Spis treści

Egzamin maturalny z chemii jest jednym z kluczowych wydarzeń w kalendarzu każdego maturzysty. Znajomość ważnych dat związanych z maturą z chemii jest niezbędna, aby odpowiednio przygotować się do egzaminu i nie przegapić żadnych istotnych terminów. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze daty dotyczące matury z chemii, w tym terminy matury w 2022 roku oraz informacje o maturach próbnych.

Terminy matur z chemii - Maj w 2022 roku

Matura główna z chemii

W 2022 roku egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbył się w następujących terminach:

 • Egzamin pisemny z chemii na poziomie rozszerzonym: 13 maja 2022 roku, o godzinie 9:00.

Matura poprawkowa z chemii

Dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z chemii lub chcieli poprawić swoje wyniki, wyznaczono dodatkowy termin poprawkowy:

 • Egzamin poprawkowy: 23 sierpnia 2022 roku, o godzinie 9:00.

Matura chemia próbna 2022

Oto kilka kluczowych informacji na temat matur próbnych:

Terminy matur próbnych

W 2022 roku matury próbne z chemii były organizowane przez różne instytucje, takie jak Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), poszczególne szkoły oraz wydawnictwa edukacyjne. Oto przykładowe terminy:

 • Matura próbna organizowana przez CKE: W marcu 2022 roku, dokładne daty były ogłaszane na stronach internetowych CKE.
 • Matury próbne organizowane przez szkoły: Terminy ustalane indywidualnie przez każdą szkołę, zazwyczaj odbywają się one w okresie od listopada do marca.
 • Matury próbne organizowane przez wydawnictwa edukacyjne: Zazwyczaj odbywają się w styczniu lub lutym, terminy były dostępne na stronach internetowych wydawnictw.

Cel matur próbnych

Matury próbne mają na celu:

 • Sprawdzenie poziomu przygotowania: Umożliwiają uczniom ocenę swojej wiedzy i zidentyfikowanie obszarów, które wymagają dalszej pracy.
 • Zapoznanie się z formatem egzaminu: Uczniowie mogą zapoznać się z typowymi zadaniami maturalnymi oraz nauczyć się zarządzania czasem podczas egzaminu.
 • Redukcja stresu egzaminacyjnego: Wielokrotne podejście do próbnych egzaminów pomaga uczniom oswoić się z sytuacją egzaminacyjną, co może zredukować stres podczas właściwej matury.
Matura chemia 2023
Matury próbne to egzaminy, które uczniowie w Polsce piszą przed przystąpieniem do właściwych egzaminów maturalnych. Służą one jako przygotowanie i sprawdzenie wiedzy przed prawdziwymi egzaminami maturalnymi, które odbywają się zwykle w maju. Matury próbne pomagają uczniom ocenić, które obszary wymagają jeszcze pracy, a także oswoić się z formatem egzaminu.

Chemia matura 2023, 2024 arkusze - Egzamin w formule 2023

Chemia matura 2022, 2023, 2024 arkusze - Egzamin w formule 2015

Jak najlepiej wykorzystać matury próbne? Arkusze, analiza, odpowiedzi

 1. Rozwiązuj arkusze w warunkach zbliżonych do egzaminu: Upewnij się, że masz odpowiednią ilość czasu i jesteś w cichym miejscu, aby symulować warunki egzaminacyjne.
 2. Analizuj wyniki: Po każdym próbnym egzaminie dokładnie przeanalizuj swoje błędy i zidentyfikuj obszary do poprawy.
 3. Korzystaj z różnorodnych źródeł: Rozwiązuj arkusze z różnych źródeł, aby mieć szerszy obraz typowych zadań i pytań.
 4. Powtarzaj materiał: Na podstawie wyników matur próbnych planuj powtórki i ucz się systematycznie, aby poprawić swoje wyniki.

Wyniki matury z chemii w 2022 roku

W 2022 roku maturę z chemii zdawało kilkanaście tysięcy uczniów. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące średnich wyników, liczby zdających, liczby osób, które zdały, nie zdały oraz tych, które przystąpiły do egzaminu poprawkowego.

Średnie wyniki z matury z chemii w 2022 roku

Średnie wyniki egzaminu maturalnego z chemii w 2022 roku były następujące:

 • Średni wynik na poziomie rozszerzonym: około 45%.

Liczba zdających maturę z chemii w 2022 roku

W 2022 roku do egzaminu maturalnego z chemii przystąpiło:

 • Łączna liczba zdających: około 18 tysięcy uczniów.

Liczba osób, które zdały maturę z chemii

Aby uzyskać pozytywny wynik z egzaminu maturalnego z chemii, uczniowie muszą zdobyć co najmniej 30% punktów. W 2022 roku maturę z chemii zdało:

 • Liczba osób, które zdały: około 15,3 tysiąca uczniów (85% zdających).

