1. Home
 2. >
 3. Korepetycje Angielski
 4. >
 5. Korepetycje Angielski Łódź

Spis treści

Dlaczego Znajomość Języka Angielskiego Pomoże Ludziom w Łodzi

Znajomość języka angielskiego ma istotne znaczenie w różnych aspektach życia mieszkańców Łodzi, wpływając na możliwości zawodowe, życie codzienne oraz integrację międzynarodową. Oto kilka powodów, dlaczego warto uczyć się angielskiego w tym dynamicznie rozwijającym się mieście:

Możliwości Zawodowe

 1. Międzynarodowe Firmy i Inwestycje: Łódź przyciąga liczne międzynarodowe korporacje, które zakładają tutaj swoje siedziby i centra usług. Firmy takie jak Infosys, Fujitsu, czy TomTom prowadzą działalność w Łodzi, oferując liczne miejsca pracy, w których znajomość angielskiego jest kluczowa.
 2. Outsourcing i Centra BPO: Łódź jest jednym z wiodących ośrodków outsourcingowych w Polsce. W sektorze BPO (Business Process Outsourcing) i SSC (Shared Services Centers) znajomość angielskiego jest często wymagana, gdyż praca polega na obsłudze klientów z różnych krajów.
 3. Kariera Nauczania i Tłumaczeń: Znajomość angielskiego otwiera drzwi do pracy jako nauczyciel języka angielskiego, tłumacz lub korektor tekstów, co jest atrakcyjną opcją zawodową w mieście z rozwiniętą edukacją.

Życie Codzienne

 1. Komunikacja i Integracja: Angielski jest językiem międzynarodowym, używanym przez turystów i nowych mieszkańców z różnych krajów. Znajomość tego języka ułatwia nawiązywanie kontaktów, wymianę kulturową oraz integrację z obcokrajowcami, którzy odwiedzają lub osiedlają się w Łodzi.
 2. Dostęp do Kultury i Rozrywki: Wiele filmów, seriali, książek oraz innych form rozrywki jest dostępnych w języku angielskim. Znajomość angielskiego pozwala mieszkańcom Łodzi cieszyć się globalną kulturą bez barier językowych, a także uczestniczyć w wydarzeniach międzynarodowych organizowanych w mieście.
 3. Edukacja i Rozwój Osobisty: Wielu mieszkańców Łodzi decyduje się na studia za granicą lub uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany studenckiej, takich jak Erasmus. Znajomość angielskiego jest niezbędna do skorzystania z tych możliwości i zdobycia doświadczeń, które mogą wzbogacić ich życie zawodowe i osobiste.

Inne Korzyści

 1. Podróże: Łódź jako dynamicznie rozwijające się miasto przyciąga wiele wydarzeń międzynarodowych i turystów. Znajomość angielskiego ułatwia podróżowanie, zarówno w celach zawodowych, jak i rekreacyjnych, oraz komunikację w trakcie podróży.
 2. Technologia i Internet: Większość zasobów internetowych, narzędzi technologicznych oraz kursów online dostępnych jest w języku angielskim. Umiejętność posługiwania się tym językiem daje mieszkańcom Łodzi dostęp do najnowszych informacji, szkoleń oraz zasobów edukacyjnych.

Podsumowując, znajomość języka angielskiego w Łodzi przynosi liczne korzyści zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Umożliwia rozwój kariery, ułatwia życie codzienne, pozwala na lepszą integrację z międzynarodowym środowiskiem oraz daje dostęp do globalnych zasobów wiedzy i kultury.

Znajomość języka angielskiego ma szerokie zastosowanie w życiu codziennym, umożliwiając lepszą komunikację, dostęp do informacji, oraz korzystanie z różnych zasobów i usług. Oto kilka przykładów, jak język angielski jest używany na co dzień:

Komunikacja i Społeczność

 1. Podróże: Angielski jest powszechnie używanym językiem w turystyce. Znajomość angielskiego ułatwia porozumiewanie się podczas podróży zagranicznych, rezerwacji hoteli, zamawiania posiłków w restauracjach czy zwiedzania.
 2. Interakcje z Obcokrajowcami: W miastach z dużą liczbą turystów lub mieszkańców z różnych krajów, takich jak Łódź, angielski jest często używany jako wspólny język komunikacji. Pozwala to na łatwe nawiązywanie znajomości i utrzymywanie kontaktów z ludźmi z różnych kultur.

