Spis treści

Pytania i Zadania na Maturach Ustnych z Języka Angielskiego

Egzamin ustny z języka angielskiego na maturze sprawdza umiejętność komunikacji ustnej uczniów. Poniżej przedstawiam przykładowe pytania i zadania, które mogą pojawić się na maturze ustnej.

Typowe Pytania i Zadania

Rozmowa Wstępna

Egzaminator zadaje pytania dotyczące codziennych tematów, aby wprowadzić ucznia w egzamin. Mogą to być pytania takie jak:

 • What are your hobbies and interests?
 • Can you tell me about your family?
 • How do you usually spend your weekends?

Zadanie 1: Rozmowa z Odgrywaniem Roli

Uczniowie muszą prowadzić rozmowę, wcielając się w określone role. Przykłady takich zadań mogą obejmować:

 • Student and Teacher: Uczeń prosi nauczyciela o pozwolenie na przedłużenie terminu oddania pracy domowej.
 • Customer and Shop Assistant: Uczeń reklamuje wadliwy produkt w sklepie i negocjuje jego wymianę.

Zadanie 2: Opis Ilustracji

Uczniowie muszą opisać obrazek, a następnie odpowiedzieć na pytania związane z tematem ilustracji. Przykłady mogą obejmować:

 • Obrazek przedstawiający park: Opisz, co widzisz na obrazku. Jakie aktywności wykonują ludzie w parku?
 • Obrazek przedstawiający kuchnię: Opisz, co robią osoby na obrazku. Jakie posiłki mogą przygotowywać?

Zadanie 3: Wypowiedź na Podstawie Materiału Stymulującego

Uczniowie otrzymują materiał stymulujący, taki jak fragment tekstu, statystyki czy grafika, i muszą wypowiedzieć się na ten temat. Przykłady takich zadań mogą obejmować:

 • Fragment artykułu o recyklingu: Przedstaw swoje zdanie na temat recyklingu i jego wpływu na środowisko.
 • Wykres pokazujący wzrost liczby użytkowników Internetu: Omów wykres i przedstaw swoje opinie na temat wpływu Internetu na społeczeństwo.
Biologia Kraków
Każda z tych uczelni oferuje programy o wysokim standardzie nauczania oraz dostęp do nowoczesnych laboratoriów i projektów badawczych. Wybór odpowiedniego kierunku i uczelni zależy od indywidualnych zainteresowań i celów zawodowych. Uniwersytet Jagielloński wyróżnia się szczególnie bogatą ofertą specjalizacji i zaawansowanych badań naukowych, co czyni go jedną z najlepszych opcji dla studentów zainteresowanych biologią.

Przykłady Konkretnych Zadań z Poprzednich Lat - Matura Ustna Angielski

Matura 2023

 1. Rozmowa z Odgrywaniem Roli:
  • Temat: Student and Tourist
  • Opis: Uczeń wciela się w rolę przewodnika turystycznego i udziela informacji turyście o lokalnych atrakcjach turystycznych.
 2. Opis Ilustracji:
  • Obrazek: Scena w kawiarni.
  • Pytania: Jakie są zalety i wady pracy w kawiarni? Czy uważasz, że kawiarnie są dobrym miejscem na spotkania towarzyskie?
 3. Materiał Stymulujący:
  • Temat: Fragment tekstu o zdrowym stylu życia.
  • Pytania: Co sądzisz o zdrowym stylu życia? Jakie zmiany wprowadziłeś/wprowadziłaś w swoim życiu, aby być zdrowszym/zdrowszą?

Matura 2022

 1. Rozmowa z Odgrywaniem Roli:
  • Temat: Customer and Travel Agent
  • Opis: Uczeń pyta o dostępne wycieczki zagraniczne i negocjuje warunki wyjazdu.
 2. Opis Ilustracji:
  • Obrazek: Ludzie bawiący się na plaży.
  • Pytania: Jakie są Twoje ulubione sposoby spędzania czasu na plaży? Jakie korzyści zdrowotne przynosi czas spędzony na świeżym powietrzu?
 3. Materiał Stymulujący:
  • Temat: Diagram przedstawiający rodzaje energii odnawialnej.
  • Pytania: Który rodzaj energii odnawialnej uważasz za najbardziej efektywny i dlaczego? Jakie są zalety i wady używania energii odnawialnej?

Przygotowanie do Egzaminu z Matury Ustnej z Angielskiego

Aby dobrze przygotować się do matury ustnej z języka angielskiego, uczniowie powinni:

 • Ćwiczyć rozmowy: Regularne ćwiczenia w mówieniu na różne tematy.
 • Korzystać z materiałów stymulujących: Praca z różnymi rodzajami tekstów, grafik i statystyk.
 • Analizować przykładowe zadania: Rozwiązywanie przykładowych zadań z poprzednich lat.
 • Udział w symulacjach egzaminów: Udział w symulacjach z nauczycielami lub korepetytorami.

