1. Home
 2. >
 3. Korepetycje Angielski
 4. >
 5. Matura Angielski

Spis treści

Matura z języka angielskiego to jeden z kluczowych egzaminów, który może otworzyć wiele drzwi do dalszej edukacji i kariery zawodowej. Jest to egzamin, który sprawdza umiejętności językowe uczniów na poziomie zarówno podstawowym, jak i rozszerzonym. Dobre przygotowanie do matury z angielskiego jest kluczowe, aby osiągnąć wysokie wyniki. W tym artykule przedstawimy, jak skutecznie przygotować się do tego egzaminu oraz dlaczego jego dobre wyniki są tak ważne.

Struktura Egzaminu Maturalnego z Języka Angielskiego

Egzamin maturalny z języka angielskiego składa się z kilku części, które oceniają różne umiejętności językowe:

1. Słuchanie

 • Opis: Ta część egzaminu sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu. Uczniowie słuchają nagrań i odpowiadają na pytania dotyczące treści.
 • Porady: Regularne słuchanie nagrań w języku angielskim, takich jak podcasty, audycje radiowe czy filmy, może znacznie poprawić umiejętności rozumienia ze słuchu.

2. Czytanie

 • Opis: W tej części uczniowie czytają teksty o różnym poziomie trudności i odpowiadają na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu.
 • Porady: Regularne czytanie anglojęzycznych artykułów, książek i innych tekstów pomaga zwiększyć zasób słownictwa i poprawić umiejętność rozumienia tekstu pisanego.

3. Pisanie

 • Opis: Uczniowie muszą napisać teksty na różne tematy, takie jak listy, rozprawki, raporty czy artykuły.
 • Porady: Ćwiczenie pisania różnych form tekstów i regularne sprawdzanie ich pod kątem gramatyki, stylu i poprawności językowej jest kluczowe.

4. Gramatyka i Słownictwo

 • Opis: Ta część egzaminu ocenia znajomość struktur gramatycznych oraz zasób słownictwa.
 • Porady: Regularne ćwiczenia gramatyczne i powtarzanie słownictwa z wykorzystaniem różnych materiałów edukacyjnych, takich jak podręczniki i aplikacje językowe, jest bardzo pomocne.
Biologia Kraków
Każda z tych uczelni oferuje programy o wysokim standardzie nauczania oraz dostęp do nowoczesnych laboratoriów i projektów badawczych. Wybór odpowiedniego kierunku i uczelni zależy od indywidualnych zainteresowań i celów zawodowych. Uniwersytet Jagielloński wyróżnia się szczególnie bogatą ofertą specjalizacji i zaawansowanych badań naukowych, co czyni go jedną z najlepszych opcji dla studentów zainteresowanych biologią.

Jak Skutecznie Przygotować się do Matury z Języka Angielskiego

1. Stworzenie Planu Nauki

Planowanie nauki jest kluczowe. Warto stworzyć harmonogram, który obejmuje codzienne lub tygodniowe sesje nauki poszczególnych aspektów języka. Systematyczność i regularność są kluczowe dla skutecznego przygotowania.

2. Korzystanie z Różnorodnych Materiałów Edukacyjnych

Podręczniki, testy maturalne z poprzednich lat, aplikacje językowe, filmy, podcasty i artykuły w języku angielskim – wszystko to są świetne narzędzia, które mogą pomóc w nauce. Różnorodność materiałów sprawia, że nauka jest bardziej angażująca i efektywna.

3. Ćwiczenie Praktyczne

Rozwiązywanie testów maturalnych z poprzednich lat i symulowanie warunków egzaminacyjnych może pomóc w oswojeniu się z formatem egzaminu i rozwinięciu umiejętności zarządzania czasem. Regularne ćwiczenia poprawiają także umiejętności językowe i zwiększają pewność siebie.

4. Korepetycje Online

Korepetycje online oferują ogromną elastyczność w zakresie czasu i miejsca nauki. Dzięki indywidualnemu podejściu nauczyciel może skupić się na konkretnych potrzebach ucznia, co jest często bardziej efektywne niż nauka w dużych grupach. Dostęp do wykwalifikowanych nauczycieli oraz nowoczesnych narzędzi edukacyjnych to dodatkowe atuty tej formy nauki.

