USMLE: usmle step 1, studia lekarskie, jak zostać lekarzem w USA

 1. Home
 2. >
 3. Egzaminy
 4. >
 5. USMLE: usmle step 1,...

Spis treści

Jak zostać lekarzem w USA?

Aby móc prawnie wykonywać zawód lekarza w Stanach Zjednoczonych, dostać się na studia lekarskie, a następnie ukończyć studia medyczne i staż zawodowy, niezbędne jest zdobycie licencji. W USA otrzymuje się ją poprzez zaliczenie egzaminu USMLE (United States Medical Licensing Examination). Poniżej znajdziesz przydatne informacje na temat tego egzaminu, jego struktury i jak się do niego przygotować.

USMLE - Co to jest?

USMLE to skrót od United States Medical Licensing Examination. To trójstopniowy egzamin, który muszą zdać przyszli lekarze, aby móc praktykować w USA. Pozytywny wynik z USMLE jest równoznaczny z uzyskaniem licencji do praktyki medycznej w Stanach Zjednoczonych.

Kto może przystąpić do USMLE?

Aby przystąpić do egzaminu USMLE w części 1. i 2., należy być studentem uczelni kwalifikującej się do tego programu. Obejmuje to szkoły medyczne w USA lub Kanadzie akredytowane przez LCME, amerykańskie szkoły medyczne akredytowane przez COCA oraz szkoły medyczne zlokalizowane poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, posiadające kwalifikację ECFMG i wymienione w Światowym Katalogu Szkół Medycznych.

Nie trzeba się jednak martwić, ponieważ Katalog Szkół Medycznych obejmuje wiele uczelni medycznych na całym świecie, w tym 24 polskie, takie jak Warszawski Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Struktura egzaminu USMLE

USMLE składa się z trzech części, a egzamin odbywa się w centrach egzaminacyjnych w formie komputerowej.

USMLE, studia lekarskie

USMLE Step 1

Pierwsza część egzaminu sprawdza podstawową wiedzę naukową i umiejętność zastosowania pojęć w praktyce medycznej. To test wielokrotnego wyboru podzielony na 7 bloków, z których każdy zawiera do 40 pytań. Całkowita liczba pytań nie przekracza 280. Egzamin trwa 8 godzin, z 60 minut na każdy blok, 45 minut przerwy oraz 15 minut na zapoznanie się z treścią sekcji.

USMLE Step 1 – Punktacja

Wynik z pierwszej części jest określany jako pozytywny lub negatywny. Aby zaliczyć egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 196 punktów.

 

Część 1: USMLE – Przykładowe pytania

USMLE Step 1 obejmuje pytania z różnych dziedzin medycyny, a w ostatnich latach największy procentowy udział miały następujące obszary naukowe: stosowanie podstawowych koncepcji naukowych, diagnoza pacjenta, układ krwionośny i układ odpornościowy, układ nerwowy, patologia, fizjologia, farmakologia, biochemia, mikrobiologia.

Przykładowe pytania na USMLE mogą być zróżnicowane. Niektóre z nich mogą zawierać tabele, wykresy lub materiały graficzne, z których musisz dokładnie odczytać dane, aby udzielić poprawnej odpowiedzi. Treść zadań może również opisywać przypadki, jak w poniższym przykładzie:

Przykład zadania:

27-letnia kobieta przychodzi po poradę przed planowaną ciążą. Martwi się, ponieważ jej przyjaciółka niedawno urodziła dziecko z wadą cewki nerwowej i chce zmniejszyć ryzyko urodzenia dziecka z tą chorobą. Pacjentka nie miała poważnych chorób ani nie przyjmowała leków. Badanie fizykalne nie wykazało nieprawidłowości. Jakie witaminy, będące kofaktorem w którym z poniższych procesów, powinny zostać zalecone pacjentce?

 1. Biosynteza nukleotydów
 2. Karboksylacja gamma-glutaminianu białka
 3. Usuwanie wolnych rodników
 4. Lipoliza trójglicerydów
 5. Transketolaza

Prawidłową odpowiedzią jest opcja A.

Podczas przygotowań do USMLE Step 1 Polska pamiętaj o dokładnym czytaniu każdego pytania. W niektórych przypadkach mogą się wydawać, że więcej niż jedna odpowiedź jest poprawna, ale pamiętaj, że tylko jedna z nich jest właściwa. W razie wątpliwości stosuj metodę eliminacji błędnych możliwości. Również, nawet jeśli nie jesteś pewien, zaznacz odpowiedź, ponieważ brak odpowiedzi traktowany jest jako błędna odpowiedź.

