Spis treści

Najważniejsze daty i terminy dotyczące matury z chemii - Maj w 2024 roku

Terminy matur z chemii w 2024 roku

 • Egzamin pisemny z chemii na poziomie rozszerzonym: 13 maja 2024 roku, o godzinie 9:00.
 • Egzamin poprawkowy: 20 sierpnia 2024 roku, o godzinie 9:00.

Matura próbna z Chemii 2024 - termin, trudność arkusza, zagadnienia

Matury próbne są kluczowym elementem przygotowań do właściwego egzaminu maturalnego. Organizowane są przez różne instytucje, takie jak Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), szkoły oraz wydawnictwa edukacyjne.

Terminy matur próbnych w 2024 roku

 • Matura próbna organizowana przez CKE: Marzec 2024 roku.
 • Matury próbne organizowane przez szkoły: Zwykle od listopada 2023 do marca 2024, w terminach ustalanych indywidualnie przez każdą szkołę.
 • Matury próbne organizowane przez wydawnictwa edukacyjne: Styczeń-luty 2024 roku.

Zawartość matur próbnych

Matury próbne obejmowały typowe zagadnienia z chemii, takie jak:

 • Obliczenia stechiometryczne.
 • Reakcje chemiczne i ich równania.
 • Identyfikacja związków chemicznych.
 • Równowagi chemiczne i obliczenia pH.

Trudność matur próbnych

Opinie uczniów na temat trudności matur próbnych były zróżnicowane:

 • Łatwe: Niektóre zadania dotyczące podstawowych obliczeń stechiometrycznych i prostych reakcji chemicznych.
 • Średnio trudne: Zadania dotyczące identyfikacji związków organicznych oraz obliczeń pH.
 • Trudne: Złożone zadania wymagające analizy równowag chemicznych i zaawansowanych obliczeń.

Matura z chemii w 2024 roku: Wymagania i oceny maturzystów arkusza

Egzamin maturalny z chemii jest jednym z najważniejszych egzaminów dla uczniów planujących studia na kierunkach przyrodniczych, medycznych oraz technicznych. W 2024 roku matura z chemii obejmowała różnorodne zagadnienia zgodne z podstawą programową. Poniżej przedstawiamy wymagania na maturę z chemii w 2024 roku oraz oceny maturzystów dotyczące poziomu trudności egzaminu.

Wymagania na maturę z chemii w 2024 roku

Zakres materiału

Matura z chemii w 2024 roku obejmowała następujące zagadnienia:

1. Budowa materii

 • Atom: Struktura atomu (protony, neutrony, elektrony, izotopy), konfiguracja elektronowa.
 • Układ okresowy pierwiastków: Grupowanie pierwiastków, właściwości metali, niemetali, gazów szlachetnych.
 • Wiązania chemiczne: Wiązania jonowe, kowalencyjne, metaliczne, polaryzacja wiązań, elektroujemność.

2. Chemia nieorganiczna

 • Kwasy i zasady: Definicje Arrheniusa, Brønsteda-Lowry’ego, Lewisa, właściwości kwasów i zasad, skala pH.
 • Tlenki i wodorki: Właściwości tlenków kwasowych, zasadowych i amfoterycznych, reakcje tlenków.
 • Sole: Powstawanie soli, właściwości soli, hydroliza soli.

3. Chemia organiczna

 • Węglowodory: Alkanes, alkeny, alkiny (budowa, nazewnictwo, właściwości fizyczne i chemiczne), reakcje charakterystyczne.
 • Grupy funkcyjne: Alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, aminy (nazewnictwo, właściwości, reakcje).

4. Reakcje chemiczne

 • Typy reakcji chemicznych: Synteza, analiza, wymiana, wymiana podwójna, reakcje redoks.
 • Prawo zachowania masy: Bilansowanie równań chemicznych, obliczenia stechiometryczne.

5. Równowagi chemiczne

 • Stany równowagi: Prawo działania mas, stała równowagi.
 • Teorie kwasów i zasad: Kwasowo-zasadowe, redoks, kompleksowe równowagi.

