Egzamin UCAT: test, jak wygląda, jak się przygotować i gdzie się przyda?

 1. Home
 2. >
 3. Egzaminy
 4. >
 5. Egzamin UCAT: test, jak...

Spis treści

Interesują Cię studia na zagranicznym uniwersytecie? Chcesz studiować na brytyjskiej uczelni medycynę, stomatologię lub inne kierunki medyczne? Musisz spełnić szereg wymagań stawianych nie tylko brytyjskim kandydatom. Cudzoziemcy, którzy chcą studiować kierunki medyczne albo stomatologię w Wielkiej Brytanii, muszą zdać egzamin UCAT. Przejścia przez ten egzamin wstępny wymaga większość brytyjskich uczelni, które kształcą studentów na kierunkach medycznych oraz na stomatologii.

Test UCAT – co to jest?

UCAT to skrót, który powstał od United Kingdom Clinical Aplitude. Test ten ma formę pisemną, a jego celem jest sprawdzenie, czy kandydat posiada predyspozycje pozwalające mu zostać lekarzem bądź stomatologiem. Przez osoby, które miały już okazję go zdawać jest porównywalny z testem na inteligencję. UCAT nie weryfikuje bowiem wiedzy z danej dziedziny, ale sprawdza, czy kandydat na kierunki medyczne i stomatologiczne ma umiejętność łączenia różnych informacji. Niektóre pytania, które znajdują się w tym teście, odnoszą się też do kwestii związanych z etyką lekarską. UCAT test jest wyjątkowy, gdyż zawiera pytania odnoszące się do wiedzy poznawczej kandydata na studia oraz skupia się na cechach charakteru.

Jak wygląda test UCAT?

UCAT test został podzielony na pięć części. Są to:

 • Verbal Reasoning (rozumienie tekstu pisanego). Ta część testu sprawdza, czy kandydat potrafi logicznie myśleć i wyciągać wnioski z informacji, które zostały mu przekazane w formie pisemnej. Składa się z czterdziestu czterech pytań, na udzielenie na nie odpowiedzi będziesz mieć dwadzieścia dwie minuty.
 • -Decision Making (sprawność w podejmowaniu decyzji). Ocenia zdolność podejmowania decyzji oraz umiejętność analizowania danych statystycznych. Sekcja ta zawiera dwadzieścia dziewięć pytań, na które musisz odpowiedzieć w ciągu trzydziestu dwóch minut.
 • -Quantitative Reasoning. W języku polskim tę część testu można określić jako poprawność wykonywania rachunków. Ocenia ona zdolność kandydatów do rozwiązywania problemów matematycznych i składa się z trzydziestu sześciu pytań, na które trzeba udzielić odpowiedzi w ciągu dwudziestu pięciu minut.
 • Abstract Reasoning (myślenie abstrakcyjne). Weryfikuje zdolność kandydata do wykrywania zależności między różnymi informacjami. Część ta zawiera pięćdziesiąt pięć pytań i jest krótka – trwa zaledwie czternaście minut.
 • Situational Judgement (ocena sytuacji). Celem tej części jest sprawdzenie, czy posiadasz zdolność do podejmowania rozsądnych decyzji oraz, czy podejmiesz je, mając na uwadze etykę lekarską.

 

UCAT test, egzamin, co to jest
UCAT to skrót, który powstał od United Kingdom Clinical Aplitude. Test ten ma formę pisemną, a jego celem jest sprawdzenie, czy kandydat posiada predyspozycje pozwalające mu zostać lekarzem bądź stomatologiem.

 

Na cały test przeznaczone zostało sto dwadzieścia minut. Test zdaje się w formie online za pośrednictwem specjalnie do tego celu stworzonej platformie. Przy ocenianiu pod uwagę brana jest nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także to, z jaką szybkością zostały one rozwiązane.

Jeśli chcesz aplikować na brytyjskie uczelnie medyczne, pamiętaj, że musisz do niego przystąpić na rok przed maturą. W danym roku test można zdawać tylko raz, co oznacza, że jeśli zdobędziesz zbyt mało punktów, swoje podanie na studia będziesz musiał przesunąć na kolejny rok akademicki.

Jak się przygotować do egzaminu UCAT?