USMLE Step 2

Osoby przystępujące do drugiej części USMLE są oceniane pod względem umiejętności zastosowania wiedzy medycznej w opiece nad pacjentem, ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowia i zapobieganie chorobom.

Ta część egzaminu jest bardziej rozbudowana niż pierwsza. Przede wszystkim, USMLE Step 2 podzielony jest na 8 bloków, z których każdy trwa 60 minut. Przewiduje się 45 minut na przerwę oraz 15 minut na opcjonalny „samouczek”. Łączny czas trwania tego egzaminu to 9 godzin.

Liczba pytań przypadających na blok może się różnić, ale w żadnym z bloków nie przekracza 40. W sumie, część 2 nie może zawierać więcej niż 318 zadań.

USMLE Step 2 – Punktacja:

Aby druga część egzaminu została uznana za zaliczoną, należy zdobyć minimum 214 punktów.

Przykładowe pytania z części 2 USMLE:

Forma pytań w tej części egzaminu ma charakter testu wielokrotnego wyboru, a do treści zadania może być dołączony wykres lub tabela.

Przykładowe zadanie w USMLE Step 2:

32-letnia kobieta z cukrzycą typu 1 choruje na postępującą niewydolność nerek od ostatnich 2 lat. Nie jest jeszcze dializowana. Badanie nie wykazuje żadnych nieprawidłowości. Jej stężenie hemoglobiny wynosi 9 g/dl, hematokryt 28%, a średnia objętość krwinki 94 m 3. Rozmaz krwi pokazuje normochromiczne, normocytarne komórki. Która z poniższych jest najbardziej prawdopodobną przyczyną?

 1. Ostra utrata krwi
 2. Przewlekła białaczka limfatyczna
 3. Niedobór enzymu erytrocytów
 4. Niedobór erytropoetyny
 5. Immunohemoliza
 6. Anemia hemolityczna
 7. Czerwienica prawdziwa
 8. Anemia sierpowatokrwinkowa
 9. Niedokrwistość syderoblastyczna
 10. Cecha β-talasemii

Prawidłową odpowiedzią jest D.

Podczas USMLE pamiętaj o:

 • Spokoju i opanowaniu – unikaj, aby stres wpływał na Twój egzamin.
 • Uważnym czytaniu pytań, nawet jeśli nie jesteś pewny prawidłowej odpowiedzi.
 • Zaznaczaniu najbliższej Twoim przypuszczeniom odpowiedzi, nawet jeśli nie masz pewności.
 • Unikaniu opuszczania pytań, ponieważ jest to traktowane jako błędna odpowiedź.
 • Pamiętaniu, że spośród wielu możliwości wyboru, tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
USMLE, studia lekarskie
Aby przystąpić do egzaminu USMLE w części 1. i 2., należy być studentem uczelni kwalifikującej się do tego programu. Obejmuje to szkoły medyczne w USA lub Kanadzie akredytowane przez LCME, amerykańskie szkoły medyczne akredytowane przez COCA oraz szkoły medyczne zlokalizowane poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, posiadające kwalifikację ECFMG i wymienione w Światowym Katalogu Szkół Medycznych.

USMLE Step 3

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z dwóch pierwszych części testu, przystępujesz do ostatniego etapu – USMLE Step 3. Ten etap weryfikuje wiedzę medyczną i umiejętność jej zastosowania w warunkach ambulatoryjnych, prowadząc do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza. Jest to bez wątpienia najtrudniejsza i zarazem najważniejsza część USMLE.

W odróżnieniu od Step 1 i Step 2, USMLE Step 3 trwa przez 2 dni. Pierwszy dzień tej ostatniej części egzaminu to Foundations of Independent Practice (FIP). Wtedy przyszli lekarze rozwiązują testy wielokrotnego wyboru – 232 pytania podzielone na 6 bloków (zawierających 38/39 zadań w każdym bloku). Na każdy blok przeznaczone jest 60 minut, co łącznie daje 7 godzin egzaminu. Podobnie jak w poprzednich częściach, brana jest pod uwagę 45-minutowa przerwa oraz 15-minutowy samouczek.

Drugi dzień USMLE Step 3 to Advanced Clinical Medicine (ACM). Sesja testowa trwa około 9 godzin. Na początku zdający otrzymują 180 pytań wielokrotnego wyboru, podzielonych na 6 bloków po 30 zadań w każdym bloku. Na każdy blok przewiduje się 45 minut.

