duke-university-logo

Duke University: jak się dostać, czesne, kierunki, wskaźnik przyjęć

 1. Home
 2. >
 3. Studia w USA
 4. >
 5. Uczelnie
 6. >
 7. Duke University: jak się...

Spis treści

Quick facts - Duke University

Rok założenia
1831 r.

Studenci zagraniczni
14%

Miejsce w rankingu QS World University Ranking 2023

50. miejsce na świecie

Czy ma kampus?
Tak

Acceptance rate
6,3%

Z czego znany jest Duke? Z koszykówki! Blue Devils to jedna z najbardziej znanych i wygrywających drużyn koszykarskich w kraju

Od swoich skromnych początków jako seminarium metodystów założone w 1836 roku, Duke University stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych szkół prywatnych w Stanach Zjednoczonych. Uniwersytet szczyci się wspaniałym kampusem z zabytkową kaplicą oraz jednym z najlepszych centrów medycznych w kraju. Duke University jest powszechnie uważany za jeden z najpiękniejszych kampusów uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych. Jest często określany jako “Gothic Wonderland”.

Uniwersytet Duke znany jest z ogrodów i kolegiów nazwanych na cześć swoich dobroczyńców, rodziny Duke

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 12,7 miliarda dolarów Duke University ma więcej niż wystarczające fundusze, aby wesprzeć kilka wysoce innowacyjnych programów i inicjatyw badawczych.

Niektóre z bardziej godnych uwagi obejmują Duke Global Health Center, za pośrednictwem którego studenci i wykładowcy współpracują w zwalczaniu chorób dotykających niektóre z najbardziej zagrożonych populacji na świecie. W Duke Center for Genomic and Computational Biology naukowcy pracują nad badaniem ludzkiego genomu i wykorzystują zdobytą wiedzę do poprawy ludzkiego życia.

Duke znajduje się w regionie znanym jako „Trójkąt badawczy”, obejmującym Duke University, UNC-Chapel Hill i North Carolina State University. Obszar ten jest domem dla niezwykle wykształconej społeczności — około 50% populacji ma tu tytuł licencjata, a około 20% stopień doktora. Studenci mogą znaleźć wiele możliwości kariery w uznanych firmach, takich jak Syngenta, Cisco i Bayer CropScience, a także w przyszłych start-upach.

Durham to interesujące miasto z dobrymi restauracjami i tętniącą życiem kulturą. W Durham Performing Arts Centre (DPAC) regularnie odbywają się koncerty i występy komików, a w trzeci piątek każdego miesiąca w Durham odbywa się spacer artystyczny i zwiedzanie galerii.

Blue Devils to jedna z najbardziej znanych i wygrywających drużyn koszykarskich w kraju

Wreszcie, prawie wszyscy kochają pogodę w Durham. Łagodne zimy i średnia temperatura wynosząca 15,5 st. C przez dziewięć miesięcy w roku sprawiają, że klimat jest tam przyjazny do życia.

Jak dostać się na Duke University?

Duke University oferuje swoim studentom wiele możliwości. Poszukuje studentów gotowych odpowiedzieć na te możliwości w sposób inteligentny, kreatywny i entuzjastyczny. Uczelnia docenia ambicję i ciekawość, talent i wytrwałość, energię i wrażliwość na potrzeby innych.

Kiedy uniwersytet otrzyma twoją aplikację, jest ona omawiana w komisji rekrutacyjnej, która bierze pod uwagę zarówno twoje cechy akademickie, jak i osobiste. Wyszukuje tego, co osiągnąłeś w kontekście swoich możliwości i wyzwań. Poszukuje studentów, którzy wniosą do kampusu różnorodne doświadczenia, pochodzenie, zainteresowania i opinie.

Komisja rekrutacyjna kieruje się oceną pięciu głównych czynników:

1. Profilu kandydata z punktu widzenia przedmiotów, których się uczy w szkole.
Oczekuje się, że kandydaci wybiorą w szkole średniej pięć przedmiotów, możliwie najlepiej dobranych do ich przyszłej ścieżki edukacyjnej, ale także wymagających zaangażowania. Zdanie egzaminu SAT lub ACT – rekomendowane jest, aby zadać go na wiosnę w trzeciej klasie liceum.