Dla kandydatów na kierunki medyczne i stomatologiczne w Wielkiej Brytanii dobrze zdany test UCAT jest przepustką na studia. Ten test na studia od innych egzaminów wstępnych różni się tym, że nie sprawdza wiedzy akademickiej, jaką posiadasz, ale Twoje zdolności analityczne. Skupia się również na cechach Twojej osobowości, które zdaniem brytyjskiej izby lekarskiej dla przyszłego lekarza są najbardziej istotne. W procesie aplikacji na studia medyczne i stomatologiczne odgrywa on niezwykle ważną rolę. Przygotowanie się do egzaminu UCAT z uwagi na jego formę nie należy do zadań łatwych, co nie oznacza, że należy z tego zrezygnować. Tym, co naprawdę może Ci pomóc jest rozwiązywanie przykładowych zadań, których zbiory znajdziesz na stronie internetowej fundacji UCAT. Udostępnia ona nie tylko zbiory przykładowych pytań, ale także przewodnik po teście oraz aplikację mobilną. Szereg przydatnych informacji znajdziesz także na filmach udostępnianych przez wspomnianą fundację. Przygotowując się do zdawania testu UCAT, musisz trenować rozwiązywanie zadań w ściśle określonym czasie. Do tego ważnego testu na studia na kierunkach medycznych i stomatologicznych w Wielkiej Brytanii możesz przygotowywać się samodzielnie, ale możesz też zapisać się na kurs przygotowawczy, które organizuje wiele placówek edukacyjnych. Niektóre z nich prowadzą kursy wygodnej w formie online.

Przykładowy test UCAT

UCAT to bardzo specyficzny test na studia. Przygotowań do niego nie możesz więc odkładać na ostatnią chwilę. Kluczową rolę w tym teście odgrywa czas, dlatego musisz opanować radzenie sobie z rozwiązywaniem zadań pod presją czasu oraz opracować własną technikę radzenia sobie z poszczególnymi pytaniami. Znalezienie testów UCAT z poprzednich lat nie jest możliwe, na stronie fundacji UCAT znajdziesz, o czym już wspominaliśmy, przykładowe pytania. Każdy z pomniejszych testów, które w całości składają się na test UCAT, zawiera pytania wielokrotnego wyboru. Pamiętaj, że wynik z tego egzaminu jest konieczny, jeśli zamierzasz aplikować na medycynę na kierunek lekarski, stomatologię i stomatologię chirurgiczną albo na nauki o zdrowiu.

Jak już wspominaliśmy, test UCAT składa się z pięciu części. W pierwszych czterech możesz zdobyć od trzystu do dziewięciuset punktów. Są one sumowane, a następnie otrzymany wynik jest uśredniany. Ostatnia część jest punktowana w skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza wynik wysoki, a 4 – niski. Wiele brytyjskich uczelni, na których prowadzone są kierunki medyczne i stomatologiczne publikuje średnie wyniki z minionych lat. Bazując na nich, można stwierdzić, że szanse na to, aby dostać się na studia medyczne lub stomatologiczne w Wielkiej Brytanii będziesz mieć, jeśli zdobędziesz przynajmniej sześćset osiemdziesiąt punktów. Taki wynik pozwoli Ci aplikować na najbardziej prestiżowe uczelnie.

Egzamin UCAT – do jakich krajów i na jakie uczelnie się przyda?

Test UCAT jest wymagany na większości uczelni medycznych w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Spośród brytyjskich uniwersytetów zdania tego egzaminu wstępnego wymagają między innymi:

 • University of Birmingham. Jest to jeden z najstarszych, najbardziej prestiżowych brytyjskich uczelni wyższych.
 • King’s College London. To brytyjska uczelnia wyższa będąca częścią Uniwersytetu Londyńskiego założona w 1829 roku.
 • Hull York Medical School. Jest to młoda uczelnia, pierwszych studentów przyjęła w swoje progi w 2003 roku.
 • University of Edinburgh. Założony w 1582 roku uniwersytet jest jedną z najlepszych uczelni wyższych w Szkocji.
 • Anglia Ruskin University. To uczelnia istniejąca od 1858 roku.

Jeśli chcesz studiować medycynę, stomatologię czy nauki o zdrowiu na jednej z tych brytyjskich uczelni wyższych, musisz mieć nie tylko wysokie wyniki z matury i egzaminu UCAT – na brytyjskich uczelniach pod uwagę brane jest także już posiadane doświadczenie. Możesz je zdobyć, między innymi angażując się w działalność wolontarystyczną.

Z dobrym wynikiem testu UCAT możesz ubiegać się również o przyjęcie na University of Adelaide, University of Queensland, University of New South Wales – są to uniwersytety australijskie. Swoją kandydaturę możesz również zgłosić na The University of Auckland czy University of Otago w Nowej Zelandii.

Gdzie zdawać egzamin UCAT?

Test UCAT może zdawać zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Organizują go centra egzaminacyjne Pearson VUE. Aby móc przystąpić do egzaminu, musisz zarejestrować się i założyć konto na specjalnej platformie. Założenie konta na UCAT 2023 było możliwe już od dwudziestego trzeciego maja. Po wprowadzeniu wymaganych danych na swoją pocztę e-mail otrzymasz wiadomość, w której podany będzie Twój identyfikator. Będzie Ci on potrzebny do komunikowania się z centrum egzaminacyjnym. Rezerwacja terminów egzaminów ruszy już niedługo, bo dwudziestego czerwca, a zakończy się dwudziestego drugiego września.

