Matura Międzynarodowa IB – Co to jest? po zwykłym liceum, arkusze

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Studia we Włoszech
 6. >
 7. Matura Międzynarodowa IB –...

Osoby, które planują studia na najlepszych uczelniach na świecie powinny rozważyć zdanie międzynarodowej matury. Okazuje się bowiem, że polski egzamin dojrzałości nie zawsze otwiera drzwi najlepszych uniwersytetów globu. Dlatego rozsądnym rozwiązaniem jest nauka w programie IB, a następnie matura międzynarodowa, która jest zwieńczeniem edukacji. Obecnie honorowana jest ona w około dziewięćdziesięciu krajach i daje możliwość ubiegania się o studia na przeszło trzech tysiącach uczelni wyższych. Jeśli planujesz studia na Harvardzie, Cambridge czy MIT, międzynarodowa matura to bardzo dobry wybór.

Co to jest Matura Międzynarodowa IB?

Matura IB stworzona została w Genewskiej Szkole Międzynarodowej w Szwajcarii. Jej historia sięga roku 1968. Początkowo miała być rozwiązaniem adresowanym wyłącznie dla dzieci mobilnych rodziców. W efekcie w klasach, w których nauka kończyła się tym rodzajem egzaminu uczyły się głównie pociechy ambasadorów oraz urzędników. Z czasem zaczęło się to zmieniać. Dzisiaj do matury międzynarodowej przystępują uczniowie na całym świecie, wśród których nie brakuje dzieci osób wykonujących najzwyklejsze zawody.

IB matura to program, który zaprojektowano tak, aby obejmował niezbędną wiedzę. Składa się na niego zbiór egzaminów, który jest standardowy dla uczniów z całego świata. Ideą, która przyświecała tworzeniu międzynarodowej matury były równe szanse dla wszystkich młodych ludzi ubiegających się o przyjęcie na studia. Cały kurs zaprojektowano tak, aby:

 • skutecznie przygotowywał uczniów do nauki na uczelniach wyższych;
 • rozwijał pozytywne nastawienie do uczenia się;
 • korzystnie wpływał na rozwój zarówno intelektualny, jak i psychiczny, etyczny oraz fizyczny uczniów.

Nauka w modelu IB ma charakter kompleksowy, co sprzyja uzyskiwaniu bardzo dobrych efektów. Ci, którzy mają za sobą kształcenie w programie matury międzynarodowej, zachwycają elokwencją, oczytaniem i nowoczesnym spojrzeniem na świat. Są to osoby otwarte, pozbawione stereotypów, które cechują się dużą empatią.

Matura międzynarodowa IB co daje

Matura międzynarodowa – przedmioty

Wiesz już co to matura IB. Z pewnością zastanawiasz się więc, jakie są przedmioty matury międzynarodowej. Zacznijmy od tego, że przedmioty w szkole, która realizuje program matury międzynarodowej, dzieli się na kilka grup. Uczeń musi wybrać sześć, pamiętając, że będzie uczył się ich przez dwa lata. Pamiętaj przy tym, że program trzech z nich trzeba zrealizować na poziomie rozszerzonym. Ciekawostką jest fakt, że podobnie wygląda system kształcenia w szkołach średnich w Stanach Zjednoczonych. Wyróżnia się następujące grupy kursów:

 • Język podstawowy. Dla polskich uczniów jest to po prostu język polski. Kurs jest skonstruowany tak, aby przyszli maturzyści kształcili się również w zakresie literaturoznawstwa. Tego egzaminu nie będziesz zdawać w języku obcym.
 • Język obcy. Możesz wybierać spośród puli języków. Pamiętaj jednak, że może ona być inna w przypadku innych szkół. Kurs w zakresie języka obcego możesz realizować na poziomie zarówno podstawowym, jak i zaawansowanym.
 • Nauki społeczne. W tej grupie znajdują się między innymi takie przedmioty, jak historia, politologia, geografia, psychologia, religie świata. Mogą one nieco różnić się w zależności od szkoły.
 • Nauki doświadczalne. To grupa przedmiotów, która obejmuje między innymi biologię, fizykę, chemię, a także nauki o zdrowiu.
 • Nauki matematyczne. Nie są one zaliczane do nauk doświadczalnych, a traktowane odrębnie. Matematyka w klasach o programie IB nauczana jest na trzech poziomach zaawansowania. To oznacza, że możesz postawić na ten, który będzie wpisywał się w Twoje zainteresowania i wiedzę.
 • Sztuka. W tej grupie znalazły się między innymi nauki o filmie, teatrze i malarskie. Ciekawostką jest fakt, że uczeń może, ale nie musi wybierać przedmiotu z tej grupy. Jeśli z niego zrezygnuje, może w zamian wybrać inny z wcześniej wymienionych grup. Zdecydowana większość przyszłych maturzystów decyduje się na dodatkowy język obcy.