2. Wyników w nauce mierzonych ocenami z przedmiotów szkolnych.

3. Listów polecających od dwóch nauczycieli i doradcy szkolnego.
Rekomendacje dają wiedzę kim jesteś. Wymagane są trzy listy polecających dla każdego kandydata: jedna rekomendacja od doradcy szkolnego i dwie rekomendacje od nauczycieli, którzy uczyli cię głównych przedmiotów szkolnych.

4. Zajęć dodatkowych
Zajęcia pozaszkolne to nie tylko świetny sposób na oderwanie się od szkolnej rzeczywistości, ale także sposób na zidentyfikowanie swoich pasji i zainteresowań. Duke University docenia ciekawych świata i mających pasje studentów, którzy będą mieli wpływ na kampus i społeczność uniwersytecką.

5. Przekazu myśli i wypowiedzi w eseju aplikacyjnym
Aplikacja zawiera jednostronicowy esej osobisty oraz krótkie pytania opisowe, które są specyficzne dla Duke University i które dają ci możliwość opowiedzenia o swoich osobistych i intelektualnych zainteresowaniach.

Jak napisać esej aplikacyjny?

Duke University zazwyczaj wymaga jednego eseju na 250 słów. Ponieważ Duke jest dość selektywną szkołą, napisanie wartościowego eseju jest niezbędne, aby wyróżnić się jako kandydat.
Jest to zazwyczaj standardowy esej pod tytułem „Dlaczego ta uczelnia” i daje szansę podzielenia się swoją wiedzą na temat Duke University i tego, jak studiowanie na tej uczelni pasowałby do twoich akademickich i pozaszkolnych zainteresowań. Najważniejszą częścią każdego eseju „Dlaczego ta uczelnia” jest unikanie uogólnień. Na przykład nie wystarczy po prostu stwierdzić, że lubisz lekkoatletykę na Duke University, ponieważ niezliczone szkoły mają świetne programy sportowe.

Aby napisać wyróżniającą się pracę, musisz dokładnie przemyśleć, jakie są twoje życiowe cele, a następnie się zastanowić, w jaki sposób Duke University może pomóc ci je osiągnąć. Oto kilka pytań, które możesz sobie zadać na początek:

1. Na czym polega wyjątkowość mojego kursu czy wydziału na Duke University? Czy są jakieś zajęcia, które szczególnie mnie interesują? Czemu?

2. Czy są jakieś organizacje studenckie, w których chciałbym się zaangażować?

3. Jakie istnieją programy studenckie specyficzne dla Duke University, które mogę chcieć rozważyć?

4. Co mogę robić w Duke University, czego nie mogą robić wszyscy inni? Zasadniczo, co wyjątkowego lub specyficznego do niego wnoszę?

Pamiętaj, że studia to nie tylko akademicy, więc powinieneś spróbować włączyć również elementy pozaszkolne. Zalecane jest, aby około 75% twojego eseju koncentrowało się na nauce, a pozostałe 25% na zajęciach pozalekcyjnych.

Duke University – Kierunki

Najbardziej popularne kierunki wybierane na Duke University to:

 • Informatyka – Wydział Informatyki na Duke University jest uznanym na arenie międzynarodowej liderem w dziedzinie badań i edukacji. Studenci biorą udział w zajęciach z renomowanymi wykładowcami, angażują się w najnowocześniejsze badania i budują solidne podstawy do przyszłych studiów lub pracy w wielu różnych dziedzinach.
 • Ekonomia – Na Duke University Wydział Ekonomii jest zarówno największym, jak i najbardziej znanym. Ponadto program ten jest często uważany za jeden z najlepszych w Stanach Zjednoczonych. Oprócz uczenia ekonometrii, teorii mikroekonomii i teorii makroekonomii, a także ekonomii stosowanej, wydział ten współpracuje z renomowanymi firmami w każdym z tych obszarów.
 • Polityka publiczna – Zapotrzebowanie na program polityki publicznej na Duke University gwałtownie wzrosło w ostatnich latach jako bezpośredni skutek rosnącego niedoboru wykwalifikowanych przywódców politycznych i decydentów. Programy polityki publicznej oferowane przez uniwersytet mają charakter interdyscyplinarny i mają na celu kształcenie przyszłych pokoleń zdolnych liderów.
 • Biologia – Wydział Inżynierii Biologicznej i Molekularnej jest aktywnie zaangażowany w szeroką gamę projektów badawczych, których celem jest poprawa zdrowia ludzkiego, począwszy od opracowania pierwszych zmodyfikowanych naczyń krwionośnych po stworzenie pierwszego na świecie, działającego w czasie rzeczywistym, trójwymiarowego systemu diagnostyki ultrasonograficznej.
 • Inżynieria elektryczna i komputerowa – Wydział Elektrotechniki Duke University jest obecnie uważany za szósty najlepszy w Stanach Zjednoczonych. Studiowanie elektroniki, jej zastosowań oraz elektromagnetyzmu może być znacznie bardziej efektywne dzięki doskonałym programom i najnowocześniejszej infrastrukturze zapewnianej przez uniwersytet.W sumie dziesięć szkół i uczelni tworzy Duke University; większość z nich uczy zarówno studentów studiów licencjackich, jak i magisterskich i doktorskich:
 1. Trinity College of Arts & Sciences
 2. School of Law
 3. Divinity School
 4. Graduate School
 5. School of Medicine
 6. School of Nursing
 7. Pratt School of Engineering
 8. Fuqua School of Business
 9. Nicholas School of the Environment
 10. Sanford School of Public Policy.

