University of Michigan logo

University of Michigan: jak się dostać, czesne, kierunki, wskaźnik przyjęć

 1. Home
 2. >
 3. Studia w USA
 4. >
 5. Uczelnie
 6. >
 7. University of Michigan: jak...

Quick facts - University of Michigan

Rok założenia

1817 r.

Studenci zagraniczni

13,5%

Miejsce w rankingu QS World University Ranking 2023

25. miejsce

Czy ma kampus?

Tak

Acceptance rate

20,2%

Jedną z najlepszych uczelni w Stanach Zjednoczonych jest Uniwersytet w Michigan. Może on pochwalić się naprawdę długą historią, która rozpoczęła się 26 sierpnia 1817 roku. Obecnie University of Michigan składa się z trzech odrębnych kampusów. Jeśli myślisz o studiach na tej prestiżowej uczelni, powinieneś wiedzieć, jak wygląda kwestia rekrutacji, a także – co często spędza sen z powiek Polakom – ile wynosi czesne.

Jedną z najlepszych uczelni w Stanach Zjednoczonych jest Uniwersytet w Michigan, która może pochwalić się naprawdę długą historią, rozpoczynającą się 26 sierpnia 1817 roku.
W poczet studentów zostają przyjęci naprawdę wyjątkowi absolwenci szkół średnich.

Dobry ranking uczelni światowych zawsze uwzględnia Uniwersytet w Michigan. Nie dzieje się tak oczywiście bez powodu – jest to jedna z tych uczelni, które cieszą się popularnością wśród studentów z różnych zakątków globu. Jak już wspomnieliśmy, uniwersytet ten ma naprawdę długą historię. Ciekawostką jest fakt, że został założony w Detroit, a następnie zmienił swoją lokalizację na Ann Arbor. Miało to miejsce w roku 1837. Dzisiaj jest to jedna z najstarszych uczelni wyższych w tej części USA. Pełni również funkcję publicznej instytucji badawczej. Jego działalnością kierowało czternastu rektorów, którzy stawiali na różnorodność oferty edukacyjnej, równość, szukali rozwiązań adresowanych do tych studentów, których bliskich nie stać na sfinansowanie nauki. Może nie jest to najlepsza uczelnia na świecie, ale gwarantuje naprawdę wysoki poziom kształcenia niezależnie od kierunku.

University of Michigan – czesne

Wiesz już, że dobry ranking uczelni uwzględnia również Uniwersytet w Michigan. Pora więc przyjrzeć się temu, jak plasują się koszty związane z nauką na tej renomowanej uczelni. Samo czesne to koszt około szesnastu tysięcy dolarów rocznie. Do tego doliczyć należy wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie, które szacowane są na około dwanaście tysięcy dolarów w ciągu roku. Zakup książek i niezbędnych materiałów to kolejny tysiąc. Około dwa i pół tysiąca dolarów w ciągu roku studenci wydają tak sprawy osobiste. Daje nam to łączną kwotę około trzydziestu dwóch tysięcy dolarów za rok kształcenia. Kiedy przeliczysz to na złotówki, przyjmując średni kurs dolara, okaże się, że kwota dla Polaków jest naprawdę ogromna. Na szczęście uczelnia stoi otworem nie tylko przed osobami pochodzącymi z majętnych rodzin. Decydując się na studia na University of Michigan, możesz skorzystać z programu stypendialnego.

Obecnie uczelnia oferuje:

 •     stypendium Phi Theta Kappa;
 •     program stypendialny Wyższej Szkoły Inżynierii i Informatyki;
 •     program stypendialny zróżnicowania czesnego;
 •     stypendia dla pracowników służby społecznej.

Pierwsze wymienione stypendium gwarantuje kwotę do tysiąca dolarów w ciągu roku. Co ważne, z tego programu można korzystać nawet przez trzy lata nauki. Program stypendialny Wyższej Szkoły Inżynierii i Informatyki jest przeznaczony dla najbardziej wybitnych studentów. To oznacza, że kwalifikacja odbywa się głównie na podstawie osiągnięć naukowych. Kwoty wsparcia są w tym przypadku różne. Jeśli chodzi o stypendia dla pracowników służby społecznej, to mogą na nie liczyć ci, którzy zatrudnieni są jako pracownicy bezpieczeństwa publicznego w organizacjach partnerskich. W tym przypadku stypendium może pokryć dwadzieścia procent czesnego oraz wszystkich innych wymienionych wcześniej wydatków.