Każdy kurs ma swoją strukturę. I tak na przykład w grupie przedmiotów poświęconych językowi i literaturze uczniowie dokonują szczegółowej analizy dzieł, badają prozę inna niż fikcja, analizują filmowe adaptacje publikowanych utworów. Koncentrują się również na różnych utworach zaliczanych do tego samego gatunku.

Matura międzynarodowa IB to program, który ukierunkowany jest przede wszystkim na młodych ludzi charakteryzujących się dociekliwością i wrażliwością. Został on opracowany tak, aby kształtował otwartość na świat i inne kultury. Założeniem programu jest kształcenie ludzi będących obywatelami świata, a nie konkretnego kraju. Profil idealnego ucznia klasy międzynarodowej to takie cechy, jak:

 • dociekliwość;
 • komunikatywność;
 • otwartość;
 • wrażliwość;
 • zrównoważenie;
 • refleksyjność.

W procesie kształcenia nacisk położony jest na rozwijanie ciekawości świata i zdobycie takich umiejętności, które są potrzebne do tego, aby skutecznie prowadzić badania. Uczniowie kończący program klasy międzynarodowej powinni efektywnie pracować zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Ważne, aby wykazywali chęć do nieustannego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania posiadanych zainteresowań. Duży nacisk w szkołach z programem międzynarodowej matury położony jest na angażowanie się w działania społeczności zarówno lokalnej, jak i tej o szerszym zasięgu. Uczniowie, którzy kształcą się w tym systemie uczeni są pewnego i twórczego wyrażania własnych poglądów z jednoczesnym poszanowaniem tego, co sądzą na dany temat inny. Kończą szkołę średnią z poczuciem sprawiedliwości, szacunkiem dla innych i świadomością odpowiedzialności za podejmowane działania. Są otwarci, znają historię nie tylko swojego kraju, nie ulegają uprzedzeniom, a jednocześnie zapominają o tradycji. Wiedzą, jak ważne jest, aby czerpać z doświadczeń poprzednich pokoleń. Należy podkreślić, że program kształcenia w klasach międzynarodowych ukierunkowany jest również na uczenie wrażliwości i empatii. Założenie jest bowiem takie, że opuszczający szkołę średnią uczniowie mają być chętni do niesienia pomocy innym.

Co daje matura międzynarodowa IB?

Wiesz już co to IB. Wiesz także, jak pogrupowane są przedmioty i czego będziesz się uczyć, jeśli zdecydujesz się na naukę w klasie z międzynarodową maturą. Z pewnością chcesz więc wiedzieć, co daje matura międzynarodowa. Przede wszystkim – o czym już wspomnieliśmy – będziesz mógł bez problemu ubiegać się o przyjęcie w poczet studentów najlepszych uczelni świata. To oznacza, że będziesz mógł studiować między innymi w:

Pamiętaj również o tym, że międzynarodowa matura to prestiż. W Polsce zdaje ją zdecydowanie mniej maturzystów niż klasyczną maturę krajową. Jeśli więc zdecydujesz się na ten krok, znajdziesz się w gronie najlepszych licealistów.

Wybierając taką maturę, nie musisz martwić się tym, że nie będziesz mógł studiować na jednej z polskich uczelni. Matura IB nie zamknie przed Tobą drzwi na polski uniwersytet.

Pamiętaj jednak, że nie jest to rozwiązanie dla każdego. Decydując się na międzynarodową maturę, już w pierwszej klasie musisz określić, jakie przedmioty chcesz zdawać. To oznacza, że musisz być świadomy własnych zainteresowań, a także dalszych planów. Musisz również bardzo dobrze znać język obcy już w momencie rozpoczynania nauki w szkole średniej. Pamiętaj, że zajęcia nie odbywają się w naszym ojczystym języku. Wyjątkiem jest tylko język polski. To oznacza, że Twoje zdolności językowe muszą stać na bardzo wysokim poziomie.

Twoi rodzice muszą być także gotowi do poniesienia kosztów związanych z maturą międzynarodową. Nie jest ona bowiem darmowa. Za samą rejestrację trzeba zapłacić sto euro. Każdy dodatkowy przedmiot to wydatek osiemdziesięciu euro. Do tego dochodzi zakup podręczników (koszt od stu do nawet stu pięćdziesięciu euro).