Druga część ACM to 13 symulacji przypadków pacjentów, czyli stawianie diagnozy. Na każdy przypadek zdający otrzymuje 10 lub 20 minut. Również tutaj w każdej z dwóch części przewiduje się 45 minut przerwy oraz kilkuminutowy samouczek.

USMLE Step 3 – Punktacja:

Aby zaliczyć trzecią część USMLE, należy uzyskać minimum 198 punktów.

Przykładowe pytania z części 3 USMLE:

Trzecia część egzaminu dla przyszłych lekarzy jest najdłuższa i najbardziej rozbudowana. W pierwszej testowej części otrzymasz pytania skonstruowane w bardzo podobny sposób, jak w części 1 i 2. Każde z nich ocenia poszczególne kompetencje, które musi posiadać przyszły lekarz, takie jak stosowanie koncepcji medycznych w opiece nad pacjentem, diagnoza, opieka nad pacjentem i zapobieganie chorobom, a także profesjonalna komunikacja z pacjentami.

Przykładowe zadanie z USMLE Step 3:

17-letni chłopiec zostaje przywieziony na oddział ratunkowy przez opiekuna po tym, jak doznał głębokiej rany na lewym ramieniu nożem. Opiekun informuje, że pacjent skaleczył się nożem, ale nie wiadomo, czy była to próba samobójcza. Pacjent mieszka w domu z trzema innymi osobami i opiekunem; z rozmowy z pacjentem wynika, że ma on ograniczone możliwości intelektualne. Ma wyznaczonego opiekuna prawnego, z którym się skontaktowano i ma przybyć do szpitala za około 45-60 minut. Objawy życiowe pacjenta to: temperatura 36,5°C, tętno 134/min, oddechy 22/min i ciśnienie krwi 70/40 mm Hg. Wydaje się blady i ma duży, przesiąknięty krwią ręcznik owinięty wokół lewego przedramienia. Po zdjęciu ręcznika ukazuje się 9-centymetrowa rana szarpana z wyraźnym krwotokiem tętniczym i odsłonięciem ścięgna. Badanie klatki piersiowej i jamy brzusznej nie budzi zastrzeżeń. Od razu zakładany jest opatrunek uciskowy i konsultacja z chirurgiem, który chce natychmiast zabrać pacjenta na salę operacyjną. Które z poniższych stwierdzeń jest najtrafniejsze w odniesieniu do zgody dla tego pacjenta?

 1. Opiekun może zgodnie z prawem wyrazić zgodę
 2. Można odstąpić od wymogu uzyskania zgody
 3. Pacjent jest usamodzielniony i może zgodnie z prawem wyrazić zgodę
 4. Należy uzyskać zezwolenie psychiatryczne w celu uzyskania zgody pacjenta
 5. Operację należy odłożyć do czasu przybycia opiekuna

Prawidłową odpowiedzią jest B.

Druga część USMLE Step 3 to symulacje komputerowe pacjentów (Computer-based Case Simulations – CCS), czyli interaktywnie przedstawione sytuacje związane z opieką nad pacjentem. Dzięki temu zdający mogą zaprezentować swoją umiejętność zarządzania klinicznego, w tym diagnozy, leczenia i monitor

USMLE (United States Medical Licensing Examination) – gdzie, kiedy i za ile:

