ezgif.com-gif-maker

Yale University: program nauczania i opłaty dla studentów

Quick facts - Yale University

Rok założenia
1701 r.

Studenci zagraniczni
10%

QS World University Rankings 2023

18. miejsce

Czy ma kampus?
Tak

Acceptance rate
5,3%

Ciekawostki

 • Nazwa Yale University pochodzi od nazwiska Elihu Yale – biznesmena, który był
  jedną z wielu osób finansujących działalność uczelni.
 • Yale University może się pochwalić najstarszym czasopismem świata wydawanym
  przez uczelnię wyższą. Yale Daily News – bo o nim mowa – można czytać od 1878 r.
  To już 144 lata!
 • Każdy campus Yale oferuje wyjątkową „stołówkę” – studenci płacą za roczny pakiet
  żywieniowy, który obejmuje trzy posiłki dziennie. Można je spożywać na kilkunastu
  stołówkach rozmieszczonych w różnych punktach na terenie należącym do uczelni.
  Kuchnia amerykańska, meksykańska, azjatycka… znajdziesz tam naprawdę dużą
  różnorodność jedzenia.
 • Studenci, jak i sportowcy Yale nazywani są Buldogami (Bulldogs). Ta rasa jest także
  maskotką uczelni.
 • Yale University jest uważany za najbardziej przyjazne miejsce wśród prestiżowych
  uczelni dla studentów sztuki – tańca, teatru, muzyki czy malarstwa.

Yale University to prywatna uczelnia, jedna z najbardziej renomowanych szkół w całych Stanach Zjednoczonych. Wśród najpopularniejszych rankingów szkół wyższych Uniwersytet Yale plasuje się w ścisłej czołówce, a wielu absolwentów może się poszczycić pracą na wysokich, reprezentacyjnych stanowiskach. Główny campus uczelni mieści się w centrum New Haven w stanie Connecticut. Szkoła należy do elitarnej grupy amerykańskich uniwersytetów – Ligi Bluszczowej (Ivy League).

Co czyni ją wyjątkowym miejscem? Dlaczego warto zostać jej studentem? I co zrobić, aby otrzymać miano Buldoga z Yale?

Uniwersytet Yale – kierunki i zajęcia dodatkowe

Jeżeli chodzi nauczanie, Uniwersytet Yale kształci studentów na jedenastu wydziałach. Są to:

 • Arts & Sciences,
 • Architecture,
 • Art,
 • Divinity,
 • Drama,
 • Environment,
 • Law,
 • Management,
 • Medicine,
 • Music,
 • Nursing.

W sumie student może się tutaj kształcić na osiemdziesięciu kierunkach na I stopniu edukacji wyższej. Wybór jest więc naprawdę szeroki. Studia na Yale obejmują poziom licencjacki, magisterski, doktorancki, podyplomowy i zawodowy. Uczyć mogą się tutaj także osoby, które nie są zainteresowane zdobyciem stopnia naukowego.

Szczególnymi cechami programu nauczania Yale University jest możliwość podjęcia studiów określanych mianem Special Divsional Major – są to studia poza głównymi, najczęściej interdyscyplinarnymi programami. Charakterystyczne są także multidyscyplinarne programy akademickie (MAP) obejmujące grupy kierunków interdyscyplinarnych: studia pedagogiczne, energetyczne, nad prawami człowieka oraz globalne badania zdrowotne.

Yale University prowadzi również cykl zagranicznych zajęć letnich – Yale Summer Session Programs Abroad. Lekcje te obejmują zaliczenia z różnych przedmiotów, które można studiować na uczelni. Będąc studentem Yale, zyskujesz także dostęp do licznych zajęć pozalekcyjnych. Są to setki kół zainteresowań, a każde z nich otworzy przed Tobą nowe ścieżki rozwoju. Możesz zdecydować się na zajęcia sportowe, artystyczne albo naukowe, ale nie tylko.

