1. Home
 2. >
 3. Korepetycje Angielski
 4. >
 5. Matura Angielski
 6. >
 7. Matura rozszerzona Angielski

Spis treści

Matura Rozszerzona z Języka Angielskiego w 2024 Roku

Matura rozszerzona z języka angielskiego jest zaawansowanym egzaminem, który ocenia umiejętności językowe uczniów na wyższym poziomie niż matura podstawowa. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące struktury egzaminu, kryteriów oceniania oraz wskazówki dotyczące przygotowania.

Biologia Kraków
Każda z tych uczelni oferuje programy o wysokim standardzie nauczania oraz dostęp do nowoczesnych laboratoriów i projektów badawczych. Wybór odpowiedniego kierunku i uczelni zależy od indywidualnych zainteresowań i celów zawodowych. Uniwersytet Jagielloński wyróżnia się szczególnie bogatą ofertą specjalizacji i zaawansowanych badań naukowych, co czyni go jedną z najlepszych opcji dla studentów zainteresowanych biologią.

Struktura Egzaminu

Części Egzaminu

Egzamin rozszerzony z języka angielskiego składa się z kilku kluczowych sekcji:

 1. Listening (Słuchanie)
  • Opis: Ta część egzaminu obejmuje kilka nagrań, po których uczniowie muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące ich treści.
  • Typy zadań: Wybór wielokrotny, pytania otwarte, prawda/fałsz.
  • Czas trwania: Około 30 minut.
 2. Reading (Czytanie)
  • Opis: Uczniowie muszą przeczytać kilka zaawansowanych tekstów pochodzących z różnych źródeł, takich jak artykuły, eseje, fragmenty książek.
  • Typy zadań: Wybór wielokrotny, dopasowywanie nagłówków do akapitów, uzupełnianie luk w tekstach.
  • Czas trwania: Około 50 minut.
 3. Writing (Pisanie)
  • Opis: Uczniowie muszą napisać dwa teksty, w tym jeden krótszy (150-180 słów) i jeden dłuższy (250-300 słów).
  • Typy zadań: Esej argumentacyjny, raport, recenzja, list formalny.
  • Czas trwania: Około 80 minut.
 4. Use of English (Gramatyka i Słownictwo)
  • Opis: Zadania sprawdzające znajomość struktur gramatycznych oraz zasobu słownictwa.
  • Typy zadań: Uzupełnianie luk, przekształcanie zdań, wybór poprawnej formy wyrazu.
  • Czas trwania: Wliczone w czas na pozostałe części egzaminu.

Kryteria Oceniania - Matura rozszerzona angielski

Słuchanie i Czytanie

 • Poprawność odpowiedzi: Każda poprawna odpowiedź jest punktowana zgodnie z kluczem odpowiedzi przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE).

Pisanie

 • Treść (Content): Oceniana jest zgodność z tematem, rozwinięcie punktów i argumentacja.
 • Organizacja (Organization): Oceniana jest struktura tekstu, logiczny układ, spójność i przejrzystość.
 • Język (Language): Oceniana jest poprawność gramatyczna, zasób słownictwa, ortografia i interpunkcja.
 • Styl (Style): Oceniana jest odpowiedniość stylu do rodzaju tekstu oraz poprawność formalności.

Gramatyka i Słownictwo

 • Poprawność (Accuracy): Oceniana jest poprawność gramatyczna i leksykalna.
 • Różnorodność (Range): Oceniana jest różnorodność używanych struktur gramatycznych i słownictwa.

Przygotowanie do Egzaminu Maturalnego

Praktyczne Wskazówki

 1. Regularna Praktyka
  • Słuchanie: Słuchaj nagrań w języku angielskim, takich jak podcasty, wiadomości, wywiady. Staraj się odpowiadać na pytania dotyczące treści nagrań.
  • Czytanie: Czytaj teksty w języku angielskim z różnych źródeł, analizuj ich strukturę i treść.
  • Pisanie: Regularnie pisz eseje, raporty, recenzje. Poproś nauczyciela o feedback.
  • Gramatyka i Słownictwo: Ćwicz różne struktury gramatyczne i poszerzaj zasób słownictwa.
 2. Korzystanie z Materiałów Edukacyjnych
  • Podręczniki: Używaj podręczników przygotowujących do matury rozszerzonej.
  • Testy Praktyczne: Rozwiązuj testy z poprzednich lat oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne.
 3. Kursy i Korepetycje
  • Kursy Online: Skorzystaj z kursów online, które oferują przygotowanie do egzaminu maturalnego.
  • Korepetycje: Zatrudnij korepetytora, który pomoże ci w przygotowaniach i udzieli indywidualnych wskazówek.
Kraków polski
Studiowanie języka polskiego w Krakowie zapewnia solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, a także otwiera wiele drzwi do kariery naukowej, edukacyjnej i medialnej.