Gdzie można zdawać maturę międzynarodową IB?

W Polsce działa kilkanaście szkół średnich, których ukończenie pozwala na zdawanie matury międzynarodowej. Musisz jednak pamiętać, że niezbędne jest przebrnięcie przez dwuletni program. Bez niego do takiego egzaminu nie będziesz mógł przystąpić. Gdzie można zdawać maturę międzynarodową? W naszym kraju szkoły mające certyfikat IBO znajdziesz w:

 • Warszawie;
 • Gdańsku;
 • Lublinie;
 • Poznaniu;
 • Gdyni;
 • Łodzi;
 • Wrocławiu;
 • Kielcach;
 • Bydgoszczy;
 • Gliwicach;
 • Szczecinie;
 • Krakowie.

Są to zarówno placówki publiczne, jak i prywatne. Decydując się na te drugie, musisz pamiętać, że konieczne będzie poniesienie również dodatkowych kosztów, a nie tylko tych bezpośrednio związanych z maturą międzynarodową. W większości miast znajduje się jednak szkoła prowadzącą program matury międzynarodowej.

Odpowiadając na pytanie jak zdawać maturę międzynarodową, należy jasno zaznaczyć, że polscy uczniowie mogą kształcić się z myślą o jej zdawaniu nie tylko w polskich szkołach. Można również postawić na szkołę średnią w Niemczech, Francji, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. Warto dodać, że jest to zawsze niezwykle cenne doświadczenie, które jeszcze lepiej przygotowuje do późniejszych studiów za granicą. Oczywiście wiąże się ze zdecydowanie większym wydatkiem niż nauka w prywatnej polskiej szkole.

Matura międzynarodowa IB - wymagania i system oceniania

Wiesz już co to profil IB. Możemy więc przejść do kwestii wymagań i systemu oceniania. Realizacja programu międzynarodowej matury trwa dwa lata. Warto dodać, że pierwsza klasa może być ukończona w tradycyjnym trybie. Dopiero od drugiej można zacząć uczęszczać do klasy z programem IB. Większość uczniów decyduje się jednak rozpocząć przygotowanie do międzynarodowej matury już od pierwszego roku nauki w szkole średniej. Jeśli chcesz myśleć o egzaminie IB, musisz przede wszystkim znać język angielski na poziomie CAE. Musisz pamiętać, że same dobre egzaminy z przedmiotów to jednak zbyt mało, aby zostać dopuszczonym do międzynarodowej matury. Każdy uczeń musi również odbyć dwa kursy. Są to:

 • TOK. To kurs obejmujący sto godzin. Koncentruje się on na nauce krytycznego myślenia, uczniowie są również zapoznawani z teorią poznawania. Kończy się on przygotowaniem eseju na konkretny temat, a następnie zaprezentowaniem go przed klasą.
 • CAS. W tym przypadku zaliczyć trzeba sto pięćdziesiąt godzin. Jest to kurs, na który składają się działania o charakterze społecznym, sportowym oraz artystycznym. Zalicza się do niego między innymi wolontariat.

Kryterium, które trzeba spełnić, aby zostać dopuszczonym do międzynarodowej matury, jest również napisanie eseju w języku wykładowym. W tym przypadku temat wybiera uczeń. Co jednak ważne, musi on oprzeć się na swoim badaniach. Pisanie pracy nadzoruje oczywiście nauczyciel prowadzący.

Matura międzynarodowa IB - egzamin
W Polsce działa kilkanaście szkół średnich, których ukończenie pozwala na zdawanie matury międzynarodowej. Musisz jednak pamiętać, że niezbędne jest przebrnięcie przez dwuletni program. Bez niego do takiego egzaminu nie będziesz mógł przystąpić.

Na czym polega matura międzynarodowa? Uczniowie przystępujący do egzaminu są oceniani na siedmiostopniowej skali. Jest ona taka sama dla każdego przedmiotu. Siedem jest oceną najwyższą. To oznacza, że maksymalnie można zdobyć czterdzieści dwa punkty. Jeśli uczeń przeprowadził pracę badawczą i przygotował prezentację z zakresu TOK, mogą zostać mu przyznane dodatkowe trzy punkty. Aby zaliczyć egzamin, należy zdobyć nie mniej niż dwadzieścia cztery punkty. Warto dodać, że każdy pisemny test sprawdzany jest przez egzaminatorów zewnętrznych, którzy często pochodzą nawet z innego kraju. Przekłada się to na wiarygodność oceny, a także jej obiektywność. Nie jest również bez znaczenia dla rangi programu nauczania.