W murach Uniwersytetu Yale działa na przykład grupa Yale Undergraduate Prison Project, która zajmuje się sprawiedliwością społeczną i skupia się przede wszystkim na problemie masowych więzień. Studenci w ramach działalności koła wspierają więźniów oraz byłych więźniów, którzy niedawno skończyli odsiadywanie wyroku. Możesz też dołączyć do Gildii Bukmacherów i nauczyć się introligatorstwa albo stać się członkiem jednej z najstarszej na świecie grupy wykonawców a cappella – The Whiffenpoofs.

Dowiedz się jak się dostać, jakie są kierunki, czesne i jak wyglądają studia na Harvard i Yale z naszego Webinaru!

Źródło: https://yalebulldogs.com/

Yale w liczbach

 • 6 494 – tyle studentów pierwszego stopnia uczy się na Yale;
 • 10 534 – tylu pracowników zatrudnia uczelnia;
 • 5 118 – tylu wykładowców możesz poznać w trakcie studiów;
 • 3 440 – tylu stypendystów ma Yale;
 • 2 780 – tylu naukowców prowadzi badania międzynarodowe;
 • 22% – to odsetek studentów zagranicznych;
 • 438 – tyle zajęć dodatkowych będziesz mieć do wyboru.

Ile trwają studia na Yale?

Studia na Yale University odbywają się standardowym rytmem dla Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że podstawowe studia obejmują rytm czteroletni. Wyjątkiem są pięcioletnie studia licencjackie oraz licencjackie i magisterskie z zakresu muzyki, zdrowia publicznego oraz leśnictwa i ochrony środowiska.

Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące codziennie prowadzonych kursów, dzielą się one na wykłady, seminaria, kursy studyjne oraz laboratoria i wszystkie mają własny przedział czasowy:

 • kursy wykładowe – obejmują 150 minut tygodniowo w postaci trzech 50-minutowch
  sesji lub dwóch 75-minutowych sesjach;
 • seminaria – zamykają się w jednej 110-minutowej sesji tygodniowo lub w dwóch 75-
  minutowych sesjach;
 • kursy studyjne – odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu w 110-minutowych
  sesjach albo raz w tygodniu przez 230 minut jednorazowo;
 • laboratoria – najczęściej stanowią jedną sesję tygodniowo i obejmują trzy-cztery
  godziny lekcyjne.

Yale – wskaźnik przyjęć

Żeby dostać się na Uniwersytet Yale, trzeba się naprawdę postarać. Wskaźnik przyjęć w 2020 roku wynosił 6,5%, czyli nieco więcej niż na przykład na Harvardzie czy Princeton University. Niestety, zaczął drastycznie spadać. Do klasy 2025 przyjęto 2169 studentów z puli 46 905 kandydatów. To daje zaledwie 4,62%.

Wyniki z kolejnej rekrutacji prezentują się jeszcze bardziej na niekorzyść osób, którym marzą się studia na Yale, bo z rekordowej liczby chętnych (na studia do klasy 2026 aplikowało aż 50 015 kandydatów) przyjęto jedynie 2234 studentów, a wskaźnik przyjęć spadł do 4,46%.

Studenci, którzy dostali się na Yale University w latach 2021-2022 pochodzą z 58 krajów, a także niemalże ze wszystkich Stanów. Jak zatem widać, dla rekruterów niezwykle ważna jest różnorodność zarówno pod kątem pochodzenia, jak i rodzaju wykształcenia, czy osiągnięć.

Uniwersytet Yale – jak się dostać na studia?

Harmonogram aplikacji na studia na Yale obejmuje dwa terminy: pierwszy kończy się 15 listopada (o wynikach zostaniesz poinformowany 15 grudnia), a drugi, późniejszy, 2 stycznia (w tym wypadku wyniki pojawią się 1 kwietnia). Wśród dokumentów aplikacyjnych powinny znaleźć się m.in. listy polecające, przetłumaczone świadectwo ukończenia szkoły, raport śródroczny. Rekruterzy Yale akceptują następujące wnioski: wspólny, koalicyjny oraz Questbridge.

