Przedsiębiorstwo Educat Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2021 – 30.04.2022 r. realizuje projekt pt. „Educat“ w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Numer umowy: POPW.01.01.02-20-0031/20

Beneficjent: Educat Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 1 127 519.57 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 921 036,33 zł

Cel projektu: Celem projektu jest rozwinięcia w makroregionie działalności biznesowej przedsiębiorstwa Educat Sp. Z o.o. w oparciu o innowacyjny produkt platformę wspierającą rekrutację na studia zagraniczne Educat i model biznesowy przygotowany w ramach poddziałania 1.1.1 POPW.

Planowane efekty:

– zbudowanie platformy IT i udostępnienie jej w internecie;

– zrealizowanie założeń strategi marketingowej, której celem jest pozyskanie kandydatów i uczelni zagranicznych;

– uruchomienie innowacyjnych narzędzi wspierających proces;

– zapewnienie stabilnej sytuacji wzrostu firmy po zakończeniu projektu (działający produkt, osiągnięcie BEP).