1. Home
 2. >
 3. Korepetycje Matematyka
 4. >
 5. Matematyka matura

Spis treści

Matematyka, ten uniwersalny język nauki, otwiera przed nami drzwi do zrozumienia wszechświata. Przyjrzyjmy się bliżej, jak matematyka jest obecna w Polsce i na świecie, jakie miejsca warto odwiedzić, aby zgłębić jej tajemnice, oraz jakie ciekawostki mogą zainteresować każdego, kto chciałby się dowiedzieć czegoś więcej o tej fascynującej dziedzinie wiedzy.

Polskie Ślady Matematyki

W Polsce matematyka również ma swoje miejsca, które warto odwiedzić. Należy wspomnieć o Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie kształciło się wielu wybitnych matematyków, takich jak Hugo Steinhaus czy Stefan Banach – pionierzy w dziedzinie teorii funkcji i analizy matematycznej.

Angielski Kraków
Te uczelnie oferują różne specjalizacje i możliwości rozwoju w dziedzinie nauki języka angielskiego, zarówno w kontekście filologicznym, jak i praktycznym. Wybór odpowiedniego programu zależy od zainteresowań i celów zawodowych każdego studenta.

Ciekawostki z Historii Polskiej Matematyki

Jedną z najciekawszych postaci w historii polskiej matematyki jest Stefan Banach, którego prace miały olbrzymi wpływ na rozwój matematyki XX wieku. Co ciekawe, Banach był jednym z założycieli tzw. lwowskiej szkoły matematycznej, znanej z nieformalnych spotkań w kawiarniach, gdzie na serwetkach rozwiązywano skomplikowane problemy matematyczne.

Muzea Matematyki na Świecie

Podróż w świat matematyki warto zacząć od odwiedzenia muzeów dedykowanych tej dziedzinie. Na przykład, Muzeum Matematyki (MoMath) w Nowym Jorku oferuje interaktywne wystawy, które pokazują, jak matematyka kształtuje nasz świat. Inne znane miejsce, Mathematikum w Niemczech, zaprasza odwiedzających do eksperymentowania i odkrywania matematycznych praw przez praktyczne doświadczenia.

Edukacja i Rozwój Matematyki

Dziedzina matematyki rozwija się nieustannie, a edukacja matematyczna jest kluczowa dla przyszłych pokoleń. W Polsce i na świecie prowadzone są różnorodne programy mające na celu popularyzację matematyki wśród dzieci i młodzieży, jak olimpiady matematyczne czy warsztaty.

Korepetycje chemia
Studiowanie chemii i kierunków z nią związanych to inwestycja w przyszłość, która oferuje nie tylko satysfakcjonującą karierę zawodową, ale także możliwość realnego wpływu na świat. Wiedza chemiczna umożliwia rozumienie i poprawę jakości życia na wielu płaszczyznach, od zdrowia i środowiska po nowe technologie i innowacje. Dla osób, które są ciekawe świata i chcą mieć wpływ na jego przyszły kształt, chemia oferuje nieograniczone możliwości.

Ciekawostki ze Świata Matematyki

Warto wspomnieć, że jednym z najtrudniejszych problemów matematycznych, za rozwiązanie którego przyznawana jest Nagroda Milenijna, jest hipoteza Riemanna dotycząca rozkładu liczb pierwszych. Do tej pory problem ten nie został rozwiązany.

Matura z Matematyki w Polsce: Kluczowy Egzamin dla Przyszłości

Matura z matematyki jest jednym z najważniejszych egzaminów w edukacyjnej drodze młodych ludzi w Polsce. Obowiązkowy od 2010 roku, egzamin ten otwiera (lub zamyka) drzwi do dalszej edukacji na uczelniach wyższych. W Polsce matura z matematyki jest przeprowadzana na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym, co pozwala uczniom na wybór stopnia trudności adekwatnego do ich umiejętności i planów edukacyjnych.

