1. Home
 2. >
 3. Korepetycje Polski
 4. >
 5. Matura Polski 2024

Spis treści

Matura z Języka Polskiego w 2024 Roku: Oceny Trudności przez Uczniów

Egzamin maturalny z języka polskiego w 2024 roku jest kluczowym wydarzeniem dla uczniów kończących szkołę średnią w Polsce. Każdego roku poziom trudności matury jest szeroko dyskutowany przez uczniów, nauczycieli oraz media. Poniżej przedstawiam przegląd matury z języka polskiego w 2024 roku, oparty na opiniach i ocenach trudności wyrażonych przez uczniów.

Matura z języka polskiego w 2024 roku była oceniana przez uczniów jako umiarkowanie trudna. Część pisemna na poziomie podstawowym była przystępna, choć wymagała solidnej znajomości lektur i umiejętności analizy tekstów. Poziom rozszerzony, jak zwykle, był bardziej wymagający, ale też satysfakcjonujący dla uczniów dobrze przygotowanych. Część ustna była wyzwaniem głównie ze względu na konieczność radzenia sobie ze stresem. Korepetycje online mogły znacząco pomóc uczniom w przygotowaniach, oferując elastyczność, indywidualne podejście i dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Terminy Matury z Języka Polskiego w 2024 Roku

Egzamin maturalny z języka polskiego w 2024 roku, podobnie jak w latach poprzednich, został przeprowadzony w dwóch częściach: pisemnej i ustnej. Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje dotyczące terminów matury z języka polskiego w 2024 roku.

Część Pisemna

Poziom Podstawowy i Poziom Rozszerzony

 • Data: 7 maja 2024 roku (wtorek)
 • Godzina:
  • Poziom podstawowy: godzina 9:00
  • Poziom rozszerzony: godzina 14:00

Część Ustna

Egzamin ustny z języka polskiego odbywał się w wyznaczonych dniach w zależności od szkoły, jednak centralne terminy wyznaczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) obejmowały następujący okres:

 • Data: 9-24 maja 2024 roku (z wyjątkiem sobót i niedziel)

Ważne Informacje dla Uczniów

 • Miejsce: Egzaminy odbywały się w macierzystych szkołach uczniów.
 • Dokumenty: Uczniowie musieli mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (np. dowód osobisty) oraz przybory do pisania (czarny długopis lub pióro).
 • Czas trwania: Czas trwania egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym wynosił 170 minut, a na poziomie rozszerzonym 180 minut.

Wymagania do Matury z Języka Polskiego w 2024 Roku

Struktura Egzaminu

Egzamin maturalny z języka polskiego składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej, z rozróżnieniem na poziom podstawowy i rozszerzony w części pisemnej.

Część Pisemna

Poziom Podstawowy

 1. Czytanie ze Zrozumieniem
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności rozumienia, analizy i interpretacji tekstów literackich, publicystycznych oraz naukowych.
 • Tekst: Fragment utworu literackiego, tekst publicystyczny lub naukowy.
 • Zadania: Około 10-15 pytań zamkniętych (wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz) oraz otwartych (krótkie odpowiedzi, rozwinięte odpowiedzi).
 • Wymagania: Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością rozumienia głównej myśli tekstu, rozpoznawania środków stylistycznych, analizowania struktury tekstu oraz interpretacji intencji autora.
 1. Wypracowanie
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności tworzenia spójnych i logicznych wypowiedzi pisemnych na zadany temat.
 • Tematy: Dwa tematy do wyboru, zazwyczaj jeden związany z literaturą, a drugi z problematyką społeczną lub kulturową.
 • Objętość: Minimum 250 słów.
 • Wymagania: Uczniowie musieli napisać tekst zgodny z wymaganiami dotyczącymi formy (rozprawka, esej, analiza tekstu), poprawny językowo, logiczny, spójny, z odpowiednim wstępem, rozwinięciem i zakończeniem. Powinni umiejętnie argumentować swoje stanowisko, korzystając z przykładów literackich lub kulturowych.