Żeby dostać się na studia na Yale, nie wystarczą same dobre oceny. Proces rekrutacji jest zdecydowanie bardziej skomplikowany. Poza wybitnymi wynikami w nauce, osiągnięciami naukowymi, sportowymi czy artystycznymi na pierwszym etapie sprawdzany jest także potencjał kandydata oraz to, co może wnieść jego osoba do całej społeczności. Uniwersytetu Yale. Ważne są także cechy charakteru, pragnienia, plany na przyszłość… Yale University to nie tylko szkoła, ale także ludzie, którzy w niej pracują i się uczą. To miejsce z długą historią i tradycjami, dlatego ważne jest, aby każdy kandydat po prostu tutaj pasował.

  Chcę studiować w USA

   

  W wywiadach dyrektor rekrutacji podkreśla, że dla komisji najważniejsza jest różnorodność kandydatów, a nie ich ilość. Liczą się wszechstronne zainteresowania, a także wkład wnoszony w rozwój lokalnej społeczności – zarówno naukowy, artystyczny, sportowy, jak i… społeczny. Zaznacza również, że faktycznie liczy się dopasowanie studenta do uczelni – Uniwersytet Yale ma własnego ducha i każdy, kto przebywa na terenie szkoły, musi się z nim zharmonizować.

  Wśród najważniejszych dla rekrutacji aspektów wymienia się następujące czynniki:

  • poziom trudności narzucony przed dotychczasową szkołę/uczelnię;
  • wyniki na tle klasy;
  • średnia ocen;
  • praca pisemna;
  • listy rekomendacyjne;
  • zajęcia dodatkowe;
  • umiejętności, zainteresowania, talenty;
  • cechy osobowości.

  Jako mniej ważne, ale również istotne cechy, czy też osiągnięcia brane pod uwagę podczas rekrutacji na Yale University uważa się:

  • wywiad wewnętrzny;
  • dziedzictwo;
  • wyniki egzaminów;
  • działalność wolontaryjna;
  • pochodzenie etniczne i geograficzne;
  • doświadczenie zawodowe.

  Aby zatem dostać się na studia na Yale, musisz mieć najlepsze możliwe stopnie, idealne wyniki egzaminów końcowych. Powinieneś uczestniczyć w licznych zajęciach dodatkowych, angażować się w działalność wolontaryjną, a także brać udział w ważnych konkursach naukowych, sportowych lub artystycznych i zajmować w nich wysokie miejsca.

  Yale nie podaje do oficjalnej informacji wskaźnika średniej GPA, jednak wiadome jest, że ten wynik jest jednym z kluczowych elementów rekrutacji. Wiadomo także, że w przypadku klasy 2025 średni wynik SAT oraz ACT to kolejno 1470-1560 i 33-35.

  Prawda jest jednak taka, że dane publikowane przez uczelnię wskazują, iż wśród kandydatów przynajmniej trzy czwarte z nich spełnia powyższe warunki. Biorąc pod uwagę wskaźnik przyjęć na poziomie 4,5%, selekcja musi być naprawdę ciężka. Co w takim razie naprawdę decyduje o przyjęciu na studia na Yale?

  Jakie cechy albo osiągnięcia musi mieć kandydat, aby stać się jednym z nielicznych, którzy zyskają szansę dostania się na jeden z
  najlepszych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych?

  Źródło: https://www.yale.edu/life-yale

  Rekruterzy uniwersytetu Yale przykładają bardzo dużą wagę do działalności pozaszkolnej związanej z nauką. Szczególnie interesują ich kandydaci, którzy jeszcze w wieku szkolnym angażują się w projekty naukowe na miarę własnych możliwości. Mogą pisać artykuły do gazet, prowadzić własne badania albo uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez okoliczne jednostki naukowe, sportowe czy artystyczne, ale niepowiązane z obowiązkową edukacją. Powinni brać udział w konkursach, występach prezentacjach. Jeżeli chcesz, aby zwrócono na Ciebie uwagę, pokaż swoje zaangażowanie, szeroką gamę zainteresowań. Uniwersytet Yale ceni bowiem indywidualizm oraz własną inicjatywę i kreatywność, tych cech nie może zabraknąć u studentów.