Czy matura rozszerzona z języka angielskiego jest ważna i co daje?

Matura rozszerzona z języka angielskiego otwiera drzwi do wielu możliwości edukacyjnych i zawodowych. Dobre wyniki mogą zwiększyć szanse na dostanie się na prestiżowe uczelnie oraz na zdobycie atrakcyjnych ofert pracy w przyszłości. Znajomość języka angielskiego na zaawansowanym poziomie jest ceniona na rynku pracy i niezbędna w wielu branżach.

Różnice Pomiędzy Maturą Podstawową a Rozszerzoną z Języka Angielskiego

Matura z języka angielskiego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, sprawdza umiejętności językowe uczniów, jednak różnice pomiędzy tymi dwoma poziomami są znaczące. Poniżej przedstawiam szczegółowe porównanie struktury egzaminu, zakresu materiału oraz poziomu trudności obu egzaminów.

Struktura Egzaminu Matura Angielski - Poziom podstawowy i rozszerzony

Poziom Podstawowy

 1. Słuchanie (Listening)
  • Czas trwania: Około 25 minut.
  • Opis: Składa się z kilku nagrań (3-4), po których uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące ich treści.
  • Typy zadań: Wybór wielokrotny, prawda/fałsz, przyporządkowanie informacji.
 2. Czytanie (Reading)
  • Czas trwania: Około 45 minut.
  • Opis: Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Teksty mogą obejmować artykuły, ogłoszenia, listy itp.
  • Typy zadań: Wybór wielokrotny, uzupełnianie luk, dopasowywanie nagłówków do akapitów.
 3. Pisanie (Writing)
  • Czas trwania: Około 70 minut.
  • Opis: Uczniowie muszą napisać dwa teksty: krótszy (np. e-mail, notatka) i dłuższy (np. list formalny, rozprawka).
  • Typy zadań: Krótsza forma użytkowa i dłuższa wypowiedź pisemna.
 4. Gramatyka i Słownictwo (Use of English)
  • Opis: Zadania sprawdzające znajomość struktur gramatycznych oraz zasobu słownictwa.
  • Typy zadań: Uzupełnianie luk w tekstach, przekształcanie zdań, wybór poprawnej formy wyrazu.

Poziom Rozszerzony

 1. Słuchanie (Listening)
  • Czas trwania: Około 30 minut.
  • Opis: Zawiera bardziej złożone nagrania wymagające dokładniejszego zrozumienia szczegółów.
  • Typy zadań: Wybór wielokrotny, pytania otwarte, prawda/fałsz.
 2. Czytanie (Reading)
  • Czas trwania: Około 50 minut.
  • Opis: Teksty są bardziej zaawansowane, pochodzą z autentycznych źródeł i wymagają głębszej analizy.
  • Typy zadań: Wybór wielokrotny, dopasowywanie nagłówków do akapitów, uzupełnianie luk w tekstach.
 3. Pisanie (Writing)
  • Czas trwania: Około 80 minut.
  • Opis: Uczniowie muszą napisać dwa teksty, w tym jeden krótszy (150-180 słów) i jeden dłuższy (250-300 słów).
  • Typy zadań: Esej argumentacyjny, raport, recenzja, list formalny.
 4. Gramatyka i Słownictwo (Use of English)
  • Opis: Bardziej skomplikowane zadania obejmujące zaawansowane struktury gramatyczne i idiomy.
  • Typy zadań: Uzupełnianie luk, przekształcanie zdań, wybór poprawnej formy wyrazu.

Zakres Materiału na Maturze z Angielskiego - Poziom podstawowy i rozszerzony

Poziom Podstawowy

 • Tematyka: Życie codzienne, rodzina, szkoła, praca, zdrowie, podróże, zakupy, jedzenie, kultura.
 • Gramatyka: Podstawowe struktury gramatyczne, takie jak czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe, konstrukcje warunkowe, mowa zależna.