Znaczenie Matury z Matematyki

Matura z matematyki na poziomie podstawowym ma na celu sprawdzenie umiejętności i wiedzy, które każdy absolwent szkoły średniej powinien posiadać. Testuje przede wszystkim zrozumienie i umiejętność stosowania podstawowych zagadnień matematycznych, takich jak algebra, geometria, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Z kolei matura na poziomie rozszerzonym jest znacznie bardziej wymagająca i skierowana do tych uczniów, którzy planują kontynuować naukę na kierunkach ścisłych lub technicznych na uczelniach wyższych. Egzamin ten w większym stopniu skupia się na rozumieniu zaawansowanych zagadnień matematycznych, takich jak zaawansowana algebra, analiza matematyczna, czy zaawansowane zagadnienia geometrii analitycznej.

Przygotowania do Matury - matura próbna, arkusze, odpowiedzi

Przygotowania do matury z matematyki są kluczowe i zwykle rozpoczynają się na długo przed datą egzaminu. Wiele szkół oferuje dodatkowe zajęcia przygotowawcze, a na rynku dostępne są liczne książki, kursy online oraz zbiory zadań, które pomagają uczniom systematycznie pracować nad swoimi umiejętnościami.

Popularnym sposobem na efektywne przygotowanie są także matury próbne, które nie tylko pozwalają uczniom na przetestowanie swojej wiedzy, ale także na zapoznanie się z formą egzaminu i typami zadań, które mogą się na nim pojawić. Jest to również doskonała okazja do przećwiczenia zarządzania czasem, co jest kluczowym elementem podczas właściwego egzaminu maturalnego.

Wpływ Pandemii na Maturę z Matematyki

W ostatnich latach, pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na przebieg matur, w tym także z matematyki. Wymuszone zdalne nauczanie i zmiany w trybie przeprowadzania egzaminów były wielkim wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Zmienione zostały niektóre wymagania egzaminacyjne, co miało na celu dostosowanie poziomu trudności do nowych warunków kształcenia.

Matura z matematyki to nie tylko egzamin kończący edukację średnią, ale przede wszystkim kluczowy krok w kierunku przyszłej kariery i dalszych studiów. Dla wielu uczniów, wynik z tego egzaminu ma decydujące znaczenie w kontekście ich edukacyjnych i zawodowych aspiracji. Mimo swojej trudności, jest to egzamin, który w pełni odzwierciedla uniwersalność i znaczenie matematyki w codziennym życiu oraz w naukach ścisłych.

Matura matematyka 2024
Pandemia COVID-19 miała wielowymiarowy wpływ na matury z matematyki, zmieniając tryb nauczania, programy, organizację egzaminów i wyniki uczniów. Wpływ ten był zarówno bezpośredni, jak i pośredni, obejmując aspekty technologiczne, psychologiczne i organizacyjne. Adaptacja do tych warunków była wyzwaniem dla całego systemu edukacyjnego, a doświadczenia zdobyte podczas pandemii mogą wpłynąć na przyszłe podejścia do nauczania i oceniania uczniów.

Ogólny obraz zdawalności matury z matematyki

Zdawalność matury z matematyki w Polsce różni się w zależności od roku, poziomu egzaminu (podstawowy czy rozszerzony) i ogólnych zmian w systemie edukacji. Zazwyczaj:

 1. Zdawalność matury z matematyki na poziomie podstawowym jest stosunkowo wysoka, ponieważ ten poziom egzaminu jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Zdawalność na tym poziomie często przekracza 90%. Na przykład, w roku 2019 zdawalność wyniosła około 92%.
 2. Na poziomie rozszerzonym, gdzie egzamin zdają głównie uczniowie zainteresowani dalszym kształceniem na kierunkach ścisłych i technicznych, zdawalność jest zazwyczaj niższa w porównaniu do poziomu podstawowego, ale wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, często przekraczając 80%.

Statystyki wyników

Wyniki matur z matematyki różnią się znacząco między poziomem podstawowym a rozszerzonym. Statystyki z ostatnich lat pokazują, że:

 • Na poziomie podstawowym, średnie wyniki zazwyczaj oscylują wokół 50-60% możliwych do uzyskania punktów.
 • Na poziomie rozszerzonym, gdzie materiał jest znacznie trudniejszy, średnie wyniki są często niższe, ale również oscylują wokół 50% możliwych do zdobycia punktów.