Oprócz wymienionych programów stypendialnych studenci mogą również ubiegać się o wsparcie z Centrum Edukacji Kobiet. W grę wchodzi nawet jedenaście tysięcy dolarów. Do tego dochodzą międzynarodowe stypendia studenckie adresowane do osób z najlepszymi wynikami i posiadających oczywiście ważną wizę.

Tym, z czego uczelnia jest naprawdę dumna jest stypendium Freshmen Merit Scholarship. To program przeznaczony dla studentów pierwszego roku, który podlega przedłużeniu. Co ważne, w tym przypadku nie musisz składać żadnych wniosków. Wsparcie jest bowiem przyznawane w sposób automatyczny. Kryterium, które decyduje o tym, do kogo ono trafi jest łączna średnia ocen ze szkoły, a także wynik z egzaminu SAT i/lub ACT. W przypadku tego programu stypendialnego kwota, jaką możesz otrzymać waha się od trzech do nawet siedmiu tysięcy dolarów rocznie. Taki zastrzyk gotówki może znacznie ułatwić naukę na amerykańskiej uczelni. Minimalne wymagania, jakie trzeba spełnić, aby zostać stypendystą tego programu, to:

 •     wynik GPA minimum 3,25 (skala 4,0);
 •     zdobycie na egzaminie ACT 24 punktów lub 1160 na egzaminie z SAT.

Pamiętaj, że test ACT ma za zadanie sprawdzić wiedzę i umiejętności, które wyniosłeś ze szkoły średniej. Koncentruje się on więc na:

Z kolei test SAT sprawdza umiejętności matematyczne, pisanie i krytyczne czytanie. Warto dodać, że studenci mogą ubiegać się o więcej niż jedno stypendium.

Jak dostać się na University of Michigan?

Zacznijmy od tego, że konkurencja w przypadku tego uniwersytetu jest naprawdę ogromna. Statystyki wskazują, że wskaźnik akceptacji plasuje się na poziomie zaledwie 23%. To oznacza, że w poczet studentów zostają przyjęci naprawdę wyjątkowi absolwenci szkół średnich.

Mówiąc o kryteriach przyjęcia, należy przede wszystkim wspomnieć o ogólnej dopuszczalnej skumulowanej ocenie licealnej. Zaczyna się ona od średniej 3,5. Ci, którzy uzyskali wynik niższy, ale jednocześnie wyższy niż 2,5, muszą liczyć się z tym, że pod uwagę będzie brany trend uzyskiwanych ocen, a także liczba odbytych kursów przygotowawczych.

Jeśli chcesz studiować na University of Michigan, musisz pamiętać o dostarczeniu wymaganych dokumentów. Podstawę stanowi oczywiście wypełniony i przesłany za pośrednictwem Internetu formularz aplikacyjny. Niezbędne są również:

 •     CV;
 •     list polecający.

Jeśli chodzi o życiorys, pamiętaj, że uczelnia nakłada limit w zakresie objętości. Curriculum vitae powinno zwięźle przedstawić Twoją osobę, zwracając uwagę na najważniejsze kwestie. Istotne jest, aby do komisji rekrutacyjnej trafiło tak zwane określenie celu. Musisz opisać w maksymalnie pięciuset słowach, co zamierzasz robić, kiedy skończysz studia, a także w jaki sposób zdobyte na Uniwersytecie Michigan wykształcenie pomoże Ci w osiągnięciu tego, do czego dążysz. Bardzo ważną rolę pełnią listy polecające. Ciekawostką jest fakt, że wymagają ich chyba wszystkie uczelnie wyższe działające na terenie USA. Bardzo rozsądnie podejdź do wyboru nauczycieli, którzy taki list dla Ciebie przygotują. Pamiętaj, że nie powinny być to przypadkowe osoby. Najlepiej, aby byli to pedagodzy, którzy naprawdę dobrze Cię znają, wiedzą, jakie masz możliwości i są w stanie przedstawić Cię w pozytywnym świetle. Postaw na tych, którzy dostrzegli tkwiący w Tobie potencjał i przez cały okres wspólnej pracy dbali o to, abyś naprawdę się rozwijał.