Podsumowanie

Matura ustna z języka angielskiego jest wymagającym egzaminem, który sprawdza umiejętności komunikacyjne ucznia w praktyce. Przygotowanie do egzaminu wymaga regularnej praktyki, znajomości zakresu tematycznego oraz umiejętności szybkiej i precyzyjnej reakcji na pytania egzaminatora. Dzięki odpowiednim przygotowaniom uczniowie mogą zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie wysokich wyników.

Najczęściej Poruszane Tematy na Maturze Ustnej z Języka Angielskiego

Matura ustna z języka angielskiego obejmuje szeroki zakres tematów, które mają na celu sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych uczniów w różnych kontekstach. Oto niektóre z najczęściej poruszanych tematów i zagadnień na maturze ustnej z języka angielskiego.

1. Życie Codzienne

Opis Tematu:

 • Pytania dotyczące codziennych aktywności, rutynowych zadań oraz planowania dnia.

Przykładowe Pytania:

 • How do you usually spend your weekends?
 • What are your daily routines?
 • Describe a typical day in your life.

2. Rodzina i Relacje

Opis Tematu:

 • Pytania dotyczące rodziny, przyjaciół, relacji interpersonalnych oraz ról rodzinnych.

Przykładowe Pytania:

 • Can you tell me about your family?
 • How do you maintain relationships with your friends?
 • Describe a memorable family event.

3. Szkoła i Edukacja

Opis Tematu:

 • Pytania dotyczące doświadczeń szkolnych, ulubionych przedmiotów oraz planów edukacyjnych.

Przykładowe Pytania:

 • What is your favorite subject at school and why?
 • How do you prepare for your exams?
 • What are your plans for further education?

4. Praca i Kariera

Opis Tematu:

 • Pytania dotyczące planów zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz aspiracji kariery.

Przykładowe Pytania:

 • What job would you like to have in the future and why?
 • Describe any work experience you have had.
 • What are the most important qualities for a successful career?

5. Podróże i Turystyka

Opis Tematu:

 • Pytania dotyczące doświadczeń z podróży, miejsc, które uczniowie chcieliby odwiedzić oraz przygotowań do podróży.

Przykładowe Pytania:

 • Where did you go on your last holiday?
 • What is your dream destination and why?
 • How do you prepare for a trip?

6. Zdrowie i Styl Życia

Opis Tematu:

 • Pytania dotyczące zdrowego stylu życia, diety, aktywności fizycznej oraz nawyków zdrowotnych.

Przykładowe Pytania:

 • What do you do to stay healthy?
 • Describe your exercise routine.
 • How important is a balanced diet to you?

7. Kultura i Rozrywka

Opis Tematu:

 • Pytania dotyczące zainteresowań kulturalnych, takich jak filmy, muzyka, książki oraz wydarzenia kulturalne.

Przykładowe Pytania:

 • What is your favorite movie and why?
 • Describe a book that had a significant impact on you.
 • How often do you go to cultural events?

8. Technologia i Media

Opis Tematu:

 • Pytania dotyczące wpływu technologii na życie codzienne, mediów społecznościowych oraz korzystania z nowoczesnych urządzeń.

Przykładowe Pytania:

 • How do you use technology in your daily life?
 • What are the advantages and disadvantages of social media?
 • Describe a gadget you cannot live without.

9. Środowisko i Ekologia

Opis Tematu:

 • Pytania dotyczące ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz działań proekologicznych.

Przykładowe Pytania:

 • What can individuals do to protect the environment?
 • Describe a recent environmental issue you have read about.
 • How do you contribute to environmental protection?

10. Społeczeństwo i Problemy Społeczne

Opis Tematu:

 • Pytania dotyczące problemów społecznych, takich jak bezdomność, ubóstwo, dyskryminacja oraz różnorodność kulturowa.

Przykładowe Pytania:

 • What are some major social issues in your country?
 • How can we reduce poverty in the world?
 • Describe a social issue you feel strongly about.
Kraków polski
Studiowanie języka polskiego w Krakowie zapewnia solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, a także otwiera wiele drzwi do kariery naukowej, edukacyjnej i medialnej.

Terminy Matur Ustnych z Języka Angielskiego w 2024 Roku

Matura ustna z języka angielskiego jest integralną częścią egzaminu maturalnego w Polsce. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące terminów matur ustnych w 2024 roku.

Ogólne Terminy Egzaminów Ustnych

Terminy dla Matury 2024

 • Egzaminy ustne z języków obcych: 11-16 maja 2024 roku (z wyjątkiem 12 maja).
 • Dodatkowe terminy: 20-25 maja 2024 roku.