Poziom Rozszerzony

 1. Analiza Tekstu
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności dogłębnej analizy i interpretacji tekstów literackich oraz nieliterackich.
 • Tekst: Fragment utworu literackiego, esej, artykuł naukowy.
 • Zadania: Około 5-10 pytań otwartych wymagających rozbudowanych odpowiedzi.
 • Wymagania: Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością rozpoznawania środków stylistycznych, analizowania struktury tekstu, kontekstu literackiego oraz oceny wartości artystycznej i kulturowej.
 1. Wypracowanie
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności tworzenia rozbudowanych wypowiedzi pisemnych na zaawansowane tematy literackie, kulturowe i społeczne.
 • Tematy: Dwa tematy do wyboru, zazwyczaj wymagające porównania utworów literackich, analizy motywów literackich lub kontekstów historycznych.
 • Objętość: Minimum 400 słów.
 • Wymagania: Uczniowie musieli napisać tekst zgodny z wymaganiami dotyczącymi formy (rozprawka, esej, analiza porównawcza), poprawny językowo, logiczny, spójny, z odpowiednim wstępem, rozwinięciem i zakończeniem. Powinni umiejętnie argumentować swoje stanowisko, korzystając z szerokiej wiedzy literackiej, historycznej oraz kontekstów kulturowych.

Część Ustna

Cel: Sprawdzenie umiejętności formułowania spójnych wypowiedzi ustnych na zadany temat oraz odpowiedzi na pytania egzaminatorów.

 1. Wylosowanie Tematu
 • Uczniowie losowali temat z przygotowanego zestawu, dotyczący literatury, kultury, problemów społecznych lub interpretacji tekstów literackich.
 1. Przygotowanie Wypowiedzi
 • Czas na przygotowanie: około 15 minut.
 • Uczniowie sporządzali notatki i planowali strukturę wypowiedzi.
 1. Prezentacja i Odpowiedzi na Pytania
 • Czas trwania prezentacji: około 10 minut.
 • Uczniowie wygłaszali przygotowaną wypowiedź, a następnie odpowiadali na pytania egzaminatorów dotyczące omawianego tematu.
 • Wymagania: Uczniowie musieli przedstawić spójną, logiczną i poprawną językowo wypowiedź, wykazać się znajomością tematu oraz umiejętnością formułowania odpowiedzi na pytania egzaminatorów.

Treści Kształcenia i Umiejętności

Podstawa programowa do matury z języka polskiego obejmowała następujące obszary:

 1. Literatura: Uczniowie musieli znać najważniejsze dzieła literatury polskiej i światowej, rozumieć kontekst historyczny i kulturowy oraz umieć analizować i interpretować teksty literackie.
 2. Język: Uczniowie musieli opanować zasady gramatyki, ortografii i interpunkcji języka polskiego oraz umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie.
 3. Kultura: Uczniowie musieli znać różnorodne teksty kultury, w tym filmy, obrazy, spektakle teatralne oraz rozumieć ich konteksty kulturowe i społeczne.
 4. Tworzenie Wypowiedzi: Uczniowie musieli umieć tworzyć spójne i logiczne wypowiedzi pisemne i ustne, argumentować swoje stanowisko oraz stosować odpowiednie środki stylistyczne.
Biologia Poznań
Biologia jako przedmiot szkolny jest niezwykle istotna, oferując szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia codziennego. Wiedza z zakresu biologii jest kluczowa dla zdrowia, ochrony środowiska, produkcji żywności oraz innowacji technologicznych. Dobrze zdana matura z biologii otwiera wiele drzwi na uczelniach wyższych i w karierze zawodowej, zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijającym się mieście jak Poznań. Absolwenci biologii mają szerokie możliwości zatrudnienia w sektorze medycznym, badawczym, ochrony środowiska oraz w przemyśle, co czyni ten przedmiot nie tylko fascynującym, ale także niezwykle praktycznym i wartościowym.