Dlaczego Dobre Wyniki na Maturze z Języka Angielskiego Są Ważne

1. Dostęp do Renomowanych Uczelni

Wysokie wyniki na maturze z języka angielskiego mogą znacząco zwiększyć szanse na przyjęcie do prestiżowych uczelni, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wielu programów studiów, szczególnie tych prowadzonych w języku angielskim, wymaga solidnej znajomości języka.

2. Lepsze Perspektywy Zawodowe

Znajomość języka angielskiego jest ceniona w wielu branżach, takich jak biznes, IT, nauka, turystyka czy media. Wysokie umiejętności językowe mogą otworzyć drzwi do atrakcyjnych ofert pracy i przyspieszyć rozwój kariery zawodowej.

3. Rozwój Osobisty

Znajomość języka angielskiego ułatwia dostęp do ogromnej ilości informacji i zasobów edukacyjnych dostępnych w internecie. Dzięki temu możliwe jest ciągłe poszerzanie wiedzy i rozwijanie swoich zainteresowań.

Matura z języka angielskiego jest ważnym egzaminem, który może otworzyć wiele drzwi do dalszej edukacji i kariery zawodowej. Systematyczne przygotowanie, korzystanie z różnorodnych materiałów edukacyjnych, ćwiczenia praktyczne oraz korepetycje online mogą znacząco poprawić wyniki na egzaminie. Dobre wyniki na maturze z języka angielskiego nie tylko zwiększają szanse na przyjęcie do renomowanych uczelni, ale także otwierają drzwi do atrakcyjnych ofert pracy i umożliwiają rozwój osobisty. Inwestowanie w naukę języka angielskiego to inwestowanie w swoją przyszłość i rozwój.

Matura z Języka Angielskiego: Statystyki i Znaczenie

Matura z języka angielskiego jest jednym z kluczowych egzaminów w polskim systemie edukacyjnym, otwierającym drzwi do dalszej edukacji i kariery zawodowej. Znajomość angielskiego jest ceniona w wielu branżach i środowiskach akademickich. Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące liczby osób przystępujących do matury z angielskiego w ostatnich latach oraz znaczenie tego egzaminu.

Liczba Zdających Maturę w Latach 2021-2023

Rok 2023

W 2023 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło łącznie 253 495 absolwentów liceów ogólnokształcących, techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół drugiego stopnia. Z tej liczby 151 076 to absolwenci liceów, a 102 419 to absolwenci techników. Dodatkowo, do matury przystąpiło również 113 obywateli Ukrainy..

Rok 2022

W 2022 roku do matury przystąpiło łącznie 289 300 absolwentów. Podobnie jak w innych latach, obejmowało to absolwentów liceów, techników oraz szkół z lat ubiegłych, którzy chcieli podwyższyć wyniki lub zdać nowe przedmioty.

Rok 2021

W 2021 roku do matury przystąpiło 273 419 absolwentów liceów i techników. Egzamin obejmował standardowe przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym​.

Kraków polski
Studiowanie języka polskiego w Krakowie zapewnia solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, a także otwiera wiele drzwi do kariery naukowej, edukacyjnej i medialnej.

Jak Wygląda Arkusz z Matury z Języka Angielskiego

Arkusz maturalny z języka angielskiego składa się z kilku części, które sprawdzają różne umiejętności językowe uczniów. Poniżej znajduje się szczegółowy opis struktury egzaminu maturalnego z języka angielskiego, obejmujący poziom podstawowy i rozszerzony.

Struktura Egzaminu na Poziomie Podstawowym - Matura z Angielskiego

Egzamin na poziomie podstawowym składa się z czterech głównych części: słuchanie, czytanie, pisanie i gramatyka oraz słownictwo.

Część 1: Słuchanie

 • Opis: W tej części egzaminu uczniowie słuchają kilku nagrań (trzy lub cztery), które mogą zawierać dialogi, monologi lub rozmowy na różne tematy.
 • Zadania: Zadania polegają na wyborze poprawnej odpowiedzi na pytania dotyczące treści nagrań. Typowe zadania to wybór wielokrotny, przyporządkowywanie i krótkie odpowiedzi na pytania.
 • Czas trwania: Około 25 minut.