Edukacja i Rozwój Osobisty

 1. Kursy Online i Edukacja: Wielu renomowanych dostawców kursów online, takich jak Coursera, edX czy Udemy, oferuje swoje materiały w języku angielskim. Znajomość angielskiego umożliwia dostęp do szerokiej gamy kursów i materiałów edukacyjnych z różnych dziedzin.
 2. Studia Za Granicą: Angielski jest często językiem wykładowym na międzynarodowych uniwersytetach. Studenci planujący studia za granicą, szczególnie w krajach anglojęzycznych, muszą znać angielski, aby móc uczestniczyć w zajęciach i komunikować się z wykładowcami oraz innymi studentami.

Technologia i Internet

 1. Korzystanie z Internetu: Znaczna część zasobów internetowych, takich jak artykuły, blogi, fora dyskusyjne, a także media społecznościowe, jest dostępna w języku angielskim. Znajomość angielskiego pozwala na korzystanie z tych zasobów i bycie na bieżąco z globalnymi trendami.
 2. Oprogramowanie i Aplikacje: Wiele programów komputerowych i aplikacji mobilnych jest opracowywanych najpierw w języku angielskim. Znajomość angielskiego umożliwia pełne wykorzystanie ich funkcji i korzystanie z najnowszych technologii bez problemów językowych.

Praca i Biznes

 1. Międzynarodowa Komunikacja Biznesowa: W wielu firmach, szczególnie tych działających na rynku międzynarodowym, angielski jest językiem korporacyjnym. Jest używany do prowadzenia spotkań, negocjacji, pisania e-maili i raportów oraz komunikacji z partnerami biznesowymi z innych krajów.
 2. Networking: Udział w międzynarodowych konferencjach, targach branżowych czy spotkaniach biznesowych często wymaga znajomości angielskiego, który jest językiem międzynarodowym w biznesie. Umożliwia to nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych i poszerzanie sieci współpracowników.

Rozrywka i Kultura

 1. Filmy i Serial: Wiele filmów i seriali jest produkowanych w języku angielskim. Znajomość angielskiego pozwala na oglądanie ich w oryginale, co często jest bardziej satysfakcjonujące i daje lepsze zrozumienie treści i kontekstu kulturowego.
 2. Literatura i Muzyka: Znajomość angielskiego otwiera dostęp do ogromnej ilości literatury, muzyki, podcastów i innych form rozrywki, które są dostępne w języku angielskim. Pozwala to na poszerzanie horyzontów kulturowych i czerpanie radości z różnych form sztuki.

Podsumowując, znajomość języka angielskiego znacząco wzbogaca życie codzienne, oferując liczne korzyści w sferze komunikacji, edukacji, pracy, technologii oraz rozrywki. Jest to umiejętność, która otwiera drzwi do nowych możliwości i pozwala na pełniejsze uczestnictwo w globalnym społeczeństwie.

Angielski Łódź
Znajomość języka angielskiego to nie tylko narzędzie komunikacji, ale również klucz do licznych możliwości zawodowych, edukacyjnych i osobistych. Dla mieszkańców Łodzi, miasta z dynamicznie rozwijającym się rynkiem pracy i rosnącym znaczeniem międzynarodowym, biegłość w angielskim jest inwestycją, która może przynieść znaczne korzyści w wielu aspektach życia.

Język Angielski: Dziedziny i Czasy

Język angielski jest jednym z najpowszechniej używanych języków na świecie, pełniąc rolę lingua franca w wielu dziedzinach życia. Poniżej przedstawiamy różne dziedziny zastosowania języka angielskiego oraz przegląd czasów gramatycznych, które są kluczowe dla zrozumienia i poprawnego posługiwania się tym językiem.