Poziom Rozszerzony

 • Tematyka: Bardziej zaawansowane i szczegółowe tematy, takie jak globalne problemy, technologia, nauka, polityka, społeczeństwo, literatura, kultura.
 • Gramatyka: Zaawansowane struktury gramatyczne, takie jak mowa zależna w różnych czasach, skomplikowane konstrukcje warunkowe, idiomy, złożone formy czasowników.

Poziom Trudności

Poziom Podstawowy

 • Cel: Sprawdzenie podstawowej znajomości języka angielskiego, zdolności do komunikacji w codziennych sytuacjach.
 • Oczekiwany Poziom: A2-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Poziom Rozszerzony

 • Cel: Sprawdzenie zaawansowanej znajomości języka, zdolności do analizy, argumentacji i prezentacji złożonych tematów.
 • Oczekiwany Poziom: B2-C1 według CEFR.

Terminy Matury Rozszerzonej z Języka Angielskiego w 2024 Roku

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w 2024 roku jest zaplanowany na 13 maja 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00. Dla tych, którzy nie mogą przystąpić do egzaminu w terminie głównym, przewidziano termin dodatkowy, który odbędzie się 6 czerwca 2024 roku (czwartek) o godzinie 14:00.

Ważne Terminy

 • Termin główny: 13 maja 2024 roku, godzina 9:00
 • Termin dodatkowy: 6 czerwca 2024 roku, godzina 14:00
Matura matematyka 2024
Pandemia COVID-19 miała wielowymiarowy wpływ na matury z matematyki, zmieniając tryb nauczania, programy, organizację egzaminów i wyniki uczniów. Wpływ ten był zarówno bezpośredni, jak i pośredni, obejmując aspekty technologiczne, psychologiczne i organizacyjne. Adaptacja do tych warunków była wyzwaniem dla całego systemu edukacyjnego, a doświadczenia zdobyte podczas pandemii mogą wpłynąć na przyszłe podejścia do nauczania i oceniania uczniów.

Rady Ekspertów do matury rozszerzonej z języka angielskiego

Eksperci zalecają:

 • Czytanie poleceń i podkreślanie słów kluczowych: Uważne czytanie poleceń i zrozumienie, czego dokładnie wymagają zadania.
 • Ćwiczenie wszystkich form pisemnych: Powtórzenie form pisemnych, takich jak list formalny, rozprawka, artykuł.
 • Kontrola liczby słów: Upewnienie się, że teksty mieszczą się w wymaganych granicach liczby słów.

Zastosowanie odpowiedniego stylu: Unikanie zwrotów potocznych i stosowanie formalnych struktur w odpowiednich kontekstach.

Przykładowe Zadania z Matury Rozszerzonej z Języka Angielskiego

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym obejmuje różnorodne zadania, które sprawdzają umiejętności słuchania, czytania, pisania oraz znajomości gramatyki i słownictwa. Poniżej znajdują się przykładowe zadania oraz ich poprawne odpowiedzi.

1. Listening (Słuchanie)

Zadanie: Posłuchaj nagrania dotyczącego zrównoważonego rozwoju i odpowiedz na pytania.

Nagranie: Fragment wywiadu z ekspertem ds. ekologii.

Pytania:

 1. Jakie działania wspiera ekspert w celu ochrony środowiska?
 2. Jakie są główne korzyści wynikające z recyklingu według eksperta?

Poprawne odpowiedzi:

 1. Ekspert wspiera działania takie jak redukcja emisji CO2, promowanie energii odnawialnej oraz edukacja społeczeństwa na temat ochrony środowiska.
 2. Główne korzyści z recyklingu to zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność surowców naturalnych oraz redukcja zanieczyszczenia środowiska.

2. Reading (Czytanie)

Zadanie: Przeczytaj artykuł o wpływie globalizacji na różnorodność kulturową i odpowiedz na pytania.

Artykuł: Fragment tekstu z czasopisma naukowego.

Pytania:

 1. Jakie negatywne skutki globalizacji dla różnorodności kulturowej wymienia autor?
 2. Jakie pozytywne aspekty globalizacji są podkreślane w artykule?