6. Termodynamika chemiczna

 • Podstawowe pojęcia: Entalpia, entropia, energia swobodna Gibbsa.
 • Procesy spontaniczne: Warunki spontaniczności procesów chemicznych, obliczenia termodynamiczne.

7. Kinetika chemiczna

 • Mechanizmy reakcji: Teoria zderzeń, teoria stanu przejściowego, szybkość reakcji, równania kinetyczne.
 • Katalizatory: Rola katalizatorów, rodzaje katalizatorów (homogeniczne i heterogeniczne).

8. Zaawansowana chemia nieorganiczna i organiczna

 • Kompleksy koordynacyjne: Struktura, nazewnictwo, właściwości, teoria pola ligandów.
 • Związki wielofunkcyjne: Polimery, biochemiczne związki organiczne (białka, węglowodany, lipidy).

9. Analiza chemiczna

 • Metody analizy jakościowej i ilościowej: Spektroskopia, chromatografia, elektroforeza, analiza instrumentalna.
Matura chemia 2024
Matura z chemii wymaga zarówno solidnej wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznego zastosowania tej wiedzy. Systematyczne przygotowanie, regularne powtórki i praktyka w rozwiązywaniu zadań są kluczem do sukcesu na egzaminie.

Odpowiedzi i opinie maturzystów dotyczące trudności matury z chemii w 2024 roku

Opinie uczniów

Opinie uczniów na temat poziomu trudności matury z chemii w 2024 roku były zróżnicowane. Poniżej przedstawiamy najczęstsze uwagi maturzystów:

Łatwe zadania

 • Podstawowe obliczenia stechiometryczne: Wielu uczniów oceniło zadania z podstawowymi obliczeniami stechiometrycznymi jako stosunkowo łatwe, ponieważ były one zgodne z tym, czego uczono na lekcjach.
 • Proste reakcje chemiczne: Zadania dotyczące prostych reakcji chemicznych, takich jak synteza i analiza, były uznawane za łatwe przez dobrze przygotowanych uczniów.

Średnio trudne zadania

 • Identyfikacja związków organicznych: Zadania wymagające identyfikacji związków organicznych były oceniane jako umiarkowanie trudne, ponieważ wymagały solidnej znajomości różnych grup funkcyjnych i ich właściwości.
 • Obliczenia pH: Zadania dotyczące obliczeń pH, szczególnie dla słabych kwasów i zasad, były średnio trudne dla wielu uczniów.

Trudne zadania

 • Zaawansowane równowagi chemiczne: Zadania dotyczące zaawansowanych równowag chemicznych, takich jak równowagi kompleksowe i redoks, były uznawane za trudne przez większość uczniów.
 • Termodynamika chemiczna: Zadania wymagające obliczeń termodynamicznych i zrozumienia koncepcji entalpii, entropii i energii swobodnej Gibbsa były oceniane jako trudne.

Ogólna ocena

Ogólnie rzecz biorąc, maturzyści oceniali maturę z chemii w 2024 roku jako umiarkowanie trudną. Wiele osób podkreślało, że egzamin był dobrze zbalansowany, zawierając zarówno łatwiejsze, jak i bardziej skomplikowane zadania. Uczniowie, którzy solidnie przygotowali się do egzaminu, mieli szansę uzyskać dobre wyniki, podczas gdy ci, którzy mieli braki w wiedzy, mogli napotkać trudności.

Jak skutecznie przygotować się do matury z chemii - arkusz, analiza, odpowiedzi, próbna

Przygotowanie do matury z chemii to proces, który wymaga systematycznej nauki, zrozumienia teoretycznych zagadnień oraz praktycznego zastosowania wiedzy w rozwiązywaniu zadań. W tym artykule przedstawimy różne strategie, które pomogą Ci efektywnie przygotować się do egzaminu maturalnego z chemii. Jedną z polecanych metod są korepetycje online, które mogą znacząco wspomóc Twoją naukę.

