Egzamin IMAT: jak wygląda, jak się przygotować i gdzie się przyda

 1. Home
 2. >
 3. Egzaminy
 4. >
 5. Egzamin IMAT: jak wygląda,...

Spis treści

Coraz więcej Polaków marzących o karierze w medycynie celem zdobycia wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia decyduje się na wyjazd za granicę. Jednym z najpopularniejszych kierunków na mapie okazują się Włochy, które słyną z prestiżowych szkół medycznych. Tutaj swoją rolę ma egzamin IMAT, którego wynik może decydować o potencjale akademickim kandydata na uczelnię, przez które to jest wysoko ceniony.

Test IMAT - co to jest?

IMAT to skrót od International Medical Admissions Test i chodzi o egzamin wstępny, który jest przeznaczony dla kandydatów pragnących studiować na niektórych włoskich uniwersytetach.

IMAT test przewidziany jest dla nauki w języku angielskim w następujących obszarach nauki:

Sam egzamin również odbywa się w języku angielskim, a rekrutacja na tych kierunkach jest realizowana z myślą zarówno o studentach na stałe zamieszkujących we Włoszech, jak i zagranicznych – w tym właśnie Polaków. Generalnie test ten nie jest trudny i sprawdza ogólną wiedzę, warto jednak skorzystać ze wskazówek dotyczących przygotowania się do IMAT, aby wypaść jak najlepiej i dostać się na swoją wymarzoną uczelnię.

Jak wygląda test IMAT?

Format testu IMAT jest sprowadzony do arkusza obejmującego 60 pytań wielokrotnego wyboru. Wśród pięciu opcji tylko jedna jest prawidłowa. Na tak dużą ilość pytań kandydat na włoskie uczelnie medyczne ma jedyne 100 minut, dlatego ważne jest aby decydując się na IMAT EXAM przygotowywać się nie tylko merytorycznie, ale również w praktyczny sposób, aby łatwiej zarządzać czasem oraz zapanować nad stresem podczas wykonywania testu.

Egzamin obejmuje pytania z następujących dziedzin: fizyka, matematyka, chemia, biologia oraz wiedza ogólna z logicznym rozumowaniem. Warto również dodać, że IMAT 2022 wyglądał nieco inaczej, od tego który czeka na ochotników w tym roku. Różnica polega na zmianie ilości pytań w niektórych z powyższych sekcji.

Jednym z najpopularniejszych kierunków na mapie okazują się Włochy, które słyną z prestiżowych szkół medycznych. Tutaj swoją rolę ma egzamin IMAT, którego wynik może decydować o potencjale akademickim kandydata na uczelnię, przez które to jest wysoko ceniony.

Jak się przygotować do egzaminu IMAT?

Dla kandydatów, których interesują Włochy test ten nie musi okazać się wielkim wyzwaniem, o ile do tej pory przykładali się do nauki w wybranej dziedzinie we właściwy sposób. Otóż stanowi on tak naprawdę okazję do sprawdzenia dotychczasowej zdobytej wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie – nie wymaga dodatkowej nauki, poza koniecznością powtórzenia materiału ze szkoły średniej. Oczywiście konieczne jest również opanowanie naukowego słownictwa w języku angielskim, dzięki któremu rozwiązywanie zadań w ramach testu IMAT w ogóle staje się możliwe do wykonania.

Dobrą praktyką w ramach przygotowania się do testów IMAT jest wykonywanie wielu zadań o bliźniaczej formie, tematyce i ilości – dając sobie podobny limit czasowy.

Przykładowy test IMAT

Aby lepiej zrozumieć koncepcję testu IMAT oraz przygotować się w sposób pozwalający na uzyskanie możliwie jak najlepszego wyniku, warto zapoznać się z możliwie jak największą ilością przykładowych pytań, które w ramach tego egzaminu mogą wystąpić. Poniżej zamieszczamy kilka takich możliwości z uwzględnieniem najważniejszych sekcji tematycznych.

Jakie pytania mogą się pojawić w ramach tematu – wiedza ogólna?

 • Co oznacza litera P w nazwie międzynarodowej organizacji OPEC?
 • Jak nazywała się pierwsza kobieta, która zdobyła Nagrodę Nobla?
 • Którego z poniższych osiągnięć nie dokonał Galileusz?

Jakich pytań możesz się spodziewać na teście IMAT z obszaru biologii?