Duke University – wskaźnik przyjęć

Znakomici naukowcy, niesamowita lekkoatletyka, świetny kampus — łatwo zrozumieć, dlaczego tak wielu studentów aplikuje na Duke University. Trzeba jednak przyznać, że proces rekrutacji jest bardzo konkurencyjny, szkoła otrzymała rekordową liczbę ponad 50 000 aplikacji na studia rozpoczynające się w 2023 r. Wskaźnik akceptacji na prestiżowym Duke University wynosi tylko 6,3%, co czyni go jednym z najbardziej konkurencyjnych uniwersytetów w kraju. Podczas gdy Duke kładzie nacisk na esej aplikacyjny „Why Duke” oraz rozmowę kwalifikacyjną, kandydat będzie potrzebował naprawdę mocnej aplikacji, aby dostać się na studia.

Aby być konkurencyjnym kandydatem, powinno się mieć wynik SAT w granicach 1510-1570 lub ACT 34-36.

Uniwersytet jest popularny wśród młodzieży ze względu na oferowane przez niego zajęcia pozalekcyjne, zwłaszcza sportowe

Duke University – aplikacja

Studenci z ponad 100 krajów znaleźli swoje miejsce na Duke University. Nie ma tu oddzielnej aplikacji dla studentów zagranicznych.

1. Język angielski
Chociaż nie są wymagane żadnych egzaminy z języka angielskiego, uczelnia chętnie je rozpatrzy w przypadku osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym i którzy chcą wykazać się znajomością języka angielskiego poza materiałami w swoich aplikacjach. Akceptowane są TESTY CAMBRIDGE C1 ADVANCED lub C2 PROFICIENCY TEST, DUOLINGO ENGLISH TEST, IELTS ACADEMIC, PTE ACADEMIC oraz TOEFL. Ponieważ oficjalne przesłanie TESTU DUOLINGO ENGLISH jest bezpłatne, sugeruje się oficjalne przesłanie jego wyników. Wszystkie inne wyniki testów w języku angielskim kandydaci mogą przesyłać samodzielnie.

2. Wiza
Aby otrzymać wizę F-1 na studia w Stanach Zjednoczonych, cudzoziemiec musi dostarczyć konsulatowi Stanów Zjednoczonych w swoim kraju pochodzenia dowód na pokrycie kosztów edukacji, wraz z zaświadczeniem o uprawnieniu do ubiegania się o wizę. Formularze I-20 dla przyjeżdżających studentów zagranicznych są wydawane dopiero po zaakceptowaniu przez studenta oferty przyjęcia do Duke University i zwróceniu wypełnionego Certyfikatu Odpowiedzialności Finansowej.

3. Rozmowa kwalifikacyjna
Chociaż nie jest wymagana do przyjęcia, rozmowa kwalifikacyjna daje kandydatowi możliwość poznania Duke University, a przedstawicielowi uniwersytetu poznania mocnych stron aplikanta. Absolwenci uniwersytetu działający jako wolontariusze przeprowadzają rozmowy w czterdziestu dwóch krajach na całym świecie.