1. Zrozumienie wymagań egzaminacyjnych

Podstawa programowa

Przed rozpoczęciem przygotowań zapoznaj się z podstawą programową, aby zrozumieć, jakie zagadnienia będą obejmowane na egzaminie. Podziel materiał na mniejsze sekcje i stwórz plan nauki, który pozwoli Ci systematycznie przyswajać wiedzę.

Analiza arkuszy maturalnych

Przeglądanie arkuszy maturalnych z poprzednich lat pomoże Ci zapoznać się z typowymi pytaniami oraz formatem egzaminu. Rozwiązuj regularnie arkusze, aby zidentyfikować swoje mocne i słabe strony.

2. Systematyczna nauka

Tworzenie planu nauki

Stwórz szczegółowy plan nauki, który uwzględnia codzienne sesje nauki, powtórki oraz rozwiązywanie zadań. Ustal realistyczne cele i trzymaj się harmonogramu, aby uniknąć stresu związanego z przygotowaniami na ostatnią chwilę.

Regularne powtórki

Powtarzaj materiał regularnie, aby utrwalić wiedzę. Twórz notatki, fiszki i schematy, które pomogą Ci zapamiętać kluczowe informacje. Powtarzanie materiału jest kluczowe dla utrwalenia wiedzy na dłużej.

3. Praktyczne zastosowanie wiedzy

Rozwiązywanie zadań

Regularnie rozwiązuj zadania z różnych źródeł, rób sobie matury próbny, aby nabrać wprawy w stosowaniu teoretycznej wiedzy w praktyce. Skup się na różnych typach zadań, w tym obliczeniowych, teoretycznych oraz związanych z analizą wyników doświadczeń chemicznych.

Symulacje egzaminacyjne

Przeprowadzaj symulacje egzaminacyjne, rozwiązując arkusze maturalne w warunkach zbliżonych do egzaminu. Mierz czas, aby nauczyć się zarządzać czasem podczas egzaminu i oceniać swoje postępy.

4. Korepetycje online jako wsparcie w nauce

Dlaczego warto wybrać korepetycje online?

Korepetycje online to coraz popularniejsza forma wsparcia w nauce, która oferuje wiele korzyści:

 • Elastyczność czasowa: Możesz uczyć się w dogodnym dla siebie czasie, co ułatwia pogodzenie nauki z innymi obowiązkami.
 • Indywidualne podejście: Korepetytorzy dostosowują program nauki do Twoich potrzeb i tempa nauki, co pozwala na efektywniejsze przyswajanie materiału.
 • Dostęp do szerokiej bazy materiałów: Wiele platform online oferuje dodatkowe materiały dydaktyczne, takie jak nagrania wideo, ćwiczenia i quizy, które pomagają utrwalić wiedzę.
 • Komfort nauki w domu: Możesz uczyć się w swoim własnym tempie i komfortowo w domowym zaciszu, co może zwiększyć efektywność nauki.
Angielski Gdańsk
Struktura gramatyczna języka angielskiego jest stosunkowo elastyczna i umożliwia wyrażanie różnorodnych znaczeń i nuansów za pomocą różnych konstrukcji zdaniowych i gramatycznych elementów.

Chemia matura 2023, 2024 arkusze - Egzamin w formule 2023

Chemia matura 2022, 2023, 2024 arkusze - Egzamin w formule 2015

Jak znaleźć odpowiedniego korepetytora online?

Przy wyborze korepetytora online zwróć uwagę na:

 • Doświadczenie i kwalifikacje: Wybierz korepetytora z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w nauczaniu chemii.
 • Opinie i rekomendacje: Sprawdź opinie innych uczniów, aby upewnić się, że korepetytor jest skuteczny i profesjonalny.
 • Dostępność i elastyczność: Upewnij się, że korepetytor jest dostępny w terminach, które Ci odpowiadają, i oferuje elastyczne godziny lekcji.
 • Metody nauczania: Wybierz korepetytora, który stosuje różnorodne metody nauczania, dostosowane do Twoich potrzeb.

Korepetycje z innych przedmiotów

Ile osób co roku zdaje maturę z chemii?

