NYU-Logo

New York University: jak się dostać, czesne, kierunki, wskaźnik przyjęć

 1. Home
 2. >
 3. Studia w USA
 4. >
 5. Uczelnie
 6. >
 7. New York University: jak...

Spis treści

New York University jest jednym z najbardziej znanych i szanowanych uniwersytetów na świecie. Zakotwiczony w Nowym Jorku, z kampusami przyznającymi stopnie naukowe w Abu Dhabi i Szanghaju, a także z 12 filiami w innych miastach świata, NYU jest liderem w edukacji globalnej, z większą liczbą studentów zagranicznych a także studentów studiujących za granicą niż jakikolwiek inny uniwersytet w USA.

Studenci NYU pochodzą z 133 krajów, a liczba osób tu studiujących wynosi ponad 65 tysięcy. Uniwersytet wydaje około miliarda dolarów rocznie na badania naukowe. NYU ma rozległą sieć absolwentów, którzy odnieśli sukces w różnych zawodach, od nauk ścisłych po sztukę i nauki polityczne na całym świecie.

Quick facts - NYU

Rok założenia
1831 r.

Studenci zagraniczni
22,2%

Miejsce w rankingu QS World University Ranking 2023

39. miejsce

Czy ma kampus?
Tak

Acceptance rate
12,2%

NYU ma największą liczbę studentów zagranicznych ze wszystkich uczelni w Stanach Zjednoczonych, ale także wysyła najwięcej studentów za granicę.

New York University jest jednym z najbardziej znanych i szanowanych uniwersytetów na świecie. Zakotwiczony w Nowym Jorku, z kampusami przyznającymi stopnie naukowe w Abu Dhabi i Szanghaju, a także z 12 filiami w innych miastach świata, NYU jest liderem w edukacji globalnej, z większą liczbą studentów zagranicznych a także studentów studiujących za granicą niż jakikolwiek inny uniwersytet w USA.

Studenci NYU pochodzą z 133 krajów, a liczba osób tu studiujących wynosi ponad 65 tysięcy. Uniwersytet wydaje około miliarda dolarów rocznie na badania naukowe. NYU ma rozległą sieć absolwentów, którzy odnieśli sukces w różnych dziedzinach, od nauk ścisłych po sztukę i nauki polityczne na całym świecie.

Wielkie miasta są motorami kreatywności, a New York University bierze swoją nazwę i ducha od jednego z najbardziej zróżnicowanych i dynamicznych miast świata. Poza główną siedzibą w Nowym Jorku, także inne lokalizacje – od Abu Dhabi po Szanghaj, od Paryża po Pragę, od Sydney po Buenos Aires — wszystkie przyciągają utalentowanych, ambitnych ludzi.

nowy jork time square
Times Square – jeden z wielu znaków rozpoznawczych Nowego Jorku🗽

Misją New York University jest bycie najwyższej jakości międzynarodowym centrum dydaktycznym i badawczym, ale także stypendialnym. Przyciąga i zatrzymuje wybitnych wykładowców, którzy są liderami w swoich dziedzinach i zachęca ich do tworzenia programów przyciągających wybitnych studentów.

NYU – Kierunki

NYU plasuje się wśród najlepszych uniwersytetów na świecie według QS World University Ranking w takich kierunkach jak Rachunkowość, Finanse, Matematyka oraz Prawo.

Inne dziedziny, które są dostępne na NYU to:

 • Sztuka i Media,
 • Biznes,
 • Edukacja,
 • Kierunki związane z opieką zdrowotną,
 • Nauki humanistyczne i społeczne,
 • Nauki ścisłe, Technologia I Inżynieria.

Myślisz, że badania naukowe są tylko dla studentów podyplomowych? Nie na NYU. Na dorocznej konferencji badawczej studentów studiów licencjackich przedstawili oni ponad 200 tematów badań, począwszy od regulacji glukozy w cukrzycy, przez wzorce rozprzestrzeniania się małp w Belize, po kwestię wolnej woli w Iliadzie Homera.

Jako student będziesz miał okazję pracować z profesorami nad przełomowymi badaniami. Możesz także prowadzić własne badania pod kierunkiem mentora wydziału. NYU publikuje nawet odkrycia studentów w corocznym czasopiśmie badawczym.

Opcje finansowania studiów na NYU

Aby opłacić swoją edukację, większość studentów i ich rodzin łączy rodzaje finansowania, takie jak stypendia, pożyczki i oszczędności. Biuro pomocy finansowej NYU może pomóc w koordynacji tych różnych opcji. Zachęcamy cię — bez względu na twoją sytuację finansową — do jak najszybszego ubiegania się o pomoc finansową. Dotrzymanie terminów aplikacji pomoże zmaksymalizować możliwości jej otrzymania.

Niezależnie od sytuacji finansowej twojej lub twojej rodziny, opłacenie edukacji będzie wymagało znacznego zaangażowania przez co najmniej kilka następnych lat. Należy wziąć pod uwagę nie tylko czesne, ale także wydatki na mieszkanie i utrzymanie. Musisz wziąć pod uwagę, że rynek nieruchomości w Nowym Jorku to jeden z najdroższych rynków na świecie. Jeśli pożyczki staną się częścią twojego planu finansowania, ich spłacanie wykroczy poza czas samego studiowania.

Twój pakiet pomocy finansowej na New York University może oferować oprócz stypendiów i pożyczek uprawnienia do pracy zarobkowej. Jeśli kwalifikujesz się do udziału w programie Work and Study, otrzymasz informację dotyczącą kwoty, którą możesz zarobić na zatwierdzonych ofertach pracy obejmującej od 15 do 20 godzin tygodniowo. Zasadniczo dochody te są wykorzystywane na książki, transport i wydatki osobiste.

Oferty pracy można znaleźć za pośrednictwem Wasserman Center for Career Development. Kwalifikujący się studenci powinni ubiegać się o stanowiska związane z dziedziną, którą studiują. Większość stanowisk wymaga rozmowy kwalifikacyjnej.