University of Michigan to jedna z tych uczelni na świecie, która każdego roku wzbudza ogromne zainteresowanie uczniów kończących szkoły średnie.
University of Michigan to jedna z tych uczelni na świecie, która każdego roku wzbudza ogromne zainteresowanie uczniów kończących szkoły średnie.

University of Michigan wymaga również potwierdzonej znajomości języka angielskiego. Oczywiście nie dotyczy to studentów amerykańskich. Z obowiązku składania dokumentów potwierdzających znajomość języka na odpowiednim poziomie zwolnione są osoby, które wcześniej uczyły się w kraju, w którym angielski był językiem urzędowym. Od studentów zagranicznych wymagana jest również aktualna wiza.

University of Michigan – znani absolwenci

Wysoki poziom nauczania przekłada się na naprawdę duże zainteresowanie uczelnią. Podobnie jak wiele innych uniwersytetów amerykańskich stojących na wysokim poziomie, tak również University of Michigan może pochwalić się wybitnymi absolwentami. To właśnie tę uczelnię ukończył Larry Page – znany programista, który jest jednym ze współzałożycieli najbardziej znanej na świecie wyszukiwarki internetowej. Chodzi oczywiście o Google. Przyszedł on na świat 26 marca 1973 roku. Na swoim koncie ma wiele prestiżowych nagród, między innym Marconi Prize, Seoul Test of Time Award oraz AAAS Fellow.

Znani absolwenci University of Michigan to także sportowcy. Wśród nich znalazł się Michael Phelps – pływak, który jest multimedalistą olimpijskim. Urodził się 30 czerwca 1985 roku. Pływaniem zajął się, mając zaledwie siedem lat. Już w wieku piętnastu lat wystąpił na olimpiadzie odbywającej się wówczas w Sydney. Jest jednym z bardziej utytułowanych pływaków amerykańskich.

University of Michigan – kierunki

Ranking uniwersytetów często wskazuje nie tylko na to, jak oceniana jest uczelnia, ale również na to, jakie kierunki studiów oferuje. W przypadku University of Michigan oferta jest naprawdę rozbudowana. Jeśli chodzi o studia licencjackie, to w przypadku tej uczelni możesz zdecydować się między innymi na:

 •     biologię;
 •     chemię;
 •     inżynierię przestrzenną;
 •     ekonomię;
 •     matematykę;
 •     fizykę;
 •     pielęgniarstwo;
 •     higienę dentystyczną.

W bogatej ofercie z pewnością znajdziesz odpowiadający Ci kierunek.

Na poziomie magisterskim i doktoranckim w przypadku tej uczelni można kształcić się między innymi w zakresie architektury i urbanistyki, biznesu, stomatologii. Niezależnie od tego, jaki kierunek zdecydujesz się wybrać, nie musisz martwić się o jakość kształcenia. Uczelnia może pochwalić się jednymi z najlepszych wykładowców w Stanach Zjednoczonych. Stawia na pedagogów, którzy potrafią zaszczepić w studentach pasję do poszczególnych dziedzin nauki. To oznacza, że mury uniwersytetu opuszczają doskonale wykształceni absolwenci, przed którymi świat stoi otworem. To jedna z tych uczelni amerykańskich, które cieszą się bardzo dobrą opinią wśród pracodawców. A to oznacza, że jeśli ją ukończysz, nie będziesz musiał zmagać się z problemami ze znalezieniem zatrudnienia.

University of Michigan kampus, uczelnia. To jedna z tych uczelni amerykańskich, które cieszą się bardzo dobrą opinią wśród pracodawców.
To jedna z tych uczelni amerykańskich, które cieszą się bardzo dobrą opinią wśród pracodawców.

University of Michigan – wskaźnik przyjęć

Wskaźnik akceptacji dostarcza informacji na temat tego, ilu kandydatów zostało przyjętych w stosunku do liczby złożonych wniosków. Powszechne jest przekonanie, że wartość powyżej 50% oznacza, że proces rekrutacji jest mało selektywny, a tym samym uczelnia nie przywiązuje dużej wagi do tego, aby w jej murach kształciły się wybitne jednostki.

Acceptance race University of Michigan Ann Arbor plasuje się na poziomie niecałych 23%. To oznacza, że spośród stu kandydatów w poczet studentów zostaje przyjętych zaledwie dwudziestu trzech. Najlepiej obrazuje to, z jak wysokim poziomem nauczania będziesz mieć do czynienia, jeśli zdecydujesz się na studia na tej amerykańskiej uczelni.

