Licea Gda艅sk

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Ranking lice贸w
 6. >
 7. Licea Gda艅sk

Dopasowanie optymalnej 艣cie偶ki edukacji posiada coraz wi臋ksze znaczenie dla m艂odych ludzi i to jeszcze przed matur膮. Nowoczesne licea og贸lnokszta艂c膮ce dysponuj膮 ju偶 nie tylko klasycznymi programami edukacyjnymi, ale proponuj膮 profile mocno specjalistyczne, chocia偶by zwi膮zane z rozwijaniem umiej臋tno艣ci technicznych, medialnych, zwi膮zanych z prowadzeniem debat, a to zaledwie pocz膮tek perspektyw. Rekrutacja do liceum odbywa si臋 na podstawie wytycznych MEN, ale to nie wszystko. 艢wiadomy ucze艅 i rodzic powinien dok艂adnie zapozna膰 si臋 z rankingiem lice贸w Polska 鈥 Gda艅sk i dopiero na tej podstawie podj膮膰 decyzj臋 o aplikacji do danej plac贸wki edukacyjnej.

馃弳 Ranking lice贸w - Licea Gda艅sk 鈥 jak oceni膰, czy szko艂a jest faktycznie dobra?

W rankingu dominuj膮 plac贸wki nowoczesne z do艣wiadczon膮 kadr膮 oraz tradycjami. Licea coraz cz臋艣ciej posiadaj膮 unikalne programy przygotowuj膮ce nie tylko do matury, ale do 偶ycia zawodowego i to w bran偶ach o wysokim potencjale i zapotrzebowaniu na ekspert贸w. Zapoznaj si臋 z dobrymi liceami w Gda艅sku poni偶ej.

1. V LO im. Stefana 呕eromskiego.

Pi膮tka w Gda艅sku posiada wiele interesuj膮cych profili edukacyjnych. Szczeg贸lnie popularne to politechniczny, dwuj臋zyczny bio 鈥 medyczny oraz klasyczny medyczny. Liceum kszta艂ci kadry, kt贸re trafiaj膮 p贸藕niej na uczelnie medyczne w ca艂ym kraju, ale r贸wnie偶 poza granicami. Plac贸wka prowadzi nawet szkolenia online umo偶liwiaj膮ce lepsze przygotowanie do rekrutacji. Dobre licea Gda艅sk wspieraj膮 odkrywanie talent贸w i budowanie d艂ugoterminowej 艣cie偶ki kariery. W liceum funkcjonuje te偶 ko艂o Caritas, liczne zaj臋cia pozalekcyjne, program Erasmus +.

2. Gda艅skie Liceum Autonomiczne.

W szkole funkcjonuje kilka program贸w finansowanych 艣rodkami unijnymi. Plac贸wka bazuje na rozwoju kreatywno艣ci, promuje edukacj臋 w duchu artystycznym, zapewnia liczne aktywno艣ci dodatkowe i pomaga w budowaniu pozytywnych relacji pomi臋dzy uczniami. Zdj臋cia uczni贸w m贸wi膮 z regu艂y same za siebie o klimacie liceum. Wysoka zdawalno艣膰 matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym to dodatkowy, wa偶ny atut.

3. I LO im. Miko艂aja Kopernika.

Ranking lice贸w to jedno, ale w liceum funkcjonuje wiele k贸艂 zainteresowa艅. Szczeg贸lnie istotne to ko艂o teatralne, plastyczne, sportowe, zwi膮zane z robotyk膮, programowaniem, matematyk膮, chemi膮. Ko艂a entuzjast贸w 艂膮cz膮 si臋 z wolontariatem, z e 鈥 learningiem, czy z wymianami zagranicznymi. Bogata oferta edukacyjna, szansa na rozw贸j talentu, klub dyskusyjny z realnymi osi膮gni臋ciami to tylko niekt贸re z ciekawszych perspektyw.

4. II LO im. dr. W艂adys艂awa Pniewskiego.

Dobre liceum w Gda艅sku z lig膮 matematyczn膮, z opcj膮 dodatkowych konsultacji dla uczni贸w zaanga偶owanych w rozw贸j w艂asnych talent贸w edukacyjnych. Plac贸wka edukacyjna dysponuje bogatym programem stypendialnym, praktyk膮 nauczania zdalnego, przygotowaniem etycznym i wychowaniem do 偶ycia w rodzinie. Liceum chwali si臋 historiami sukcesu uczni贸w, co motywuje do osi膮gania jeszcze lepszych wynik贸w. Klasyczne profile w liceum przeplata nowoczesne wyposa偶enie w salach lekcyjnych.