Część 2: Czytanie

 • Opis: Uczniowie czytają kilka tekstów (zazwyczaj trzy lub cztery), które mogą być artykułami, ogłoszeniami, listami itp.
 • Zadania: Zadania polegają na zrozumieniu ogólnej treści tekstu, wyszukiwaniu szczegółowych informacji oraz interpretacji znaczenia wyrazów i wyrażeń w kontekście.
 • Czas trwania: Około 45 minut.

Część 3: Pisanie

 • Opis: Ta część egzaminu sprawdza umiejętność pisania w języku angielskim. Uczniowie muszą napisać dwa teksty na zadane tematy.
 • Zadania: Pierwsze zadanie to zazwyczaj krótka forma użytkowa (np. e-mail, notatka, zaproszenie), a drugie zadanie to dłuższy tekst (np. rozprawka, opowiadanie, list formalny).
 • Czas trwania: Około 70 minut.

Część 4: Gramatyka i Słownictwo

 • Opis: W tej części uczniowie rozwiązują zadania sprawdzające znajomość struktur gramatycznych oraz zasobu słownictwa.
 • Zadania: Zadania obejmują uzupełnianie luk w tekście, przekształcanie zdań oraz wybór poprawnej formy wyrazu.

Struktura Egzaminu na Poziomie Rozszerzonym - Matura z Angielskiego

Egzamin na poziomie rozszerzonym jest bardziej wymagający i obejmuje podobne części jak egzamin podstawowy, ale na wyższym poziomie trudności.

Część 1: Słuchanie

 • Opis: Nagrania są bardziej zróżnicowane i mogą zawierać trudniejsze słownictwo oraz szybsze tempo mówienia.
 • Zadania: Podobne do tych na poziomie podstawowym, ale wymagają dokładniejszego zrozumienia szczegółów.

Część 2: Czytanie

 • Opis: Teksty są bardziej zaawansowane, często pochodzą z autentycznych źródeł i zawierają bardziej skomplikowane struktury językowe.
 • Zadania: Wymagają głębszej analizy tekstu i zrozumienia ukrytych znaczeń.

Część 3: Pisanie

 • Opis: Uczniowie muszą napisać dwa teksty: jeden krótszy (np. e-mail, recenzja) i jeden dłuższy (np. rozprawka argumentacyjna, raport).
 • Zadania: Wymagają precyzyjnego argumentowania, logiki i spójności wypowiedzi.

Część 4: Gramatyka i Słownictwo

 • Opis: Zadania są bardziej skomplikowane, obejmują zaawansowane struktury gramatyczne i idiomy.
 • Zadania: Mogą obejmować tłumaczenia zdań, przekształcenia oraz rozpoznawanie błędów językowych.

Przygotowanie do Matury z Języka Angielskiego

Aby skutecznie przygotować się do matury z języka angielskiego, warto korzystać z różnorodnych materiałów edukacyjnych, takich jak podręczniki, testy z poprzednich lat, aplikacje językowe oraz uczestniczyć w korepetycjach, które oferują indywidualne podejście i nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

Liczba Zadań na Maturze z Języka Angielskiego

Matura z języka angielskiego składa się z kilku części, z których każda obejmuje różnorodne zadania. Liczba zadań na egzaminie maturalnym może się różnić w zależności od poziomu (podstawowy lub rozszerzony). Poniżej znajduje się przegląd liczby zadań w poszczególnych częściach egzaminu.

Poziom Podstawowy

1. Słuchanie

 • Opis: Ta część egzaminu zawiera zwykle 3-4 nagrania.
 • Liczba zadań: Około 15 zadań (np. zadania typu wybór wielokrotny, prawda/fałsz, przyporządkowanie informacji do nagrań).

2. Czytanie

 • Opis: Uczniowie czytają kilka tekstów (zazwyczaj 3-4).
 • Liczba zadań: Około 15 zadań (np. wybór wielokrotny, prawda/fałsz, uzupełnianie luk w tekście).

3. Pisanie

 • Opis: Uczniowie muszą napisać dwa teksty: krótszy (np. e-mail, notatka) i dłuższy (np. list formalny, rozprawka).
 • Liczba zadań: 2 zadania.

4. Gramatyka i Słownictwo

 • Opis: Ta część obejmuje zadania sprawdzające znajomość gramatyki i słownictwa.
 • Liczba zadań: Około 15-20 zadań (np. uzupełnianie luk, transformacje zdań).