 • W którym z poniższych etapów oddychania ssaków uwalniany jest CO2?
 • Które z poniższych zjawisk pojawia się bezpośrednio po anafazie w mitozie?
 • Która z poniższych funkcji nie dotyczy białka w organizmie człowieka?

Jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie IMAT w dziedzinie chemii?

 • Które z poniższych stwierdzeń dotyczących wiązań węgiel-węgiel jest prawdziwe?
 • Jakie stopnie utlenienia wykazuje azot w tych związkach: NOCl, KNO2, NO2, NO2Cl, Ca(NO3)2?

Jakiego rodzaju pytania mogą pojawić się w sekcji logicznego rozumowania?

Każda firma, która chce sprzedawać nowy lek, musi przedstawić rządowi szczegóły badań dotyczących jego bezpieczeństwa i możliwych skutków ubocznych. Obecnie informacje te są poufne, ale planuje się ich udostępnienie opinii publicznej. Chociaż pacjenci z pewnością mają prawo do większej ilości informacji na temat przepisanych im leków, nieuchronnie spowoduje to również upublicznienie istotnych szczegółów dotyczących składników niektórych leków i sposobu ich wytwarzania. Firmy farmaceutyczne naturalnie niechętnie ujawniają te informacje swoim konkurentom. Dlatego w obawie przed naśladowcami firmy farmaceutyczne mogą nie chcieć wprowadzać nowych i ważnych leków. Które z poniższych stwierdzeń, jeśli jest prawdziwe, najbardziej osłabiłoby powyższy argument?

Egzamin IMAT - do jakich krajów i na jakie uczelnie się przyda

Jeśli chcesz dostać się na uczelnię włoską, aby w ten sposób zacząć swoją karierę w medycynie – egzamin IMAT powinien zdecydowanie być jednym z punktów, którymi warto się interesować. Z pomocą tego testu włoskie uniwersytety medyczne starają się wyselekcjonować najlepszych kandydatów na swoje kierunki. Jest ich bardzo długa lista, zarówno wśród uczelni publicznych, jak i prywatnych – spójrzmy na kilka z nich.

Jakie włoskie uniwersytety publiczne uznają IMAT w procesie rekrutacji?

 • Uniwersytet w Turynie,
 • IMS Rome, Uniwersytet Tor Vergata,
 • Uniwersytet w Bari,
 • IMS Naples Federico II,
 • Uniwersytet Sapienza w Rzymie,
 • Uniwersytet Boloński,
 • Uniwersytet w Pawii,
 • MS Campania Luigi Vanvitelli,
 • MS Bicocca,
 • Uniwersytet w Mediolanie,
 • wiele innych.

Najwyższe pozycje w krajowych rankingach należą przede wszystkim do publicznych, włoskich uczelni. Natomiast za prestiżem testu i przygotowaniem jego anglojęzycznej wersji stoi Admissions Testing Service we współpracy z włoskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych (MIUR). Poza medycyną przy pomocy tego rodzaju testów można próbować swoich sił na stomatologii.

Warto też zwrócić uwagę, że na to, że interesująca Cię uczelnia może wymagać dodatkowych elementów w procedurze składania wniosków, aby na ten podstawie wyselekcjonować najlepszych kandydatów do swoich szeregów. Choć może być trochę różnic pomiędzy poszczególnymi uczelniami to w zakresie podobieństw możesz się spodziewać dwóch wymogów: znajomości języka angielskiego oraz  dyplomu ukończenia szkoły średniej lub jego odpowiednika.

W przypadku zainteresowania uczelniami publicznymi, musisz pamiętać jak ważne jest właściwie ich uszeregowanie na liście podczas zdawania egzaminu IMAT. Komisje rekrutacyjne zwracają na to szczególną uwagę. Zastanawiając się nad kolejnością, koniecznie zrób wcześniej odpowiedni research tych placówek edukacyjnych, aby być odpowiednio zorientowanym na temat tego, co mają do zaoferowania dla studentów zagranicznych.

Na co warto zwrócić uwagę podczas analizowania oferty włoskich uczelni?

 • lokalizacja uczelni,
 • możliwość uzyskania stypendium/pomocy finansowej,
 • cena,
 • wszelkie inne kwestie istotne dla Ciebie.