5. III LO z Oddz. Dwuj臋z. im. Bohater贸w Westerplatte.

Liceum z profilami dwuj臋zycznymi i zapewniaj膮ce wyjazdy integracyjne, czy przygotowanie do olimpiad. Aktualnie szko艂a zapewnia rekrutacj臋 do siedmiu klas, te偶 z drugim j臋zykiem obcym do wyboru, co zwi臋ksza realnie perspektywy na rynku pracy. Dost臋pno艣膰 matury mi臋dzynarodowej IB to du偶y plus.

6. XX LO z Oddz. Dwuj臋z. im. Zbigniewa Herberta.

Liceum og贸lnokszta艂c膮ce z bogat膮 tradycj膮 i interesuj膮cymi profilami edukacyjnymi. Klasy dwuj臋zyczne to podstawowy schemat rekrutacyjny. Najwi臋kszym uznaniem cieszy si臋 klasa medyczna, autorka matematyczno 鈥 fizyczna, interdyscyplinarna oraz dedykowana pasjonatom fizyki, informatyki, historii rozszerzonej.

7. VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej.

Popularne liceum nr 8 w Gda艅sku z programem Erasmus +, a tak偶e z profilem rozszerzonym lingwistycznym, z rozszerzonym j臋zykiem francuskim. Szko艂a zapewnia te偶 doskona艂e perspektywy edukacyjne dla pasjonat贸w, chemii, informatyki, geografii, j臋zyk贸w obcych. Uczniowie zyskuj膮 dost臋p do rozbudowanej biblioteki i konkurs贸w.

8. IX LO im. Krzysztofa Kolbergera.

Liceum nr 9 w Gda艅sku z profilem ekonomiczno 鈥 matematycznym, dyplomatyczno 鈥 prawniczym, matematyczno 鈥 fizycznym i informatycznym, j臋zykowym, biologiczno 鈥 chemicznym. W liceum mo偶esz zapozna膰 si臋 z fundamentami tworzenia stron internetowych, z programowaniem, z animacj膮, z obozami naukowymi w r贸偶nych dziedzinach. Liceum stawia na ca艂kowity rozw贸j ucznia na danym profilu, a nie tylko na przygotowanie do egzaminu dojrza艂o艣ci.

9. Uniwersyteckie LO im. Paw艂a Adamowicza.

Liceum z patronatem uniwersyteckim, z ciekaw膮 baz膮 edukacyjn膮, mocno spo艂eczne i zaanga偶owanie w zachowanie zdrowia psychicznego uczni贸w. Wsp贸艂praca z uczelniami okazuje si臋 pozytywna dla uczni贸w, kt贸rzy mog膮 podj膮膰 decyzj臋 o dalszej specjalizacji edukacyjnej po wsparciu ze strony mentor贸w. Dobre licea w Gda艅sku wyr贸偶niaj膮 si臋 nie tylko klasycznym podej艣ciem do edukacji, ale r贸wnie偶 skupieniem na pe艂nym rozwoju ucznia, a nast臋pnie absolwenta.

10. X LO Dwuj臋zyczne im. Lecha B膮dkowskiego.

Liceum, kt贸re realizuje regularnie programy unijne i zapewnia nauczanie dwuj臋zyczne zintegrowan膮 i dobrze opisan膮, udokumentowan膮 metod膮 CLIL. Liceum promuje prac臋 w ma艂ych grupach, systematyczne podej艣cie do rozwoju, 膰wiczenia wp艂ywaj膮ce na pobudzenie ka偶dej strefy inteligencji ucznia. Nauczanie zintegrowane okazuje si臋 korzystne przy budowaniu dojrza艂ej osobowo艣ci ucznia. Licea w Gda艅sku stosuj膮 wiele nowoczesnych technik i warto si臋 z nimi zapozna膰, chocia偶by na dniach otwartych.

Ranking lice贸w Gda艅sk

Sprawd藕 jak wygl膮daj膮 studia w USA, Anglii i innych zagranicznych krajach!

Je艣li chcesz dowiedzie膰 si臋 jak wygl膮daj膮 studia w USA lub Anglii koniecznie zajrzyj do pozosta艂ych zak艂adek naszej strony!
Opr贸cz USA i Anglii dowiesz si臋 jak wygl膮daj膮: studia w takich krajach jak: studia w

– studia w Holandii,
studia w Niemczech,
– studia w Szkocji,
– studia w Irlandii,
– studia w Danii,
– studia w Hiszpanii,
– studia w Norwegii,
– studia we W艂oszech,
– studia we Francji,
– studia w Kanadzie

Potraktuj to jako skarbnic臋 wiedzy na przysz艂o艣膰! Znajdziesz tam te偶 informacje jakie s膮 wymagania, jak si臋 przygotowa膰, jakie s膮 kierunki oraz jakie stypendia/finansowania oferuje ka偶dy z tych kraj贸w.