Poziom Rozszerzony

1. Słuchanie

 • Opis: Ta część egzaminu zawiera bardziej zróżnicowane nagrania.
 • Liczba zadań: Około 10-15 zadań (np. wybór wielokrotny, prawda/fałsz, przyporządkowanie informacji do nagrań).

2. Czytanie

 • Opis: Teksty są bardziej zaawansowane i pochodzą z autentycznych źródeł.
 • Liczba zadań: Około 15 zadań (np. wybór wielokrotny, prawda/fałsz, uzupełnianie luk w tekście).

3. Pisanie

 • Opis: Uczniowie muszą napisać dwa teksty: jeden krótszy i jeden dłuższy.
 • Liczba zadań: 2 zadania.

4. Gramatyka i Słownictwo

 • Opis: Ta część obejmuje bardziej zaawansowane zadania sprawdzające znajomość gramatyki i słownictwa.
 • Liczba zadań: Około 15-20 zadań (np. uzupełnianie luk, transformacje zdań).
Matura matematyka 2024
Pandemia COVID-19 miała wielowymiarowy wpływ na matury z matematyki, zmieniając tryb nauczania, programy, organizację egzaminów i wyniki uczniów. Wpływ ten był zarówno bezpośredni, jak i pośredni, obejmując aspekty technologiczne, psychologiczne i organizacyjne. Adaptacja do tych warunków była wyzwaniem dla całego systemu edukacyjnego, a doświadczenia zdobyte podczas pandemii mogą wpłynąć na przyszłe podejścia do nauczania i oceniania uczniów.

Ile Jest Czasu na Jedno Zadanie na Maturze z Języka Angielskiego i Jak Najlepiej To Zoptymalizować

Matura z języka angielskiego składa się z kilku części, z których każda obejmuje różnorodne zadania. Na egzaminie uczniowie muszą efektywnie zarządzać czasem, aby zmieścić się w wyznaczonym limicie czasowym. Poniżej przedstawiam szczegółowy podział czasu na poszczególne części egzaminu oraz wskazówki, jak najlepiej zoptymalizować ten czas.

Ile trwa matura z angielskiego? Podstawowa i Rozszerzona

Poziom Podstawowy

 • Łączny czas trwania: 120 minut

Poziom Rozszerzony

 • Łączny czas trwania: 150 minut

Podział Czasu na Poszczególne Części Egzaminu

Poziom Podstawowy

 1. Słuchanie: 25 minut
  • Liczba zadań: 15
  • Średni czas na jedno zadanie: 1,5 minuty
 2. Czytanie: 45 minut
  • Liczba zadań: 15
  • Średni czas na jedno zadanie: 3 minuty
 3. Pisanie: 70 minut
  • Liczba zadań: 2
  • Średni czas na jedno zadanie: 35 minut na każdą część
 4. Gramatyka i Słownictwo: Wliczone w powyższe sekcje

Poziom Rozszerzony

 1. Słuchanie: 30 minut
  • Liczba zadań: 15
  • Średni czas na jedno zadanie: 2 minuty
 2. Czytanie: 50 minut
  • Liczba zadań: 15
  • Średni czas na jedno zadanie: 3,3 minuty
 3. Pisanie: 70 minut
  • Liczba zadań: 2
  • Średni czas na jedno zadanie: 35 minut na każdą część
 4. Gramatyka i Słownictwo: Wliczone w powyższe sekcje

Optymalizacja Czasu na Egzaminie z Matury z Angielskiego

1. Słuchanie

 • Strategia: Słuchaj uważnie i staraj się zapamiętać kluczowe informacje. Notuj szybko i zwięźle.
 • Praktyka: Regularne słuchanie nagrań w języku angielskim, takich jak podcasty i audycje radiowe, pomoże poprawić umiejętności rozumienia ze słuchu.

2. Czytanie

 • Strategia: Czytaj pytania przed tekstem, aby wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Skimming i scanning są kluczowymi technikami.
 • Praktyka: Czytaj różnorodne teksty w języku angielskim, takie jak artykuły, opowiadania i blogi, aby poprawić szybkość i zrozumienie tekstu.

3. Pisanie

 • Strategia: Planuj swoje odpowiedzi. Najpierw sporządź szybki szkic tekstu, a potem go rozwijaj. Skup się na klarowności i poprawności językowej.
 • Praktyka: Ćwicz pisanie różnych form tekstów, takich jak listy, rozprawki i raporty. Poproś nauczyciela lub korepetytora o sprawdzenie i feedback.