International Baccalaureate to około pięciu tysięcy egzaminatorów, którzy rozsiani są po całym świecie. Dużą część tej grupy stanowią mający bogate doświadczenie nauczyciele, którzy kształcą uczniów w programie IB. Każdy przeszedł odpowiednie szkolenie, które jest gwarancją tego, że proces oceny przebiega zgodnie z przyjętymi standardami.

Z czego składa się program IB - The Diploma Programme?

Jeśli dotarłeś do tego miejsca, wiesz już co to matura międzynarodowa. Wiesz także, jaki jest koszt matury międzynarodowej. Jeśli chodzi o program IB, to wspomnieliśmy o nim już nieco wcześniej. Każdy z uczniów musi wybrać sześć przedmiotów, które zaliczane są do kilku bloków. Niezbędne jest również zaliczenie dodatkowych kursów, które łącznie trwają dwieście pięćdziesiąt godzin. Ich ideą jest poszerzenie kształcenia i zwiększenie kompetencji uczniów.

Arkusze matury IB są skonstruowane tak, aby dawały możliwość oceny konkretnych praktycznych umiejętności. Oczywiście egzamin ukierunkowany jest weryfikację wiedzy ucznia, ale ocenia się także:

 • zdolność do krytycznego, refleksyjnego myślenia;
 • umiejętność poszukiwania, dociekania i badania;
 • umiejętność samodzielnego uczenia się;
 • zdolność do myślenia ponad schematami.

Cały program zbudowany jest tak, aby przygotowywał do nauki na poziomie akademickim. Duży nacisk położony jest na ocenę stopnia, w jakim opanowane zostały zaawansowane umiejętności naukowe. To oznacza, że jeśli zdecydujesz się na maturę międzynarodową, ocenie będzie podlegać to, jak:

 • analizujesz informacje;
 • konstruujesz argumenty;
 • rozwiązujesz problemy.

Nie można zapomnieć również o umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się zdolność stosowania klasycznych metod naukowych oraz rozumienia najważniejszych treści.

Matura polska vs Matura międzynarodowa IB

The IB Diploma Programme nie bez powodu wzbudza ogromne zainteresowanie. Międzynarodowa matura daje bowiem ogromne możliwości. Kiedy matura IB? Na pewno wtedy, kiedy myślisz o studiach poza Polską. Czym różni się polski egzamin dojrzałości od tego o charakterze międzynarodowym?

W aktualnym systemie polska matura składa się z dwóch poziomów: podstawowego oraz rozszerzonego. Na poziomie podstawowym każdy z uczniów musi zdać język polski, matematykę oraz wybrany przez siebie język obcy nowożytny. Należy również wybrać przynajmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Na polską maturę składa się również część ustna, która obejmuje język obcy nowożytny oraz język ojczysty, czyli polski.

W programie matury międzynarodowej uczniowie wybierają sześć przedmiotów. Trzy z nich muszą być zdane na poziomie rozszerzonym, a pozostałe na podstawowym, który określany jest mianem Standard level.

Najbardziej charakterystyczną różnicą jest jednak język, w jakim zdawany jest egzamin. Polska matura przeprowadzana jest w języku ojczystym. IB matura to język angielski. Aby więc mieć szanse na zdanie tego egzaminu, musisz perfekcyjnie posługiwać się tym językiem.

Pamiętaj, że matura międzynarodowa po zwykłym liceum nie jest możliwa. Aby skończyć taki program, musisz wybrać szkołę, która go prowadzi.

Matura międzynarodowa IB
Dydaktyka IB skonstruowana jest tak, aby uczniowie byli naprawdę dobrze przygotowani do egzaminu. Warto jednak wcześniej zadbać o to, aby mieć możliwie jak największe szanse. Pomocne okazują się być arkusze matury międzynarodowej, które z łatwością można znaleźć w Internecie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dyplom i certyfikat IB?

Matura międzynarodowa w Krakowie i każdym innym mieście to program kształcenia, który jest bardzo jasno opisany. Aby otrzymać dyplom i certyfikat, należy spełnić kilka istotnych kryteriów. Podstawą jest oczywiście wynik z egzaminu, który nie może być niższy niż dwadzieścia cztery punkty. Przynajmniej dwanaście punktów musi pochodzić z przedmiotów, które zdawane są na poziomie rozszerzonym.

Dyplomu nie otrzymasz, jeśli:

 • nie spełnisz wymagań CAS;
 • z teorii wiedzy, eseju bądź wybranego przedmiotu zostanie Ci przyznana ocena N;
 • TOK i/lub EE zostanie ocenione na E;
 • z wybranego przedmiotu zostanie Ci przyznana ocena 1;
 • ocenę 2 otrzymasz trzykrotnie;
 • ocenę 3 otrzymasz czterokrotnie.

