1. Home
 2. >
 3. Korepetycje Angielski
 4. >
 5. Korepetycje Angielski Kielce

Spis treści


Dlaczego Znajomość Języka Angielskiego Pomoże Ludziom w Mieście Kielce

Znajomość języka angielskiego jest nieocenionym atutem w dzisiejszym globalnym świecie, a w mieście Kielce przynosi wiele korzyści zarówno w życiu zawodowym, jak i codziennym. Poniżej przedstawiamy, dlaczego warto znać angielski i jakie możliwości to otwiera dla mieszkańców Kielc.

Praca i Kariera

1. Międzynarodowe Firmy i Korporacje

Kielce rozwijają się jako centrum biznesowe, przyciągając inwestorów zagranicznych i międzynarodowe korporacje. Przykłady firm, które mogą wymagać znajomości angielskiego, to:

 • Cersanit: Duży producent płytek ceramicznych i wyposażenia łazienek, który prowadzi międzynarodowe operacje.
 • Echo Investment: Jedna z największych firm deweloperskich w Polsce, realizująca projekty również poza granicami kraju.

W takich firmach angielski jest niezbędny do komunikacji z zagranicznymi klientami i partnerami biznesowymi, co zwiększa szanse na zatrudnienie i awans zawodowy.

2. Sektor IT i Outsourcing

W Kielcach rozwija się sektor IT oraz outsourcingu, który często obsługuje klientów z różnych części świata. Firmy takie jak Transition Technologies PSC oferują usługi informatyczne na globalnym rynku. Znajomość angielskiego jest kluczowa dla pracowników w tym sektorze, aby efektywnie komunikować się z klientami i współpracownikami z zagranicy​ (YouTube)​.

Edukacja i Rozwój Osobisty

1. Dostęp do Edukacji

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Politechnika Świętokrzyska oferują programy nauczania w języku angielskim oraz współpracują z międzynarodowymi uczelniami w ramach programów wymiany studenckiej, takich jak Erasmus+. Znajomość angielskiego pozwala studentom korzystać z tych możliwości i zdobywać międzynarodowe doświadczenie edukacyjne.

2. Materiały Edukacyjne

Znajomość języka angielskiego otwiera dostęp do szerokiej gamy materiałów edukacyjnych, takich jak książki, artykuły naukowe, kursy online i webinary, które często są dostępne tylko w języku angielskim. Pozwala to na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy.

Życie Codzienne

1. Komunikacja i Media

Angielski jest językiem dominującym w mediach, technologii i komunikacji. Oglądanie filmów, seriali, słuchanie muzyki oraz korzystanie z internetu w języku angielskim pozwala na lepsze zrozumienie globalnych trendów i kultur.

2. Podróże i Turystyka

Kielce przyciągają turystów z różnych krajów, a znajomość angielskiego ułatwia komunikację z nimi. Dodatkowo, dla mieszkańców Kielc podróżowanie za granicę staje się prostsze i bardziej komfortowe, gdy mogą porozumiewać się w języku angielskim, który jest lingua franca na całym świecie.

Społeczność i Kultura

1. Międzynarodowe Wydarzenia i Festiwale

Kielce organizują wiele międzynarodowych wydarzeń, takich jak Targi Kielce, które są jednym z największych centrów wystawienniczych w Polsce. Znajomość angielskiego pozwala na pełne uczestnictwo w takich wydarzeniach, komunikację z uczestnikami z innych krajów oraz korzystanie z dodatkowych materiałów i informacji.

2. Integracja z Obcokrajowcami

Kielce stają się coraz bardziej multikulturowym miastem, przyciągając studentów i pracowników z zagranicy. Znajomość angielskiego ułatwia integrację i budowanie relacji z międzynarodową społecznością, co wzbogaca życie społeczne i kulturowe.

Zastosowanie Języka Angielskiego w Życiu Codziennym

Język angielski jest jednym z najbardziej wszechobecnych i uniwersalnych języków na świecie, pełniąc kluczową rolę w różnych aspektach życia codziennego. Poniżej przedstawiamy kilka głównych obszarów, w których znajomość angielskiego jest niezwykle przydatna.

1. Komunikacja i Media

Media i Rozrywka

 • Telewizja i Filmy: Większość popularnych filmów, seriali i programów telewizyjnych jest produkowana w języku angielskim. Oglądanie ich w oryginalnej wersji bez napisów pozwala lepiej zrozumieć kontekst kulturowy i humor.
 • Muzyka: Angielski dominuje w światowej muzyce pop, rock i wielu innych gatunkach. Rozumienie tekstów piosenek pozwala na pełniejsze doświadczenie muzyki.

Internet i Technologie

 • Social Media: Platformy takie jak Facebook, Twitter, Instagram czy YouTube są zdominowane przez treści w języku angielskim. Angielski jest językiem globalnych dyskusji i komunikacji online.
 • Strony Internetowe i Aplikacje: Znaczna część treści w Internecie jest dostępna wyłącznie po angielsku. Angielski jest również często językiem interfejsu w aplikacjach i programach komputerowych.