Szkoły prywatne stosują swój własny IMAT, a więc jego wersja omawiana tutaj nie ma prawa bytu. Pamiętaj więc, że włoskie uczelnie prywatne stosują własne procedury rekrutacji, czy też wprowadzają dodatkowe testy. Stąd, w przypadku zainteresowania konkretnymi uczelniami z tej grupy – warto zasięgnąć informacji na ten temat bezpośrednio u źródła.

Gdzie zdawać egzamin IMAT

Egzaminu IMAT nie można zdawać w formacie online. Jedyną możliwą formą zaliczenia tego testu jest osobiste pojawienie się w centrum testowym i wypełnienie arkusza zadaniowego w wersji pisemnej. Od kandydata wymagane jest zabranie ze sobą czarnego długopisu, którym należy uzupełniać ww. arkusz sprawdzianu IMAT.

Egzamin IMAT w Polsce

Aby zdać ten egzamin należy na bieżąco śledzić komunikaty publikowane przez włoskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych co do dokładnego terminu. To, co pozostaje niezmienne w kwestii zdawania tego testu w Polsce to póki co jego miejsce – IMAT Warszawa przy ul. Sędziowskiej 5 to adres pod który będziesz musiał się wybrać, aby przejść przez test w wyznaczonej do tej roli siedzibie Lang LTC.

Egzaminu IMAT nie można zdawać w formacie online. Jedyną możliwą formą zaliczenia tego testu jest osobiste pojawienie się w centrum testowym i wypełnienie arkusza zadaniowego w wersji pisemnej.

Test IMAT - cena

Egzamin IMAT nie należy do najtańszych – to wydatek rzędu 800 zł. Warto jednak dodać, że jako osoba aspirująca do kierunków kategorii medycznej (jak chirurgia, stomatologia, czy medycyna właśnie) jesteś zwolniony z testu językowego podczas starania się o miejsce na włoskiej uczelni, ale zamiast tego właśnie wykonujesz test IMAT.

Ile razy można podejść do IMAT?

Do egzaminu IMAT można podejść tylko raz w roku, dlatego tak ważne jest skorzystanie z wskazówek dotyczących właściwego przygotowania się do tego testu. Jeśli uzyskany wynik nie będzie zadowalający i nie pozwoli Ci się dostać na wymarzoną, włoską uczelnię przez kolejny test na studia tego rodzaju możesz przejść dopiero po roku czasu.

Kiedy można zdawać egzamin IMAT - terminy?

Jeśli chodzi o test studia IMAT poza przygotowaniem, jedną z najważniejszych kwestii jest pilnowanie nieprzekraczalnych terminów. Zwykle egzaminy odbywają się na początku września, dlatego należy śledzić komunikaty dotyczące szczegółów dla danego roku. Przed tą datą jednak konieczna będzie rejestracja na portalu universitaly.it, najlepiej w okresie czerwiec – wrzesień, a jeszcze lepiej śledzić i sprawdzać kiedy zapisy się otworzą i zapisać się jak najwcześniej można, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Podczas rejestracji poza najważniejszymi personaliami należy podać wg. osobistych priorytetów – listę interesujących Cię uczelni.

Test IMAT - progi punktowe

Test IMAT wiąże się ze specyficznym rodzajem punktacji, a wiedza o tym, w jaki sposób przyznawane są punkty jest bardzo ważna do tego, by właściwie podjąć decyzję co do udzielonej odpowiedzi.

Jeśli Twoja odpowiedź będzie prawidłowa – zyskujesz 1,5 punktu. W przypadku braku odpowiedzi – pula zdobytych punktów pozostaje bez zmian. Natomiast musisz mieć świadomość, że jeśli odpowiedź jest błędna to zostanie Ci odjętych -0,4 punktu z sumy zdobytych za każdą złą decyzję przeniesioną na arkusz.

Maksymalna ilość punktów, które możesz uzyskać na egzaminie to 90. Natomiast na podstawie testów wykonywanych w poprzednich latach widać tendencję, że zwykle wystarczy uzyskać wynik w granicy 55-60 punktów, aby mieć możliwość dostania się na jedną z prestiżowych uczelni we Włoszech.

Jak długo jest ważny egzamin IMAT?

Przystępując do egzaminu IMAT musisz pamiętać, że wyniki które uzyskasz są ważne tylko przez rok. Poza zaliczeniem testu i uzyskaniem pożądanej dla wybranej uczelni liczby punktów – musisz też pamiętać o pilnowaniu wymagań i ważnych dat dla rekrutacji w odniesieniu do tej konkretnej, interesującej Cię instytucji.

Spis treści

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!