Bardzo duży nacisk w kształceniu w programie matury międzynarodowej położony jest na uczciwość. To oznacza, że dyplomu nie dostaną ci, którym udowodniono plagiat. Również wspieranie nadużyć innego kandydata sprawia, że przyznanie dyplomu nie będzie możliwe.

Pamiętaj, że każdemu uczniowi przysługuje przystąpienie wyłącznie do trzech sesji egzaminacyjnych. To oznacza, że jeśli za trzecim razem również nie zdasz, nie otrzymasz certyfikatu i tracisz na to szanse.

Warto dodać, że możliwe jest uzyskanie dyplomu Bilingwalnej Matury Międzynarodowej. Aby jednak tak się stało, musisz spełnić określone warunki. Przede wszystkim powinieneś zdać egzamin z dwóch języków, a uzyskana ocena nie może być niższa niż trzy. Musisz również zdać przynajmniej jeden przedmiot zaliczany do grupy trzeciej bądź czwartej w języku innym niż przedmiot z grupy pierwszej. Uzyskana ocena nie może być niższa niż trzy. W praktyce oznacza to, że zdający maturę międzynarodowa w Polsce otrzymują dyplom bilingwalny. Dlaczego? Dzieje się tak dlatego, że ponieważ w grupie A zdają język polski.

Jak przygotować się do matury międzynarodowej?

Dydaktyka IB skonstruowana jest tak, aby uczniowie byli naprawdę dobrze przygotowani do egzaminu. Warto jednak wcześniej zadbać o to, aby mieć możliwie jak największe szanse. Pomocne okazują się być arkusze matury międzynarodowej, które z łatwością można znaleźć w Internecie. Warto odwiedzić strony internetowe liceów, które prowadzą program IB. Bardzo często publikują one materiały dla uczniów, które pomagają w przygotowaniu się do egzaminu. Jednocześnie pamiętaj, że czas trwania matury IB to tak naprawdę całe dwa lata. To oznacza, że na ocenę trzeba pracować przez cały okres kształcenia. W przeciwnym razie trudno będzie Ci uzyskać pozytywną ocenę, a arkusze PDF matury międzynarodowej na wiele Ci się nie przydadzą.

Jeśli zastanawiasz się co daje matura międzynarodowa, pamiętaj, że jest to egzamin, który otwiera przed Tobą drzwi uczelni na całym świecie. Decydując się na kształcenie w tym trybie, musisz jednak pamiętaj, że będziesz uczyć się w języku angielskim. W grę wchodzą zarówno przedmioty ścisłe po angielsku, jak i przedmioty humanistyczne. Wyjątkiem jest jedynie język ojczysty. To oznacza, że musisz perfekcyjnie posługiwać się angielskim, aby rozpocząć przygotowanie do międzynarodowej matury. Warto jednak zaznaczyć, że zdanie tego egzaminu to ogromna inwestycja w przyszłość. Jeśli już dostaniesz się do szkoły, możesz sięgać po przykładowe arkusze matury międzynarodowej, aby jak najlepiej przygotować się do egzaminu. Jeśli Ci się uda, będziesz mógł studiować na każdym uniwersytecie. Jeżeli tylko Twoje osiągnięcia na to pozwolą, będziesz mógł zdecydować się na nawet na najlepsze uczelnie, do których zalicza się między innymi słynny Harvard.

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Studia we Włoszech
 6. >
 7. Matura Międzynarodowa IB –...

Spis treści

Możesz być zainteresowany

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie dla studenta?

Ubezpieczenie dla studenta jadącego na studia za granicę stanowi jeden z kluczowych elementów przygotowań do międzynarodowej edukacji. W obliczu różnorodnych [...]

Tablice maturalne chemia – matura, arkusze, matura 2023, 2024

Chemia jako nauka zajmuje się badaniem składu, struktury, właściwości oraz zmian materii. Jest jedną z podstawowych dyscyplin naukowych, która ma [...]

Matura Chemia – jak się przygotować, korepetycje, odpowiedzi

Matura z chemii to wyzwanie, które z entuzjazmem przyjmują przyszli naukowcy, medycy czy inżynierowie. Kluczem do sukcesu jest kompleksowe przygotowanie, [...]

Karta eKuz – online, wniosek, dla dziecka, karta zdrowia dla ucznia

Dla wielu młodych osób okres studiów to czas nie tylko tradycyjnej edukacji na uczelni lub łączenia nauki z pracą, ale [...]