Spis treści

Egzamin maturalny z chemii jest jednym z najważniejszych egzaminów dla uczniów planujących studia na kierunkach przyrodniczych, medycznych oraz technicznych. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze daty dotyczące matury z chemii, terminy egzaminów w 2023 roku, średnie wyniki, liczbę zdających, a także przykładowe zadania z rozwiązaniami. Ponadto, analizujemy najwyższe wyniki, szkoły z najlepszymi rezultatami oraz województwa, w których uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki.

 

Najważniejsze daty i terminy dotyczące matury z chemii - Maj 2023

Terminy matur z chemii w 2023 roku

 • Egzamin pisemny z chemii na poziomie rozszerzonym: 12 maja 2023 roku, o godzinie 9:00.
 • Egzamin poprawkowy: 22 sierpnia 2023 roku, o godzinie 9:00.

Matura próbna Chemia 2023

Matury próbne są kluczowym elementem przygotowań do właściwego egzaminu maturalnego. Organizowane są przez różne instytucje, takie jak Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), szkoły oraz wydawnictwa edukacyjne.

Terminy matur próbnych w 2023 roku:

 • Matura próbna organizowana przez CKE: Marzec 2023 roku.
 • Matury próbne organizowane przez szkoły: Zwykle od listopada do marca, w terminach ustalanych indywidualnie przez każdą szkołę.
 • Matury próbne organizowane przez wydawnictwa edukacyjne: Styczeń-luty 2023 roku.
Matura chemia 2023
Matury próbne to egzaminy, które uczniowie w Polsce piszą przed przystąpieniem do właściwych egzaminów maturalnych. Służą one jako przygotowanie i sprawdzenie wiedzy przed prawdziwymi egzaminami maturalnymi, które odbywają się zwykle w maju. Matury próbne pomagają uczniom ocenić, które obszary wymagają jeszcze pracy, a także oswoić się z formatem egzaminu.

Wyniki odpowiedzi z matury z chemii w 2023 roku

Średnie wyniki

 • Średni wynik na poziomie rozszerzonym: około 47%.

Liczba zdających

 • Łączna liczba zdających: około 19 tysięcy uczniów.

Liczba osób, które zdały

 • Liczba osób, które zdały: około 16,1 tysiąca uczniów (85% zdających).

Liczba osób, które nie zdały

 • Liczba osób, które nie zdały: około 2,9 tysiąca uczniów (15% zdających).

Liczba osób piszących poprawki

 • Liczba osób piszących poprawki: około 2,9 tysiąca uczniów.

Najwyższe wyniki z matury z chemii w 2023 roku

W 2023 roku kilku uczniów osiągnęło najwyższe możliwe wyniki z matury z chemii, uzyskując 100% punktów.

Średnie wyniki

Średni wynik na poziomie rozszerzonym w 2023 roku wyniósł około 47%.

Przykładowe zadanie z matury z chemii z 2023 roku wraz z odpowiedziami

Matura chemia 2023
Zadanie z arkusza maturalnego z chemii 2023r.
Matura chemia 2023
Odpowiedź z arkusza maturalnego z chemii 2023r.

Chemia matura 2023, 2024 arkusze - Egzamin w formule 2023

Chemia matura 2022, 2023, 2024 arkusze - Egzamin w formule 2015

Szkoły z najlepszymi wynikami

1. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie

XIV LO w Warszawie ponownie osiągnęło jedne z najwyższych średnich wyników w kraju.

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie

II LO w Warszawie również znalazło się w czołówce szkół z najlepszymi wynikami z chemii.

3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Uczniowie III LO w Gdyni osiągnęli bardzo wysokie wyniki z matury z chemii.

4. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

V LO w Krakowie kontynuowało swoją tradycję doskonałych wyników z przedmiotów ścisłych.

5. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

I LO w Łodzi ponownie wyróżniło się wysokimi wynikami z matury z chemii.

Województwa z najlepszymi wynikami

1. Województwo mazowieckie

Uczniowie z województwa mazowieckiego, szczególnie z Warszawy, osiągnęli jedne z najlepszych wyników z matury z chemii.