  Yale University – czesne

  Zastanawiasz się też pewnie, ile kosztują studia na Yale? Czesne – jak można podejrzewać – obejmuje bardzo wysoką kwotę, na którą wiele osób po prostu nie może sobie pozwolić. Kwota, jaką należy zapłacić uczelni za możliwość edukacji, wynosi 51,400 dolarów rocznie, natomiast całkowity koszt studiów to około 64,200 dolarów na rok. Trzeba jednak pamiętać, że opłaty, a także – a może przede wszystkim – koszt życia zmieniają się dynamicznie. Ważne jest zatem, aby na bieżąco sprawdzać różnice i orientować się w kosztach utrzymania na co dzień w Stanach Zjednoczonych. Osobom, które są wybitne w oczach rekruterów, ale zmagają się z problemami finansowymi albo są dobrze sytuowane, ale mimo tego nie stać ich na samodzielne opłacenie czesnego i życia na Yale University, uczelnia oferuje konkretną pomoc. Stypendium wręczane studentom w ramach programu pomocy finansowej może stanowić nawet 100% opłat zarówno za naukę, jak i za codzienne życie. W okresie od 2019 do 2020 roku średnia kwota rocznego stypendium wynosiła 55,100 dolarów. Natomiast w przypadku studentów pochodzących z domów, gdzie roczny dochód nie przekracza 75,000 dolarów, mogą studiować za darmo. W zależności od dochodów rodziny uczelnia przydziela odpowiednią, wymienioną w regulaminie studiów kwotę stypendium.

  Co jest istotne, Yale nie przyznaje stypendiów za osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne, jak ma to miejsce w Polsce. Oznacza to, że na pomoc finansową mogą liczyć jedynie studenci, którzy faktycznie tego potrzebują. W zasadzie nie ma w tym nic dziwnego, bowiem wszystkie osoby uczące się na Yale University są tak naprawdę wybitne.

  Kolejną znaczącą różnicą w stosunku do polskiego szkolnictwa jest fakt, że Uniwersytet Yale nie udziela pożyczek studenckich. Wszystkie stypendia pomocowe opierają się na datkach, które pochodzą z budżetu lub zasobów finansowych uczelni, nie ma więc tutaj mowy o oddawaniu otrzymanej kwoty.

  Yale – znani absolwenci

  Jak już wspominano Yale University to naprawdę prestiżowa szkoła. Znani ludzie, tuzy tego świata, często skończyli właśnie tę uczelnię. Kogo zatem możemy wymienić wśród absolwentów? Jednym z nich jest aktorka, Meryl Streep, która grała m.in. w serialu Wielkie kłamstewka. Można ją też spotkać w filmie Czwarta Władza, Małe kobietki czy Mary Poppins powraca. Jodie Foster, zdobywczyni Oscara za główną rolę w filmie Milczenie owiec oraz
  Oskarżeni, to kolejna sława będąca absolwentką Yale – studiowała literaturę. Angela Bassett jest następną aktorką z dyplomem z Yale, znana m.in. z filmów What’s Love Got to Do With It, Malcolm X, a także The Rosa Parks Story. Warto wymienić tutaj także Andersona Coopera, dziennikarza prowadzącego m.in. program Anderson Cooper 360° w znanej amerykańskiej telewizji CNN, Chrisa Cuomo, prowadzącego program Cuomo Prime Time na tej samej stacji oraz prezentera wiadomości CNN – Fareeda Zakaria, który zajmuje się także m.in. pisaniem artykułów dziennikarskich dla The Washington Post.

  Nie można także zapomnieć o prezydentach – George H. W. Bush, George W. Bush, William Howard Taft, Bill Clinton. Oni wszyscy skończyli studia na Yale University.

