Spis treści

Matura z matematyki w 2023 roku, podobnie jak w poprzednich latach, była jednym z kluczowych egzaminów dla maturzystów w Polsce. Zgodnie z opiniami zarówno uczniów, jak i nauczycieli, poziom trudności mógł się różnić w zależności od indywidualnych umiejętności i przygotowania uczniów.

Struktura egzaminu - jak wygląda arkusz

Matura z matematyki w 2023 roku składała się z dwóch części: podstawowej i rozszerzonej. Egzamin na poziomie podstawowym obejmował zadania zamknięte i otwarte, które testowały podstawową wiedzę z zakresu matematyki, w tym algebra, geometria, rachunek prawdopodobieństwa oraz elementy statystyki. Egzamin rozszerzony był bardziej wymagający i skupiał się na bardziej zaawansowanych tematach, takich jak zaawansowana algebra, analiza matematyczna, zaawansowana geometria i trygonometria.

Opinie uczniów i nauczycieli

Według wielu uczniów, matura z matematyki na poziomie podstawowym w 2023 roku była dość przystępna, chociaż zawierała kilka zadań, które wymagały głębszego zrozumienia i umiejętności analitycznych. Egzamin rozszerzony, zgodnie z oczekiwaniami, był znacznie trudniejszy i wymagał od uczniów solidnego przygotowania i dogłębnej znajomości matematyki.

Statystyki i wyniki

Statystycznie, wyniki matur z matematyki w 2023 roku wskazywały na podobny rozkład ocen co w poprzednich latach. Większość uczniów zdała egzamin na poziomie podstawowym, podczas gdy wyniki na poziomie rozszerzonym były bardziej zróżnicowane, co odzwierciedlało wyższy poziom trudności tego egzaminu.

Matura z matematyki

Matematyka to nie tylko dyscyplina naukowa, ale również język, którym posługują się wszystkie inne nauki. Jest to dziedzina wiedzy, która od wieków kształtuje nasze rozumienie świata. W tym artykule przyjrzymy się matematyce z różnych perspektyw, od jej fundamentalnych zasad, przez zastosowania w codziennym życiu, aż po fascynujące anegdoty związane z tym niezwykłym polem wiedzy.

Matura matematyka 2024
Ważne jest, aby uczniowie mieli również umiejętność rozwiązywania różnorodnych zadań matematycznych w ograniczonym czasie, co jest kluczowym elementem przygotowania do matury próbnej z matematyki. Dodatkowo, mogą być również uwzględnione umiejętności rozwiązywania problemów oraz logicznego myślenia.

Podstawy matematyki

Matematyka to dziedzina, która obejmuje takie tematy jak algebra, geometria, rachunek różniczkowy i całkowy, statystyka i wiele innych. Każda z tych dziedzin ma kluczowe znaczenie w naukach ścisłych, inżynierii oraz w ekonomii i finansach. Na przykład, algebra liniowa jest podstawą dla algorytmów uczenia maszynowego, które są fundamentem nowoczesnej sztucznej inteligencji.

Zastosowania matematyki

Zastosowania matematyki są wszechobecne. Od projektowania mostów i budynków po analizę danych finansowych, matematyka jest niezbędna w wielu aspektach życia codziennego. Technologie GPS, które pomagają nam nawigować po świecie, opierają się na złożonych obliczeniach matematycznych. Nawet w sztuce i muzyce można znaleźć matematyczne struktury – kompozycje Bacha i dzieła Leonarda da Vinci często wykorzystują zasady symetrii i proporcji.

Matematyka w technologii

W erze cyfrowej matematyka stała się nieodłącznym elementem rozwoju technologii. Algorytmy, które są podstawą oprogramowania, są esencją matematyki. Przetwarzanie obrazów, kryptografia, analiza danych i optymalizacja – wszystko to wymaga głębokiego zrozumienia matematyki.

Matura matematyka 2023
Dzięki matematyce technologie są w stanie rozwijać się i osiągać nowe poziomy wydajności i funkcjonalności. Niezależnie od dziedziny, znajomość matematyki otwiera drzwi do zrozumienia i innowacji w technologii.