2. Województwo małopolskie

Małopolska, z Krakowem jako głównym ośrodkiem edukacyjnym, uzyskała bardzo dobre wyniki z chemii.

3. Województwo pomorskie

Pomorskie, z Gdynią na czele, uzyskało znakomite wyniki z matury z chemii.

4. Województwo łódzkie

Łódzkie również znalazło się w czołówce województw z najlepszymi wynikami z chemii.

Średnie wyniki matury z chemii

Średnie wyniki egzaminu maturalnego z chemii różnią się w zależności od poziomu trudności egzaminu oraz roku. Poniżej przedstawiamy średnie wyniki z ostatnich lat:

Średnie wyniki na poziomie podstawowym

Egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym jest rzadziej wybierany, a wyniki na tym poziomie są zazwyczaj wyższe ze względu na mniejszą trudność egzaminu. Średnie wyniki z ostatnich lat wynoszą:

 • 2022 rok: około 65%
 • 2021 rok: około 63%
 • 2020 rok: około 67%

Średnie wyniki na poziomie rozszerzonym

Poziom rozszerzony egzaminu maturalnego z chemii jest bardziej wymagający, a wyniki uczniów różnią się w zależności od przygotowania oraz trudności pytań. Średnie wyniki z ostatnich lat wynoszą:

 • 2022 rok: około 45%
 • 2021 rok: około 47%
 • 2020 rok: około 50%

Analiza wyników matury z chemii

Czynniki wpływające na wyniki

Wyniki matury z chemii są determinowane przez kilka kluczowych czynników:

 • Poziom przygotowania uczniów: Regularna nauka, rozwiązywanie zadań i korzystanie z różnych źródeł wiedzy.
 • Jakość nauczania: Wsparcie nauczycieli, dostęp do materiałów edukacyjnych oraz możliwości konsultacji indywidualnych.
 • Poziom trudności egzaminu: Trudność pytań egzaminacyjnych, która może się różnić w zależności od roku.
 • Stres egzaminacyjny: Umiejętność zarządzania stresem i koncentracji podczas egzaminu.

Rozkład wyników

Rozkład wyników egzaminu maturalnego z chemii zazwyczaj pokazuje, że większość uczniów uzyskuje wyniki w przedziale średnim, z niewielkim odsetkiem uczniów osiągających bardzo wysokie lub bardzo niskie wyniki. Rozkład ten jest typowy dla egzaminów o umiarkowanej trudności.

Angielski Szczecin
Opanowanie języka angielskiego wymaga zrozumienia jego różnych dziedzin oraz struktur gramatycznych. Umożliwia to skuteczną komunikację w różnorodnych kontekstach, od literatury po nauki ścisłe.

Jak interpretować wyniki matury z chemii?

Porównanie z innymi przedmiotami

Wyniki matury z chemii mogą być porównywane z wynikami z innych przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka czy fizyka. Zazwyczaj wyniki z chemii są porównywalne z wynikami z matematyki rozszerzonej, ale mogą być niższe od wyników z fizyki, która często jest wybierana przez uczniów o bardziej zaawansowanych umiejętnościach analitycznych.

Znaczenie wyników dla przyszłych studiów

Wyniki egzaminu maturalnego z chemii są kluczowe dla uczniów planujących studia na kierunkach przyrodniczych i medycznych. Wysoki wynik z chemii może znacząco zwiększyć szanse na przyjęcie na prestiżowe kierunki studiów, takie jak medycyna, farmacja czy biotechnologia.

Szkoły z najlepszymi wynikami z matury z chemii

Egzamin maturalny z chemii jest jednym z trudniejszych egzaminów, który wymaga solidnego przygotowania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. W Polsce istnieją szkoły, które co roku osiągają najlepsze wyniki z matury z chemii, wyróżniając się wysokim poziomem nauczania i doskonałym przygotowaniem uczniów. Poniżej przedstawiamy kilka takich szkół, które regularnie osiągają imponujące wyniki na maturze z chemii.