Co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na zostanie studentem Uniwersytetu w Michigan?

Plasujący się na poziomie niecałych 23% wskaźnik akceptacji sprawia, że zostanie studentem tej uczelni nie jest proste. Na szczęście możesz podjąć działania, które zwiększą Twoje szanse w procesie rekrutacji. Przede wszystkim pamiętaj, że o przyjęcie w poczet studentów możesz ubiegać się w dwóch terminach. Michigan Early Action – wcześniejsza rekrutacja – to dobry wybór, jeśli chcesz, aby prawdopodobieństwo, że zostaniesz zaakceptowany przez komisję rekrutacyjną było większe.

Tym, o co musisz zadbać jest również wysoki wynik GPA. University of Michigan ma w tym przypadku naprawdę duże wymagania. Im wyższy będzie Twój wynik, tym szanse na zostanie studentem tej prestiżowej uczelni będą większe. Dlatego zadbaj o to, aby uczęszczać na naprawdę trudne zajęcia w szkole.

Tym, co możesz zrobić to również napisanie naprawdę ciekawego eseju. Zadbaj o to, aby komisja rekrutacyjna po jego lekturze postrzegała Cię jako osobę o wyjątkowych cechach osobowości i szerokich zainteresowaniach intelektualnych. Pamiętaj, że esej to świetny sposób, jeśli chcesz wyróżnić się spośród innych kandydatów.

Ten uniwersytet stawia na studentów, którzy mogą pochwalić się dobrymi ocenami i świetnymi wynikami z testów standaryzowanych. Musisz jednak wiedzieć, że nie jest to wszystko, co w przypadku University of Michigan ma znaczenie. Osobowość potencjalnego kandydata, a także naukowa ciekawość są tym, czego komisja rekrutacyjna będzie w Tobie szukać. Duży nacisk kładzie się tu również na zaangażowanie w życie społeczności. Amerykańskie uczelnie – nie tylko ta w Michigan – nie są raczej miejscem dla samotników, którzy boją się współdziałania z innymi. W procesie rekrutacyjnym zawsze położony jest na to bardzo duży nacisk.

Jest to uczelnia dla naprawdę zdolnych, o czym najlepiej świadczy niezbyt wysoki wskaźnik akceptacji.
Jest to uczelnia dla naprawdę zdolnych, o czym najlepiej świadczy niezbyt wysoki wskaźnik akceptacji.

University of Michigan to jedna z tych uczelni na świecie, która każdego roku wzbudza ogromne zainteresowanie uczniów kończących szkoły średnie. Wielu z nich marzy o tym, aby kształcić się właśnie tutaj. Pamiętaj jednak, że jest to uczelnia dla naprawdę zdolnych, o czym najlepiej świadczy niezbyt wysoki wskaźnik akceptacji. Jeśli uda Ci się tutaj dostać, a następnie zostaniesz absolwentem tej prestiżowej uczelni, możesz mieć pewność, że kariera stoi przed Tobą otworem. Pracodawcy – nie tylko ci w Stanach Zjednoczonych – bardzo cenią absolwentów University of Michigan.

KierunekŚrednia ilość kandydatów na jedno miejsce
Economics8,3
Human, Social and Political Sciences (HSPS)5,1
Law5,9
Computer Science12,3
Engineering6,9
Mathematics6,5
Medicine6,1
Natural Sciences4,6
Architecture9,2
Psychological and Behavioural Sciences5,7

Spis treści

Może Cię zainteresować

GMAT

Egzamin GMAT - jak wygląda egzamin, przykłady Home >Egzaminy>GMAT Spis treści building menu... GMAT - co to jest? The Graduate [...]

TOEFL

Egzamin TOEFL – co to jest, jak się przygotować, jaki poziom, przykładowy test Home >Egzaminy>TOEFL Spis treści building menu... TOEFL: [...]

IELTS

Egzamin IELTS - co to jest, jak się przygotować, jaki poziom, przykładowy test Home >Egzaminy>IELTS Spis treści building menu... IELTS: [...]

Egzamin SAT: jak wyglada i jak przygotować się do egzaminu

Egzamin SAT: jak wyglada i jak przygotować się do egzaminu Home >Egzaminy>Egzamin SAT: jak wyglada... Spis treści building menu... Egzamin [...]