Matura matematyka - Maj 2023 - najważniejsze daty i terminy

Matura z matematyki w 2023 roku, podobnie jak każdego roku, miała swoje kluczowe daty, które były istotne zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Oto niektóre z najważniejszych dat związanych z tym egzaminem:

 1. Rejestracja na egzamin maturalny – Zazwyczaj proces rejestracji rozpoczyna się na początku ostatniego roku nauki w szkole średniej, a terminy rejestracji zamykane są zwykle na przełomie listopada i grudnia roku poprzedzającego egzamin.
 2. Ogłoszenie harmonogramu egzaminów – Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłasza dokładny harmonogram egzaminów maturalnych, w tym daty pisemnych egzaminów z matematyki, zwykle na początku roku, w którym odbywają się egzaminy.
 3. Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym – W 2023 roku egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym odbył się zazwyczaj w pierwszym tygodniu maja.
 4. Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym – Data egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym również przypadała na maj, często kilka dni po egzaminie na poziomie podstawowym.
 5. Ogłoszenie wyników matur – Wyniki matur są zwykle ogłaszane w drugiej połowie czerwca. Uczniowie mogą wtedy sprawdzić swoje wyniki online lub w swoich szkołach.
 6. Terminy poprawkowe – Dla tych, którzy muszą poprawić maturę z matematyki, egzaminy poprawkowe zazwyczaj odbywają się w sierpniu.

Te daty są kluczowe dla organizacji i planowania zarówno dla uczniów, jak i dla szkół. Warto również zwrócić uwagę na wszelkie zmiany w harmonogramie lub procedurach, które mogą zostać wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Centralną Komisję Egzaminacyjną, zwłaszcza w kontekście nieprzewidywalnych wydarzeń, takich jak pandemia COVID-19, która wpłynęła na organizację egzaminów w poprzednich latach.

 

W 2023 roku matura z matematyki odbyła się w maju, zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin na poziomie podstawowym z matematyki miał miejsce 8 maja, a na poziomie rozszerzonym 12 maja.

Matura chemia 2024
Matura z chemii wymaga zarówno solidnej wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznego zastosowania tej wiedzy. Systematyczne przygotowanie, regularne powtórki i praktyka w rozwiązywaniu zadań są kluczem do sukcesu na egzaminie.

Matura z matematyki 2023 - wyniki i statystyki

W 2023 roku do matury przystąpiło 253 495 osób, z czego 84,4% zdobyło pozytywny wynik końcowy. Egzamin maturalny z matematyki okazał się wymagający, ale mimo to większość uczniów poradziła sobie z tym przedmiotem. Wyniki z matematyki były różne w zależności od formuły egzaminacyjnej:

 • W nowej formule (Formuła 2023) przeznaczonej dla absolwentów czteroletnich liceów i pięcioletnich techników, średni wynik z matematyki wyniósł 71%, a zdawalność tego przedmiotu osiągnęła 94%.
 • W starszej formule (Formuła 2015) średni wynik z matematyki wyniósł 51%, a zdawalność 80%.

Różnice między formułami:

Analizując wyniki, widoczne jest, że uczniowie zdający maturę w ramach Formuły 2023 osiągali lepsze wyniki we wszystkich przedmiotach, nie tylko w matematyce. Dla przykładu, zdawalność z języka polskiego w Formule 2023 wyniosła 98%, a średni wynik 66%, podczas gdy w Formule 2015 zdawalność wyniosła 95%, a średni wynik 57%​

W przypadku języka polskiego w części pisemnej wyniki również były wysokie, gdzie w Formule 2023 zdawalność wyniosła 98%, a średni wynik 66%. W Formule 2015 zdawalność wyniosła 95%, a średni wynik 57%.

Wśród osób, które przystąpiły do matury, 11,3% miało prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego, a 4,3% nie zdało egzaminu maturalnego​

 

Wprowadzenie nowej formuły maturalnej wydaje się mieć pozytywny wpływ na wyniki uczniów, co może sugerować, że zmiany w systemie edukacyjnym przyczyniły się do lepszego przygotowania maturzystów. Jednak różnice między wynikami w różnych formułach podkreślają potrzebę dalszego analizowania i dostosowywania metod nauczania i treści programowych, aby zapewnić wszystkim uczniom równy dostęp do wysokiej jakości edukacji.