Warszawskie szkoły na czele rankingu

 1. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
  • XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie jest jedną z najlepszych szkół w Polsce, znaną ze swojego wysokiego poziomu nauczania przedmiotów ścisłych, w tym chemii. Szkoła regularnie plasuje się na czołowych miejscach w rankingach edukacyjnych, a jej uczniowie osiągają jedne z najlepszych wyników na maturze z chemii.
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie
  • II LO im. Stefana Batorego w Warszawie również cieszy się doskonałą reputacją wśród szkół średnich. Uczniowie tej szkoły regularnie osiągają wysokie wyniki na maturze z chemii, co jest efektem świetnie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i zaawansowanego programu nauczania.

Szkoły z innych regionów Polski

 1. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
  • III LO w Gdyni to kolejna szkoła, która wyróżnia się wysokimi wynikami z matury z chemii. Szkoła ta jest znana z intensywnego programu nauczania przedmiotów ścisłych oraz licznych sukcesów w olimpiadach przedmiotowych, w tym z chemii.
 2. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
  • V LO w Krakowie to prestiżowa szkoła, która regularnie zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach edukacyjnych. Uczniowie tej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki na maturze z chemii, co jest wynikiem profesjonalnego podejścia do nauczania i bogatej oferty zajęć dodatkowych.
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
  • I LO w Łodzi jest jedną z najlepszych szkół w regionie, znaną z wysokiego poziomu nauczania chemii. Szkoła ta co roku może pochwalić się uczniami osiągającymi doskonałe wyniki na maturze z chemii, co potwierdza wysoką jakość edukacji oferowanej przez placówkę.
Angielski Kielce
Wszystkie te aspekty pokazują, jak ważną rolę odgrywa język angielski w dzisiejszym świecie, ułatwiając komunikację, dostęp do wiedzy oraz rozwój osobisty i zawodowy.

Czynniki wpływające na sukces tych szkół

 1. Wykwalifikowana kadra nauczycielska
  • Jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces szkół w osiąganiu wysokich wyników z matury z chemii jest wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Nauczyciele w tych szkołach często posiadają zaawansowaną wiedzę z chemii oraz doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do egzaminów maturalnych i olimpiad przedmiotowych.
 2. Intensywny program nauczania
  • Szkoły te oferują intensywny program nauczania, który nie tylko obejmuje standardowy materiał przewidziany w podstawie programowej, ale także dodatkowe zajęcia, warsztaty i laboratoria chemiczne. Dzięki temu uczniowie mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy i rozwijania praktycznych umiejętności.
 3. Zajęcia dodatkowe i koła naukowe
  • Wysokie wyniki matury z chemii są również efektem działalności kół naukowych i zajęć dodatkowych, które pozwalają uczniom na samodzielne eksperymentowanie, rozwiązywanie zadań problemowych i przygotowywanie się do olimpiad chemicznych.
 4. Motywacja i wsparcie uczniów
  • Uczniowie w tych szkołach są często mocno zmotywowani do nauki i osiągania wysokich wyników. Szkoły te tworzą atmosferę wsparcia i współpracy, gdzie uczniowie mogą liczyć na pomoc ze strony nauczycieli i rówieśników.
 5. Infrastruktura i wyposażenie
  • Dobre laboratoria chemiczne oraz dostęp do nowoczesnych technologii i materiałów dydaktycznych również odgrywają ważną rolę w osiąganiu wysokich wyników. Szkoły te inwestują w wyposażenie, które umożliwia uczniom praktyczne doświadczenie chemiczne.

Ile osób co roku zdaje maturę z chemii?

Statystyki zdawalności matury z chemii

Ogólne dane

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), co roku do egzaminu maturalnego z chemii przystępuje od kilku do kilkunastu tysięcy uczniów. W ostatnich latach liczba ta oscyluje wokół 15-20 tysięcy maturzystów. Dokładne dane mogą się różnić w zależności od roku, ale tendencja pozostaje względnie stabilna.

Przykładowe statystyki z ostatnich lat

 • W 2022 roku do matury z chemii przystąpiło około 18 tysięcy uczniów.
 • W 2021 roku liczba ta wyniosła około 17 tysięcy.
 • W 2020 roku egzamin z chemii pisało około 19 tysięcy maturzystów.

