twoja ocena wynosi B, a poziom CEFR równy jest B2. Ocena C oznacza, że Twój wynik w skali Cambridge English wynosi minimum sto sześćdziesiąt, a maksymalnie sto siedemdziesiąt dwa punkty, co przekłada się na poziom C2. Wynik od stu czterdziestu do stu pięćdziesięciu dziewięciu punktów jest równy poziomowi B1. Ocenę negatywną otrzymasz, zdobywając poniżej stu czterdziestu punktów. Progi punktowe wyliczane są z ogólnej liczby punktów. To bardzo ważne, bo możesz nie zaliczyć jednej części egzaminu, a mimo to zdać cały.

Część FCE speaking to jedyna część egzaminu, która jest oceniana w Polsce, pozostałe trzy części oceniane są w Wielkiej Brytanii. W procesie oceny egzaminatorzy szczególną uwagę zwracają na płynność wypowiedzi, poprawność gramatyczną i leksykalną. Mniejszą wagę przykładają do poprawnej wymowy. Egzamin ustny jest uważany za najbardziej trudną część, pamiętaj jednak, że jest to poziom, na którym egzaminatorzy nie zwracają dużej uwagi na drobne błędy. Staraj się mówić płynnie, wykaż się umiejętnością prowadzenia konwersacji i staraj się nie popełniać błędów gramatycznych.

Po zdanym egzaminie otrzymasz nie tylko certyfikat, ale także wykaz wyników, czyli Statement of Results. W dokumencie tym znajdziesz następujące informacje:

 • Ocenę według skali Cambridge English. Ocena ta będzie odnosiła się do każdej z czterech umiejętności językowych, a więc do pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu i czytania oraz do Use of English, czyli do umiejętności praktycznego zastosowania języka.
 • Ocenę A, B, C za cały egzamin.
 • Informację o tym, jaki jest Twój poziom CEFR za cały egzamin.
 • Wynik Cambridge English za cały egzamin.

Jeśli zarejestrujesz się na platformie Online Results Service, wynik otrzymasz szybciej – platforma jest bezpłatna. Możesz też dać dostęp do swoich wyników uczelni, na którą aplikujesz czy pracodawcy, u którego ubiegasz się o pracę. Do sprawdzenia uzyskanych przez Ciebie wyników będą oni potrzebować Twojej daty urodzenia i numeru referencyjnego – znajduje się on zarówno na dokumencie Statement Results, jak i na certyfikacie.

Jak długo jest ważny egzamin FCE?

Każdy z certyfikatów Cambridge English nie ma terminu ważności, oznacza to, że wyniki, które uzyskasz na egzaminie będą ważne przez całe Twoje życie. Co prawda cena za FCE nie jest niska, ale to, że ważność certyfikatu nigdy nie wygasa jest jego ogromnym atutem. Do tego egzaminu musisz się rzetelnie przygotować, ale nie jest to trudne. Znajdziesz mnóstwo szkół językowych, które prowadzą indywidualne lub grupowe kursy przygotowawcze. W przygotowaniu do egzaminu pomocą służą też szkoły – FCE to egzamin nie tylko dla dorosłych, ale także dla młodzieży. Chcąc zdać ten egzamin, musisz dokładnie zapoznać się z terminami, czasem trwania poszczególnych części testu, zasadami oceniania. Pamiętaj też, że w przypadku FCE writing obowiązuje limit słów. Twój esej, raport czy list może mieć objętość od stu czterdziestu do stu dziewięćdziesięciu słów.

To, że certyfikat FCE jest ważny bezterminowo nie oznacza, że języka nie musisz szlifować. Możesz uczyć się go dalej i zdobywać kolejne certyfikaty potwierdzające Twoje umiejętności na coraz wyższym poziomie.

Do zdawania egzaminu FCE możesz przystąpić w dowolnym momencie swojego życia. Wersje tego egzaminu zostały opracowane zarówno dla osób dorosłych, jak i dla nastolatków – pod względem poziomu trudności są one takie same. Jedyna różnica między nimi polega na innym doborze tematów.

FCE egzamin co daje?

Certyfikat FCE przynosi mnóstwo korzyści osobie, które go posiada. Przede wszystkim potwierdza to, że posługujesz się językiem angielskim w sposób swobodny. Na wielu polskich uczelniach wyższych możesz liczyć na to, że zostaniesz zwolniony z zajęć z języka angielskiego – w chwili obecnej certyfikat FCE jest uznawany przez sto pięćdziesiąt uczelni. Z certyfikatem możesz ubiegać się o przyjęcie na zagraniczne uczelnie wyższe – nie tylko te, które znajdują się w krajach anglojęzycznych. Posiadania tego certyfikatu wymagają szkoły wyższe, które prowadzą programy w języku angielskim. Uniwersytetów akceptujących ten certyfikat jest aktualnie około dwóch tysięcy – umożliwia on podjęcie na nich studiów pierwszego stopnia. Zdanie egzaminu FCE otwiera nowe możliwości, gdy będziesz ubiegać się o pracę za granicą lub w polskich filiach zagranicznych koncernów. Akceptują go takie firmy, jak między innymi KPMG International, Adidas, Credit Suisse, Siemens spółka z o. o., Bank Millenium, Hewlett-Packard Poland, Adidas. Z certyfikatem w ręce możesz aplikować na wolne stanowiska pracy w instytucjach rządowych – uznawany jest on przez Urząd Służby Cywilnej. Egzamin FCE pozwala też uczyć języka angielskiego w przedszkolach i pierwszych klasach szkoły podstawowej. Chcąc pracować jako nauczyciel angielskiego w tych placówkach, musisz tylko zdobyć uprawnienia pedagogiczne.