Obowiązkowe Lektury do Matury z Języka Polskiego w 2024 Roku

Literatura Starożytna i Średniowieczna

 1. Homer – „Iliada” (fragmenty)
 2. Biblia – wybrane fragmenty: stworzenie świata, Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, przypowieści ewangeliczne, Apokalipsa św. Jana
 3. Sofokles – „Antygona”
 4. **Bogurodzica”
 5. Jan Kochanowski – wybrane pieśni i treny

Renesans

 1. Mikołaj Rej – wybrane utwory, np. fragmenty „Żywota człowieka poczciwego”
 2. Jan Kochanowski – „Odprawa posłów greckich”
 3. William Shakespeare – „Makbet”

Barok

 1. Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety
 2. Jan Andrzej Morsztyn – wybrane wiersze
 3. Wacław Potocki – wybrane utwory

Oświecenie

 1. Ignacy Krasicki – wybrane bajki i satyry
 2. Julian Ursyn Niemcewicz – „Powrót posła”

Romantyzm

 1. Adam Mickiewicz – „Dziady cz. III”, wybrane „Sonety krymskie”, „Pan Tadeusz”
 2. Juliusz Słowacki – „Kordian”
 3. Zygmunt Krasiński – „Nie-Boska komedia”
 4. Cyprian Kamil Norwid – wybrane wiersze, „Bema pamięci żałobny rapsod”

Pozytywizm

 1. Bolesław Prus – „Lalka”
 2. Eliza Orzeszkowa – wybrane utwory, np. „Nad Niemnem” (fragmenty)
 3. Henryk Sienkiewicz – „Potop” (fragmenty), „Quo Vadis”
 4. Maria Konopnicka – wybrane utwory

Młoda Polska

 1. Stanisław Wyspiański – „Wesele”
 2. Stefan Żeromski – „Ludzie bezdomni”
 3. Władysław Stanisław Reymont – „Chłopi” (tom I)

Dwudziestolecie Międzywojenne

 1. Bruno Schulz – „Sklepy cynamonowe”
 2. Zofia Nałkowska – „Granica”
 3. Tadeusz Borowski – wybrane opowiadania, np. z cyklu „Pożegnanie z Marią”
 4. Julian Tuwim – wybrane wiersze

Literatura Współczesna

 1. Gustaw Herling-Grudziński – „Inny świat”
 2. Albert Camus – „Dżuma”
 3. Hanna Krall – „Zdążyć przed Panem Bogiem”
 4. Sławomir Mrożek – „Tango”
 5. Stanisław Lem – wybrane utwory, np. „Solaris” (fragmenty)

Poezja

 1. Czesław Miłosz – wybrane wiersze
 2. Zbigniew Herbert – wybrane wiersze
 3. Wisława Szymborska – wybrane wiersze
Matura polski
Podstawa programowa do matury z języka polskiego określa listę lektur obowiązkowych, które uczniowie muszą przeczytać i znać, aby skutecznie przygotować się do egzaminu maturalnego. W 2024 roku lista ta obejmowała zarówno dzieła literatury polskiej, jak i światowej. Poniżej przedstawiam szczegółową listę obowiązkowych lektur na maturę z języka polskiego w 2024 roku.

Arkusz Egzaminacyjny z Języka Polskiego na Maturze w 2024 Roku

Egzamin maturalny z języka polskiego w 2024 roku składał się z dwóch głównych części: pisemnej i ustnej. Każda z tych części miała swoją specyfikę i wymagała od uczniów różnych umiejętności. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis struktury arkusza egzaminacyjnego na maturze z języka polskiego w 2024 roku.

Część Pisemna

Poziom Podstawowy

Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym składał się z dwóch głównych sekcji: czytania ze zrozumieniem i wypracowania.

 1. Czytanie ze Zrozumieniem
 • Tekst: Fragment utworu literackiego lub tekstu publicystycznego/naukowego.
 • Liczba zadań: Około 10-15 pytań.
 • Typy zadań:
  • Zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz)
  • Zadania otwarte (krótkie odpowiedzi, rozwinięte odpowiedzi)
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności analizy, interpretacji oraz rozumienia tekstu, w tym identyfikacji środków stylistycznych, struktury i intencji autora.

Przykładowe zadania:

 • Wskaż główną myśl fragmentu.
 • Jakie środki stylistyczne zastosował autor w podanym fragmencie?
 • Jaki jest kontekst historyczny lub kulturowy opisanego tekstu?
 1. Wypracowanie
 • Liczba tematów: Dwa tematy do wyboru.
 • Forma: Rozprawka, esej lub analiza tekstu literackiego.
 • Objętość: Minimum 250 słów.
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności tworzenia spójnych i logicznych wypowiedzi pisemnych na zadany temat.

Przykładowe tematy:

 • Omów motyw patriotyzmu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.
 • Analiza i interpretacja wybranego wiersza Cypriana Kamila Norwida.