4. Gramatyka i Słownictwo

 • Strategia: Uzupełniaj luki i przekształcaj zdania z uwzględnieniem kontekstu. Wykorzystuj znane struktury gramatyczne i słownictwo.
 • Praktyka: Regularnie ćwicz gramatykę i słownictwo, korzystając z podręczników, ćwiczeń online i aplikacji językowych.

Ogólne Wskazówki

 1. Rozplanuj Czas: Rozplanuj czas na każdą sekcję i trzymaj się go, aby uniknąć pośpiechu na końcu egzaminu.
 2. Odpowiedzi na Najłatwiejsze Pytania Najpierw: Zacznij od pytań, które wydają się najłatwiejsze, aby zdobyć jak najwięcej punktów na początku.
 3. Przeglądaj Odpowiedzi: Zostaw sobie kilka minut na koniec każdej sekcji, aby przeglądnąć i poprawić odpowiedzi, jeśli to konieczne.

Zachowaj Spokój: Zachowanie spokoju i koncentracji pomoże Ci lepiej zarządzać czasem i unikać błędów wynikających ze stresu.

Matura rozszerzona polski
Przygotowanie do matury rozszerzonej z języka polskiego wymaga systematyczności, zaangażowania oraz odpowiednich strategii nauki. Egzamin ten sprawdza zaawansowane umiejętności analizy, interpretacji oraz tworzenia tekstów literackich i nieliterackich. Poniżej przedstawiam szczegółowy plan przygotowań, który pomoże osiągnąć sukces na maturze rozszerzonej z języka polskiego.

Przykładowe Zadanie z Matury z Języka Angielskiego z Poprawną Odpowiedzią

Część: Czytanie ze Zrozumieniem

Tekst do przeczytania:

New York City is one of the most iconic places in the world. Known as „The Big Apple,” it is a city that never sleeps. Visitors can explore famous landmarks such as the Statue of Liberty, Central Park, and Times Square. The city is also renowned for its diverse culture, offering a variety of cuisines, festivals, and arts. Despite its fast-paced life, New York has plenty of green spaces and quiet neighborhoods that provide a perfect balance to the bustling city life.

Pytania do tekstu:

 1. Jakie przydomki posiada Nowy Jork?
 2. Wymień dwa słynne zabytki wymienione w tekście.
 3. Co tekst mówi o różnorodności kulturowej Nowego Jorku?
 4. Jak tekst opisuje równowagę w środowisku miasta?

Poprawne odpowiedzi:

 1. Nowy Jork jest znany jako „The Big Apple”.
 2. Dwa słynne zabytki wymienione w tekście to Statua Wolności i Central Park.
 3. Tekst mówi, że Nowy Jork jest znany z różnorodnej kultury, oferującej różnorodne kuchnie, festiwale i sztukę.
 4. Tekst opisuje równowagę w środowisku miasta, wspominając, że mimo szybkiego życia, Nowy Jork ma wiele zielonych przestrzeni i cichych dzielnic.

Wyniki Matury z Języka Angielskiego w Ostatnich Latach

Matura z języka angielskiego jest jednym z najczęściej wybieranych egzaminów dodatkowych w Polsce. Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników z ostatnich kilku lat, w tym średnie wyniki, najlepsze wyniki oraz szkoły, które uzyskały najwyższe oceny.

Średnie Wyniki

2023

 • Poziom podstawowy: Średnia krajowa wyniosła około 75%.
 • Poziom rozszerzony: Średnia krajowa wyniosła około 65%.

2022

 • Poziom podstawowy: Średnia krajowa wyniosła 76%.
 • Poziom rozszerzony: Średnia krajowa wyniosła 64%.

2021

 • Poziom podstawowy: Średnia krajowa wyniosła 74%.
 • Poziom rozszerzony: Średnia krajowa wyniosła 63%.

Najlepsze Wyniki

W każdym roku znajdują się uczniowie, którzy osiągają maksymalne wyniki, zdobywając 100% na egzaminie. Tacy uczniowie najczęściej pochodzą z renomowanych liceów ogólnokształcących i szkół prywatnych, które oferują intensywną naukę języka angielskiego.