Poprawne odpowiedzi:

 1. Autor wymienia utratę tradycyjnych kultur i języków oraz homogenizację kulturową jako negatywne skutki globalizacji.
 2. Pozytywne aspekty globalizacji to łatwiejszy dostęp do informacji i technologii oraz wzrost międzynarodowej współpracy i wymiany kulturowej.
Matura rozszerzona polski
Przygotowanie do matury rozszerzonej z języka polskiego wymaga systematyczności, zaangażowania oraz odpowiednich strategii nauki. Egzamin ten sprawdza zaawansowane umiejętności analizy, interpretacji oraz tworzenia tekstów literackich i nieliterackich. Poniżej przedstawiam szczegółowy plan przygotowań, który pomoże osiągnąć sukces na maturze rozszerzonej z języka polskiego.

Dlaczego Korepetycje Online są Najlepszą Opcją do Przygotowania się do Matury Rozszerzonej z Języka Angielskiego

Korepetycje online z języka angielskiego stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza w kontekście przygotowań do matury rozszerzonej. Poniżej przedstawiam kluczowe powody, dla których ta forma nauki może być najbardziej efektywna.

1. Elastyczność Czasowa i Lokalizacyjna

Dostępność

Korepetycje online oferują ogromną elastyczność, jeśli chodzi o czas i miejsce nauki. Uczniowie mogą ustalać lekcje w dogodnych dla siebie godzinach, co jest szczególnie ważne w przypadku intensywnego harmonogramu szkolnego i dodatkowych zajęć. Możliwość nauki z dowolnego miejsca eliminuje konieczność dojazdów, co oszczędza czas i zwiększa komfort nauki.

Indywidualne Tempo Nauki

Każdy uczeń ma możliwość nauki we własnym tempie. Korepetytorzy online mogą dostosować tempo i styl nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, co jest trudne do osiągnięcia w tradycyjnych klasach.

2. Dostęp do Wykwalifikowanych Nauczycieli

Szeroki Wybór Korepetytorów

Platformy do korepetycji online oferują szeroki wybór wykwalifikowanych nauczycieli, w tym native speakerów. Uczniowie mogą wybierać spośród nauczycieli z różnymi specjalizacjami, co pozwala na znalezienie idealnego korepetytora do przygotowań do matury rozszerzonej.

Specjalizacja w Egzaminach

Wielu korepetytorów online specjalizuje się w przygotowywaniu uczniów do konkretnych egzaminów, w tym matury rozszerzonej z języka angielskiego. Dzięki temu mają oni aktualną wiedzę na temat wymagań egzaminacyjnych, typowych zadań i najczęściej popełnianych błędów przez uczniów.

3. Interaktywne Narzędzia i Materiały Edukacyjne

Nowoczesne Technologie

Korepetycje online często wykorzystują nowoczesne technologie, takie jak tablice interaktywne, wspólne dokumenty i oprogramowanie do wideokonferencji. Te narzędzia zwiększają zaangażowanie ucznia i ułatwiają zrozumienie trudnych zagadnień.

Zróżnicowane Materiały

Dostęp do różnorodnych materiałów edukacyjnych, takich jak e-booki, testy online, filmy i quizy, sprawia, że nauka staje się bardziej interesująca i efektywna. Uczniowie mają możliwość korzystania z zasobów dostosowanych do ich poziomu i potrzeb.

4. Personalizacja Nauki

Dostosowane Programy Nauczania

Korepetytorzy online mogą tworzyć spersonalizowane programy nauczania, które koncentrują się na mocnych i słabych stronach ucznia. Dzięki temu uczniowie mogą skupić się na poprawie obszarów, które wymagają największej uwagi.

Stały Feedback

Regularny i szczegółowy feedback od korepetytora jest kluczowy w procesie nauki. Uczniowie otrzymują natychmiastową informację zwrotną na temat swoich błędów i postępów, co pozwala na bieżąco korygować swoje działania i techniki nauki.

5. Koszt Efektywność

Oszczędność Czasu i Pieniędzy

Korepetycje online często okazują się bardziej kosztowo efektywne niż tradycyjne zajęcia. Brak konieczności dojazdów i możliwość wyboru spośród różnych cen oferowanych przez korepetytorów sprawiają, że nauka online jest bardziej przystępna.

Podsumowanie

Korepetycje online z języka angielskiego są doskonałą opcją do przygotowania się do matury rozszerzonej. Oferują elastyczność, dostęp do wykwalifikowanych nauczycieli, nowoczesne narzędzia edukacyjne, personalizację nauki i są kosztowo efektywne. Dzięki tym zaletom uczniowie mogą skutecznie przygotować się do egzaminu i osiągnąć wysokie wyniki.

Spis treści

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!