Dziedziny Zastosowania Języka Angielskiego

1. Biznes

Język angielski jest dominującym językiem w międzynarodowym biznesie. Wykorzystywany jest w komunikacji między firmami, negocjacjach, umowach handlowych oraz w korespondencji biznesowej. Znajomość angielskiego umożliwia nawiązywanie kontaktów z partnerami z różnych krajów oraz uczestniczenie w globalnych konferencjach i targach.

2. Nauka i Technologia

Angielski jest głównym językiem publikacji naukowych, raportów badawczych oraz międzynarodowych konferencji naukowych. W dziedzinie technologii, angielski jest powszechnie używany w programowaniu, dokumentacji technicznej oraz w komunikacji między zespołami międzynarodowymi.

3. Edukacja

Wiele prestiżowych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych na całym świecie oferuje swoje programy nauczania w języku angielskim. Studia za granicą często wymagają znajomości angielskiego, a wiele międzynarodowych programów wymiany studenckiej odbywa się w tym języku.

4. Kultura i Rozrywka

Angielski jest językiem dominującym w przemyśle filmowym, muzycznym, literackim i gier wideo. Znajomość angielskiego pozwala na dostęp do szerokiej gamy filmów, seriali, książek i muzyki w oryginalnej wersji, co z kolei umożliwia lepsze zrozumienie kultury anglojęzycznej.

5. Turystyka i Hotelarstwo

Znajomość języka angielskiego jest niezwykle przydatna w branży turystycznej i hotelarskiej. Pracownicy hotelów, restauracji, biur podróży oraz przewodnicy turystyczni często komunikują się z turystami z całego świata właśnie w języku angielskim.

Czasy w Języku Angielskim

Czasy gramatyczne w języku angielskim są kluczowym elementem poprawnej komunikacji. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych czasów gramatycznych.

1. Present Simple (Czas Teraźniejszy Prosty)

 • Użycie: Opisuje regularne czynności, nawyki i prawdy ogólne.
 • Przykład: „I work in an office.”

2. Present Continuous (Czas Teraźniejszy Ciągły)

 • Użycie: Opisuje czynności, które dzieją się w momencie mówienia lub tymczasowe sytuacje.
 • Przykład: „I am working on a project right now.”

3. Present Perfect (Czas Teraźniejszy Perfektywny)

 • Użycie: Opisuje czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i mają skutek w teraźniejszości.
 • Przykład: „I have finished my homework.”

4. Past Simple (Czas Przeszły Prosty)

 • Użycie: Opisuje zakończone czynności, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości.
 • Przykład: „I worked in London last year.”

5. Past Continuous (Czas Przeszły Ciągły)

 • Użycie: Opisuje czynności, które trwały w określonym momencie w przeszłości.
 • Przykład: „I was watching TV when he called.”

6. Past Perfect (Czas Przeszły Perfektywny)

 • Użycie: Opisuje czynności, które zakończyły się przed inną czynnością w przeszłości.
 • Przykład: „I had finished my work before the meeting started.”

7. Future Simple (Czas Przyszły Prosty)

 • Użycie: Opisuje czynności, które wydarzą się w przyszłości.
 • Przykład: „I will call you tomorrow.”

8. Future Continuous (Czas Przyszły Ciągły)

 • Użycie: Opisuje czynności, które będą trwały w określonym momencie w przyszłości.
 • Przykład: „I will be working at 8 PM.”

9. Future Perfect (Czas Przyszły Perfektywny)

 • Użycie: Opisuje czynności, które zakończą się przed określonym momentem w przyszłości.
 • Przykład: „I will have finished the project by next week.”

Najlepsze Licea do Nauki Angielskiego w Łodzi

Łódź ma wiele renomowanych liceów oferujących wysoki poziom nauczania języka angielskiego. Poniżej znajduje się krótki opis kilku z nich, które wyróżniają się wynikami maturalnymi i ofertą edukacyjną.

1. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej

To liceum jest jednym z najlepszych w Łodzi, często zajmującym wysokie miejsca w rankingach maturalnych. Oferuje klasy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, co pomaga uczniom w osiągnięciu wysokich wyników na egzaminach.