W roku 2023 matura z matematyki okazała się wyzwaniem dla wielu uczniów, ale wyniki były generalnie pozytywne. Ogólnopolska zdawalność matury wyniosła 84,4%, co oznacza, że większość przystępujących do egzaminu dojrzałości zdała maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Dla matematyki, wynik ten wynosił 88%, z czego 94% uczniów, którzy przystąpili do egzaminu w nowej formule (Formuła 2023), zdało ten przedmiot​

Na poziomie podstawowym, średni wynik z matematyki dla uczniów liceów wynosił 71% możliwych do uzyskania punktów, natomiast uczniowie z techników, szkół artystycznych i branżowych II stopnia zdobyli średnio 51% punktów

Te dane pokazują, że matura z matematyki jest dość dobrze zdawana przez uczniów, zwłaszcza w nowej formule egzaminacyjnej, co może świadczyć o odpowiednim przygotowaniu maturzystów oraz efektywności stosowanych metod nauczania matematyki.

Czynniki wpływające na wyniki z matury z matematyki

Wyniki matur z matematyki mogą być różne w zależności od wielu czynników, w tym od jakości nauczania, przygotowania indywidualnego, a także od zmian w programach nauczania i kryteriów egzaminacyjnych. Na przykład, wprowadzenie zmian w zakresie materiału na egzaminie lub w metodach oceniania może wpłynąć na ogólną zdawalność oraz średnie wyniki.

Korepetycje chemia
Przygotowanie do matury z chemii wymaga zaangażowania i dyscypliny, ale dzięki odpowiedniemu planowaniu i wykorzystaniu dostępnych zasobów, można skutecznie opanować materiał i osiągnąć dobre wyniki.

Ile jest zadań na maturze z matematyki

Na maturze podstawowej z matematyki uczniowie mogą spodziewać się rozwiązywania od 27 do 38 zadań, które obejmują zarówno zadania zamknięte (od 20 do 25), jak i otwarte (od 7 do 13). Całkowita liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 46.

 

Forma zadań na maturze podstawowej jest zróżnicowana, co pozwala na sprawdzenie różnych umiejętności matematycznych. Zadania zamknięte zazwyczaj obejmują wielokrotny wybór lub krótkie odpowiedzi, gdzie uczniowie wybierają lub wpisują jedno słuszne rozwiązanie. Zadania otwarte wymagają pełniejszych rozwiązań krok po kroku i często testują zdolność ucznia do zastosowania wiedzy matematycznej w praktycznych lub teoretycznych problemach.

Matematyka matura 2023, 2024 arkusze - Egzamin w formule 2023

Matematyka matura 2022, 2023, 2024 arkusze - Egzamin w formule 2015

Ile jest czasu na maturze z matematyki?

Na maturze z matematyki na poziomie podstawowym uczniowie mają do dyspozycji 180 minut (3 godziny), aby rozwiązać cały arkusz egzaminacyjny

Czas na rozwiązanie pojedynczego zadania z arkusza

Przyjmując, że na egzaminie jest zwykle od 27 do 38 zadań, można szacować, że na każde zadanie przypada średnio od 4,7 do 6,7 minuty. Oczywiście, niektóre zadania mogą wymagać więcej czasu niż inne, zwłaszcza te otwarte, które wymagają pełniejszych rozwiązań.

Optymalne zarządzanie czasem podczas matury z matematyki jest kluczowe, aby skutecznie rozwiązać wszystkie zadania i maksymalnie wykorzystać dostępny czas. Oto kilka wskazówek, jak można podzielić czas na rozwiązywanie zadań na maturze podstawowej z matematyki, która trwa 180 minut:

1. Przegląd arkusza egzaminacyjnego

Zacznij od szybkiego przeglądu całego arkusza, aby zorientować się w liczbie i rodzajach zadań. To powinno zająć około 5-10 minut. W tym czasie zidentyfikuj zadania, które wydają się najłatwiejsze – zacznij od nich, aby szybko zdobyć punkty.