  Kończąc Uniwersytet Yale, możesz także z dużą dozą prawdopodobieństwa zostać w przyszłości Noblistą. Ponad dwudziestu absolwentów może się poszczycić otrzymaniem tej znamienitej nagrody – to kolejne znane nazwiska. Można tu wymienić m.in. fizyków – Raymonda Davisa Jr., Davida M. Lee, Ernesta Lawrenca, Murraya Gell-Manna; ekonomistów – Williama Vickreya, Georga Akerlofa; chemików – Larsa Onsagera, Johna Fenna; medyków (Nobel z dziedziny medycyny oraz fizjologii, po studiach na Yale University School of Medicine) – Dickinsona Richardsza, Georga Whippla, Joshue Lederberga, Alfreda G. Gilmana, Erica Wieschausa, Johna F. Endersa, a nawet pisarza – Sinclaira Lewisa.

  Ludzie studiujący na Yale są śmietanką intelektualną, cechują się charyzmą, a także głowami pełnymi pomysłów. Właśnie taki jest Ben Silbermann, współzałożyciel portalu internetowego Pinterest. Chociaż na uniwersytecie otrzymał dyplom z nauk politycznych, życie zawodowe rozwijał w firmie Google.

  Jeszcze starszym absolwentem Yale, którego raczej nikt z perspektywy historii nie podejrzewa o zamiłowanie do malarstwa, był Samuel Morse – wynalazca telegrafu jednoprzewodowego i współtwórca alfabetu Morse’a, którego nazwa wzięła się od jego nazwiska.

  Studia na Yale skończyli także znani sportowcy, na przykład Sarah Hughes, olimpijska łyżwiarka figurowa, która w 2002 roku w Salt Lake City zdobyła złoto w swojej konkurencji. Troje byłych hokeistów z Yale (Brian O’Neill, Kenny Agostino oraz Phoebe Staenz) reprezentowało drużynę USA oraz Szwajcarii na ostatnich Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. A to tylko niektóre nazwiska znamienitych osób, które kiedyś uczyły się na Uniwersytecie Yale.

  Yale University – studenckie życie

  Yale University to duża szkoła, która pragnie stworzyć dla swoich studentów wrażenie bliskiej przynależności oraz intymności. Dlatego w skład uczelni wchodzi aż czternaście „rezydencji”, do których uczniowie zostają przydzieleni losowo. W każdej z nich tworzy się zżyta i niezależna społeczność. Budynki są do siebie podobne, jeżeli chodzi o układ. Mają bibliotekę, siłownie, jadalnie i miejsce przeznaczone na zajęcia, a wszystko to skupione wokół dziedzińca. Różnią się natomiast architekturą.

  Źródło: https://schwarzman.yale.edu/commons

  Główny campus w New Haven, który jest sercem uczelni i miejscem, gdzie dzieje się najwięcej, znajduje się w pobliżu Nowego Jorku. To sprawia, że studenci chętnie wybierają się na wycieczki do tego większego miasta zarówno w weekendy, jak i podczas dłuższych przerw świątecznych. Nowy Jork to także doskonałe miejsce z perspektywy rozwoju zawodowego, a także czysto akademickiego.

  Co więcej, studenci Yale mogą liczyć także na inne udogodnienia. Teren uczelni obejmuje aż 11 tys. Akrów lasów w stanach Connecticut, New Hampshire i Vermont. Są one przeznaczone zarówno do celów edukacyjnych, jak i rekreacyjnych. Uniwersytecka Galeria Sztuki jest jednocześnie najstarszym z uczelnianych muzeów sztuki na zachodniej półkuli, a Centre for British Art ma w swoich zasobach najobszerniejszą kolekcję sztuki brytyjskiej, nie licząc oczywiście Anglii.

  Również Biblioteka Yale – a w zasadzie biblioteki – zasługują na uwagę. Jak już wspomniano wcześniej, w sumie jest ich czternaście. Jest to:

  1. Biblioteka basowa;
  2. Centrum Brytyjskiej Biblioteki Sztuki;
  3. Biblioteka Beineckego;
  4. Biblioteka klasyków;
  5. Biblioteka medyczna Cushinga/Whitneya;
  6. Biblioteka Boskości;
  7. Biblioteka Azji Wschodniej;
  8. Biblioteka muzyczna Gilmore’a;
  9. Biblioteka artystyczna rodziny Haas;
  10. Biblioteka Lewisa Walpole’a,;
  11. Biblioteka prawnicza Lillian Goldman;
  12. Biblioteka Nauki Marksa i Nauk Społecznych;
  13. Biblioteka Matematyczna;
  14. Biblioteka Pamięci Sterlinga.