Centrum może również pomóc w znalezieniu pracy na terenie kampusu. Oferty pracy są dostępne nie tylko w Nowym Jorku, ale również w innych filiach NYU.

Jak się dostać do NYU

Chociaż wyjątkowe osiągnięcia szkolne i dobre wyniki testów mogą sprawić, że kandydat przejdzie przez etap wstępny przyjęć na NYU, to jego zajęcia dodatkowe są tym, co wyróżni go jako wyjątkowego kandydata na NYU. Czas pozaszkolny potencjalnego kandydata jest cenny. Zamiast wypełniać go mnóstwem zajęć, warto zidentyfikować główne obszary swoich zainteresowań i realizować je z pasją w kreatywny i innowacyjny sposób, starając się zostać specjalistą w tej konkretnej dziedzinie.

Na przykład, jeśli ktoś pasjonuje się biznesem i przedsiębiorczością, powinien priorytetowo traktować działania związane z tymi zainteresowaniami. Można na przykład założyć związane z tymi dziedzinami kółko w szkole średniej i przyjąć w nim role przywódcze. Można zapisać się na letnie programy biznesowe lub kursy szkoleniowe dla studentów. Ale można także podejmować samodzielne działania, takie jak tworzenie szczegółowego biznesplanu, zakładanie własnej firmy lub zwracanie się do ludzi biznesu w celu poszukiwania korzystnych staży i praktyk. Inicjatywa i ukierunkowane ambicje pomogą młodej osobie wyróżnić się jako kandydat na NYU.

nyu studenci
Fun Fact: Nowy Jork to także drugie co do liczebności Polaków miasto po Warszawie 🗽

Biorąc pod uwagę wyjątkowe międzynarodowe ukierunkowanie NYU, studenci poszukujący dodatkowej przewagi w rekrutacji mogą wykazać zainteresowanie tematyką międzynarodową poprzez swoje działania. Oczywistym sposobem na to są wyjazdy do obcych krajów na praktyki, staże lub wyjazdy edukacyjne. Istnieje jednak wiele sposobów angażowania się w sprawy różnych społeczności bez opuszczania kraju. Można nauczyć się nowego języka czy na przykład uczestniczyć w życiu kulturalnym lokalnych grup etnicznych.

Etapy aplikacji na NYU

Podobnie jak miasto Nowy Jork, nowojorski kampus NYU jest domem dla ludzi z całego świata. Bez względu na to skąd aplikuje, każdy kandydat na NYU podlega tym samym standardom przyjęć i generalnie przechodzi te same etapy procesu aplikacji.

Krok 1: Rozpocznij i wypełnij online wniosek zwany Common Application.

Common Application jest wymagana dla studentów ubiegających się o przyjęcie do jednego lub wszystkich trzech kampusów NYU przyznających stopnie naukowe: w Nowym Jorku, Abu Dhabi lub Szanghaju. Będziesz mógł tu wybrać swoje kampusy i programy, które Cię interesują.

Będziesz potrzebować:

 1. Osobistego adresu e-mail, który regularnie sprawdzasz.
 2. Danych kontaktowych doradcy lub innego przedstawiciela szkoły, który wypełni twój kompleksowy raport ze szkoły oraz będzie mógł przesłać świadectwo ukończenia szkoły średniej i opcjonalny list polecający.
 3. Danych kontaktowych jednej osoby (lub opcjonalnie maksymalnie trzech), która wypełni list polecający. NYU wymaga jednego listu polecającego od nauczyciela, doradcy, trenera, przełożonego lub kogokolwiek innego znajdującego się w pewnej hierarchii wyżej od ciebie. Jeśli twój rekomendujący nie może przesłać swojego listu za pośrednictwem Common Application, może wysłać go e-mailem bezpośrednio na adres admissions.docs@nyu.edu. Podaj tej osobie swoją datę urodzenia lub twój identyfikator aplikacji.
 4. Uiszczenia bezzwrotnej opłaty za złożenie wniosku w wysokości 80 USD. Potencjalni studenci, którzy nie są w stanie uiścić opłaty za wniosek, mogą poprosić o zwolnienie z opłaty.

Krok 2: Zbierz i prześlij niezbędne dokumenty.

W zależności od twojej szkoły i programu, na który będziesz aplikować, trzeba podać następujące informacje:

 1. Wyniki testów, które spełniają elastyczne wymagania NYU.

Studenci, którzy chcą się dostać na NYU, mogą spełnić wymagania testowe wybierając opcję, która najbardziej im odpowiada — każda z nich ma taką samą wartość w oczach komisji rekrutacyjnej NYU. Mogą to być egzaminy SAT, ACT, IB Diploma lub inne egzaminy międzynarodowe (wiele różnych opcji może zostać zatwierdzonych przez NYU).

 1. Self-Reported Academic Record (SRAR) – zawiera on listę wszystkich zajęć i związanych z nimi ocen, które zostały uzyskane w celu zaliczenia szkoły średniej.
 2. Nagranie lub portfolio dla kandydatów na określony program artystyczny do Steinhardt School of Culture, Education and Human Development oraz Tisch School of the Arts. W przypadku kandydatów do tych programów testy są opcjonalne, a zamiast standardowych testów można przesłać wymagane nagranie lub portfolio:
 • Steinhardt wymaga nagrania lub portfolio dla wszystkich kandydatów na Wydział Muzyczny oraz portfolio dla osób ubiegających się o przyjęcie do Studio Art.
 • Tisch wymaga nagrania lub portfolio dla kandydatów do wszystkich programów.

W przypadku programów wymagających nagrania lub portfolio zdecydowanie zalecamy złożenie aplikacji z miesięcznym wyprzedzeniem, aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na przygotowanie nagrania lub portfolio.

 1. Wynik testu z języka angielskiego – jeśli nie ukończyłeś co najmniej 3 lat szkoły, w której angielski jest jedynym językiem wykładowym, a angielski nie jest twoim językiem ojczystym.
 2. Transkrypcje ocen z liceum ze zaktualizowanymi wynikami z pierwszego semestru ostatniego roku.
 3. Opcjonalnie: transkrypcje ocen lub certyfikaty ukończenia wszelkich dodatkowo zaliczonych kursów czy przedmiotów.