Wyniki zdawalności matury

Zdawalność egzaminu maturalnego z chemii jest stosunkowo wysoka, choć wymaga solidnego przygotowania. Średnia zdawalność w ostatnich latach wynosi około 80-85%. Wynika to z faktu, że chemia jest przedmiotem wybieranym głównie przez uczniów dobrze przygotowanych i zdeterminowanych do osiągnięcia wysokich wyników.

Liczba zadań na maturze z chemii

Egzamin maturalny z chemii składa się zazwyczaj z dwóch części: testu pisemnego oraz części praktycznej. Skupimy się tutaj na części pisemnej, która jest najbardziej wymagająca pod względem zarządzania czasem.

 • Poziom podstawowy: około 20-25 zadań.
 • Poziom rozszerzony: około 30-35 zadań.

Zadania mogą być różnego typu: zamknięte (wielokrotnego wyboru), otwarte (wymagające samodzielnego rozwiązania), obliczeniowe, teoretyczne oraz związane z analizą wyników doświadczeń chemicznych.

Czas trwania matury z chemii

Czas trwania egzaminu maturalnego z chemii jest różny dla poziomu podstawowego i rozszerzonego:

 • Poziom podstawowy: 120 minut (2 godziny).
 • Poziom rozszerzony: 180 minut (3 godziny).
Matura chemia 2024
Matura z chemii wymaga zarówno solidnej wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznego zastosowania tej wiedzy. Systematyczne przygotowanie, regularne powtórki i praktyka w rozwiązywaniu zadań są kluczem do sukcesu na egzaminie.

Jak zoptymalizować czas na maturze z chemii? Arkusze, odpowiedzi, analiza

Optymalizacja czasu podczas egzaminu maturalnego jest kluczowa, aby efektywnie przejść przez cały arkusz i maksymalnie wykorzystać swoje umiejętności. Oto kilka strategii, które mogą Ci w tym pomóc:

1. Przegląd arkusza z matury z chemii

Zanim zaczniesz rozwiązywać zadania, poświęć pierwsze 5-10 minut na szybki przegląd całego arkusza. Zorientuj się, jakie są typy zadań i które z nich mogą być najbardziej czasochłonne. Dzięki temu będziesz mógł lepiej zaplanować, ile czasu poświęcić na poszczególne sekcje.

2. Priorytetyzacja zadań

Rozpocznij od zadań, które wydają Ci się najłatwiejsze i najszybsze do rozwiązania. Pozwoli Ci to zyskać pewność siebie i zaoszczędzić czas na trudniejsze zadania. Zostawiając te bardziej skomplikowane na koniec, masz pewność, że nie zabraknie Ci czasu na rozwiązanie łatwiejszych pytań.

3. Zarządzanie czasem na poszczególne zadania

Aby efektywnie zarządzać czasem, warto przyjąć następujące podejście:

 • Poziom podstawowy: Na każde zadanie masz średnio około 4-5 minut (120 minut / 25 zadań = 4,8 minuty na zadanie).
 • Poziom rozszerzony: Na każde zadanie masz średnio około 5-6 minut (180 minut / 35 zadań = 5,1 minuty na zadanie).

4. Monitorowanie czasu

Regularnie sprawdzaj czas na zegarku lub zegarze na sali egzaminacyjnej. Dobrym pomysłem jest zaplanowanie punktów kontrolnych, np. co 30 minut sprawdzać, ile zadań udało Ci się już rozwiązać i ile czasu Ci pozostało. Jeśli zauważysz, że spędzasz zbyt dużo czasu na jednym zadaniu, przeskocz do następnego, aby później wrócić do trudniejszych kwestii.

5. Zostawienie czasu na sprawdzenie odpowiedzi

Postaraj się zostawić ostatnie 10-15 minut egzaminu na przejrzenie swoich odpowiedzi. Czasami drobne błędy mogą kosztować cenne punkty, więc warto mieć chwilę na ich skorygowanie.

6. Utrzymanie spokoju i skupienia

Zarządzanie stresem jest równie ważne jak zarządzanie czasem. Głębokie oddechy, pozytywne nastawienie i regularne przerwy na rozciągnięcie mogą pomóc utrzymać jasność umysłu i efektywność pracy przez cały egzamin.

Spis treści