1. Home
 2. >
 3. Korepetycje Angielski
 4. >
 5. Korepetycje Angielski Kraków

Spis treści

Dlaczego Znajomość Języka Angielskiego Pomoże Ludziom w Mieście Krakowie

Kraków, jedno z najważniejszych miast w Polsce, jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem akademickim, kulturalnym i biznesowym. Znajomość języka angielskiego w tym mieście przynosi liczne korzyści zarówno w życiu zawodowym, jak i codziennym. Poniżej przedstawiamy, dlaczego warto uczyć się angielskiego i jak może to pomóc mieszkańcom Krakowa.

Praca i Kariera

1. Międzynarodowe Firmy i Korporacje

Kraków jest siedzibą wielu międzynarodowych firm, które wymagają od swoich pracowników znajomości języka angielskiego. Przykłady takich firm to:

 • IBM: Firma oferuje szeroki zakres usług IT i konsultingowych, a angielski jest językiem roboczym w codziennej komunikacji.
 • Shell: Globalny koncern naftowy i gazowy, gdzie angielski jest kluczowy do współpracy z zespołami międzynarodowymi.
 • Google: Centrum badawczo-rozwojowe Google w Krakowie wymaga od pracowników płynności w angielskim, aby efektywnie pracować nad globalnymi projektami.

2. Rynek Pracy

Znajomość angielskiego otwiera drzwi do szerokiego spektrum zawodów, zwłaszcza w sektorach takich jak IT, finanse, marketing i turystyka. Kraków jest domem dla wielu start-upów technologicznych i firm outsourcingowych, które często komunikują się z klientami z całego świata.

Edukacja i Rozwój Osobisty

1. Dostęp do Edukacji

Uniwersytety i szkoły wyższe w Krakowie, takie jak Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza, oferują programy w języku angielskim, które przyciągają międzynarodowych studentów i wykładowców. Znajomość angielskiego pozwala lokalnym studentom korzystać z tych programów i uczestniczyć w międzynarodowych wymianach​.

2. Materiały Edukacyjne

Wiele wartościowych materiałów edukacyjnych, takich jak książki, artykuły naukowe, kursy online i webinary, jest dostępnych tylko w języku angielskim. Znajomość angielskiego umożliwia korzystanie z tych zasobów, co wspiera rozwój osobisty i zawodowy​.

Życie Codzienne

1. Komunikacja i Media

Angielski jest dominującym językiem w mediach, technologii i komunikacji. Dostęp do najnowszych wiadomości, filmów, seriali, muzyki oraz gier wideo jest znacznie łatwiejszy dla osób znających angielski. Pozwala to na lepsze zrozumienie globalnych trendów i kultur.

2. Podróże i Turystyka

Kraków przyciąga wielu turystów z zagranicy, a znajomość angielskiego umożliwia mieszkańcom łatwiejsze porozumiewanie się z turystami. Dodatkowo, dla osób lubiących podróże, angielski jest kluczowym językiem, który ułatwia komunikację na całym świecie.

Społeczność i Kultura

1. Międzynarodowe Wydarzenia i Festiwale

Kraków jest znany z organizacji wielu międzynarodowych wydarzeń, takich jak Festiwal Kultury Żydowskiej czy Festiwal Muzyki Filmowej. Znajomość angielskiego pozwala na pełne uczestnictwo w tych wydarzeniach, komunikację z uczestnikami z innych krajów oraz korzystanie z dodatkowych materiałów i informacji.

2. Integracja z Obcokrajowcami

Kraków jest miastem coraz bardziej multikulturowym, z rosnącą liczbą obcokrajowców studiujących i pracujących w mieście. Znajomość angielskiego ułatwia integrację i budowanie relacji z międzynarodową społecznością, co wzbogaca życie społeczne i kulturowe.

Kraków polski
Wszystkie te aspekty pokazują, że dobrze napisana matura z języka polskiego może mieć szeroki wpływ na życie mieszkańców Krakowa, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym.