Przykładowe zadanie z matury z matematyki z 2023 roku wraz z odpowiedziami

Matura matematyka 2023
Zadanie z arkusza maturalnego z matematyki 2023r.
Matura matematyka 2023
Odpowiedź z arkusza maturalnego z matematyki 2023r.

Matematyka matura 2023, 2024 arkusze - Egzamin w formule 2023

Matematyka matura 2021, 2022, 2023, 2024 arkusze - Egzamin w formule 2015

Średnie wyniki - Matura matematyka 2023

Średnie wyniki z matury z matematyki w 2023 roku w różnych województwach Polski wykazały pewne różnice, zależne od regionu. Na przykład, w województwie małopolskim zdawalność matury była na wysokim poziomie, osiągając 88% zdających. Województwo mazowieckie również osiągnęło wysoką zdawalność na poziomie 86%. Z kolei, w województwach takich jak łódzkie i lubelskie, zdawalność wynosiła około 89%. Absolwenci zdający maturę w formule 2023 w województwie opolskim i świętokrzyskim osiągnęli jedne z najlepszych wyników, z 93% zdających​

Należy zaznaczyć, że te dane mogą się różnić w zależności od formuły egzaminacyjnej, czyli od roku rozpoczęcia nauki w szkole średniej. Generalnie wyniki te wskazują na duże zróżnicowanie wyników między różnymi regionami Polski.

Matura chemia 2024
Analiza wyników matury z chemii jest kluczowa dla ciągłego doskonalenia procesu nauczania i zwiększenia efektywności przygotowania uczniów do egzaminu.

Korepetycje Matematyka Online: Korzyści Z Nauki Przez Internet

Korepetycje online to spersonalizowane lekcje, które odbywają się za pośrednictwem internetu. Oto trzy powody, dla których korepetycje online z matematyki mogą być bardziej korzystne niż tradycyjne spotkania stacjonarne:

 1. Elastyczność Czasowa: Uczniowie mogą uczyć się w zaciszu swojego domu, bez konieczności podróżowania ani przestrzegania określonych godzin. To oszczędza czas i daje większą swobodę.
 2. Brak Ograniczeń Lokalizacyjnych: Uczniowie mogą korzystać z nauczania ekspertów z dowolnego miejsca na świecie, potrzebując tylko komputera i dostępu do internetu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach.
 3. Wygodna Atmosfera: Lekcje online często są mniej stresujące, a domowa atmosfera sprzyja większej swobodzie. Jest to istotne, szczególnie przy nadrobieniu zaległości lub rozwiązywaniu trudnych problemów.

Mimo że nauka online ma wiele zalet, nie jest to rozwiązanie uniwersalne. Koncentracja na ekranie komputera może być trudna, zwłaszcza dla młodszych uczniów. Wybór między korepetycjami online z matematyki, a tradycyjnymi, czyli stacjonarne korepetycje, zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb ucznia.

Korepetycje z innych przedmiotów

Zalety Prywatnych Lekcji z Korepetytorem

Indywidualne Podejście: Na prywatnych lekcjach uczniowie są w centrum uwagi, co pozwala korepetytorowi dostosować metody nauczania do ich potrzeb.

Spersonalizowane Nauczanie: Korepetytorzy oferują zindywidualizowane podejście, dostosowując materiał do poziomu i stylu nauki ucznia, co przyczynia się do większej efektywności nauki.

Wygodne Lekcje Online: Dzięki korepetycjom online uczniowie mogą uczyć się matematyki w dowolnym miejscu i czasie, co jest szczególnie wygodne dla osób o napiętym harmonogramie.

Przygotowanie do Egzaminów: Korepetycje z matematyki są idealne dla uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia w nauce i przygotowaniu do egzaminów.

Wybór odpowiedniego korepetytora zależy od jego doświadczenia, kwalifikacji i opinii innych uczniów. Ważne jest, aby dokonać świadomego wyboru, zapewniając skuteczną naukę matematyki.

Spis treści

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!