Poziom Rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym był bardziej wymagający i składał się z dwóch głównych części: analizy tekstu i wypracowania.

 1. Analiza Tekstu
 • Tekst: Fragment utworu literackiego lub tekstu nieliterackiego (esej, artykuł naukowy).
 • Liczba zadań: Około 5-10 pytań otwartych.
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności dogłębnej analizy i interpretacji tekstów literackich oraz nieliterackich.

Przykładowe zadania:

 • Przeanalizuj strukturę tekstu i wyjaśnij, jak wpływa ona na jego interpretację.
 • Omów znaczenie kontekstu historycznego w zrozumieniu podanego fragmentu.
 1. Wypracowanie
 • Liczba tematów: Dwa tematy do wyboru.
 • Forma: Rozprawka, esej, analiza porównawcza utworów literackich.
 • Objętość: Minimum 400 słów.
 • Cel: Sprawdzenie umiejętności tworzenia rozbudowanych wypowiedzi pisemnych na zaawansowane tematy literackie, kulturowe i społeczne.

Przykładowe tematy:

 • Porównanie sposobu przedstawienia buntu młodzieży w „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i „Cierpieniach młodego Wertera” Johanna Wolfganga Goethego.
 • Analiza wpływu historii na losy bohaterów w wybranym utworze literatury polskiej.

Część Ustna

 1. Wylosowanie Tematu
 • Uczniowie losowali temat z przygotowanego zestawu, dotyczący literatury, kultury, problemów społecznych lub interpretacji tekstów literackich.
 1. Przygotowanie Wypowiedzi
 • Czas na przygotowanie: Około 15 minut.
 • Cel: Sporządzenie notatek i przygotowanie struktury wypowiedzi.
 1. Prezentacja i Odpowiedzi na Pytania
 • Czas trwania prezentacji: Około 10 minut.
 • Cel: Prezentacja przygotowanej wypowiedzi i odpowiedzi na pytania egzaminatorów.

Przykładowe tematy ustne:

 • Omów znaczenie motywu podróży w literaturze romantycznej, odwołując się do wybranych utworów.
 • Analiza i interpretacja wybranego wiersza pod kątem jego formy i treści.

Jak Przygotować się do Matury z Języka Polskiego

1. Zrozumienie Struktury Egzaminu

Egzamin maturalny z języka polskiego składa się z dwóch głównych części: pisemnej i ustnej. Ważne jest, aby zapoznać się z formatem egzaminu, typami zadań oraz kryteriami oceniania.

 • Część pisemna (poziom podstawowy i rozszerzony): Obejmuje czytanie ze zrozumieniem, analizę tekstów oraz wypracowanie.
 • Część ustna: Wymaga przygotowania i wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat oraz odpowiedzi na pytania egzaminatorów.

2. Powtórzenie Lektur Obowiązkowych

Znajomość lektur obowiązkowych jest kluczowa. Zrób listę wszystkich lektur, przeczytaj je ponownie i stwórz notatki z najważniejszymi informacjami:

 • Główne motywy i wątki
 • Charakterystyka postaci
 • Kontekst historyczny i literacki
 • Analiza najważniejszych fragmentów

3. Praktyka Pisania Wypracowań

Pisanie wypracowań to umiejętność, którą można wyćwiczyć:

 • Regularne ćwiczenia: Pisanie rozprawek, esejów i analiz literackich pomoże poprawić styl pisania i umiejętność argumentacji.
 • Korzystanie z arkuszy egzaminacyjnych: Rozwiązuj zadania z poprzednich lat, aby zrozumieć, czego można się spodziewać.
 • Proś o opinię: Pokaż swoje prace nauczycielom lub korepetytorom, aby uzyskać konstruktywną krytykę.

4. Rozwiązywanie Zadań Egzaminacyjnych

Regularne rozwiązywanie zadań pomaga oswoić się z formatem egzaminu:

 • Zadania z czytania ze zrozumieniem: Ćwiczenia na różnych tekstach literackich i publicystycznych.
 • Ćwiczenia z gramatyki i ortografii: Powtarzaj reguły gramatyczne i ortograficzne, aby uniknąć błędów.