Zastosowanie Języka Angielskiego w Życiu Codziennym

Język angielski jest jednym z najbardziej wszechobecnych i uniwersalnych języków na świecie, pełniąc kluczową rolę w różnych aspektach życia codziennego. Oto kilka głównych obszarów, w których znajomość angielskiego jest niezwykle przydatna.

1. Komunikacja i Media

Media i Rozrywka

 • Telewizja i Filmy: Większość popularnych filmów, seriali i programów telewizyjnych jest produkowana w języku angielskim. Oglądanie ich w oryginalnej wersji bez napisów pozwala lepiej zrozumieć kontekst kulturowy i humor.
 • Muzyka: Angielski dominuje w światowej muzyce pop, rock i wielu innych gatunkach. Rozumienie tekstów piosenek pozwala na pełniejsze doświadczenie muzyki.

Internet i Technologie

 • Social Media: Platformy takie jak Facebook, Twitter, Instagram czy YouTube są zdominowane przez treści w języku angielskim. Angielski jest językiem globalnych dyskusji i komunikacji online.
 • Strony Internetowe i Aplikacje: Znaczna część treści w Internecie jest dostępna wyłącznie po angielsku. Angielski jest również często językiem interfejsu w aplikacjach i programach komputerowych.

2. Praca i Kariera

Międzynarodowe Firmy i Korporacje

 • Komunikacja w Pracy: W wielu firmach, zwłaszcza tych o międzynarodowym zasięgu, angielski jest językiem roboczym. Spotkania, e-maile i dokumenty często są w języku angielskim.
 • Rozwój Kariery: Znajomość angielskiego zwiększa szanse na awans oraz możliwość pracy w zagranicznych oddziałach firmy.

Edukacja i Szkolenia

 • Kursy Online: Wiele kursów dostępnych na platformach takich jak Coursera, edX czy Udemy jest w języku angielskim. Pozwala to na dostęp do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych.
 • Konferencje i Warsztaty: Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i warsztatach często wymaga znajomości angielskiego, co umożliwia nawiązywanie kontaktów z ekspertami z całego świata.

3. Podróże i Turystyka

 • Porozumiewanie się za Granicą: Angielski jest językiem międzynarodowym, którym można porozumiewać się w większości krajów na świecie. Ułatwia to podróżowanie, rezerwowanie hoteli, zamawianie jedzenia w restauracjach oraz zwiedzanie.
 • Przewodniki i Mapy: Wiele przewodników turystycznych, map oraz informacji turystycznych jest dostępnych w języku angielskim, co ułatwia planowanie podróży i poruszanie się po obcych krajach.

4. Kultura i Książki

 • Literatura: Angielski jest językiem oryginalnym dla wielu klasycznych i współczesnych dzieł literackich. Czytanie książek w oryginale pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu kulturowego i stylu autora.
 • Kultura Popularna: Angielski jest językiem dominującym w kulturze popularnej, co obejmuje gry wideo, komiksy, czasopisma i inne formy rozrywki.

5. Nauka i Technologia

 • Publikacje Naukowe: Większość artykułów naukowych, badań i raportów jest publikowana w języku angielskim. Znajomość tego języka jest niezbędna dla naukowców i studentów do śledzenia najnowszych osiągnięć w ich dziedzinie.
 • Technologia i Innowacje: Angielski jest językiem dominującym w branży technologicznej. Instrukcje obsługi, dokumentacja techniczna oraz kursy z zakresu nowych technologii są zazwyczaj dostępne w języku angielskim.
Angielski Kraków
Znajomość języka angielskiego nie tylko ułatwia codzienne życie, ale także otwiera liczne możliwości osobiste, zawodowe i kulturalne, sprawiając że jest to umiejętność niezwykle wartościowa we współczesnym świecie. Wysłano Zrozumienie tych podstawowych elementów gramatyki angielskiej jest kluczowe dla skutecznego porozumiewania się i tworzenia poprawnych zdań w tym języku. Regularna praktyka i eksperymentowanie z różnymi strukturami gramatycznymi pomagają w ich opanowaniu.