Najlepsze Szkoły

W ostatnich latach, niektóre szkoły regularnie osiągają wysokie wyniki na maturze z języka angielskiego. Są to zazwyczaj licea w dużych miastach, które mają dostęp do najlepszych zasobów edukacyjnych i nauczycieli. Oto kilka przykładów:

2023

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Znane z wysokiego poziomu nauczania i doskonałych wyników maturalnych.
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie: Uczniowie tej szkoły regularnie osiągają wysokie wyniki na maturze z języka angielskiego.

2022

 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Kolejne renomowane liceum, którego uczniowie osiągają świetne wyniki.
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni: Szkoła z bardzo dobrymi wynikami w skali krajowej.

Ciekawe Statystyki

 1. Popularność Języka Angielskiego: Język angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze. W 2023 roku egzamin z angielskiego zdawało ponad 85% wszystkich maturzystów.
 2. Różnice Regionalne: Szkoły w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, czy Wrocław, zwykle osiągają wyższe wyniki niż szkoły w mniejszych miejscowościach.
 3. Płeć Zdających: W ciągu ostatnich kilku lat zauważono, że dziewczęta osiągają nieco wyższe wyniki niż chłopcy na maturze z języka angielskiego.
 4. Zmiany w Egzaminie: Wprowadzenie nowych zasad i zmian w formacie egzaminu nie miało znaczącego wpływu na średnie wyniki, chociaż niektóre zmiany wpłynęły na sposób przygotowania się uczniów.

Matura Ustna z Języka Angielskiego

Matura ustna z języka angielskiego jest ważnym elementem egzaminu maturalnego w Polsce, sprawdzającym umiejętność komunikacji ustnej w języku obcym. Jest to egzamin, który ocenia kompetencje językowe ucznia w realnych sytuacjach komunikacyjnych. Poniżej znajduje się szczegółowy opis struktury egzaminu, jego przebiegu oraz kilka wskazówek dotyczących przygotowania się do niego.

Struktura Egzaminu

Egzamin ustny z języka angielskiego składa się z kilku części, które oceniają różne aspekty umiejętności komunikacyjnych:

1. Rozmowa Wstępna

 • Opis: Na początku egzaminu egzaminator prowadzi krótką rozmowę z uczniem, aby go rozluźnić i wprowadzić w temat egzaminu. Pytania mogą dotyczyć codziennych sytuacji, zainteresowań ucznia, jego planów na przyszłość itp.
 • Cel: Ocena płynności mówienia i umiejętności nawiązywania rozmowy.

2. Opis Obrazka

 • Opis: Uczeń otrzymuje obrazek i musi go opisać. Może to być zdjęcie przedstawiające scenę z życia codziennego, sytuację w pracy, wydarzenie kulturalne itp.
 • Cel: Ocena umiejętności opisywania sytuacji, używania odpowiedniego słownictwa oraz struktur gramatycznych.

3. Rozmowa na Podstawie Obrazka

 • Opis: Po opisie obrazka egzaminator zadaje uczniowi pytania dotyczące obrazka lub sytuacji na nim przedstawionej. Pytania mogą dotyczyć opinii ucznia, jego doświadczeń związanych z tematem obrazka, czy też hipotetycznych scenariuszy.
 • Cel: Ocena umiejętności argumentowania, wyrażania opinii oraz prowadzenia dyskusji.

4. Zadanie Interakcyjne

 • Opis: Uczeń uczestniczy w symulowanej rozmowie na dany temat. Egzaminator wciela się w rolę, np. klienta, kolegi z pracy, współlokatora, a uczeń musi odpowiednio reagować na pytania i sytuacje.
 • Cel: Ocena umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych, negocjacji oraz stosowania odpowiednich form grzecznościowych.

Przebieg Egzaminu

 1. Czas Trwania: Egzamin trwa około 15 minut.
 2. Ocena: Uczniowie są oceniani przez dwóch egzaminatorów, którzy oceniają płynność mówienia, poprawność językową, bogactwo słownictwa oraz umiejętność komunikacji.
 3. Punkty: Wyniki są przedstawiane w formie punktów, które następnie są przeliczane na oceny.

Jak Przygotować się do Matury Ustnej z Angielskiego

1. Ćwiczenie Mówienia

 • Regularnie rozmawiaj po angielsku, aby zwiększyć płynność i pewność siebie. Możesz to robić z nauczycielem, kolegami z klasy lub nawet online z native speakerami.