  Studenci mogą korzystać z zasobów wszystkich księgozbiorów niezależnie od tego, do jakiej rezydencji zostali przydzieleni. Tak dużo książek obejmujących naprawdę specjalistyczne i wąskie dziedziny daje ogrom możliwości.

  Źródło: https://library.yale.edu/visit-and-study

  Jak już wspomniano, Uniwersytet Yale to szkoła z duszą. A skoro tak, musi mieć własne, wieloletnie tradycje. Obejmują one szczególne wydarzenia w historii szkoły, często mają związek ze świętami, wojskiem albo sportem. Wśród nich można wymienić następujące wydarzenia:

  • Class Day, czyli Dzień Klasy – korzenie tej tradycji sięgają XIX wieku. Tego dnia na
   uniwersytecie odbywa się przemówienie znanej osobistości wybranej przez studentów,
   a także wręczenie nagród oraz prezentacja filmów z klas maturalnych;
  • Świąteczna Kolacja – to wieczerza organizowana w ostatni dzień zimowego semestru,
   mogą w niej wziąć udział wszyscy studenci, jak i pracownicy uczelni;
  • Dzień Przystojnego Dana – historia uniwersytetu mówi, że w 1889 roku student
   pochodzący z Anglii przywiózł do szkoły swojego psa, buldoga. Zabierał go ze sobą
   wszędzie, a psiak podobno był tak wdzięczny, że wkrótce buldog stał się maskotką
   uczelni.

  Na Uniwersytecie Yale nie ma miejsca na typowe studenckie imprezowanie, spontaniczność czy luźne podejście do wszystkich aspektów życia. Tutaj studenci poważnie traktują edukację, a także rygor, jaki narzuca im się już od pierwszego dnia studiów. Już samo dostanie się w szeregi uczniów tej prestiżowej szkoły, jest niesamowitym osiągnięciem, ale dalej jest tylko trudniej. To miejsce dla osób ambitnych, dla których najważniejszy jest
  rozwój w ukochanej przez siebie dziedzinie, ale to nie oznacza, że nie ma tutaj miejsca na spełnianie swoich innych, mniejszych pasji czy zainteresowań.

  Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o studenckim życiu w USA odsyłamy do poniższego artykułu.

  Jak wyglądają studia na najlepszych uczelniach w USA? Życie na Duke University

  Aplikacja na studia w Yale z EduCat

  Przeczytałeś artykuł i chcesz aplikować na studia w USA? Sprawdź nasze FAQ.

  Masz jakieś pytania co do aplikacji? Wypełnij poniższy formularz.

   Chcę studiować w USA

    

   EduCat pomoże Ci w procesie aplikacji na studia za granicą. Nasi Mentorzy wspierają uczniów na różnym etapie przygotowań do aplikacji – czy potrzebujesz pomocy z systemem aplikacyjnym, kwestiami przed wyjazdem na studia czy całym procesem od początku do końca. Z całego wsparcia możesz skorzystać w jednym miejscu – na platformie EduCat.

   Spis treści

   Może Cię zainteresować

   Online

   Korepetycje MatematykaOnline Miasta Warszawa Kraków Poznań Łódź Wrocław Lublin Gdańsk Matematyka matura Matura rozszerzona matematyka Matura matematyka 2023 Matura matematyka [...]

   GMAT

   Egzamin GMAT - jak wygląda egzamin, przykłady Home >Egzaminy>GMAT Spis treści building menu... GMAT - co to jest? The Graduate [...]

   TOEFL

   Egzamin TOEFL – co to jest, jak się przygotować, jaki poziom, przykładowy test Home >Egzaminy>TOEFL Spis treści building menu... TOEFL: [...]

   Egzamin SAT: jak wyglada i jak przygotować się do egzaminu

   Egzamin SAT: jak wyglada i jak przygotować się do egzaminu Home >Egzaminy>Egzamin SAT: jak wyglada... Spis treści building menu... Egzamin [...]