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Znane również jako „Kopernik”, to liceum cieszy się doskonałą reputacją. Oferuje różnorodne profile klas z rozszerzonym angielskim, w tym klasy dwujęzyczne, które są szczególnie polecane dla uczniów chcących doskonalić swoje umiejętności językowe.

3. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

To liceum oferuje wysoki poziom nauczania języka angielskiego i często plasuje się wysoko w rankingach. Uczniowie mają możliwość nauki w klasach z rozszerzonym angielskim oraz uczestnictwa w międzynarodowych programach edukacyjnych.

4. XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhofa

Liceum Zamenhofa również jest jedną z czołowych szkół w Łodzi. Oferuje klasy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, co przygotowuje uczniów do osiągnięcia wysokich wyników na maturze i dalszej edukacji w języku angielskim.

5. XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa

Liceum Prusa jest znane z wysokiej jakości nauczania i doskonałych wyników maturalnych. Szkoła oferuje klasy z rozszerzonym angielskim, a także dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów międzynarodowych, takich jak Cambridge English

Angielski Łódź
Wybór odpowiedniego liceum z wysokim poziomem nauczania języka angielskiego w Łodzi może znacząco wpłynąć na przyszłe sukcesy edukacyjne i zawodowe ucznia, dlatego warto dokładnie rozważyć dostępne opcje i wybrać szkołę, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i aspiracjom.

Jak się Przygotować do Matury z Języka Angielskiego i Dlaczego Korepetycje Online to Bardzo Dobra Opcja

Przygotowanie do matury z języka angielskiego wymaga systematycznej nauki, użycia różnorodnych materiałów dydaktycznych i regularnej praktyki. Korepetycje online stają się coraz bardziej popularne, ponieważ oferują wiele korzyści, które mogą znacząco zwiększyć efektywność nauki. Poniżej znajdują się wskazówki, jak skutecznie przygotować się do matury z języka angielskiego oraz dlaczego korepetycje online są świetną opcją.

Jak się Przygotować do Matury z Języka Angielskiego

1. Stworzenie Harmonogramu Nauki

 • Planowanie: Stwórz harmonogram nauki, który obejmuje wszystkie aspekty egzaminu: słuchanie, czytanie, pisanie oraz gramatykę i słownictwo.
 • Regularne Sesje Nauki: Zarezerwuj czas na regularne sesje nauki każdego dnia lub tygodnia, aby utrzymać stały postęp.

2. Korzystanie z Różnorodnych Materiałów Edukacyjnych

 • Podręczniki i Zeszyty Ćwiczeń: Używaj podręczników przeznaczonych do przygotowania do matury, które zawierają przykładowe zadania i testy.
 • Testy Praktyczne: Regularnie rozwiązuj testy maturalne z poprzednich lat oraz próbne egzaminy dostępne online.
 • Aplikacje i Strony Internetowe: Skorzystaj z aplikacji do nauki języka angielskiego, takich jak Duolingo, Quizlet, czy BBC Learning English.

3. Ćwiczenie Słuchania i Mówienia

 • Podcasty i Filmy: Słuchaj angielskich podcastów, oglądaj filmy i seriale w języku angielskim z napisami, aby poprawić umiejętność rozumienia ze słuchu.
 • Konwersacje z Native Speakerami: Uczestnicz w rozmowach z native speakerami przez platformy takie jak italki czy Tandem, aby poprawić płynność mówienia.

4. Ćwiczenie Pisania

 • Różnorodne Formy Pisemne: Ćwicz pisanie różnych form tekstów, takich jak eseje, listy formalne, raporty i recenzje.
 • Feedback: Proś nauczycieli lub korepetytorów o sprawdzanie i ocenianie Twoich prac pisemnych, aby dowiedzieć się, jakie błędy popełniasz i jak je poprawić.