Język Angielski: Dziedziny i Czasy

Język angielski jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków na świecie, pełniąc rolę lingua franca w wielu dziedzinach życia. Jest nie tylko językiem komunikacji międzynarodowej, ale również narzędziem nauki, biznesu, technologii i kultury. Poniżej przedstawiamy różne dziedziny, w których angielski jest używany, oraz szczegółowy przegląd czasów gramatycznych w języku angielskim.

Dziedziny Zastosowania Języka Angielskiego

1. Biznes i Handel Międzynarodowy

Angielski jest językiem międzynarodowego biznesu. Wykorzystywany jest w komunikacji między firmami, negocjacjach, umowach handlowych oraz w korespondencji biznesowej. Znajomość angielskiego umożliwia nawiązywanie kontaktów z partnerami z różnych krajów oraz uczestniczenie w globalnych konferencjach i targach.

2. Nauka i Technologia

Większość publikacji naukowych, raportów badawczych oraz międzynarodowych konferencji naukowych odbywa się w języku angielskim. W dziedzinach takich jak medycyna, biotechnologia, inżynieria i IT, angielski jest kluczowy dla wymiany informacji i współpracy międzynarodowej.

3. Edukacja

Wiele prestiżowych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych na całym świecie oferuje swoje programy nauczania w języku angielskim. Studia za granicą często wymagają znajomości angielskiego, a wiele międzynarodowych programów wymiany studenckiej odbywa się w tym języku.

4. Kultura i Rozrywka

Angielski jest językiem dominującym w przemyśle filmowym, muzycznym, literackim i gier wideo. Znajomość angielskiego pozwala na dostęp do szerokiej gamy filmów, seriali, książek i muzyki w oryginalnej wersji, co z kolei umożliwia lepsze zrozumienie kultury anglojęzycznej.

5. Turystyka i Hotelarstwo

Znajomość języka angielskiego jest niezwykle przydatna w branży turystycznej i hotelarskiej. Pracownicy hoteli, restauracji, biur podróży oraz przewodnicy turystyczni często komunikują się z turystami z całego świata właśnie w języku angielskim.

Czasy w Języku Angielskim

Czasy gramatyczne w języku angielskim są kluczowym elementem poprawnej komunikacji. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych czasów gramatycznych:

1. Present Simple (Czas Teraźniejszy Prosty)

 • Użycie: Opisuje regularne czynności, nawyki i prawdy ogólne.
 • Przykład: „I work in an office.”

2. Present Continuous (Czas Teraźniejszy Ciągły)

 • Użycie: Opisuje czynności, które dzieją się w momencie mówienia lub tymczasowe sytuacje.
 • Przykład: „I am working on a project right now.”

3. Present Perfect (Czas Teraźniejszy Perfektywny)

 • Użycie: Opisuje czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i mają skutek w teraźniejszości.
 • Przykład: „I have finished my homework.”

4. Past Simple (Czas Przeszły Prosty)

 • Użycie: Opisuje zakończone czynności, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości.
 • Przykład: „I worked in London last year.”

5. Past Continuous (Czas Przeszły Ciągły)

 • Użycie: Opisuje czynności, które trwały w określonym momencie w przeszłości.
 • Przykład: „I was watching TV when he called.”

6. Past Perfect (Czas Przeszły Perfektywny)

 • Użycie: Opisuje czynności, które zakończyły się przed inną czynnością w przeszłości.
 • Przykład: „I had finished my work before the meeting started.”

7. Future Simple (Czas Przyszły Prosty)

 • Użycie: Opisuje czynności, które wydarzą się w przyszłości.
 • Przykład: „I will call you tomorrow.”

8. Future Continuous (Czas Przyszły Ciągły)

 • Użycie: Opisuje czynności, które będą trwały w określonym momencie w przyszłości.
 • Przykład: „I will be working at 8 PM.”

9. Future Perfect (Czas Przyszły Perfektywny)

 • Użycie: Opisuje czynności, które zakończą się przed określonym momentem w przyszłości.
 • Przykład: „I will have finished the project by next week.”
Angielski Kraków
Znajomość tych czasów i umiejętność ich stosowania w różnych kontekstach jest kluczowa dla skutecznego porozumiewania się w języku angielskim w różnych dziedzinach życia.