2. Podział czasu na zadania zamknięte i otwarte

 • Zadania zamknięte: Przydziel na te zadania około 1-2 minuty na każde, co w przypadku 20-25 zadań zamkniętych da około 40-50 minut.
 • Zadania otwarte: Na te zadania przydziel więcej czasu, od 5 do 10 minut na zadanie, w zależności od ich trudności. Biorąc pod uwagę, że może być ich od 7 do 13, zajmą one około 70-130 minut.

3. Bufor czasowy na przeglądanie i korekty

Zostaw sobie około 20-30 minut na koniec egzaminu na przeglądanie odpowiedzi, korekty błędów i uzupełnienie ewentualnych braków. To dobry czas na powrót do zadań, które na początku sprawiły problem, lub na które wcześniej nie starczyło czasu.

4. Zarządzanie stresem i przerwy

Mimo że formalnie nie ma przerw, ważne jest, aby zarządzać własnym stresem i zmęczeniem. Planuj krótkie, minutowe przerwy co 45-60 minut, aby odetchnąć i zregenerować umysł. To pomoże zachować koncentrację i efektywność przez cały czas trwania egzaminu.

5. Sprawdzanie i poprawki

W ostatnich minutach skup się na sprawdzaniu tych zadań, które sprawiały najwięcej problemów lub gdzie istnieje ryzyko błędów. Dobra praktyka to także ponowne przeliczenie wyników w zadaniach rachunkowych, gdzie łatwo o pomyłkę.

Pamiętaj, że każdy uczeń jest inny i te strategie można dostosować do własnych preferencji i stylu pracy. Niektórzy mogą preferować rozpoczynanie od trudniejszych zadań, jeśli czują się na siłach, by zmierzyć się z wyzwaniami na świeżym umyśle. Kluczowe jest, aby znaleźć metodę, która najlepiej pasuje do Twojego sposobu rozwiązywania problemów i zarządzania czasem.

Matura matematyka - Podstawa programowa

Podstawa programowa matury z matematyki na poziomie podstawowym obejmuje umiejętności z różnych obszarów matematyki. Uczniowie powinni potrafić stosować wzory skróconego mnożenia, operować na wielomianach, rozkładać wielomiany na czynniki, a także mnożyć i dzielić wyrażenia wymierne. Ważne są także umiejętności przekształcania równań i nierówności, rozwiązywania układów równań oraz analizowania funkcji, w tym liniowych, kwadratowych, wykładniczych i logarytmicznych. Rozszerzona wersja egzaminu wymaga dodatkowo głębszego zrozumienia tych zagadnień oraz umiejętności ich zastosowania w bardziej skomplikowanych problemach matematycznych.

 

Oto główne działy matematyki, które są objęte podstawą programową na maturze z matematyki:

 1. Algebra – obejmuje wzory skróconego mnożenia, działania na wielomianach, rozkład wielomianów na czynniki, wyrażenia wymierne.
 2. Równania i nierówności – przekształcanie równań i nierówności, rozwiązywanie równań kwadratowych i wielomianowych, równania wymierne.
 3. Układy równań – rozwiązywanie układów równań liniowych i kwadratowych, w tym metodą podstawiania.
 4. Funkcje – analiza funkcji liniowych, kwadratowych, wykładniczych, i logarytmicznych, odczytywanie właściwości funkcji z wykresów.
 5. Ciągi – obliczanie wyrazów ciągów określonych wzorem ogólnym, badanie monotoniczności ciągów.
 6. Geometria – zastosowania geometrii w kontekście funkcji oraz innych zagadnień matematycznych.

Te obszary są kluczowe zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, z dodatkowymi zagadnieniami na poziomie rozszerzonym dla głębszego zrozumienia i analizy.

Matura matematyka 2024
Ważne jest, aby uczniowie mieli również umiejętność rozwiązywania różnorodnych zadań matematycznych w ograniczonym czasie, co jest kluczowym elementem przygotowania do matury próbnej z matematyki. Dodatkowo, mogą być również uwzględnione umiejętności rozwiązywania problemów oraz logicznego myślenia.