Matura z chemii jest jednym z popularniejszych egzaminów maturalnych, szczególnie wśród uczniów planujących karierę w naukach przyrodniczych, medycynie czy inżynierii. W Polsce liczba maturzystów przystępujących do tego egzaminu jest znaczna, choć zmienia się w zależności od trendów edukacyjnych i zawodowych.

Statystyki zdawalności matury z chemii

Ogólne dane

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), co roku do egzaminu maturalnego z chemii przystępuje od kilku do kilkunastu tysięcy uczniów. W ostatnich latach liczba ta oscyluje wokół 15-20 tysięcy maturzystów. Dokładne dane mogą się różnić w zależności od roku, ale tendencja pozostaje względnie stabilna.

Przykładowe statystyki z ostatnich lat

 • W 2022 roku do matury z chemii przystąpiło około 18 tysięcy uczniów.
 • W 2021 roku liczba ta wyniosła około 17 tysięcy.
 • W 2020 roku egzamin z chemii pisało około 19 tysięcy maturzystów.

Wyniki zdawalności

Zdawalność egzaminu maturalnego z chemii jest stosunkowo wysoka, choć wymaga solidnego przygotowania. Średnia zdawalność w ostatnich latach wynosi około 80-85%. Chemia jest przedmiotem wybieranym głównie przez uczniów dobrze przygotowanych i zdeterminowanych do osiągnięcia wysokich wyników.

Liczba zadań na maturze z chemii

Egzamin maturalny z chemii składa się zazwyczaj z dwóch części: testu pisemnego oraz części praktycznej. Skupimy się tutaj na części pisemnej, która jest najbardziej wymagająca pod względem zarządzania czasem.

 • Poziom podstawowy: około 20-25 zadań.
 • Poziom rozszerzony: około 30-35 zadań.

Zadania mogą być różnego typu: zamknięte (wielokrotnego wyboru), otwarte (wymagające samodzielnego rozwiązania), obliczeniowe, teoretyczne oraz związane z analizą wyników doświadczeń chemicznych.

Czas trwania matury z chemii

Czas trwania egzaminu maturalnego z chemii różni się w zależności od poziomu:

 • Poziom podstawowy: 120 minut (2 godziny).
 • Poziom rozszerzony: 180 minut (3 godziny).
Matura chemia 2024
Przygotowanie do matury z chemii wymaga systematyczności, dokładności oraz praktyki w rozwiązywaniu zadań. Kluczowe jest zrozumienie podstawowych pojęć i umiejętność ich zastosowania w praktyce.

Jak zoptymalizować czas na maturze z chemii? Arkusz, analiza, czas na odpowiedzi,

Optymalizacja czasu podczas egzaminu maturalnego jest kluczowa, aby efektywnie przejść przez cały arkusz i maksymalnie wykorzystać swoje umiejętności. Oto kilka strategii, które mogą Ci w tym pomóc:

1. Przegląd arkusza

Zanim zaczniesz rozwiązywać zadania, poświęć pierwsze 5-10 minut na szybki przegląd całego arkusza. Zorientuj się, jakie są typy zadań i które z nich mogą być najbardziej czasochłonne. Dzięki temu będziesz mógł lepiej zaplanować, ile czasu poświęcić na poszczególne sekcje.

2. Priorytetyzacja zadań

Rozpocznij od zadań, które wydają Ci się najłatwiejsze i najszybsze do rozwiązania. Pozwoli Ci to zyskać pewność siebie i zaoszczędzić czas na trudniejsze zadania. Zostawiając te bardziej skomplikowane na koniec, masz pewność, że nie zabraknie Ci czasu na rozwiązanie łatwiejszych pytań.

3. Zarządzanie czasem na poszczególne zadania

Aby efektywnie zarządzać czasem, warto przyjąć następujące podejście:

 • Poziom podstawowy: Na każde zadanie masz średnio około 4-5 minut (120 minut / 25 zadań = 4,8 minuty na zadanie).
 • Poziom rozszerzony: Na każde zadanie masz średnio około 5-6 minut (180 minut / 35 zadań = 5,1 minuty na zadanie).