Najlepsze Licea do Nauki Angielskiego w Krakowie

Kraków jest miastem, które oferuje szeroki wybór renomowanych liceów, zapewniających wysoki poziom nauczania języka angielskiego. Poniżej przedstawiamy kilka z najlepszych liceów w Krakowie, które wyróżniają się wynikami maturalnymi oraz jakością edukacji.

1. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego

V LO to jedno z najbardziej prestiżowych liceów w Krakowie, regularnie zajmujące wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach. Oferuje rozszerzone programy nauczania języka angielskiego, które przygotowują uczniów do matury na poziomie zaawansowanym.

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego

Znane również jako „Nowodworek”, to jedno z najstarszych i najbardziej renomowanych liceów w Polsce. Szkoła oferuje klasy z rozszerzonym angielskim oraz liczne programy międzynarodowe, umożliwiające uczniom naukę na najwyższym poziomie​.

3. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego

II LO to kolejna czołowa szkoła w Krakowie, oferująca wysokiej jakości nauczanie języka angielskiego. Szkoła jest znana z doskonałych wyników maturalnych i licznych sukcesów w olimpiadach przedmiotowych.

4. VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Prywatne liceum, które zyskuje na popularności dzięki wysokiemu poziomowi nauczania i nowoczesnym metodom edukacyjnym. Oferuje intensywne kursy języka angielskiego oraz przygotowuje uczniów do międzynarodowych egzaminów językowych​.

5. VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

VI LO jest jedną z najlepszych szkół w Krakowie, oferującą szeroką gamę przedmiotów rozszerzonych, w tym języka angielskiego. Szkoła zapewnia wysokie standardy edukacyjne oraz doskonałe wyniki maturalne​.

6. Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Salezjańskie LO oferuje wysokiej jakości nauczanie z naciskiem na rozwój językowy. Znane z przyjaznej atmosfery i indywidualnego podejścia do uczniów, szkoła cieszy się dużym uznaniem wśród rodziców i uczniów.

7. Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

Szkoła ta jest znana z wysokich standardów edukacyjnych oraz doskonałych wyników maturalnych. Oferuje szeroką gamę przedmiotów, w tym rozszerzony angielski, co przygotowuje uczniów do studiów na prestiżowych uczelniach.

Jak się Przygotować do Matury z Języka Angielskiego i Dlaczego Korepetycje Online to Bardzo Dobra Opcja

Przygotowanie do matury z języka angielskiego wymaga systematycznej nauki, korzystania z różnorodnych materiałów edukacyjnych oraz regularnej praktyki. Korepetycje online stają się coraz bardziej popularne ze względu na swoją elastyczność i skuteczność. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących przygotowania się do matury oraz korzyści płynących z korzystania z korepetycji online.

Jak się Przygotować do Matury z Języka Angielskiego

1. Stworzenie Harmonogramu Nauki

 • Planowanie: Stwórz szczegółowy harmonogram nauki, który obejmuje wszystkie aspekty egzaminu: słuchanie, czytanie, pisanie oraz gramatykę i słownictwo.
 • Regularne Sesje: Zarezerwuj czas na regularne sesje nauki każdego dnia lub tygodnia, aby utrzymać stały postęp.

2. Korzystanie z Różnorodnych Materiałów Edukacyjnych

 • Podręczniki i Zeszyty Ćwiczeń: Używaj podręczników przeznaczonych do przygotowania do matury, które zawierają przykładowe zadania i testy.
 • Testy Praktyczne: Regularnie rozwiązuj testy maturalne z poprzednich lat oraz próbne egzaminy dostępne online.
 • Aplikacje i Strony Internetowe: Skorzystaj z aplikacji do nauki języka angielskiego, takich jak Duolingo, Quizlet, czy BBC Learning English .

