Ranking lice贸w – Licea 艁贸d藕

 1. Home
 2. >
 3. blog test
 4. >
 5. Ranking lice贸w
 6. >
 7. Ranking lice贸w – Licea...

Rekrutacja do wymarzonego liceum w 艁odzi to dla wielu uczni贸w du偶y stres, kt贸ry mo偶na jednak mocno zminimalizowa膰 przez zapoznanie si臋 z aktualnym rankingiem plac贸wek edukacyjnych. Szko艂y organizuj膮 regularnie dni otwarte dla przysz艂ych uczni贸w, charakteryzuj膮 szczeg贸艂owo g艂贸wne profile i spos贸b przygotowania do egzaminu dojrza艂o艣ci. A to wa偶ne informacje, kiedy powa偶nie my艣lisz o w艂asnej przysz艂o艣ci edukacyjnej. Poni偶ej zapoznasz si臋 z liceami og贸lnokszta艂c膮cymi najlepiej wypadaj膮cymi w rankingach regionalnych i og贸lnokrajowych. Mo偶esz sprawdzi膰 profile w liceum, w tym liceum prywatne w 艁odzi i pozna膰 podstawowe za艂o偶enia rekrutacyjne. Poni偶ej kr贸tka charakterystyka ka偶dej szko艂y z uwzgl臋dnieniem najwa偶niejszych specjalizacji.

Ranking lice贸w - Licea 艁贸d藕

Wiele szk贸艂 w 艁odzi posiada z艂oty znak jako艣ci wed艂ug popularnego rankingu Perspektywy i zapewnia pe艂ne przygotowanie do matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Rekrutacja odbywa si臋 z regu艂y elektronicznie po przedstawieniu kandydatom niezb臋dnych informacji punktowych do uzyskania na testach kwalifikacyjnych, kompetencyjnych lub na wcze艣niejszych etapach edukacji. W wielu liceach obowi膮zuj膮 dni otwarte, wi臋c to dodatkowa, wa偶na okazja do poznania kadry i atmosfery panuj膮cej w plac贸wce edukacyjnej.

Ranking lice贸w 艁贸d藕

馃弳 Licea 艁贸d藕 ranking

1. Publiczne LO Politechniki 艁贸dzkiej.

Jedna z najwy偶ej notowanych szk贸艂 publicznych w 艁odzi z drzwiami otwartymi dla kandydat贸w. Rekrutacja odbywa si臋 na profil matematyka, fizyka, j臋zyk angielski, na matematyka chemia, j臋zyk angielski, i pochodnych, ale g艂贸wnie z rozszerzon膮 matematyk膮, informatyk膮, chemi膮 lub biologi膮. Szko艂a k艂adzie du偶y nacisk na j臋zyki obce, w tym angielski, niemiecki, rosyjski. W liceum obowi膮zuje wolontariat. 膯wiczenia praktyczne prowadzi si臋 w zaawansowanych laboratoriach. Liceum przygotowuje do studi贸w medycznych i politechnicznych (priorytetowo).

2. Publ. LO U艁 im. Spraw. w艣r贸d Narod贸w 艢wiata.

Szko艂a z klas膮 humanistyczn膮 z rozszerzonym polskim, histori膮, z udzia艂em j臋zyka 艂aci艅skiego. Liceum og贸lnokszta艂c膮ce z klas膮 dwuj臋zyczn膮, dominacja j臋zyka angielskiego. Inne profile to nauki 艣cis艂e, chemia, nauki o 偶yciu. Przy rekrutacji szko艂a uwzgl臋dnia przede wszystkim polski, matematyk臋, j臋zyk angielski i te偶 dodatkowy przedmiot, ale w zale偶no艣ci od profilu. W og贸lnokrajowym rankingu liceum zajmuje 34 miejsce, wi臋c to wynik bardzo pozytywny.

3. I LO im. Miko艂aja Kopernika. Liceum w 艁odzi.

Prowadzi regularny nab贸r do klas chemia, matematyka, angielski, czy biologia, chemia, matematyka. Program nauczania skupia si臋 g艂贸wnie na naukach przyrodniczych i przedmiotach 艣cis艂ych. Uczniowie maj膮 szans臋 zaanga偶owa膰 si臋 w nauk臋 j臋zyka niemieckiego, francuskiego, informatyki na wysokim poziomie. Liceum prowadzi doskonale stron臋 internetow膮 z bie偶膮cymi aktualno艣ciami dla uczni贸w oraz kandydat贸w, informuje o nowo艣ciach edukacyjnych, nowych warsztatach, perspektywach dodatkowego rozwoju i zach臋ca do udzia艂u w aktywno艣ciach dodatkowych 鈥 harcerstwo.