4. Monitorowanie czasu

Regularnie sprawdzaj czas na zegarku lub zegarze na sali egzaminacyjnej. Dobrym pomysłem jest zaplanowanie punktów kontrolnych, np. co 30 minut sprawdzać, ile zadań udało Ci się już rozwiązać i ile czasu Ci pozostało. Jeśli zauważysz, że spędzasz zbyt dużo czasu na jednym zadaniu, przeskocz do następnego, aby później wrócić do trudniejszych kwestii.

5. Zostawienie czasu na sprawdzenie odpowiedzi

Postaraj się zostawić ostatnie 10-15 minut egzaminu na przejrzenie swoich odpowiedzi. Czasami drobne błędy mogą kosztować cenne punkty, więc warto mieć chwilę na ich skorygowanie.

6. Utrzymanie spokoju i skupienia

Zarządzanie stresem jest równie ważne jak zarządzanie czasem. Głębokie oddechy, pozytywne nastawienie i regularne przerwy na rozciągnięcie mogą pomóc utrzymać jasność umysłu i efektywność pracy przez cały egzamin.

Średnie wyniki matury z chemii

Średnie wyniki egzaminu maturalnego z chemii różnią się w zależności od poziomu trudności egzaminu oraz roku. Poniżej przedstawiamy średnie wyniki z ostatnich lat:

Średnie wyniki na poziomie podstawowym

Egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym jest rzadziej wybierany, a wyniki na tym poziomie są zazwyczaj wyższe ze względu na mniejszą trudność egzaminu. Średnie wyniki z ostatnich lat wynoszą:

 • 2022 rok: około 65%
 • 2021 rok: około 63%
 • 2020 rok: około 67%

Średnie wyniki na poziomie rozszerzonym

Poziom rozszerzony egzaminu maturalnego z chemii jest bardziej wymagający, a wyniki uczniów różnią się w zależności od przygotowania oraz trudności pytań. Średnie wyniki z ostatnich lat wynoszą:

 • 2022 rok: około 45%
 • 2021 rok: około 47%
 • 2020 rok: około 50%

Przykładowe zadanie z matury z chemii z 2024 roku wraz z odpowiedziami

Matura chemia 2024
Zadanie i odpowiedź z arkusza maturalnego z chemii 2024r.

Analiza wyników matury z chemii

Czynniki wpływające na wyniki

Wyniki matury z chemii są determinowane przez kilka kluczowych czynników:

 • Poziom przygotowania uczniów: Regularna nauka, rozwiązywanie zadań i korzystanie z różnych źródeł wiedzy.
 • Jakość nauczania: Wsparcie nauczycieli, dostęp do materiałów edukacyjnych oraz możliwości konsultacji indywidualnych.
 • Poziom trudności egzaminu: Trudność pytań egzaminacyjnych, która może się różnić w zależności od roku.
 • Stres egzaminacyjny: Umiejętność zarządzania stresem i koncentracji podczas egzaminu.

Rozkład wyników

Rozkład wyników egzaminu maturalnego z chemii zazwyczaj pokazuje, że większość uczniów uzyskuje wyniki w przedziale średnim, z niewielkim odsetkiem uczniów osiągających bardzo wysokie lub bardzo niskie wyniki. Rozkład ten jest typowy dla egzaminów o umiarkowanej trudności.

Matura chemia 2024
Analiza wyników matury z chemii jest kluczowa dla ciągłego doskonalenia procesu nauczania i zwiększenia efektywności przygotowania uczniów do egzaminu.

Jak interpretować wyniki matury z chemii?

Porównanie z innymi przedmiotami

Wyniki matury z chemii mogą być porównywane z wynikami z innych przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka czy fizyka. Zazwyczaj wyniki z chemii są porównywalne z wynikami z matematyki rozszerzonej, ale mogą być niższe od wyników z fizyki, która często jest wybierana przez uczniów o bardziej zaawansowanych umiejętnościach analitycznych.