Jeśli język angielski nie jest twoim pierwszym językiem, zostaniesz poproszony o przesłanie wyników egzaminu z języka angielskiego zdanego w ciągu ostatnich dwóch lat liczonych do daty aplikacji. Nie musisz tego robić, jeśli ukończyłeś już (w momencie składania wniosku) trzy lub więcej kolejnych lat w programie nauczania, w którym jedynym językiem wykładowym był angielski.

Które egzaminy należy zdać?

 • TOEFL iBT (internetowy test z języka angielskiego jako języka obcego) – akceptowane są wyniki testu zdawanego w centrum językowym lub iBT Home Edition,
 • Test z angielskiego Duolingo,
 • IELTS Academic,
 • PTE Academic (Pearsons Test of English Academic),
 • Cambridge English: C1 Advanced lub C2 Proficiency,
 • iTEP – przyjmowane są wyniki testu zdawanego w centrum językowym lub online.

Jaki powinien być wynik w jednym z tych testów?

Mimo że nie ma wymagań minimalnych, to aby mieć szansę na przyjęcie kandydat powinien uzyskać następujące wyniki:

 • 100 lub więcej w TOEFL iBT,
 • 130 lub więcej w teście języka angielskiego Duolingo,
 • 7,5 lub wyżej w IELTS Academic,
 • 70 lub więcej na PTE Academic,
 • 191 lub więcej w Cambridge English Scale,
 • 5 lub więcej w iTEP (C1 Advanced i C2 Mastery).

Jak przesłać wyniki z języka angielskiego do NYU?

W przypadku TOEFL iBT użyj kodu 2562 NYU.

W przypadku IELTS Academic postępuj zgodnie z instrukcjami na ich stronie: po wyświetleniu listy, wyszukaj „New York University” i prześlij swój wynik. Podobnie w przypadku PTE Academic, C1 Advanced i C2 Proficiency, wybierz „New York University” i prześlij wynik.

W przypadku testu języka angielskiego Duolingo postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule Duolingo: „Jak wysłać wyniki testu języka angielskiego Duolingo do instytucji?”.

NYU wymaga od kandydatów napisania jednego eseju, który pozwala studentom wyrazić zainteresowanie i dopasowanie do tej prestiżowej instytucji. Istnieje wiele sposobów podejścia do tego eseju, ale niezależnie od tego, jak zdecyduje się to zrobić, trzeba pamiętać, że zasadniczo jest to okazja do nadania szerszego kontekstu osiągnięciom i zajęciom pozaszkolnym. Jednocześnie jest to szansa na pokazanie NYU, że to doświadczenie jest reprezentatywne dla tego, kim się jest jako osoba, a nie tylko jako kandydat, który chce się dostać do jednej z najlepszych szkół w USA.

Jak przesyłać dokumenty do NYU?

Studenci mogą przesyłać oficjalne lub nieoficjalne dokumenty w procesie aplikacji.

 • Oficjalne dokumenty muszą być wysłane bezpośrednio przez organ egzaminacyjny lub od przedstawiciela szkoły korzystającego z oficjalnego szkolnego adresu e-mail, aby zostały uznane za oficjalne. Jeśli jakiekolwiek oficjalne dokumenty nie są w języku angielskim, musi im towarzyszyć tłumaczenie na język angielski, wydane przez oficjalnego przedstawiciela twojej szkoły lub biuro tłumaczeń akredytowane w kraju, w którym się ta szkoła znajduje.
 • Nieoficjalne dokumenty – możesz samodzielnie przesyłać transkrypcje i wszelkie wymagane wyniki testów za pośrednictwem portalu do aplikacji. Twoje numery identyfikacyjne i instrukcje dotyczące dostępu do portalu zostaną wysłane pocztą e-mail kilka dni po złożeniu aplikacji za pośrednictwem Common Application. Jeżeli jakiekolwiek oficjalne dokumenty nie są w języku angielskim, powinno im towarzyszyć tłumaczenie na język angielski. Studenci przyjęci na podstawie nieoficjalnych dokumentów muszą dostarczyć ich oficjalne kopie przy rejestracji na uniwersytet.

Studenci mogą wysyłać nieoficjalne dokumenty także pocztą elektroniczną na adres admissions.docs@nyu.edu. Dokumenty, które nie zostały przesłane za pośrednictwem Common Application czy też pocztą elektroniczną, można przesłać pocztą na adres:

New York University
Office of Undergraduate Admissions
383 Lafayette Street
New York, NY 10003
USA

Wskazówki dotyczące dostania się na NYU

Aby przygotować aplikację w najlepszy możliwy sposób warto się zastosować do poniższych wskazówek:

– Staraj się odzwierciedlać wartości NYU.

NYU ceni różnorodność i zapewnia swoim studentom prawdziwie międzynarodowe doświadczenie. Jeśli chcesz, aby twoja aplikacja się wyróżniała, pomyśl czy te wartości są ważne również dla ciebie i jak to wykorzystasz, kiedy dostaniesz się na NYU. Upewnij się, że masz konkretne przykłady tego, jak zaangażujesz się w działania o zasięgu międzynarodowym (nie mów tylko, że świetnie byłoby pójść na imprezę w innym kraju!). Miej na uwadze konkretne programy, zajęcia lub doświadczenia i pisz sensownie o tym, w jaki sposób wpłynęły one na ciebie.

– Dopracuj swoją aplikację.

W miarę jak NYU staje się coraz bardziej konkurencyjny, trzeba włożyć więcej wysiłku, aby twoja aplikacja była również konkurencyjna. Twoje wyniki testów powinny być równe lub przekraczać średnie wyniki przyjętych kandydatów, podobnie jak twoje oceny.

Poproś o listy polecające od nauczycieli, którzy naprawdę znają ciebie i twoją pracę, aby dać wyobrażenie o tym, dlaczego NYU skorzysta z ciebie jako studenta tej uczelni.