5. Powtarzanie Gramatyki i Słownictwa

 • Zeszyty Gramatyczne: Regularnie powtarzaj zasady gramatyczne, używając zeszytów ćwiczeń i podręczników.
 • Flashcards: Używaj fiszek do nauki nowych słów i zwrotów, aby zwiększyć zasób słownictwa.

Dlaczego Korepetycje Online to Bardzo Dobra Opcja

1. Elastyczność Czasowa i Lokalizacyjna

 • Dostępność: Możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala na lepsze zarządzanie czasem i dostosowanie nauki do indywidualnych potrzeb.
 • Osobiste Tempo Nauki: Korepetytorzy online mogą dostosować tempo i zakres materiału do Twoich potrzeb, co jest trudne do osiągnięcia w tradycyjnych klasach.

2. Dostęp do Wykwalifikowanych Nauczycieli

 • Szeroki Wybór Korepetytorów: Możliwość wyboru spośród wielu nauczycieli, w tym native speakerów, co zwiększa autentyczność nauki i umożliwia znalezienie korepetytora specjalizującego się w przygotowaniach do matury.
 • Specjalizacja w Egzaminach: Korepetytorzy online często mają doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do egzaminów, co pozwala im skutecznie przygotować uczniów do matury.

3. Interaktywne Narzędzia Edukacyjne

 • Technologie Edukacyjne: Korepetycje online często wykorzystują nowoczesne technologie, takie jak tablice interaktywne, wspólne dokumenty i oprogramowanie do wideokonferencji, co zwiększa zaangażowanie i ułatwia naukę.
 • Zróżnicowane Materiały: Uczniowie mają dostęp do różnorodnych materiałów edukacyjnych, takich jak e-booki, testy online, filmy i quizy.

4. Personalizacja Nauki

 • Indywidualne Programy Nauczania: Korepetytorzy online mogą dostosować program nauczania do mocnych i słabych stron ucznia, co pozwala na skuteczniejsze przygotowanie do egzaminu.
 • Regularny Feedback: Stały i szczegółowy feedback od korepetytora pozwala na bieżąco korygować błędy i doskonalić umiejętności.

5. Koszt Efektywność

 • Oszczędność Czasu i Pieniędzy: Brak konieczności dojazdów oszczędza czas i koszty podróży, a także możliwość wyboru korepetytora w różnych przedziałach cenowych sprawia, że nauka online jest bardziej przystępna.

Podsumowanie

Przygotowanie do matury z języka angielskiego wymaga systematyczności, różnorodnych materiałów dydaktycznych i regularnej praktyki. Korepetycje online oferują elastyczność, dostęp do wykwalifikowanych nauczycieli, interaktywne narzędzia edukacyjne, personalizację nauki oraz są kosztowo efektywne. Dzięki tym zaletom uczniowie mogą skutecznie przygotować się do egzaminu i osiągnąć wysokie wyniki.

Najlepsze Uczelnie i Kierunki do Nauki Angielskiego w Łodzi

Łódź jest miastem oferującym szeroki wybór uczelni wyższych, które zapewniają wysokiej jakości programy nauczania języka angielskiego. Oto kilka najlepszych uczelni i kierunków związanych z nauką języka angielskiego w Łodzi.

1. Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych i najbardziej renomowanych uczelni w Łodzi. Oferuje kilka kierunków związanych z językiem angielskim:

 • Filologia Angielska: Program obejmuje naukę języka angielskiego, literatury, kultury krajów anglojęzycznych oraz lingwistyki. Studenci mają możliwość wyboru specjalizacji, takich jak tłumaczenia, nauczycielstwo czy biznes międzynarodowy.
 • Lingwistyka Stosowana: Kierunek skupia się na praktycznym zastosowaniu języka angielskiego w różnych kontekstach zawodowych, takich jak tłumaczenia, komunikacja biznesowa i techniczna.

2. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk oferuje nowoczesne podejście do nauczania języka angielskiego:

 • Filologia Angielska z Nauczycielstwem: Program przygotowuje studentów do pracy jako nauczyciele języka angielskiego, oferując kursy z zakresu metodyki nauczania, pedagogiki oraz praktyki w szkołach.
 • Tłumaczenia i Komunikacja Międzykulturowa: Specjalizacja skierowana do osób zainteresowanych pracą jako tłumacze lub specjalistów ds. komunikacji międzykulturowej.

3. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Ta uczelnia oferuje innowacyjne programy nauczania:

 • Anglistyka: Kierunek z szeroką ofertą specjalizacji, w tym kultura anglojęzyczna, językoznawstwo, a także praktyczne zastosowanie języka w biznesie i mediach.

4. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Choć bardziej znana z kierunków medycznych, oferuje również programy z zakresu języka angielskiego:

 • Język Angielski w Biznesie: Program łączy naukę języka angielskiego z elementami zarządzania, marketingu i komunikacji biznesowej, przygotowując studentów do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.
Angielski Łódź
Wybór odpowiedniego kierunku nauczania języka angielskiego w Łodzi zależy od indywidualnych preferencji, celów zawodowych oraz zainteresowań badawczych. Każda z wymienionych uczelni oferuje unikalne programy edukacyjne, które mogą odpowiadać różnorodnym potrzebom studentów.

Firmy w Łodzi, w Których Znajomość Angielskiego Jest Kluczowa

Łódź, będąca jednym z głównych centrów biznesowych w Polsce, oferuje wiele możliwości zawodowych dla osób znających język angielski. Poniżej przedstawiamy kilka firm, w których znajomość angielskiego jest szczególnie ceniona.

1. Infosys Poland

Infosys Poland to jedna z największych firm outsourcingowych w Łodzi, specjalizująca się w zarządzaniu procesami biznesowymi oraz IT. Firma oferuje szeroki zakres usług dla klientów międzynarodowych, co sprawia, że znajomość angielskiego jest niezbędna. Pracownicy komunikują się z klientami i współpracownikami z różnych krajów, co wymaga biegłości w języku angielskim.

2. Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu, globalny lider w dostarczaniu rozwiązań technologicznych, ma swoje centrum usług w Łodzi. Firma zatrudnia specjalistów IT oraz pracowników wsparcia technicznego, którzy obsługują klientów z całego świata. Angielski jest podstawowym językiem komunikacji w codziennej pracy.

3. Philips Polska

Philips, znana na całym świecie firma z branży elektronicznej i technologii medycznej, posiada oddział w Łodzi. Praca w Philips wymaga znajomości angielskiego, szczególnie w działach R&D, marketingu, sprzedaży oraz obsługi klienta. Angielski jest używany w kontaktach z międzynarodowymi zespołami i klientami.

4. Accenture

Accenture to globalna firma świadcząca usługi doradcze, technologiczne i outsourcingowe. Łódzki oddział Accenture obsługuje klientów z różnych branż, a znajomość angielskiego jest kluczowa dla efektywnej komunikacji i realizacji projektów na poziomie międzynarodowym.

5. Citi Handlowy (Citi Bank)

Citi Handlowy to jeden z wiodących banków w Polsce, będący częścią globalnej grupy Citi. Praca w tym banku, szczególnie w działach finansów, audytu, HR i IT, wymaga biegłości w języku angielskim. Pracownicy często uczestniczą w międzynarodowych projektach i współpracują z kolegami z różnych krajów.

Dlaczego Znajomość Angielskiego Jest Ważna

Znajomość języka angielskiego otwiera drzwi do licznych możliwości zawodowych w Łodzi, zwłaszcza w firmach o zasięgu międzynarodowym. Oto kilka powodów, dlaczego angielski jest kluczowy:

 1. Komunikacja Międzynarodowa: Wiele firm w Łodzi działa na rynku globalnym, co wymaga komunikacji z klientami i partnerami biznesowymi z innych krajów.
 2. Dostęp do Wiedzy: Angielski jest językiem dominującym w literaturze fachowej, szkoleniach i konferencjach międzynarodowych, co pozwala na ciągłe doskonalenie zawodowe.
 3. Rozwój Kariery: Znajomość angielskiego zwiększa szanse na awans i otwiera możliwości pracy za granicą.

Spis treści

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!