Znaczenie wyników dla przyszłych studiów

Wyniki egzaminu maturalnego z chemii są kluczowe dla uczniów planujących studia na kierunkach przyrodniczych i medycznych. Wysoki wynik z chemii może znacząco zwiększyć szanse na przyjęcie na prestiżowe kierunki studiów, takie jak medycyna, farmacja czy biotechnologia.

Szkoły z najlepszymi wynikami z matury z chemii

Egzamin maturalny z chemii jest jednym z trudniejszych egzaminów, który wymaga solidnego przygotowania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. W Polsce istnieją szkoły, które co roku osiągają najlepsze wyniki z matury z chemii, wyróżniając się wysokim poziomem nauczania i doskonałym przygotowaniem uczniów. Poniżej przedstawiamy kilka takich szkół, które regularnie osiągają imponujące wyniki na maturze z chemii.

Warszawskie szkoły na czele rankingu

 1. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
  • XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie jest jedną z najlepszych szkół w Polsce, znaną ze swojego wysokiego poziomu nauczania przedmiotów ścisłych, w tym chemii. Szkoła regularnie plasuje się na czołowych miejscach w rankingach edukacyjnych, a jej uczniowie osiągają jedne z najlepszych wyników na maturze z chemii.
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie
  • II LO im. Stefana Batorego w Warszawie również cieszy się doskonałą reputacją wśród szkół średnich. Uczniowie tej szkoły regularnie osiągają wysokie wyniki na maturze z chemii, co jest efektem świetnie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i zaawansowanego programu nauczania.

Szkoły z innych regionów Polski

 1. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
  • III LO w Gdyni to kolejna szkoła, która wyróżnia się wysokimi wynikami z matury z chemii. Szkoła ta jest znana z intensywnego programu nauczania przedmiotów ścisłych oraz licznych sukcesów w olimpiadach przedmiotowych, w tym z chemii.
 2. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
  • V LO w Krakowie to prestiżowa szkoła, która regularnie zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach edukacyjnych. Uczniowie tej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki na maturze z chemii, co jest wynikiem profesjonalnego podejścia do nauczania i bogatej oferty zajęć dodatkowych.
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
  • I LO w Łodzi jest jedną z najlepszych szkół w regionie, znaną z wysokiego poziomu nauczania chemii. Szkoła ta co roku może pochwalić się uczniami osiągającymi doskonałe wyniki na maturze z chemii, co potwierdza wysoką jakość edukacji oferowanej przez placówkę.

Czynniki wpływające na sukces tych szkół

 1. Wykwalifikowana kadra nauczycielska
  • Jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces szkół w osiąganiu wysokich wyników z matury z chemii jest wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Nauczyciele w tych szkołach często posiadają zaawansowaną wiedzę z chemii oraz doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do egzaminów maturalnych i olimpiad przedmiotowych.
 2. Intensywny program nauczania
  • Szkoły te oferują intensywny program nauczania, który nie tylko obejmuje standardowy materiał przewidziany w podstawie programowej, ale także dodatkowe zajęcia, warsztaty i laboratoria chemiczne. Dzięki temu uczniowie mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy i rozwijania praktycznych umiejętności.
 3. Zajęcia dodatkowe i koła naukowe
  • Wysokie wyniki matury z chemii są również efektem działalności kół naukowych i zajęć dodatkowych, które pozwalają uczniom na samodzielne eksperymentowanie, rozwiązywanie zadań problemowych i przygotowywanie się do olimpiad chemicznych.
 4. Motywacja i wsparcie uczniów
  • Uczniowie w tych szkołach są często mocno zmotywowani do nauki i osiągania wysokich wyników. Szkoły te tworzą atmosferę wsparcia i współpracy, gdzie uczniowie mogą liczyć na pomoc ze strony nauczycieli i rówieśników.
 5. Infrastruktura i wyposażenie
  • Dobre laboratoria chemiczne oraz dostęp do nowoczesnych technologii i materiałów dydaktycznych również odgrywają ważną rolę w osiąganiu wysokich wyników. Szkoły te inwestują w wyposażenie, które umożliwia uczniom praktyczne doświadczenie chemiczne.

Spis treści