– Zachwyć swoim portfolio

Jeśli aplikujesz do Steinhardt lub Tisch, twoje portfolio musi być naprawdę dobre. Wybierz przykłady swoich prac, które pokazują twoje specyficzne talenty i indywidualność. Twoje portfolio powinno przedstawiać twój punkt widzenia i osobowość — nie przesyłaj zbyt ogólnych prac, które można by przypisać komukolwiek.

– Znajdź swoją prawdziwą pasję

Kiedy ubiegasz się o przyjęcie na studia, kuszące jest sprawianie wrażenia wszechstronnego i zainteresowanego wszystkimi rzeczami. Nie rób tego. Twoja aplikacja nie będzie się wyróżniać, jeśli jesteś przeciętny w wielu dziedzinach. Możesz się wyróżnić, jeśli na przykład pojedziesz do innego kraju, aby wystąpić ze światowej klasy zespołem lub zakwalifikować się do międzynarodowych zawodów. Kiedy skupisz się na jednej rzeczy, będziesz w tym lepszy niż gdybyś musiał dzielić swój czas i uwagę między wiele aktywności.

NYU – Terminy aplikacji

 1. Early Decision I – 1 listopada
 2. Early Decision II – 1 stycznia
 3. Regular Decision – 5 stycznia

Jeśli masz pewność, że NYU jest odpowiednią szkołą dla ciebie, możesz rozważyć złożenie aplikacji wcześniej poprzez Early Decision.

Wcześniejsza aplikacja na NYU może się opłacić. Statystycznie masz większą szansę na przyjęcie aplikując wcześniej niż w zwykłym terminie – oczywiście pod warunkiem, że twoja aplikacja ma mocne podstawy.

nowy jork ludzie spacerujący
Fun Fact: Około 40% mieszkańców Nowego Jorku urodziło się zagranicą 🗽

NYU – czesne

Student NYU będzie odpowiedzialny finansowo nie tylko za czesne, zakwaterowanie i wyżywienie. Aby zorientować się, ile się będzie płacić każdego roku, trzeba oszacować również koszty dojazdów, książek i wydatków osobistych. W przybliżeniu koszty roczne wynoszą:

 • Czesne i obowiązkowe opłaty – $60,000
 • Zakwaterowanie i wyżywienie – $21,000
 • Książki i materiały edukacyjne – $1,500
 • Transport – $1,200
 • Wydatki osobiste – $3,000

Razem: $86,700

Kwoty te mogą się różnic, w zależności od konkretnego wydziału, kierunku i lokalizacji, a także czy będziesz mieszkać na kampusie, czy też dojeżdżać. Aby dokładniej oszacować koszty studiów możesz skorzystać ze specjalnego kalkulatora:

Cost of Attendance (nyu.edu)

Możesz także skorzystać z innego kalkulatora, aby oszacować, ile pomocy finansowej możesz otrzymać:

Estimate Your Cost (nyu.edu)

NYU – znani absolwenci

Absolwenci NYU pracują w prawie każdej dziedzinie, uniwersytet ukończyło ponad 500 000 studentów z ponad 180 krajów. Wśród nich są głowy państw, prezesi firm z listy Fortune 500, wynalazcy, znani naukowcy, przedsiębiorcy, gwiazdy mediów i astronauci. Wśród wykładowców i absolwentów NYU znajdują się laureaci Nagrody Nobla, zdobywcy nagrody Pulitzera, zdobywcy Oscara oraz wielu członków narodowych akademii nauk.

Oto niektórzy z najbardziej znanych absolwentów, którzy ukończyli New York University:

 • Aktorzy: Alec Baldwin, Billy Crystal, Donald Glover, Philip Seymour Hoffman, Angelina Jolie, Billy Crudup, Regina Hal, Adam Sandler, Mahershala Ali,
 • Reżyserzy – Martin Scorsese, Ang Lee, Spike Lee, Chris Columbus, Barry Sonnenfeld,
 • Pisarki – Elizabeth Gilbert, Judy Blume, Suzanne Collins,
 • Muzycy – Neil Diamond, Alan Menken,
 • Jonas Salk – odkrywca pierwszej szczepionki na polio,
 • Ursula Burns – CEO w Xerox,
 • Charles Ranlett Flint – założyciel IBM,
 • Bill de Blasio i Rudy Giuliani – burmistrzowie Nowego Jorku.

W 2015 roku aktor Robert De Niro, znany między innymi z takich filmów jak „Taksówkarz” czy „Chłopcy z Ferajny”, wygłosił przemówienie dla studentów NYU.

NYU – wskaźnik przyjęć

W ostatnich latach NYU staje się coraz bardziej konkurencyjny. W 2022 roku wskaźnik akceptacji kandydatów na NYU wyniósł zaledwie 12,2% i był najniższy w historii. Oznacza to, że uniwersytet jest wysoce selektywny przy rekrutacji, a potencjalni studenci powinni upewnić się, że ich aplikacja jest bardzo mocna, aby konkurować z innymi kandydatami.

Jakich wyników SAT potrzebuję, aby dostać się na NYU?

Wraz ze spadkiem wskaźnika przyjęć NYU rośnie średni wynik SAT przyjętych kandydatów. Klasa 2025 (studenci, którzy ukończą studia w roku 2025) miała najwyższy jak dotąd średni łączny wynik SAT: 1540. Oznacza to, że musisz uzyskać wynik na poziomie 1500 (lub bardzo zbliżonym), aby zostać uznanym za konkurencyjnego w stosunku do innych kandydatów.

Spojrzenie na te liczby może być zniechęcające. Mimo to warto zrozumieć te dane i skupić się na przygotowaniu aplikacji w najlepszy możliwy sposób.

  Chcę studiować w USA

   

  Życie studenckie na NYU

  Główne kampusy NYU znajdują się w Greenwich Village na Manhattanie i w centrum Brooklynu. Wiele budynków akademickich i administracyjnych oraz akademików dla studentów pierwszego roku graniczy z parkiem Washington Square. Chodniki są tu pełne studentów w drodze na zajęcia, a członkowie społeczności NYU wypełniają restauracje, sklepy i punkty usługowe.