Harmonogram Egzaminów

 1. Rozmowa wstępna:
  • Czas trwania: Około 2 minut.
  • Cel: Rozluźnienie ucznia i wprowadzenie go w temat rozmowy.
 2. Rozmowa z odgrywaniem roli:
  • Czas trwania: Około 4 minut.
  • Cel: Sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych ucznia w symulowanej sytuacji.
 3. Opis ilustracji:
  • Czas trwania: Około 3 minut.
  • Cel: Sprawdzenie umiejętności opisu i analizy wizualnej.
 4. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego:
  • Czas trwania: Około 5 minut.
  • Cel: Ocena umiejętności argumentacji i prezentacji na podstawie dostarczonego materiału.

Punkty i Zasady Oceniania na Maturze Ustnej z Języka Angielskiego w 2024 Roku

Matura ustna z języka angielskiego jest oceniana na podstawie określonych kryteriów, które mają na celu ocenę różnych aspektów umiejętności językowych ucznia. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zasad oceniania oraz kryteriów przyznawania punktów.

Kryteria Oceniania

Egzamin ustny jest oceniany na podstawie pięciu głównych kryteriów:

 1. Sprawność Komunikacyjna
  • Opis: Oceniana jest umiejętność prowadzenia rozmowy, jasność i płynność wypowiedzi oraz umiejętność reagowania na pytania egzaminatora.
  • Punkty: 0-6 punktów za każde zadanie, maksymalnie 18 punktów.
 2. Zakres Środków Leksykalno-Gramatycznych
  • Opis: Oceniana jest różnorodność używanego słownictwa i struktur gramatycznych.
  • Punkty: 0-4 punkty.
 3. Poprawność Środków Leksykalno-Gramatycznych
  • Opis: Oceniana jest poprawność użycia słownictwa i struktur gramatycznych.
  • Punkty: 0-4 punkty.
 4. Wymowa
  • Opis: Oceniana jest poprawność wymowy, intonacja oraz akcent.
  • Punkty: 0-2 punkty.
 5. Płynność Wypowiedzi
  • Opis: Oceniana jest płynność i naturalność wypowiedzi, bez długich przerw i zawahań.
  • Punkty: 0-2 punkty.

Łączna Liczba Punktów

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie ustnym, to 30 punktów. Aby zdać egzamin ustny, uczeń musi uzyskać co najmniej 30% możliwych punktów, czyli przynajmniej 9 punktów.

Zasady Oceniania

 1. Sprawność Komunikacyjna (0-18 punktów)
  • 0 punktów: Brak umiejętności komunikacyjnych, odpowiedzi są niezrozumiałe.
  • 1-3 punkty: Bardzo ograniczona komunikacja, częste błędy utrudniające zrozumienie.
  • 4-6 punktów: Komunikacja jest możliwa, ale z licznymi błędami i przerwami.
  • 7-9 punktów: Komunikacja jest płynna, ale z pewnymi błędami i przerwami.
  • 10-12 punktów: Dobra komunikacja z niewielkimi błędami.
  • 13-15 punktów: Bardzo dobra komunikacja, sporadyczne błędy.
  • 16-18 punktów: Płynna i naturalna komunikacja, bez błędów.
 2. Zakres Środków Leksykalno-Gramatycznych (0-4 punkty)
  • 0 punktów: Użycie bardzo ograniczonego zasobu słownictwa i struktur.
  • 1 punkt: Użycie prostego zasobu słownictwa i struktur, często powtarzające się błędy.
  • 2 punkty: Użycie umiarkowanego zasobu słownictwa i struktur, z pewnymi błędami.
  • 3 punkty: Użycie szerokiego zasobu słownictwa i struktur, niewielkie błędy.
  • 4 punkty: Użycie bardzo szerokiego i zróżnicowanego zasobu słownictwa i struktur, bez błędów.
 3. Poprawność Środków Leksykalno-Gramatycznych (0-4 punkty)
  • 0 punktów: Bardzo liczne błędy utrudniające zrozumienie.
  • 1 punkt: Liczne błędy, które czasami utrudniają zrozumienie.
  • 2 punkty: Pewne błędy, które rzadko utrudniają zrozumienie.
  • 3 punkty: Sporadyczne błędy, które nie utrudniają zrozumienia.
  • 4 punkty: Brak błędów.
 4. Wymowa (0-2 punkty)
  • 0 punktów: Bardzo słaba wymowa, trudności z intonacją i akcentem.
  • 1 punkt: Poprawna wymowa, ale z pewnymi błędami.
  • 2 punkty: Bardzo dobra wymowa, brak błędów.
 5. Płynność Wypowiedzi (0-2 punkty)
  • 0 punktów: Bardzo liczne przerwy, wypowiedź jest nienaturalna.
  • 1 punkt: Pewne przerwy, ale ogólnie płynna wypowiedź.
  • 2 punkty: Płynna i naturalna wypowiedź, bez przerw.

Spis treści

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!