Dlaczego warto zdać egzamin FCE?

Wśród certyfikatów językowych z angielskiego FCE cieszy się największą popularnością. Potwierdza on znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średnio zaawansowanym. Wszystkie egzaminy językowe z angielskiego możesz zdać tylko na określonym poziomie. W praktyce oznacza to, że nawet gdy z egzaminu FCE uzyskasz najlepszy wynik, nie otrzymasz automatycznie certyfikatu, który potwierdzi, że znasz angielski na poziomie zaawansowanym, czyli C1. Egzamin sprawdza – o czym już wspominaliśmy – wszystkie cztery umiejętności językowe, a poziom znajomości angielskiego, który potwierdza jest na tyle wysoki, że z powodzeniem posiadanie certyfikatu FCE możesz wpisać w swoje CV, robiąc to w różny sposób. Możesz określić go, wykorzystując skalę CEFR (napiszesz wtedy: język angielski – poziom B2) lub ująć to następująco: język angielski – poziom średnio zaawansowany wyższy.

Posiadanie certyfikatu jest znakiem, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby ubiegać się o przyjęcie na studia na uniwersytetach w krajach angielskojęzycznych oraz nieangielskojęzycznych, ale oferujących programy po angielsku. Jeśli zdasz FCE, możesz wykorzystać swoje językowe umiejętności w pracy, na uczelni, w podróży, czytać angielskie czasopisma i książki oraz oglądać filmy w oryginalnej wersji językowej.

Czy trudno jest zdać egzamin FCE?

Egzaminy z języka angielskiego, które kończą się zdobyciem certyfikatu określającego poziom znajomości tego języka przygotowywane są przez Cambridge English Language Assessment (poprzednia nazwa Cambridge ESOL) we współpracy z British Council. Jeśli chodzi o skalę trudności, to jest to dość poważny egzamin. Wyżej od niego znajduje się tylko CAE i CPE. Aby go zdać i otrzymać certyfikat, musisz otrzymać ocenę A, B lub C. Jeżeli uzyskasz ocenę D albo E, to znaczy, że nie zdałeś egzaminu i nie otrzymasz certyfikatu. Spośród wszystkich kandydatów, którzy przystępują w Polsce do egzaminu FCE zdaje go około siedemdziesiąt procent osób. Oznacza to, że egzamin ten nie należy do szczególnie trudnych, po odpowiednim przygotowaniu możesz liczyć na to, że zdasz za pierwszym razem.

Chcąc przystąpić do tego egzaminu, za przygotowania musisz zabrać się odpowiednio wcześnie. Zakres materiału, który musisz opanować obejmuje gramatykę, słownictwo, umiejętność czytania ze zrozumieniem, słuchania, co oznacza, że czeka Cię naprawdę sporo pracy. Przygotowując się do egzaminu, możesz korzystać z różnych materiałów. Przyda Ci się arkusz FCE z poprzednich lat, pomocna będzie również książka do FCE. Materiały przygotowujące do egzaminu FCE znajdziesz na stronie internetowej wspomnianej wyżej organizacji oraz w stacjonarnych i internetowych księgarniach językowych. Na stronie Cambridge English dostępny jest bezpłatny test poziomujący, za który otrzymasz orientacyjną ocenę – pozwoli Ci to ocenić, czy masz szansę zdać FCE za pierwszym podejściem. Jego wypełnienie nie trwa długo – zajmie Ci to około trzydzieści minut.

Znajomość języka angielskiego to dzisiaj absolutny must have – jeśli chcesz liczyć na to, że bez problemu znajdziesz dobrą pracę, musisz komunikować się po angielsku. Pamiętaj, że przyda on się również w czasie zagranicznych podróży, a także wtedy, kiedy chcesz kształcić się poza Polską. Certyfikat językowy to najlepszy sposób, aby udokumentować poziom znajomości języka. Egzamin FCE to naprawdę dobry wybór – aby go zdać, nie musisz wyjeżdżać z Polski. Wystarczy wybrać jeden z wielu ośrodków egzaminacyjnych, zapisać się na egzamin, odpowiednio się przygotować i pojawić się w ustalonym dniu i o ustalonej porze we właściwym miejscu. Potem pozostaje już tylko rozwiązać kolejne zadania.

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Bez kategorii
 6. >
 7. FCE Egzamin – certyfikat,...

Spis treści

Możesz być zainteresowany

Konsultant edukacyjny ds. studiów za granicą

W dobie globalizacji i rosnących możliwości edukacyjnych na całym świecie, coraz więcej studentów decyduje się na studia za granicą. Wybór [...]

Erasmus Hiszpania – ile kosztuje, miasta, co zabrać, język, stypendium

Przed planowaniem wyjazdu na Erasmusa do Hiszpanii, warto wziąć pod uwagę, że koszty życia mogą się znacznie różnić w zależności [...]

Erasmus Włochy – co to jest, miasta, co zabrać, język, stypendium

Włochy, kraj o bogatym dziedzictwie historycznym, kulturalnym i akademickim, przyciągają studentów z całego świata. Przygotowując się do programu Erasmusa, warto [...]

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie dla studenta?

Ubezpieczenie dla studenta jadącego na studia za granicę stanowi jeden z kluczowych elementów przygotowań do międzynarodowej edukacji. W obliczu różnorodnych [...]