  Zarówno na kampusie, jak i poza nim, społeczność NYU korzysta z niesamowitych możliwości, jakich dostarcza Nowy Jork. Historia i tradycje uniwersytetu od lat są odzwierciedlane w różnych wydarzeniach i imprezach odbywających się przez cały rok na terenie kampusu i poza nim. W wydarzeniach tych uczestniczą zarówno studenci, czasami ich rodzice oraz liczni absolwenci uniwersytetu.

  Studenci NYU są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Część studentów jest automatycznie zapisywanych do studenckiego planu ubezpieczenia zdrowotnego sponsorowanego przez NYU w trakcie procesu rejestracji na uniwersytet. Studenci mogą również zdecydować się na posiadanie własnego ubezpieczenia zdrowotnego, a także zapisania się do Stud-Dent, studenckiego planu dentystycznego. Studenckie centrum zdrowia oferuje opiekę podstawową bezpłatnie lub po bardzo obniżonych kosztach wszystkim studentom. Ponadto porady w sytuacjach kryzysowych są bezpłatne. Studenci mają dostęp do całodobowych infolinii, za pośrednictwem których mogą uzyskać kontakt z profesjonalistami mogącymi pomóc w rozwiązywaniu zarówno codziennych wyzwań, jak i wszelkich innych sytuacji kryzysowych, z którymi mogą się spotkać, w tym depresji, napaści na tle seksualnym, lęku, uzależnienia od alkoholu i narkotyków, infekcji przenoszonych drogą płciową i zaburzeń odżywiania.

  NYU wspiera różne działania z dziedziny kultury — od występów tanecznych, interaktywnych instalacji wizualnych po muzykę klasyczną. Skirball Center for the Performing Arts jest głównym miejscem prezentacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych na uniwersytecie i dolnym Manhattanie. Frederick Loewe Theatre to tradycyjny teatr w stylu proscenium, w którym NYU Steinhardt prezentuje musicale, koncerty orkiestrowe i opery.

  Studenckie życie na NYU 🗽

  New York University jest liderem w dziedzinie edukacji artystycznej i prezentuje sztukę w wielu miejscach na kampusie i w budynkach użyteczności publicznej oraz pracuje nad rozszerzeniem swojej kolekcji instalacji i przestrzeni wystawienniczych. Kampus NYU jest wpleciony w tkankę Nowego Jorku, rozmieszczony w wielu budynkach miejskich mieszczących się w różnych lokalizacjach i dzielnicach. Możliwość oglądania sztuki na NYU jest dostępna zarówno dla członków społeczności uniwersyteckiej, jak i dla ogółu społeczeństwa.

  NYU stara się budować zrównoważoną przyszłość. Poprzez różne strategie, które obejmują wszystkie dziedziny życia uniwersyteckiego, dąży do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wspierania nauczania i badań z tym związanych oraz uczestniczy w tworzeniu kultury zrównoważonego rozwoju. Stara się, aby absolwenci wszystkich wydziałów rozumieli kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem oraz to, w jaki sposób ich praca może przyczynić się do bardziej zrównoważonego świata.

  „Kampus” NYU to Nowy Jork. Jego serce znajduje się w Greenwich Village wokół Washington Square Park z ważnymi węzłami komunikacyjnymi wzdłuż First Avenue, w pobliżu 30th Street, Midtown East oraz w centrum Brooklynu. Z instytutami, ośrodkami i budynkami akademickimi sięgającymi na północ do Upper East Side i na południe do Financial District, przemieszczanie się z miejsca na miejsce na NYU nie wymaga dużej pomocy.

  Istnieje wiele opcji poruszania się po Nowym Jorku. Specjalny transport uniwersytecki kursuje między wszystkimi głównymi lokalizacjami budynków akademickich, w tym Centrum Medycznego i akademikami NYU. MTA (Metropolitan Transportation Authority) obsługuje systemy metra, pociągów i autobusów, które również zabiorą cię tam gdzie chcesz.

  Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o studenckim życiu w USA odsyłamy do poniższego artykułu.

  Jak wyglądają studia na najlepszych uczelniach w USA? Życie na Duke University

  Staże na NYU

  NYU zapewnia wsparcie podczas procesu wyszukiwania i ubiegania się o staż. W tym celu zawsze warto skorzystać z uniwersyteckiego Wasserman Center for Career Development.

  Handshake to internetowa baza danych, która zapewnia studentom bezpośredni dostęp do wyszukiwania stanowisk w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Dzięki Handshake studenci mogą również uzyskać dostęp do zaawansowanych internetowych narzędzi do wyszukiwania ofert pracy.

  Centrum Wassermana pomaga także studentom w poszukiwaniu pracy na terenie kampusu, wypełnianiu dokumentów związanych z zatrudnieniem, a także zapewnia szeroki zakres możliwości współpracy z najlepszymi pracodawcami poprzez sesje informacyjne, targi kariery, rozmowy kwalifikacyjne na kampusie, spotkania przy kawie i nie tylko.

  NYU – filie zagraniczne: Semestr lub rok za granicą

  NYU oferuje możliwość studiowania dla swoich studentów studiów licencjackich oraz magisterskich w wielu fascynujących miastach świata. Studenci mogą zapisać się na semestr lub rok akademicki do placówki znajdującej się za granicą lub w niektórych przypadkach przenieść się do niej na dłużej.

  New York University posiada następujące file:

  • Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie

  NYU Abu Dhabi jest jednym z trzech kampusów przyznających stopnie naukowe NYU. Dzięki ponad 600 kursom na 26 kierunkach, studenci NYU Abu Dhabi z ponad 120 krajów pracują razem w małych klasach (średnio około 14 studentów). NYUAD zapewnia dostęp do kursów od inżynierii i nauk społecznych po nauki ścisłe, sztukę i nauki humanistyczne.