Egzamin UCAT w Polsce

Jak wspominaliśmy, egzamin UCAT możesz zdawać w Polsce. Egzaminy odbywają się w Warszawie i Krakowie. W stolicy organizowane są w Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson VUE Select, które mieści się przy ulicy Ostrobramskiej 101/101A. Na salę egzaminacyjną możesz zabrać ze sobą tylko dokument tożsamości i kluczyk od schowka. Zabronione jest wnoszenie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, torebek, zegarków, portfeli. Nie możesz posiadać biżuterii, której średnica przekracza pół centymetra, opasek do włosów szerszych niż jeden centymetr oraz spinek lub wsuwek do włosów, których średnica przekracza pół centymetra. Na salę egzaminacyjną nie można wnosić okryć wierzchnich, przekąsek i napojów. Centrum zapewnia każdej zdającej osobie chusteczki higieniczne, pisaki i specjalne notatniki oraz na życzenie stopery do uszu.

Test w Krakowie organizowany jest w Centrum Edukacyjnym Compendium przy ulicy Tatarskiej 5.

Egzaminy UCAT 2023 będą się odbywać od jedenastego lipca do dwudziestego dziewiątego września.

Test UCAT jest wymagany na większości uczelni medycznych w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii.

Test UCAT – cena

Aby przystąpić do egzaminu UCAT, trzeba nie tylko posiadać konto na specjalnej platformie, ale także wnieść stosowną opłatę. Koszt przystąpienia do tego testu nie jest niski – szczególnie dla Polaków. Osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii za przystąpienie do testu UCAT płacą około siedemdziesiąt pięć funtów brytyjskich, jeśli mieszkasz w Polsce bądź innym kraju, za test zapłacisz sto dwadzieścia funtów. Pamiętaj, że podane przez nas ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie.

Ile razy można podejść do UCAT?

UCAT to egzamin, do którego możesz podejść tylko raz w roku. Aby mieć w ogóle jakiekolwiek szanse na dostanie się na studia medyczne w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii czy Australii, UCAT musisz zdać przed egzaminem maturalnym. Ostateczny termin aplikowania na kierunki lekarskie, stomatologię i weterynarię na brytyjskich uczelniach wyższych mija piętnastego października – termin ten obowiązuje każdego roku. Do egzaminu możesz oczywiście podchodzić wielokrotnie, ale pamiętaj, że w danym roku możesz to zrobić tylko raz!

Test UCAT – progi punktowe

Każda uczelnia progi punktowe ustala sama. Na poszczególnych uniwersytetach mogą się one znacznie od siebie różnić. Co więcej, każdego roku progi te mogą być inne. Jeśli chcesz dostać się na studia w Wielkiej Brytanii, Australii albo Nowej Zelandii, progi punktowe poznasz na stronie internetowej uczelni, na którą masz zamiar aplikować. UCAT nie sprawdza wiedzy akademickiej, jest nastawiony przede wszystkim na ocenę, jak kandydat poradzi sobie jako lekarz. Średnia punktów, którą zdobyli osoby kandydujące na studia medyczne i stomatologiczne w roku 2020, wynosiła sześćset dwadzieścia osiem punktów.

Jak długo jest ważny egzamin UCAT?

Jak już wspomnieliśmy, do egzaminu UCAT możesz przystąpić tylko raz w roku. Zdając ten test, musisz doskonale posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie. Wymagania, które stawiane są studentom na kierunkach medycznych i stomatologicznych są bardzo wysokie, szczególnie na brytyjskich uniwersytetach, które w rankingach najlepszych uczelni świata od lat plasują się zaraz za szkołami wyższymi z USA.

Ten niezwykle ważny egzamin jest ważny przez dwanaście miesięcy. Możesz do niego przystąpić w Polsce w jednej z dwóch akredytowanych placówek w Warszawie albo Krakowie, o których wspomnieliśmy wcześniej. W dniu testu do centrum egzaminacyjnego zgłoś się co najmniej piętnaście minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.

Studia na zagranicznej uczelni to doskonała inwestycja we własną przyszłość – decydując się na naukę w Wielkiej Brytanii, Australii czy Nowej Zelandii, możesz nie tylko kształcić się na jednych z najlepszych uniwersytetów, ale również zwiedzić ciekawe miejsca, a także zdobyć międzynarodowe znajomości. Pamiętaj jednak, że wymagania na takie uczelnie różnią się od tych, jakie swoim kandydatom stawiają polskie uniwersytety. Test UCAT jest obowiązkowy w przypadku wielu szkół wyższych, a jego wynik może okazać się decydujący podczas podejmowania decyzji rekrutacyjnej.

Spis treści