2. Oglądanie Filmów i Słuchanie Podcastów

 • Oglądanie filmów i słuchanie podcastów w języku angielskim pomoże zrozumieć różne akcenty i zwiększyć zasób słownictwa.

3. Opis Obrazków

 • Ćwicz opisywanie różnych obrazków. Możesz korzystać z materiałów dostępnych online lub z podręczników do nauki języka angielskiego.

4. Symulacje Egzaminów

 • Udział w symulacjach egzaminów ustnych z nauczycielem lub kolegami może pomóc w oswojeniu się z formatem egzaminu i zmniejszyć stres.

5. Rozwijanie Słownictwa

 • Regularnie ucz się nowych słówek i zwrotów, które mogą być przydatne podczas egzaminu. Używaj ich w rozmowach, aby stały się naturalną częścią twojego języka.
Biologia Poznań
Biologia jako przedmiot szkolny jest niezwykle istotna, oferując szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia codziennego. Wiedza z zakresu biologii jest kluczowa dla zdrowia, ochrony środowiska, produkcji żywności oraz innowacji technologicznych. Dobrze zdana matura z biologii otwiera wiele drzwi na uczelniach wyższych i w karierze zawodowej, zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijającym się mieście jak Poznań. Absolwenci biologii mają szerokie możliwości zatrudnienia w sektorze medycznym, badawczym, ochrony środowiska oraz w przemyśle, co czyni ten przedmiot nie tylko fascynującym, ale także niezwykle praktycznym i wartościowym.

Wymagania do Matury z Języka Angielskiego

Matura z języka angielskiego jest jednym z najważniejszych egzaminów dla polskich uczniów, którzy chcą kontynuować naukę na poziomie uniwersyteckim lub rozpocząć karierę zawodową wymagającą znajomości języka angielskiego. Poniżej przedstawiam wymagania dotyczące matury z angielskiego, obejmujące zarówno egzamin pisemny, jak i ustny.

Egzamin Pisemny

Poziom Podstawowy

 1. Część Pisemna:
  • Słuchanie (Listening): Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Składa się z 3-4 nagrań, które zawierają dialogi, monologi lub rozmowy.
  • Czytanie (Reading): Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu pisanego. Teksty mogą obejmować artykuły, ogłoszenia, listy i inne formy pisemne.
  • Pisanie (Writing): Zadania wymagające napisania krótkiego tekstu użytkowego (np. e-mail, notatka) oraz dłuższego tekstu (np. list formalny, rozprawka).
  • Gramatyka i Słownictwo (Use of English): Zadania sprawdzające znajomość struktur gramatycznych oraz zasobu słownictwa.
 2. Czas Trwania:
  • Łączny czas egzaminu na poziomie podstawowym to 120 minut.

Poziom Rozszerzony

 1. Część Pisemna:
  • Słuchanie (Listening): Bardziej złożone nagrania, które wymagają dokładniejszego zrozumienia szczegółów.
  • Czytanie (Reading): Zaawansowane teksty pochodzące z autentycznych źródeł, które wymagają głębszej analizy.
  • Pisanie (Writing): Zadania wymagające napisania dwóch tekstów: krótszego i dłuższego (np. rozprawka argumentacyjna, raport).
  • Gramatyka i Słownictwo (Use of English): Bardziej skomplikowane zadania obejmujące zaawansowane struktury gramatyczne i idiomy.
 2. Czas Trwania:
  • Łączny czas egzaminu na poziomie rozszerzonym to 150 minut.

Egzamin Ustny

Egzamin ustny jest obowiązkowy i obejmuje zarówno poziom podstawowy, jak i rozszerzony.

Podstawa Programowa Matury z Języka Angielskiego

Podstawa programowa matury z języka angielskiego obejmuje cele, treści i wymagania, które uczniowie powinni spełnić, aby zdać egzamin maturalny. Poniżej przedstawiono główne elementy podstawy programowej.

Cele Kształcenia

Podstawowym celem kształcenia w zakresie języka angielskiego na poziomie szkoły średniej jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów w zakresie czterech podstawowych umiejętności:

 • Słuchanie (Listening)
 • Czytanie (Reading)
 • Mówienie (Speaking)
 • Pisanie (Writing)

Zakres Umiejętności i Wymagania

1. Słuchanie

 • Rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi, szczegółów i intencji mówiącego.
 • Rozpoznawanie związków przyczynowo-skutkowych.
 • Rozumienie głównych idei w różnych typach tekstów mówionych (dialogi, monologi, rozmowy telefoniczne).