5. Przygotowanie do Części Ustnej

Ćwiczenie mówienia jest kluczowe:

 • Wygłaszanie wypowiedzi: Regularnie ćwicz wygłaszanie krótkich prezentacji na różne tematy.
 • Tworzenie konspektów: Przygotowuj konspekty na różne tematy.
 • Symulacje egzaminu: Przeprowadzaj symulacje egzaminu z kolegami lub nauczycielem.
Matura rozszerzona polski
Przygotowanie do matury rozszerzonej z języka polskiego wymaga systematyczności, zaangażowania oraz odpowiednich strategii nauki. Egzamin ten sprawdza zaawansowane umiejętności analizy, interpretacji oraz tworzenia tekstów literackich i nieliterackich. Poniżej przedstawiam szczegółowy plan przygotowań, który pomoże osiągnąć sukces na maturze rozszerzonej z języka polskiego.

Korepetycje Online - Przygotowanie do matury z Polskiego

1. Elastyczność i Dostępność

Korepetycje online oferują niespotykaną elastyczność czasową, umożliwiając uczniom naukę w dogodnym dla nich czasie. Uczniowie z małych miejscowości lub obszarów wiejskich mają dostęp do wykwalifikowanych nauczycieli, których nie mogliby znaleźć w swojej okolicy.

2. Komfort Nauki

Nauka w domowym zaciszu zapewnia uczniom komfort i bezpieczeństwo. Brak konieczności dojazdu na lekcje pozwala zaoszczędzić czas i energię, które można przeznaczyć na dodatkowe ćwiczenia czy relaks.

3. Nowoczesne Narzędzia Edukacyjne

Platformy do nauki online oferują szeroką gamę nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak interaktywne ćwiczenia, prezentacje multimedialne, materiały wideo, quizy i symulacje egzaminów. Dzięki nim nauka staje się bardziej angażująca i efektywna.

4. Indywidualne Podejście

Korepetycje online umożliwiają dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb i poziomu ucznia. Nauczyciel może skupić się na konkretnych problemach, z którymi uczeń się boryka, oraz na obszarach wymagających szczególnej uwagi. Indywidualne podejście zwiększa efektywność nauki i pozwala na szybkie postępy.

5. Ekonomiczna Korzyść

Korepetycje online mogą być bardziej ekonomiczne niż tradycyjne lekcje. Brak konieczności dojazdu oraz możliwość wyboru nauczycieli z różnych regionów, gdzie stawki mogą być niższe, pozwala na redukcję kosztów. Dodatkowo uczniowie mają dostęp do wielu darmowych materiałów edukacyjnych dostępnych online.

Korepetycje z innych przedmiotów

Przykładowe Zadanie z Matury z Języka Polskiego w 2024 Roku

Część Pisemna

Poziom Podstawowy

Zadanie z Czytania ze Zrozumieniem:

Tekst: Przeczytaj poniższy fragment z „Lalki” Bolesława Prusa.

„[…] Wokulski wyciągnął z kieszeni pugilares, wyjął z niego plik banknotów i zaczął przeglądać. Były to różne sumy, które jak się okazało, składały się na dużą kwotę. Następnie, ostrożnie przyglądając się wokół, schował pieniądze do kieszeni i poszedł w stronę sklepu.”

Pytania:

 1. Jakie uczucia towarzyszą Wokulskiemu w opisanym fragmencie? Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do tekstu.
 2. Jakie mogą być motywy działania Wokulskiego w przedstawionej sytuacji? Podaj dwa możliwe motywy i uzasadnij je na podstawie znajomości całej powieści.

Poprawne odpowiedzi:

 1. Wokulskiemu towarzyszy mieszanka napięcia i ostrożności. Napięcie widać w jego ostrożnym przeglądaniu banknotów i sprawdzaniu otoczenia, co sugeruje, że obawia się odkrycia lub kradzieży. Ostrożność jest widoczna w jego działaniu, kiedy chowa pieniądze do kieszeni i zmierza w stronę sklepu.
 2. Możliwe motywy działania Wokulskiego mogą obejmować:
  • Motyw finansowy: Wokulski może gromadzić pieniądze na zakup sklepu lub inwestycje związane z jego biznesem.
  • Motyw pomocy innym: Wokulski może planować przeznaczenie tych pieniędzy na pomoc dla potrzebujących, co zgodne jest z jego altruistycznymi cechami, które są widoczne w innych częściach powieści.

Spis treści

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!