Duke University – terminy aplikacji

Formuła tzw. wczesnej decyzji (Early Decision) oznacza wcześniejsze zaaplikowanie niż w przypadku tzw. zwykłej decyzji (Regular Decision). Wczesna aplikacja polecana jest dla osób, które w przypadku otrzymania oferty przyjęcia od tego konkretnego uniwersytetu są w stanie zobowiązać się, że właśnie go wybiorą. Decyzja zwykła (Regular Decision) jest dla kandydatów, którzy chcą mieć otwarte różne opcje wyboru uniwersytetów, ponieważ na przykład aplikują do kilku uczelni i po otrzymaniu kilku ofert będą podejmować decyzję o wyborze konkretnego.
Jednakże, żeby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na dany uniwersytet, jeżeli jesteśmy gotowi na jego wybór, warto złożyć aplikacje we wcześniejszym terminie. Wcześniejsza aplikacja zwiększa przynajmniej dwukrotnie szansę dostania oferty.

Poniższe daty reprezentują terminy cyklu rekrutacji 2022-2023.

1. Terminy aplikacji dla wczesnej decyzji Early Decision:

W połowie sierpnia udostępnione zostają COMMON APPLICATION lub COALITION APPLICATION (2 różne portale aplikacyjne do wyboru). 1 listopada to deadline dla następujących działań:

· Trzeba złożyć aplikację Early Decision
· Załączyć transkrypcję ocen z liceum
· Sprawozdanie ze szkoły średniej z rekomendacją doradcy szkolnego
· Dwie rekomendacje od nauczycieli
· Wyniki SAT i/lub ACT

1 listopada to również deadline złożenia wniosku o pomoc finansową. Upewnij się, że wniosek o przyjęcie na studia licencjackie wskazuje „tak” w polu „pomoc finansowa”. Jeśli początkowo nie zaznaczyłeś tego pola, musisz to zrobić, kontaktując się z biurem rekrutacji studiów licencjackich, aby zmienić swoje oznaczenie. Kandydaci międzynarodowi, którzy wykazują zainteresowanie pomocą finansową, są uwzględniani w oddzielnej puli przyjęć, a ci, którzy zostali przyjęci „bez zainteresowania pomocą finansową” nie kwalifikują się do ubiegania się o pomoc finansową także w dowolnym dalszym roku studiów licencjackich.

15 listopada – dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy finansowej (takie jak zeznania podatkowe rodziców itp.)
W połowie grudnia następuje wydanie decyzji o przyjęciu i ewentualnie przyznanej pomocy.

2. Terminy aplikacji dla zwykłej decyzji Regular Decision:

W połowie sierpnia udostępnione zostają COMMON APPLICATION lub COALITION APPLICATION (2 różne portale aplikacyjne do wyboru).
20 grudnia -termin wypełnienia wniosku (tylko część studencka) w przypadku konieczności rozmowy kwalifikacyjnej z absolwentem.
3 stycznia to deadline dla następujących czynności:

• Trzeba złożyć aplikację Regular Decision
• Załączyć transkrypcję ocen z liceum
• Sprawozdanie ze szkoły średniej z rekomendacją doradcy szkolnego
• Dwie rekomendacje od nauczycieli
• Wyniki SAT i/lub ACT

1 lutego to deadline na wnioski o pomoc finansową. 15 lutego wysłanie sprawozdania z ocen z połowy roku (lub gdy tylko będą dostępne oceny z pierwszego semestru).

Koniec marca/początek kwietnia następuje wydanie decyzji o przyjęciu i ewentualnie przyznanej pomocy.

Duke University- znani absolwenci

Jak można się spodziewać po szkole z tak wyjątkowymi osiągnięciami, Duke University jest kojarzony z niektórymi z największych światowych liderów.
Byli studenci to senator Elizabeth Dole i prezydent Richard Nixon. Wśród wykładowców i absolwentów Duke University znajduje się pięciu laureatów Nagrody Nobla, a także niektóre z największych nazwisk w świecie biznesu, takie jak dyrektor generalny firmy Apple Tim Cook. Duke University skończyła także Melinda Gates, współzałożycielka Bill & Melinda Gates Foundation.