Przygotowanie do matury z matematyki

Oprócz tematów, które już omówiliśmy, warto wiedzieć więcej o innych aspektach przygotowań do matury z matematyki:

 1. Zastosowanie technologii: Warto nauczyć się korzystać z graficznych kalkulatorów lub odpowiednich aplikacji, które są dozwolone podczas egzaminu. Ułatwiają one rozwiązywanie złożonych problemów, szczególnie związanych z geometrią analityczną czy funkcjami.
 2. Przygotowanie mentalne: Egzamin maturalny może być źródłem stresu, dlatego ważne jest, aby rozwijać techniki radzenia sobie ze stresem, np. poprzez medytację czy regularny wysiłek fizyczny.
 3. Próby egzaminacyjne: Regularne pisanie próbnych matur jest kluczowe, aby zrozumieć format egzaminu i przyzwyczaić się do ograniczeń czasowych. Pozwala to na efektywniejsze zarządzanie czasem i lepsze zrozumienie własnych mocnych i słabych stron.
 4. Zasoby online: Korzystanie z kursów online, webinariów, oraz platform edukacyjnych, które oferują zadania, wideo lekcje, i interaktywne kursy, to doskonały sposób na uzupełnienie tradycyjnej nauki.
 5. Grupy studyjne: Uczenie się w grupach może być niezwykle pomocne. Wymiana wiedzy i technik rozwiązywania zadań z rówieśnikami może ułatwić zrozumienie trudniejszych koncepcji matematycznych.

Przygotowania te nie tylko pomogą w zdobyciu lepszych wyników na maturze, ale również rozwijają umiejętności przydatne na studiach i w życiu zawodowym.

Korepetycje Matematyka Online: Korzyści Z Nauki Przez Internet

Korepetycje online to spersonalizowane lekcje, które odbywają się za pośrednictwem internetu. Oto trzy powody, dla których korepetycje online mogą być bardziej korzystne niż tradycyjne spotkania stacjonarne:

 1. Elastyczność Czasowa: Uczniowie mogą uczyć się w zaciszu swojego domu, bez konieczności podróżowania ani przestrzegania określonych godzin. To oszczędza czas i daje większą swobodę.
 2. Brak Ograniczeń Lokalizacyjnych: Uczniowie mogą korzystać z nauczania ekspertów z dowolnego miejsca na świecie, potrzebując tylko komputera i dostępu do internetu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach.
 3. Wygodna Atmosfera: Lekcje online często są mniej stresujące, a domowa atmosfera sprzyja większej swobodzie. Jest to istotne, szczególnie przy nadrobieniu zaległości lub rozwiązywaniu trudnych problemów.

Mimo że nauka online ma wiele zalet, nie jest to rozwiązanie uniwersalne. Koncentracja na ekranie komputera może być trudna, zwłaszcza dla młodszych uczniów. Wybór między korepetycjami online a tradycyjnymi zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb ucznia.

Korepetycje z innych przedmiotów

Zalety Prywatnych Lekcji z Korepetytorem

Indywidualne Podejście: Na prywatnych lekcjach uczniowie są w centrum uwagi, co pozwala korepetytorowi dostosować metody nauczania do ich potrzeb.

Spersonalizowane Nauczanie: Korepetytorzy oferują zindywidualizowane podejście, dostosowując materiał do poziomu i stylu nauki ucznia, co przyczynia się do większej efektywności nauki.

Wygodne Lekcje Online: Dzięki korepetycjom online uczniowie mogą uczyć się matematyki w dowolnym miejscu i czasie, co jest szczególnie wygodne dla osób o napiętym harmonogramie.

Przygotowanie do Egzaminów: Korepetycje z matematyki są idealne dla uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia w nauce i przygotowaniu do egzaminów.

Wybór odpowiedniego korepetytora zależy od jego doświadczenia, kwalifikacji i opinii innych uczniów. Ważne jest, aby dokonać świadomego wyboru, zapewniając skuteczną naukę matematyki.

Spis treści

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!