  Położone na południowym wybrzeżu Zatoki Perskiej, Abu Dhabi to tętniące życiem centrum kultury i handlu na Bliskim Wschodzie, ale co więcej, to miasto, będące domem dla zróżnicowanej, wyjątkowej populacji z całego świata. Możesz spędzać czas w historycznych częściach miasta, takich jak Hamdan Street, spacerując po targach rybnych i warzywnych, a także poznawać kulturę i scenę artystyczną miasta. Popularne jest tu spędzanie nocy na kempingach pod gołym niebem na pustyni, a popołudnia na kajakach w narodowym lesie Mangrove. Z ponad 70 klubami studenckimi, nowoczesną siłownią i obiektami sportowymi, przyjaznymi przestrzeniami do integrowania się z innymi studentami i wykładowcami, a także z niezliczonymi stażami, badaniami i możliwościami wolontariatu do wyboru, stworzysz więzi, które wykraczają poza czas spędzony w Abu Dhabi.

  Koszt semestru:

  Czesne: 29,084 USD

  Zakwaterowanie i wyżywienie: 5,900 USD.

  • Accra, Ghana

  Jako centrum kultury i handlu w Afryce Zachodniej, Accra jest szybko rozwijającym się miastem i stolicą Ghany. W NYU Accra możesz studiować na przykład globalne zdrowie publiczne. Co więcej, dzięki programowi staży akademickich możesz odbyć staż w sektorze publicznym, prywatnym lub pozarządowym w celu zaliczenia kursu.

  Koszt semestru:

  Czesne: 29,084 USD

  Zakwaterowanie i wyżywienie: 6,705 – 7,232 USD.

  • Berlin, Niemcy

  Artystyczny i modny Berlin jest jednym z najbardziej kosmopolitycznych miast w Niemczech i w całej Europie. Na NYU Berlin studenci wybierają kurs spośród bogatej oferty z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, polityki i socjologii, ale także na przykład możliwa jest nauka programowania dla prowadzenia badań dotyczących środowiska. W ramach programu staży akademickich NYU Berlin współpracuje z firmami i instytucjami oferującymi staże, aby umożliwić studentom zdobycie doświadczenia w wielu interesujących branżach.

  Koszt semestru:

  Czesne: 29,084 USD

  Zakwaterowanie: 5,708 – $9,069 USD.

  • Buenos Aires, Argentyna

  Buenos Aires to doskonałe miejsce, aby poznać kulturę latynoamerykańską i kosmopolityczne centrum miasta. Studenci NYU Buenos Aires koncentrują się na wielu dziedzinach, od globalnego zdrowia publicznego, przez media i studia latynoamerykańskie, po naukę języka hiszpańskiego. Także i tu jest możliwość odbycia różnych staży akademickich.

  Koszt semestru:

  Czesne: 29,084 USD

  Zakwaterowanie i wyżywienie: 4,505 – 5,411 USD.

  • Florencja, Włochy

  NYU Florence oferuje szeroki wybór kursów, z silnym naciskiem na nauki humanistyczne i społeczne. Program nauczania wykorzystuje niezwykłe dziedzictwo kulturowe miasta i jego strategiczne położenie we Włoszech i Europie, a także oferuje unikalny zestaw wykładów i zajęć pozaprogramowych.

  Kampus we Florencji jest dynamicznym centrum wymiany myśli i poglądów. Studenci biznesu i studiów prawniczych mogą na przykład uczestniczyć w dyskusjach politycznych na wysokim szczeblu, podczas gdy studenci historii sztuki i mody znajdują inspirację na każdym rogu. Kursy prowadzone są w języku angielskim, ale program studiów włoskich stwarza doskonałe możliwości dla studentów, dla których priorytetem jest nauka tego języka.

  Koszt semestru:

  Czesne: 29,084 USD

  Zakwaterowanie: 5,951 – 10,540 USD.

  • Londyn, Wielka Brytania

  Londyn to tętniące życiem centrum kulturalne i gospodarcze Europy z imponującą sceną artystyczną i kulturalną a także polityczną i biznesową. Na NYU London oferta kursów z biznesu, stosunków międzynarodowych, literatury i teatru oraz psychologii jest szczególnie bogata. Co więcej, przyszli studenci medycyny mogą tu znaleźć wszystkie kursy z nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), których potrzebują w dalszej ścieżce edukacyjnej.

  Koszt semestru:

  Czesne: 29,084 USD

  Zakwaterowanie: 7,445 – 11,848 USD

  • Los Angeles, Kalifornia, Stany Zjednoczone

  Najnowsza z filii NYU, NYU Los Angeles, została otwarta jesienią 2019 r i przyjmuje studentów zainteresowanych karierą w branży rozrywkowej i medialnej. Wszyscy studenci są zobowiązani do zapisania się na seminarium, dające możliwość powiązania nauki i odbycia stażu, pracując 16-30 godzin tygodniowo. NYU LA korzysta z sieci powiązań z ponad 15 000 absolwentów w południowej Kalifornii.

  Szereg staży w różnych firmach i instytucjach umożliwia studentom na podjęcie pierwszych kroków w rozrywce, mediach, muzyce czy też radiofonii i telewizji:

  • Discovery Experience – doświadczenie, które łączy studentów z profesjonalistami z branży w celu opracowania rozwiązań rzeczywistych problemów. Następnie, podczas specjalnego panelu, studenci przedstawiają wyniki swojej pracy na koniec semestru.
  • Program Mentorski – zainteresowani studenci są dopasowywani do mentora, którego kariera i obszary zainteresowań pokrywają się z zainteresowaniami studenta.
  • Współpraca z młodymi aktywistami — nawiązywanie ciekawych kontaktów przez studentów. YEA Activation Hub zapewnia studentom wiele możliwości: The Climate Ambassadors Network, Creators for Justice i 1:1 Career Sessions.
  • Szkolenia zawodowe — bezpłatne zajęcia z zakresu doskonalenia zawodowego dla studentów. Wcześniejsze tematy obejmowały na przykład reżyserię dla telewizji i rozwijanie przedsiębiorczego sposobu myślenia.