 • Lokalizacje egzaminów:
  • Najbliższe ośrodki egzaminacyjne znajdują się w Niemczech, Czechach, Bułgarii, na Litwie, Węgrzech, we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, oraz w krajach Ameryki Północnej i Południowej (m.in. każdy stan USA, Kanada, Argentyna, Brazylia, Chile).
  • Obecnie brak możliwości zdawania USMLE w Polsce.
 • Terminy i sekwencja egzaminów:
  • Zainteresowani zdobyciem licencji najczęściej podejmują część 1. i 2. egzaminu w trakcie studiów medycznych, a część 3. po ich ukończeniu.
  • Część 3. USMLE można podjąć po zaliczeniu dwóch poprzednich sekcji, uzyskaniu tytułu zawodowego lekarza (po 6 latach studiów), oraz odbyciu rocznego stażu zawodowego.
 • Wyniki:
  • Wyniki z USMLE są zazwyczaj dostępne w ciągu 2-4 tygodni od daty testu.
 • Rejestracja:
  • Rejestracja na USMLE step 1 i 2 dokonywana jest przez platformę ECFMG (dla studentów poza USA i Kanadą) lub NBME (dla edukacji w USA lub Kanadzie).
  • Rejestracja na USMLE step 3 jest wspólna dla wszystkich absolwentów poprzez FSBM.
 • Opłaty:
  • Wniosek o certyfikację przez ECFMG to 160 USD.
  • Koszt pojedynczego egzaminu USMLE step 1 i step 2 to 100 USD. Dodatkowe opłaty za dostawę międzynarodową wynoszą 195 USD (step 1) i 220 USD (step 2).
  • USMLE step 3 kosztuje 915 USD w okresie kwalifikowalności trwającej przez 3 miesiące od daty wpłacenia opłaty. Opłata nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu.
 • Koszty ogólne:
  • Koszty dla każdego z egzaminów:
   • USMLE step 1: 295 USD
   • USMLE step 2: 320 USD
   • USMLE step 3: 915 USD
  • Jednorazowa opłata za złożenie wniosku o certyfikację ECFMG: 160 USD.
  • Dodatkowe koszty, jeśli konieczne.
 • Studenci w USA i Kanadzie:
  • Studenci szkół medycznych w USA i Kanadzie opłacają 660 USD za USMLE step 1 Polska i tyle samo za USMLE step 2.
 • Rejestracja online:
  • Najlepiej dokonać rejestracji przez oficjalną stronę usmle.org, gdzie zostaniesz przekierowany do odpowiedniej platformy rejestracyjnej, a także uzyskasz aktualne informacje o kosztach.
Matura ustna polski
Przygotowanie do matury ustnej z języka polskiego wymaga w szczególności systematyczności, znajomości lektur.

Studia lekarskie w USA i jak skorzystać z pomocy EduCat?

To doskonały krok w kierunku realizacji Twojej kariery medycznej w Stanach Zjednoczonych! Przedstawiamy Ci kilka kluczowych kroków, które mogą Cię przybliżyć do spełnienia tego marzenia:

 • Zdobądź Kwalifikacje Medyczne:
  • Ukończ studia medyczne na akredytowanej uczelni.
  • Skompletuj wymagane kursy i staże medyczne.
 • Przygotuj się do USMLE:
  • Zarejestruj się na USMLE i przygotuj się do wszystkich trzech części egzaminu.
  • Skorzystaj z materiałów edukacyjnych, kursów przygotowawczych i praktykuj przykładowe pytania.
 • Zalicz USMLE:
  • Przystąp do egzaminów USMLE step 1, step 2, i step 3.
  • Zdaj wszystkie części egzaminu, aby zdobyć licencję lekarską.
 • Zdobądź ECFMG Certificate:
  • Uzyskaj certyfikat od Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG).
  • Wniosek o certyfikację składaj online i spełnij wszystkie wymagane kroki.
 • Znajdź Program Residency:
  • Przeszukaj programy stażowe (residency programs) i zapisz się do programu, który odpowiada Twoim zainteresowaniom i umiejętnościom.
 • Zalicz Residency:
  • Przejdź program stażowy, zdobywając praktyczne doświadczenie i specjalizując się w wybranej dziedzinie medycyny.
 • Przygotuj się do Egzaminu na Licencję Państwową:
  • W niektórych stanach, oprócz zdobycia licencji federalnej przez USMLE, wymagane jest zdanie egzaminu na licencję państwową.
 • Otrzymaj Licencję Państwową:
  • Zdaj egzamin na licencję państwową w stanie, w którym zamierzasz praktykować.
 • Rozwijaj Kwalifikacje:
  • Kontynuuj rozwijanie swojej kariery poprzez udział w kursach doskonalących, konferencjach i szkoleniach.
 • Zastosuj do Pracy:
  • Aplikuj do miejsc pracy w szpitalach, klinikach lub prywatnych praktykach.
  • Przygotuj starannie CV i listy referencyjne.
 • Uzyskaj Zatrudnienie:
  • Zostań zatrudniony jako lekarz w wybranej dziedzinie medycyny.
 • Utrzymuj Licencję:
  • Regularnie spełniaj wymogi utrzymania licencji lekarskiej, takie jak kontynuacja edukacji medycznej i przeglądy.

Pomoc od EduCat może obejmować wsparcie w przygotowaniach do egzaminów USMLE, dostęp do materiałów edukacyjnych, porady dotyczące programów stażowych oraz wsparcie w procesie aplikacyjnym. Korzystając z ich doświadczenia i zasobów, możesz efektywnie kierować swoją ścieżką zawodową w dziedzinie medycyny w USA.

Spis treści