4. XXI LO im. Boles艂awa Prusa.

Liceum z wysokim poziomem zdawalno艣ci matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. To plac贸wka edukacyjna prowadzona w duchu humanizmu, czyli zr贸wnowa偶onego rozwoju we wszystkich dziedzinach dost臋pnych cz艂owiekowi. Klasy matematyczno 鈥 przyrodnicze to jeden z najpopularniejszych wybor贸w w w艣r贸d kandydat贸w, ale du偶ym uznaniem cieszy si臋 te偶 profil medyczny, czy ekonomiczno 鈥 prawniczy dla przysz艂ych absolwent贸w uczelni ekonomicznych lub prawnych. Mo偶na powiedzie膰, 偶e to cz臋艣ciowo liceum medyczne, poniewa偶 dysponuje dopasowanym pod uczelnie medyczne programem zaj臋膰 dla pasjonat贸w.

5. XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa.

Szko艂a wysoko w rankingu lice贸w i w rankingu og贸lnokrajowym. Plac贸wka potrafi przygotowa膰 do matury rozszerzonej z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, j臋zyka angielskiego, generalnie nauk przyrodniczych. Liceum k艂adzie du偶y nacisk na j臋zyk niemiecki, hiszpa艅ski, francuski. Wiele klas wsp贸艂pracuje z uniwersytetem i politechnik膮, co zwi臋ksza szans臋 na wymian臋 talent贸w. J臋zyka hiszpa艅skiego liceum uczy od absolutnych podstaw.

6. XII LO im. Stanis艂awa Wyspia艅skiego.

Bezpieczne liceum, kt贸re mo偶e pochwali膰 si臋 bogat膮 baz膮 olimpijczyk贸w. Szko艂a wysoko w rankingu Perspektyw oraz STEM. Oferta edukacyjna skupia si臋 na przygotowaniu ucznia do zdania matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Wi臋kszo艣膰 zaj臋膰 prowadz膮 nauczyciele praktycy zach臋caj膮cy do udzia艂u w olimpiadach. Szko艂a do tej pory wykszta艂ci艂a wielu informatyk贸w i specjalist贸w wysokich technologii. Liceum og贸lnokszta艂c膮ce w 艁odzi dla pasjonat贸w programowania, przysz艂ych koder贸w, in偶ynier贸w oprogramowania, ale nie tylko.

7. XXVI LO im. Krzysztofa K. Baczy艅skiego.

Liceum z bogat膮 ofert膮 edukacyjn膮, w tym hiszpa艅ski od absolutnych podstaw, profile biologiczno 鈥 chemiczne z rozszerzonym angielskim w celu kszta艂cenia przysz艂ych kadr medycznych. Aktualny nab贸r odbywa si臋 do siedmiu zr贸偶nicowanych tematycznie klas, w kt贸rych jednak k艂adzie si臋 du偶y nacisk na poznanie kilku j臋zyk贸w obcych.

8. III LO im. Tadeusza Ko艣ciuszki.

Liceum z udzia艂em j臋zyka hiszpa艅skiego, niemieckiego oraz rosyjskiego w podstawowym programie. Szko艂a umo偶liwia rozpocz臋cie nauki j臋zyka od podstaw z do艣wiadczon膮 kadr膮 w celu szybkiego zr贸wnowa偶enia poziomu klasy. Oferta edukacyjna bazuje na rozszerzonej matematyce, biologii, chemii, fizyce, geografii. Dominuje promocja profili przyrodniczych, przygotowuj膮cych przysz艂e kadry medyczne, ale te偶 innych specjalist贸w.

9. Salezja艅skie LO im. Ksi臋dza Bosko.

Liceum z licznymi ko艂ami zainteresowa艅 umo偶liwiaj膮cymi nadrobienie brak贸w z biologii, chemii, matematyki, niemieckiego. Du偶膮 popularno艣ci膮 cieszy si臋 ko艂o historyczne rozwijaj膮ce realne umiej臋tno艣ci badawcze. Liceum prowadzone w duchu chrze艣cija艅skiego rozwoju posiadaj膮ce do艣wiadczone kadry. Dodatkowa opcja to internat dla ch艂opc贸w. Rekrutacja odbywa si臋 osobi艣cie.

10. XIII LO im. Marii Piotrowiczowej.

Popularne liceum w 艁odzi zapewniaj膮ce rozbudowany program wychowawczo 鈥 profilaktyczny. Szko艂a stawia na wsparcie uczni贸w w problemach, promuje zachowania prozdrowotne i udzia艂 w zaj臋ciach dodatkowych. W liceum stosuje si臋 autorskie metody nauczania, metody aktywne, interesuj膮ce projekty. To liceum z klas膮 medyczn膮, nacisk na biologi臋, chemi臋, matematyk臋, ale te偶 z klas膮 medialn膮, politechniczn膮, z programem dwuj臋zycznym, wi臋c dla ka偶dego kandydata znajdzie si臋 tak naprawd臋 co艣 ciekawego.