Duke University – czesne

Roczne koszty studiowania na Duke University kształtują się następująco:

 • Czesne i obowiązkowe opłaty $62,941
 • Zakwaterowanie $9,494
 • Wyżywienie $8,672
 • Książki I inne materiały $3,410
 • Całkowity koszt (nie wliczając transportu) $84,517

Duke University – stypendia

Na Duke University 38% studentów studiów licencjackich kwalifikuje się do jakiejś formy pomocy finansowej opartej na ich potrzebach, a średnie stypendium wynosi 55 084 USD rocznie.
Duke University stosuje zasadę need-blind admissions co oznacza, że przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu nie bierze pod uwagę możliwości studenta do zapłacenia za studia. Niektórym osobom uczelnia ta zaspokaja nawet 100% wydatków. Na uniwersytecie 52% ogółu studentów otrzymuje pomoc finansową, a 64% studentów kończy studia bez długów.
Cudzoziemcy muszą ubiegać się o pomoc finansową w pierwszym wniosku aplikacyjnym na pierwszy rok studiów, aby zakwalifikować się do finansowania przez Duke University także dalszego toku studiów.

Proces przyjmowania obcokrajowców jest bardziej selektywny – wskaźnik przyjęć dla cudzoziemców ubiegających się o pomoc finansową wynosi zwykle poniżej 4%, to jest mniej niż połowa ogólnego wskaźnika przyjęć kandydatów z zagranicy wynoszącego zwykle około 8%.

Duke University oferuje niewielką liczbę stypendiów za osiągnięcia naukowe czy szkolne uzyskanie w trakcie nauki w liceum. Wszyscy kandydaci są automatycznie brani pod uwagę, jeśli chodzi o te stypendia w procesie aplikacji. Ubieganie się o pomoc opartą na potrzebach finansowych nie ma negatywnego wpływu na przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe.

Życie studenckie na Duke University

Studenci Duke University mieszkają na kampusie uniwersyteckim przez pierwsze trzy lata, a studenci pierwszego roku są zakwaterowani razem w tzw. kampusie wschodnim. Mają tam możliwość nauki w specjalnych kołach zainteresowań a także integracji z osobami z różnych kierunków.

Jedna z naszych mentorek, Amelia, w 2021 podjęła została przyjęta do Duke University i dziś pomaga naszym aplikantom w aplikacji na studia medyczne w USA. Amelia zgodziła się opisać jak wyglądała jej aplikacja na studia w USA i jak wygląda życie na takich studiach. Jeśli jesteście ciekawi cały tekst znajduje się w poniższym artykule!

 

Jak wyglądają studia na najlepszych uczelniach w USA? Życie na Duke University

Studentom Duke nie brakuje dostępu do bogatych zasobów uniwersytetu. Uczelnia posiada rozległą sieć bibliotek, z trzema bibliotekami na kampusie zachodnim i dwiema na kampusie wschodnim. Istnieje również biblioteka w laboratorium morskim i dodatkowe biblioteki w szkołach biznesowych, teologicznych, prawniczych i medycznych.
Interesujesz się biochemią, greckimi dramatopisarzami lub jazdą na rowerze? Masz tu możliwość rozwijania wszystkich swoich pasji. Studenci zamieniają wiedzę w działanie. Tworzą nowe inicjatywy, zakładają organizacje i konfrontują palące problemy społeczne z interdyscyplinarnym spojrzeniem.

Aplikacja na studia w Duke University z EduCat

Przeczytałeś artykuł i chcesz aplikować na studia w USA? Sprawdź nasze FAQ.

EduCat pomoże Ci w procesie aplikacji na studia za granicą. Nasi Mentorzy wspierają uczniów na różnym etapie przygotowań do aplikacji – czy potrzebujesz pomocy z systemem aplikacyjnym, kwestiami przed wyjazdem na studia czy całym procesem od początku do końca. Z całego wsparcia możesz skorzystać w jednym miejscu – na platformie EduCat.

Spis treści

Może Cię zainteresować

GMAT

Egzamin GMAT - jak wygląda egzamin, przykłady Home >Egzaminy>GMAT Spis treści building menu... GMAT - co to jest? The Graduate [...]

TOEFL

Egzamin TOEFL – co to jest, jak się przygotować, jaki poziom, przykładowy test Home >Egzaminy>TOEFL Spis treści building menu... TOEFL: [...]

IELTS

Egzamin IELTS - co to jest, jak się przygotować, jaki poziom, przykładowy test Home >Egzaminy>IELTS Spis treści building menu... IELTS: [...]

Egzamin SAT: jak wyglada i jak przygotować się do egzaminu

Egzamin SAT: jak wyglada i jak przygotować się do egzaminu Home >Egzaminy>Egzamin SAT: jak wyglada... Spis treści building menu... Egzamin [...]