3. Ćwiczenie Słuchania i Mówienia

 • Podcasty i Filmy: Słuchaj angielskich podcastów, oglądaj filmy i seriale w języku angielskim z napisami, aby poprawić umiejętność rozumienia ze słuchu.
 • Konwersacje z Native Speakerami: Uczestnicz w rozmowach z native speakerami przez platformy takie jak italki czy Tandem, aby poprawić płynność mówienia .

4. Ćwiczenie Pisania

 • Różnorodne Formy Pisemne: Ćwicz pisanie różnych form tekstów, takich jak eseje, listy formalne, raporty i recenzje.
 • Feedback: Proś nauczycieli lub korepetytorów o sprawdzanie i ocenianie Twoich prac pisemnych, aby dowiedzieć się, jakie błędy popełniasz i jak je poprawić.

5. Powtarzanie Gramatyki i Słownictwa

 • Zeszyty Gramatyczne: Regularnie powtarzaj zasady gramatyczne, używając zeszytów ćwiczeń i podręczników.
 • Flashcards: Używaj fiszek do nauki nowych słów i zwrotów, aby zwiększyć zasób słownictwa.
Angielski Kraków
Przygotowanie do matury z języka angielskiego wymaga systematycznego podejścia i zaangażowania, ale z odpowiednimi zasobami i wsparciem, jak korepetycje online, można osiągnąć sukces.

Dlaczego Korepetycje Online to Bardzo Dobra Opcja

1. Elastyczność Czasowa i Lokalizacyjna

 • Dostępność: Możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala na lepsze zarządzanie czasem i dostosowanie nauki do indywidualnych potrzeb.
 • Osobiste Tempo Nauki: Korepetytorzy online mogą dostosować tempo i zakres materiału do Twoich potrzeb, co jest trudne do osiągnięcia w tradycyjnych klasach .

2. Dostęp do Wykwalifikowanych Nauczycieli

 • Szeroki Wybór Korepetytorów: Możliwość wyboru spośród wielu nauczycieli, w tym native speakerów, co zwiększa autentyczność nauki i umożliwia znalezienie korepetytora specjalizującego się w przygotowaniach do matury.
 • Specjalizacja w Egzaminach: Korepetytorzy online często mają doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do egzaminów, co pozwala im skutecznie przygotować uczniów do matury .

3. Interaktywne Narzędzia Edukacyjne

 • Technologie Edukacyjne: Korepetycje online często wykorzystują nowoczesne technologie, takie jak tablice interaktywne, wspólne dokumenty i oprogramowanie do wideokonferencji, co zwiększa zaangażowanie i ułatwia naukę.
 • Zróżnicowane Materiały: Uczniowie mają dostęp do różnorodnych materiałów edukacyjnych, takich jak e-booki, testy online, filmy i quizy .

4. Personalizacja Nauki

 • Indywidualne Programy Nauczania: Korepetytorzy online mogą dostosować program nauczania do mocnych i słabych stron ucznia, co pozwala na skuteczniejsze przygotowanie do egzaminu.
 • Regularny Feedback: Stały i szczegółowy feedback od korepetytora pozwala na bieżąco korygować błędy i doskonalić umiejętności .

5. Koszt Efektywność

 • Oszczędność Czasu i Pieniędzy: Brak konieczności dojazdów oszczędza czas i koszty podróży, a także możliwość wyboru korepetytora w różnych przedziałach cenowych sprawia, że nauka online jest bardziej przystępna .

Najlepsze Uczelnie i Kierunki do Nauki Angielskiego w Krakowie

Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, oferującym szeroki wybór uczelni i kierunków studiów związanych z nauką języka angielskiego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze uczelnie, na których można studiować anglistykę i pokrewne kierunki.

1. Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce, oferująca różnorodne kierunki związane z językiem angielskim.

 • Filologia Angielska: Program obejmuje intensywną naukę języka, literatury, kulturoznawstwa oraz lingwistyki. UJ oferuje także specjalizacje, takie jak tłumaczenia, nauczycielstwo, czy kultura anglojęzyczna.
 • Lingwistyka Stosowana: Studia łączą naukę języka angielskiego z praktycznymi umiejętnościami w zakresie tłumaczeń i komunikacji międzykulturowej.

2. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Uniwersytet Pedagogiczny oferuje programy, które przygotowują do pracy jako nauczyciele języka angielskiego w różnych typach szkół.

 • Filologia Angielska z Nauczycielstwem: Studia te koncentrują się na metodyce nauczania języka angielskiego, pedagogice oraz praktykach szkolnych.

3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny oferuje programy, które łączą naukę języka angielskiego z elementami biznesu i ekonomii.

 • Język Angielski w Biznesie: Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w międzynarodowych firmach, gdzie angielski jest podstawowym językiem komunikacji​.

4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

AGH, choć znana głównie z kierunków technicznych, oferuje także programy związane z nauką języków obcych.

 • Lingwistyka Stosowana z Informatyką: Program ten łączy naukę języka angielskiego z informatyką, przygotowując studentów do pracy w międzynarodowych zespołach IT.

5. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia oferuje kierunki filologiczne z dużym naciskiem na praktyczne umiejętności językowe.

 • Filologia Angielska: Program obejmuje szeroką gamę kursów z zakresu języka angielskiego, literatury, kultury oraz tłumaczeń.
Biologia Kraków
Każda z tych uczelni oferuje programy o wysokim standardzie nauczania oraz dostęp do nowoczesnych laboratoriów i projektów badawczych. Wybór odpowiedniego kierunku i uczelni zależy od indywidualnych zainteresowań i celów zawodowych. Uniwersytet Jagielloński wyróżnia się szczególnie bogatą ofertą specjalizacji i zaawansowanych badań naukowych, co czyni go jedną z najlepszych opcji dla studentów zainteresowanych biologią.

Najlepsze Firmy w Krakowie dla Osób Znających Język Angielski

Kraków, jako jedno z największych miast w Polsce, jest dynamicznie rozwijającym się centrum biznesowym, gdzie znajomość języka angielskiego jest bardzo ceniona. Oto kilka firm, w których umiejętności językowe są szczególnie przydatne.

1. IBM

IBM jest jednym z największych pracodawców w Krakowie, oferującym szeroki zakres stanowisk w dziedzinie IT, konsultingu oraz usług biznesowych. Firma wymaga biegłej znajomości angielskiego, ponieważ współpracuje z klientami z całego świata​.

2. Google

Google ma swoje centrum badawczo-rozwojowe w Krakowie, gdzie pracownicy zajmują się projektami globalnymi. Znajomość angielskiego jest niezbędna do komunikacji w międzynarodowych zespołach oraz uczestnictwa w globalnych inicjatywach technologicznych.

3. Capgemini

Capgemini to firma zajmująca się konsultingiem, technologią i outsourcingiem. W krakowskim oddziale pracownicy świadczą usługi dla klientów z różnych krajów, co wymaga zaawansowanej znajomości języka angielskiego.

4. Akamai Technologies Poland

Akamai, firma zajmująca się technologiami informatycznymi, znajduje się na czwartym miejscu w rankingu „Najlepsze miejsca pracy w Polsce 2022”. Firma zatrudnia wielu specjalistów IT, a angielski jest podstawowym językiem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

5. Motorola Solutions

Motorola Solutions ma swoje centrum R&D w Krakowie, gdzie pracują zespoły inżynierów nad zaawansowanymi technologiami komunikacyjnymi. Angielski jest niezbędny do współpracy z międzynarodowymi partnerami i zespołami projektowymi.

6. HAVI

HAVI jest globalną firmą zarządzającą łańcuchami dostaw, która ma swoje centrum usług biznesowych w Krakowie. Firma świadczy usługi finansowe i zakupowe dla klientów w 31 krajach, co wymaga zaawansowanej znajomości języka angielskiego​.

7. EPAM Systems

EPAM Systems, zajmująca się technologiami informatycznymi i oprogramowaniem, zatrudnia ponad 7000 osób w Polsce. Znajomość angielskiego jest kluczowa, ponieważ firma obsługuje klientów z całego świata i prowadzi międzynarodowe projekty​.

Spis treści

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!