  Koszt semestru:

  Czesne: 29,084 USD

  Zakwaterowanie: 5750–7353 USD

  • Madryt, Hiszpania

  Madryt czerpie korzyści ze swojej roli jako stolicy Hiszpanii, kraju złożonego z 17 wspólnot autonomicznych o unikalnych tożsamościach, który był również historycznym skrzyżowaniem Europy, Afryki i obu Ameryk. Na NYU Madrid studenci języka i kultury hiszpańskiej zdobywają wiedzę z pierwszej ręki, pasjonaci historii sztuki studiują arcydzieła znajdujące się w Muzeum Prado, a studenci biznesu poznają europejską gospodarkę. Ponadto studenci mogą zdobyć doświadczenie zawodowe i zaliczenie kursu w ramach programu staży akademickich.

  Koszt semestru:

  Czesne: 29,084 USD

  Zakwaterowanie: 6595 USD – 6827 USD

  • Nowy Jork, Stany Zjednoczone

  Uwaga: ta informacja dotyczy studentów NYU Abu Dhabi i NYU Shanghai rozważających spędzenie semestru w Nowym Jorku.

  Nowy Jork ma wiele nazw: Wielkie Jabłko, miasto, które nigdy nie śpi, Gotham czy też światowy tygiel. Dlatego też semestr spędzony w Nowym Jorku jest ekscytujący i wymagający. Studenci nie tylko stają przed wyzwaniem życia w jednym z najbardziej dynamicznych miast na świecie, ale także uczą się poruszać po NYU New York, jednym z największych uniwersytetów w USA.

  Studenci, którzy spędzą semestr na NYU New York, będą mieli dostęp do szerokiej gamy kursów zlokalizowanych na kampusach na Washington Square i Brooklynie. Semestr w Nowym Jorku oferuje doskonałą okazję do odkrywania nowych obszarów zainteresowań zarówno w ramach kierunku studiów studenta, jak i poza nim. Studenci mogą uczestniczyć w niezliczonych programach i zajęciach oferowanych przez uniwersytet, w tym w projektach wolontariackich i wycieczkach po mieście, które pozwalają na zapoznanie się z miastem Nowy Jork oraz budowanie sieci kontaktów z nowojorską społecznością NYU.

  • Paryż, Francja

  Paryż jest jedną z kosmopolitycznych stolic świata i historycznym centrum sztuki i kultury w Europie. Na NYU Paris możesz poznać język i kulturę francuską, zaangażować się w sztukę i teatr, studiować media i filozofię lub pogłębiać swoje umiejętności muzyczne. A dzięki programowi staży akademickich możesz także zdobyć zarówno zaliczenie kursu, jak i doświadczenie zawodowe w wybranej dziedzinie.

  Koszt semestru:

  Czesne: 29,084 USD

  Zakwaterowanie: 4614 USD – 6593 USD

  • Praga, Czechy

  NYU Praga oferuje programy z dziennikarstwa i mediów, a także muzyki. W ramach programu staży akademickich NYU Praga współpracuje z różnymi firmami i instytucjami kulturalnymi, aby umożliwić studentom staże i zdobycie doświadczenia w wielu interesujących branżach.

  Koszt semestru:

  Czesne: 29,084 USD

  Zakwaterowanie: 4675 USD – 7830 USD

  • Szanghaj, Chiny

  Filia nadająca stopnie naukowe w najbardziej innowacyjnym i międzynarodowym mieście Chin. NYU Shanghai to wyjątkowe miejsce dla studentów, którzy chcą studiować w Chinach. Pełna oferta kursów na 19 kierunkach oznacza, że możesz tu studiować na każdym poziomie. Od sztuki i biznesu po nauki ścisłe i humanistyczne, możesz tu także odkrywać nowe zainteresowania poza swoją główną dyscypliną. Możesz też popracować nad płynnością na kursach języka chińskiego lub wziąć udział w programie Global China Studies.

  Koszt semestru:

  Czesne: 29,084 USD

  Zakwaterowanie: 3408 USD – 6315 USD

  • Sydney, Australia

  NYU Sydney mieści się od niedawna na Uniwersity of Sydney (USYD). Położony w samym sercu kampusu USYD Camperdown / Darlington, NYU Sydney oferuje wszystkie korzyści wynikające z bycia studentem australijskiego University of Sydney, a studenci mogą zapisać się na kursy oferowane przez programy nauczania obu uniwersytetów. Jako centrum handlu, kultury i komunikacji w regionie Azji i Pacyfiku, Sydney jest domem dla unikalnych w skali światowej kultur i ekosystemów. Studiując na NYU Sydney, możesz uczyć się o badaniach środowiskowych i antropologii, a także o biznesie i globalnym zdrowiu publicznym.

  Studenci NYU Sydney mieszkają w domach studenckich Regiment University of Sydney wraz ze studentami lokalnymi i międzynarodowymi.

  Koszt semestru:

  Czesne: 29,084 USD

  Zakwaterowanie: 5942 USD

  • Tel Awiw, Izrael

  Tel Awiw, wielowymiarowe śródziemnomorskie miasto, jest kulturalnym, finansowym i technologicznym centrum Izraela. Studiując na NYU Tel Aviv, zyskasz wiedzę dotyczącą Izraela i Bliskiego Wschodu. Jest to idealne miejsce do studiowania nie tylko polityki i Bliskiego Wschodu, ale także nowych mediów i nauk ścisłych. Dodatkowo, w ramach programu staży akademickich, NYU Tel Aviv współpracuje z firmami i organizacjami, umożliwiając studentom odbywanie stażu w celu uzyskania zaliczenia kursu i zdobycia doświadczenia w wielu branżach.

  Koszt semestru:

  Czesne: 29,084 USD

  Zakwaterowanie: 8668 USD – 11 295 USD

  • Washington, Stany Zjednoczone

  Jako główna siedziba polityków i wielu organizacji międzynarodowych w Stanach Zjednoczonych, miasto Waszyngton, tętni życiem, tworząc historię. W NYU Washington studenci angażują się w politykę, biznes oraz dziennikarstwo poprzez zdobywanie wiedzy i doświadczenia w stolicy kraju. Aby uzyskać jeszcze bardziej szczegółowe zrozumienie swojej dziedziny, uniwersytet oferuje możliwość zaliczenia kursu poprzez ukończenie stażu.