Sprawd藕 jak wygl膮daj膮 studia w USA, Anglii i innych zagranicznych krajach!

Je艣li chcesz dowiedzie膰 si臋 jak wygl膮daj膮 studia w USA lub Anglii koniecznie zajrzyj do pozosta艂ych zak艂adek naszej strony!
Opr贸cz USA i Anglii dowiesz si臋 jak wygl膮daj膮: studia w takich krajach jak: studia w

– studia w Holandii,
studia w Niemczech,
– studia w Szkocji,
– studia w Irlandii,
– studia w Danii,
– studia w Hiszpanii,
– studia w Norwegii,
– studia we W艂oszech,
– studia we Francji,
– studia w Kanadzie

Potraktuj to jako skarbnic臋 wiedzy na przysz艂o艣膰! Znajdziesz tam te偶 informacje jakie s膮 wymagania, jak si臋 przygotowa膰, jakie s膮 kierunki oraz jakie stypendia/finansowania oferuje ka偶dy z tych kraj贸w.

Sprawd藕 r贸wnie偶 nasz program mentoringowy, kt贸ry przygotowuje do aplikacji na studia za granic臋 ju偶 od 1 liceum – EduCat Academy.

Licea 艁贸d藕, progi punktowe, rekrutacja

W procesie rekrutacji do liceum licz膮 si臋 najcz臋艣ciej konkretne przedmioty, w tym j臋zyk polski, matematyka, j臋zyk obcy i przedmiot dodatkowy w zale偶no艣ci od profilu edukacyjnego wybranego przez kandydata. Niekt贸re licea wymagaj膮 rozmowy z rodzicami, czy nawet rekomendacji od katechety, ale to zale偶y od samej plac贸wki i misji. Ka偶da szko艂a dostarcza niezb臋dne informacje o rekrutacji, ofert臋 edukacyjn膮 na dany rok, cz臋sto dni otwarte z opcj膮 rozmowy z absolwentami. Pami臋taj, 偶e nie zawsze liczy si臋 najwy偶sze miejsce w rankingu, ale bardziej dopasowanie szko艂y do w艂asnych zainteresowa艅. Coraz wi臋cej plac贸wek otwiera si臋 na patronaty akademickie, na wprowadzanie unikalnych profili, chocia偶by czysto medycznych, multimedialnych, medialnych, informatycznych, mocno specjalistycznych 鈥 politechnicznych, czy uniwersyteckich. Wielu uczni贸w decyduje si臋 na zdanie matury mi臋dzynarodowej i na szkolenie z dw贸ch j臋zyk贸w obcych, np. z hiszpa艅skiego od absolutnych podstaw.

Dlaczego warto wybra膰 dobre liceum na podstawie aktualnego rankingu?

Ranking w du偶ym stopniu pozwala upro艣ci膰 wyb贸r i pozna膰 mniej wi臋cej klimat szko艂y. Je偶eli masz tak膮 mo偶liwo艣膰 przejd藕 si臋 na dni otwarte, porozmawiaj z przysz艂ym wychowawc膮, oce艅 do艣wiadczenie kadry i historyczne perspektywy rekrutacji do szko艂y. To w du偶ym stopniu zminimalizuje stres rekrutacyjny.

 1. Home
 2. >
 3. blog test
 4. >
 5. Ranking lice贸w
 6. >
 7. Ranking lice贸w – Licea...

Spis tre艣ci

Mo偶e Ci臋 zainteresowa膰

System edukacji w USA – jak wygl膮da, matura, rankingi, wakacje, oceny

System szkolnictwa podstawowego w USA r贸偶ni si臋 od tego w Polsce przede wszystkim tym, 偶e k艂adzie mniejszy nacisk na egzaminy. [...]

MBA – co to, wymagania, dyplom, jak si臋 dosta膰

Marzysz o zaj臋ciu wysokiego kierowniczego stanowiska? Chcesz poszerzy膰 posiadane kompetencje zawodowe, studiuj膮c na uczelni, kt贸ra zagwarantuje Ci bardzo wysoki poziom [...]

MBA na Harvard – czy warto, wymagania, czesne

Jeste艣 mened偶erem 艣redniego stopnia i chcesz awansowa膰 na wy偶sze stanowisko? Chcesz obj膮膰 nowe, dobrze p艂atne stanowisko i dlatego my艣lisz o [...]

Oxbridge – oxford vs cambridge, jak si臋 dosta膰

M贸wi膮c o zagranicznych uczelniach, kt贸re ciesz膮 si臋 doskona艂膮 opini膮 i uznawane s膮 za najbardziej presti偶owe, nie mo偶na zapomnie膰 o brytyjskich [...]