Sprawd藕 r贸wnie偶 nasz program mentoringowy, kt贸ry przygotowuje do aplikacji na studia za granic臋 ju偶 od 1 liceum – EduCat Academy.

Licea Gda艅sk, progi punktowe, rekrutacja 鈥 w jaki spos贸b przygotowa膰 si臋 do wyboru dobrej szko艂y?

Dobry wynik z egzaminu 贸smoklasisty, test kompetencyjny w liceum to podstawowa praktyka, je偶eli chodzi o rekrutacj臋. Najwi臋cej punkt贸w musisz zdoby膰 z j臋zyka polskiego, matematyki oraz j臋zyka obcego i innego wybranego przedmiotu. Dobre licea w Gda艅sku zapraszaj膮 na dni otwarte, tworz膮 przestrze艅 dla rodzic贸w i kandydat贸w zainteresowanych powa偶nym rozwojem edukacyjnym. W rankingu znajduj膮 si臋 plac贸wki edukacyjne potrafi膮ce przygotowa膰 ucznia do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym bez potrzeby zapisywania si臋 na dodatkowe korepetycje, chocia偶 to wszystko zale偶y od ucznia. Podstawowa punktacja nigdy nie gwarantuje dostania si臋 do liceum, ale trzeba te偶 bra膰 pod uwag臋 rekrutacj臋 uzupe艂niaj膮c膮, osi膮gni臋cia w olimpiadach, specjalistyczne zwolnienia. Profile w liceum to wa偶ny element rekrutacji, poniewa偶 w mocno zaawansowanych klasach wyst臋puj膮 limity przyj臋膰 i bierze si臋 tylko najlepszych. Ranking liceum to sprawdzone narz臋dzie rekrutacyjne, a jednocze艣nie pokazuj膮ce klimat, histori臋, nastawienie plac贸wki do edukacji klasycznej oraz nowoczesnej. Licea znajduj膮ce si臋 najwy偶ej w rankingu utrzymuj膮 si臋 na li艣cie od lat i zdobywaj膮 uznanie w mediach, na uniwersytetach, przy planowaniu wymiany mi臋dzynarodowej. Coraz wi臋cej znaczy patronat dobrych uczelni, walka o stypendia, rozbudowane ko艂a zainteresowa艅.

Okazuje si臋, 偶e to cz臋sto szko艂y publiczne dominuj膮 w rankingach najlepszych plac贸wek edukacyjnych, a nie licea prywatne, chocia偶 to oczywi艣cie zale偶y od pewnych warunk贸w analizy. Przy rekrutacji we藕 koniecznie pod uwag臋 zdawalno艣膰 matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, limity do klas, spos贸b podej艣cia dyrekcji do rodzica i do dziecka, ochron臋 i opiek臋 psychologiczn膮, czy medyczn膮. Najlepsze liceum jest w stanie zapewni膰 uczniom d艂ugoterminowe wsparcie w rozwoju, doradztwo zawodowe, odkrycie prawdziwego talentu. I takich szk贸艂 warto szuka膰 za wszelk膮 cen臋, bo wp艂ywaj膮 pozytywnie na 偶ycie.

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Ranking lice贸w
 6. >
 7. Licea Gda艅sk

Spis tre艣ci

Mo偶esz by膰 zainteresowany

Erasmus Hiszpania – ile kosztuje, miasta, co zabra膰, j臋zyk, stypendium

Przed planowaniem wyjazdu na Erasmusa do Hiszpanii, warto wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e koszty 偶ycia mog膮 si臋 znacznie r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci [...]

Erasmus W艂ochy – co to jest, miasta, co zabra膰, j臋zyk, stypendium

W艂ochy, kraj o bogatym dziedzictwie historycznym, kulturalnym i akademickim, przyci膮gaj膮 student贸w z ca艂ego 艣wiata. Przygotowuj膮c si臋 do programu Erasmusa, warto [...]

Dlaczego warto kupi膰 ubezpieczenie dla studenta?

Ubezpieczenie dla studenta jad膮cego na studia za granic臋 stanowi jeden z kluczowych element贸w przygotowa艅 do mi臋dzynarodowej edukacji. W obliczu r贸偶norodnych [...]

Tablice maturalne chemia – matura, arkusze, matura 2023, 2024

Chemia jako nauka zajmuje si臋 badaniem sk艂adu, struktury, w艂a艣ciwo艣ci oraz zmian materii. Jest jedn膮 z podstawowych dyscyplin naukowych, kt贸ra ma [...]