  NYU oferuje możliwość studiowania za granicą dla swoich studentów 🗽

  Doradztwo NYU na każdym etapie edukacji i pracy

  Od wyboru kursów po przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, usługi wsparcia dostępne dla studentów i absolwentów NYU pomagają odnieść sukces. Gdy kończysz studia i przygotowujesz się do podjęcia pracy, możesz polegać na:

  • Doradcy akademickim, który pomoże ci osiągnąć cele edukacyjne i zawodowe.
  • Pomocy w wyborze kierunku studiów i podjęciu decyzji o przyszłych celach zawodowych. Są to dwie najważniejsze decyzje podejmowane przez studentów podczas studiów licencjackich. Wasserman Center for Career Development współpracuje ze studentami poprzez współpracę z trenerami kariery i pracodawcami w czasie studiów na NYU i po nich.
  • Centrum doradztwa zawodowego College of Arts and Science. Jeśli rozważasz studia prawnicze, medyczne lub dentystyczne (czy też inne szkolenia zawodowe) doradcy mogą ci pomóc w dostaniu się na wymarzoną specjalizację.
  • Profesjonalnych klubach i stowarzyszeniach. Możesz rozwijać zdolności przywódcze i kontakty w grupach zainteresowań od opieki zdrowotnej przez prawo po przedsiębiorczość.

  Wspieranie przedsiębiorczości przez NYU

  NYU wspiera ogólnouczelniany system startupów, który zachęca do międzydyscyplinarnej współpracy, wspiera innowacje i uczy następną generację liderów startupów. Uniwersytecki zespół ekspertów ds. startupów oferuje programy i wydarzenia edukacyjne oraz wsparcie finansowe, aby pomóc inspirować, uczyć i łączyć przedsiębiorców z całego NYU.

  Kariera po ukończeniu NYU

  Ponad 95% absolwentów bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu licencjata NYU w 2021 roku znalazło zatrudnienie (77% z nich) lub studiowało dalej podyplomowo (22%), 1% jednocześnie studiowało i pracowało.

  Średnia roczna pensja absolwenta NYU w pierwszej pracy wyniosła 71 128 USD.

  Najwyższe średnie zarobki na starcie absolwenci otrzymali w następujących branżach:

  • Bankowość inwestycyjna (92 091 USD),
  • Zarządzanie inwestycjami (91 129 USD),
  • Branże związane ze sprzętem elektronicznym i komputerowym (90 227 USD),
  • Lotnictwo (89 433 USD)
  • Internet i oprogramowanie (87 833 USD).

  Absolwenci studiów licencjackich, którzy planowali dalszą naukę, najczęściej wybierali na studia magisterskie takie kierunki jak:

  • Nauki ścisłe i sztuka (19,03%),
  • Biznes (18,36%),
  • Stosunki międzynarodowe i nauki polityczne (9,54%),
  • Prawo (8,58%),
  • Studia informatyczne i technologia (7,99%).

  93% absolwentów znalazło zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych, z czego 70% osób w Nowym Jorku. Poza wschodnim wybrzeżem USA, najpopularniejszym stanem była Kalifornia, w której zatrudnienie znalazło 8%. Absolwenci pracowali w 41 krajach z Chinami/Hongkongiem, Koreą Południową i Wielką Brytanią jako trzema najczęściej wybieranymi lokalizacjami na świecie.

  Absolwenci uzyskali zatrudnienie w 68 branżach. Najpopularniejsze z nich to:

  • Opieka zdrowotna (12,10%),
  • Internet i oprogramowanie (9,18%),
  • Usługi finansowe (8,44%),
  • Film, muzyka i telewizja (7,09%),
  • Dziennikarstwo, media i wydawnictwa (6,55%).

  Jednakże liczby te nie opowiadają całej historii. Studenci NYU kończą studia z doświadczeniem życia i nauki w tętniących życiem miastach na całym świecie. Nie tylko uczęszczają na wykłady wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, ale razem z nimi tworzą, realizują i prowadzą badania. Nawiązują także przyjaźnie z rówieśnikami, z którymi dzielą wspólne pasje w czasie studiów, ale często także po ich ukończeniu.

  Aplikacja na studia w NYU z EduCat

  Przeczytałeś artykuł i chcesz aplikować na studia w USA? Sprawdź nasze FAQ.

  Masz jakieś pytania co do aplikacji? Wypełnij poniższy formularz.

   Chcę studiować w USA

    

   EduCat pomoże Ci w procesie aplikacji na studia za granicą. Nasi Mentorzy wspierają uczniów na różnym etapie przygotowań do aplikacji – czy potrzebujesz pomocy z systemem aplikacyjnym, kwestiami przed wyjazdem na studia czy całym procesem od początku do końca. Z całego wsparcia możesz skorzystać w jednym miejscu – na platformie EduCat.

   Spis treści

   Może Cię zainteresować

   Chemia matura rozszerzona

   Chemia Matura RozszerzonaKorepetycje Chemia Korepetycje Chemia Online Miasta Warszawa Kraków Poznań Matura Chemia Matura Chemia 2022 Matura Chemia 2023 Matura [...]

   Matura Chemia 2024

   Matura Chemia 2024Korepetycje Chemia Korepetycje Chemia Online Miasta Warszawa Kraków Poznań Matura Chemia Matura Chemia 2022 Matura Chemia 2023 Matura [...]

   Matura Chemia 2023

   Matura Chemia 2023Korepetycje Chemia Korepetycje Chemia Online Miasta Warszawa Kraków Poznań Matura Chemia Matura Chemia 2022 Matura Chemia 2023 Matura [...]

   Matura Chemia 2022

   Matura Chemia 2022Korepetycje Chemia Korepetycje Chemia Online Miasta Warszawa Kraków Poznań Matura Chemia Matura Chemia 2022 Matura Chemia 2023 Matura [...]