2. Czytanie

 • Rozumienie ogólnego sensu tekstu oraz szczegółowych informacji.
 • Identyfikowanie głównej myśli i zamierzeń autora.
 • Analizowanie struktury tekstu oraz rozpoznawanie związków logicznych między jego częściami.

3. Mówienie

 • Tworzenie spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych na różne tematy.
 • Prowadzenie rozmów i dyskusji, wyrażanie opinii, argumentowanie, uzasadnianie swojego stanowiska.
 • Opisywanie obrazków, sytuacji oraz reagowanie na różne bodźce językowe.

4. Pisanie

 • Tworzenie różnych form wypowiedzi pisemnych (listy, e-maile, rozprawki, raporty).
 • Redagowanie tekstów zgodnie z konwencjami gatunkowymi.
 • Zastosowanie odpowiedniej struktury tekstu, użycie spójników i środków stylistycznych.

Zakres Tematyczny

Podstawa programowa obejmuje szeroki zakres tematyczny, który pozwala uczniom na rozwijanie kompetencji językowych w kontekstach związanych z codziennym życiem, kulturą, nauką, pracą zawodową oraz tematami społecznymi. Oto przykładowe obszary tematyczne:

 • Życie codzienne (np. dom, szkoła, zakupy, czas wolny).
 • Życie rodzinne i towarzyskie.
 • Podróżowanie i turystyka.
 • Kultura (np. sztuka, muzyka, literatura, film).
 • Nauka i technologia.
 • Środowisko naturalne.
 • Zdrowie i styl życia.
 • Praca i kariera zawodowa.
 • Problemy społeczne i globalne.

Zasady Oceniania

Wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego są oceniane na podstawie jasnych kryteriów, które uwzględniają:

 • Poprawność gramatyczną.
 • Bogactwo słownictwa.
 • Płynność i spójność wypowiedzi.
 • Umiejętność argumentacji i logicznego wyrażania myśli.

Korepetycje Angielski Online

Korepetycje online to spersonalizowane lekcje, które odbywają się za pośrednictwem internetu. Oto trzy powody, dla których korepetycje online mogą być bardziej korzystne niż tradycyjne spotkania stacjonarne:

 1. Elastyczność Czasowa: Uczniowie mogą uczyć się w zaciszu swojego domu, bez konieczności podróżowania ani przestrzegania określonych godzin. To oszczędza czas i daje większą swobodę.
 2. Brak Ograniczeń Lokalizacyjnych: Uczniowie mogą korzystać z nauczania ekspertów z dowolnego miejsca na świecie, potrzebując tylko komputera i dostępu do internetu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach.
 3. Wygodna Atmosfera: Lekcje online często są mniej stresujące, a domowa atmosfera sprzyja większej swobodzie. Jest to istotne, szczególnie przy nadrobieniu zaległości lub rozwiązywaniu trudnych problemów.

Mimo że nauka online ma wiele zalet, nie jest to rozwiązanie uniwersalne. Koncentracja na ekranie komputera może być trudna, zwłaszcza dla młodszych uczniów. Wybór między korepetycjami online a tradycyjnymi zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb ucznia.

Zalety Prywatnych Lekcji z Korepetytorem

Indywidualne Podejście: Na prywatnych lekcjach uczniowie są w centrum uwagi, co pozwala korepetytorowi dostosować metody nauczania do ich potrzeb.

Spersonalizowane Nauczanie: Korepetytorzy oferują zindywidualizowane podejście, dostosowując materiał do poziomu i stylu nauki ucznia, co przyczynia się do większej efektywności nauki.

Wygodne Lekcje Online: Dzięki korepetycjom online uczniowie mogą uczyć się angielskiego w dowolnym miejscu i czasie, co jest szczególnie wygodne dla osób o napiętym harmonogramie.

Przygotowanie do Egzaminów: Korepetycje z angielskiego są idealne dla uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia w nauce i przygotowaniu do egzaminów.

Wybór odpowiedniego korepetytora zależy od jego doświadczenia, kwalifikacji i opinii innych uczniów. Ważne jest, aby dokonać świadomego wyboru, zapewniając skuteczną naukę angielskiego.

Spis treści

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!