Liczba osób, które nie zdały matury z chemii

Niektórym uczniom nie udało się osiągnąć wymaganych 30% punktów. W 2022 roku matury z chemii nie zdało:

 • Liczba osób, które nie zdały: około 2,7 tysiąca uczniów (15% zdających).

Liczba osób piszących poprawki

Uczniowie, którzy nie zdali matury z chemii, mieli możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy odbył się 23 sierpnia 2022 roku. Do poprawki przystąpiło:

 • Liczba osób piszących poprawki: około 2,7 tysiąca uczniów.
Matura chemia 2024
Analiza wyników matury z chemii jest kluczowa dla ciągłego doskonalenia procesu nauczania i zwiększenia efektywności przygotowania uczniów do egzaminu.

Przykładowe zadanie z matury z chemii z 2022 roku wraz z odpowiedziami

Zadanie: Identyfikacja związków organicznych

Treść zadania:

Podaj wzory strukturalne dwóch izomerów o wzorze sumarycznym C3H6O2, które należą do różnych grup funkcyjnych.

Rozwiązanie:

 1. Izomer 1 – Kwas karboksylowy:
  • Wzór strukturalny: CH3-CH2-COOH (kwas propanowy)
 2. Izomer 2 – Ester:
  • Wzór strukturalny: CH3-COO-CH3 (octan metylu)

Odpowiedź:

 • Kwas propanowy: CH3-CH2-COOH
 • Octan metylu: CH3-COO-CH3

Wyniki matury z chemii w 2022 roku: Najwyższe wyniki, średnie wyniki oraz analiza wyników w poszczególnych szkołach i województwach

Egzamin maturalny z chemii w 2022 roku przyniósł różnorodne wyniki w zależności od regionu i szkoły. Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę wyników, w tym najwyższe osiągnięcia, średnie wyniki oraz szkoły i województwa, które wyróżniły się najlepszymi rezultatami.

Najwyższe wyniki z matury z chemii w 2022 roku

W 2022 roku kilku uczniów osiągnęło najwyższe możliwe wyniki z matury z chemii, uzyskując 100% punktów. Wyniki te świadczą o wyjątkowym przygotowaniu i wysokim poziomie wiedzy z zakresu chemii.

Średnie wyniki z matury z chemii w 2022 roku

Poziom rozszerzony

 • Średni wynik na poziomie rozszerzonym: około 45%.

Poziom podstawowy

 • Średni wynik na poziomie podstawowym: około 65%.
Angielski Kielce
Wszystkie te aspekty pokazują, jak ważną rolę odgrywa język angielski w dzisiejszym świecie, ułatwiając komunikację, dostęp do wiedzy oraz rozwój osobisty i zawodowy.

Szkoły z najlepszymi wynikami z matury z chemii w 2022 roku

1. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie

XIV LO w Warszawie jest znane z doskonałego przygotowania uczniów do egzaminów maturalnych z przedmiotów ścisłych, w tym chemii. W 2022 roku uczniowie tej szkoły osiągnęli jedne z najwyższych średnich wyników w kraju.

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie

II LO w Warszawie również znalazło się w czołówce szkół z najlepszymi wynikami z chemii. Wysokie standardy nauczania i wsparcie nauczycieli przyczyniły się do imponujących rezultatów.

3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Uczniowie III LO w Gdyni osiągnęli bardzo wysokie wyniki z matury z chemii, co potwierdza wysoki poziom nauczania i zaangażowanie w przygotowanie do egzaminów.

4. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

V LO w Krakowie jest znane z doskonałych wyników z przedmiotów ścisłych. W 2022 roku szkoła ta również osiągnęła jedne z najlepszych wyników z matury z chemii.

5. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

I LO w Łodzi wyróżniło się wysokimi wynikami z matury z chemii, dzięki czemu znalazło się w czołówce szkół w kraju pod względem osiągnięć uczniów w tym przedmiocie.

Województwa z najlepszymi wynikami z matury z chemii w 2022 roku

1. Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie, z Warszawą na czele, uzyskało jedne z najlepszych wyników z matury z chemii. Wysoki poziom nauczania w stołecznych liceach przyczynił się do osiągnięcia świetnych wyników przez uczniów.

2. Województwo małopolskie

Małopolska, z Krakowem jako kluczowym ośrodkiem edukacyjnym, również osiągnęła bardzo dobre wyniki z matury z chemii. Wysoki poziom nauczania w krakowskich liceach był widoczny w wynikach maturalnych.

3. Województwo pomorskie

Pomorskie, z Gdynią jako jednym z głównych ośrodków, uzyskało znakomite wyniki z matury z chemii. Szkoły w Gdyni i innych miastach województwa wyróżniały się wysokim poziomem nauczania.

4. Województwo łódzkie

Łódzkie, z Łodzią na czele, również znalazło się w czołówce województw z najlepszymi wynikami z matury z chemii. Dobre przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych przełożyło się na wysokie wyniki.

Spis treści