2. Praca i Kariera

Międzynarodowe Firmy i Korporacje

 • Komunikacja w Pracy: W wielu firmach, zwłaszcza tych o międzynarodowym zasięgu, angielski jest językiem roboczym. Spotkania, e-maile i dokumenty często są w języku angielskim.
 • Rozwój Kariery: Znajomość angielskiego zwiększa szanse na awans oraz możliwość pracy w zagranicznych oddziałach firmy.

Edukacja i Szkolenia

 • Kursy Online: Wiele kursów dostępnych na platformach takich jak Coursera, edX czy Udemy jest w języku angielskim. Pozwala to na dostęp do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych.
 • Konferencje i Warsztaty: Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i warsztatach często wymaga znajomości angielskiego, co umożliwia nawiązywanie kontaktów z ekspertami z całego świata.

3. Podróże i Turystyka

 • Porozumiewanie się za Granicą: Angielski jest językiem międzynarodowym, którym można porozumiewać się w większości krajów na świecie. Ułatwia to podróżowanie, rezerwowanie hoteli, zamawianie jedzenia w restauracjach oraz zwiedzanie.
 • Przewodniki i Mapy: Wiele przewodników turystycznych, map oraz informacji turystycznych jest dostępnych w języku angielskim, co ułatwia planowanie podróży i poruszanie się po obcych krajach.

4. Kultura i Książki

 • Literatura: Angielski jest językiem oryginalnym dla wielu klasycznych i współczesnych dzieł literackich. Czytanie książek w oryginale pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu kulturowego i stylu autora.
 • Kultura Popularna: Angielski jest językiem dominującym w kulturze popularnej, co obejmuje gry wideo, komiksy, czasopisma i inne formy rozrywki.

5. Nauka i Technologia

 • Publikacje Naukowe: Większość artykułów naukowych, badań i raportów jest publikowana w języku angielskim. Znajomość tego języka jest niezbędna dla naukowców i studentów do śledzenia najnowszych osiągnięć w ich dziedzinie.

Technologia i Innowacje: Angielski jest językiem dominującym w branży technologicznej. Instrukcje obsługi, dokumentacja techniczna oraz kursy z zakresu nowych technologii są zazwyczaj dostępne w języku angielskim.

Matura rozszerzona polski
Matura rozszerzona wymaga od uczniów głębszej znajomości literatury, umiejętności krytycznego myślenia oraz sprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie. Jest to egzamin wymagający i przygotowanie do niego zajmuje dużo czasu i wysiłku.

Język Angielski: Dziedziny i Czasy

Język angielski jest jednym z najczęściej używanych języków na świecie, pełniąc rolę lingua franca w wielu dziedzinach życia. Jego znajomość otwiera wiele drzwi i jest nieoceniona w różnych kontekstach. Poniżej przedstawiamy różne dziedziny, w których angielski jest używany, oraz przegląd czasów gramatycznych, które są kluczowe dla zrozumienia i poprawnego posługiwania się tym językiem.

Dziedziny Zastosowania Języka Angielskiego

1. Biznes i Handel Międzynarodowy

Angielski jest dominującym językiem w międzynarodowym biznesie i handlu. Firmy na całym świecie używają angielskiego do komunikacji z klientami, partnerami i pracownikami z różnych krajów. Spotkania biznesowe, negocjacje, umowy handlowe oraz korespondencja biznesowa często odbywają się w języku angielskim .

2. Nauka i Technologia

Wiele badań naukowych, artykułów i raportów jest publikowanych w języku angielskim. W dziedzinach takich jak medycyna, biotechnologia, inżynieria i IT, angielski jest kluczowy dla wymiany informacji i współpracy międzynarodowej. Angielski jest również językiem programowania, dokumentacji technicznej oraz szkoleń i konferencji technologicznych .

3. Edukacja

Angielski jest językiem wykładowym na wielu uczelniach na całym świecie. Studenci mają dostęp do szerokiej gamy kursów i programów studiów w języku angielskim, co pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych na globalnym rynku pracy. Znajomość angielskiego jest również kluczowa do korzystania z literatury fachowej i materiałów edukacyjnych .

4. Kultura i Rozrywka

Angielski jest językiem dominującym w przemyśle filmowym, muzycznym, literackim i gier wideo. Znajomość angielskiego pozwala na dostęp do szerokiej gamy filmów, seriali, książek i muzyki w oryginalnej wersji, co z kolei umożliwia lepsze zrozumienie kultury anglojęzycznej .

5. Turystyka i Hotelarstwo

Znajomość języka angielskiego jest niezbędna w branży turystycznej i hotelarskiej. Pracownicy hoteli, restauracji, biur podróży oraz przewodnicy turystyczni często komunikują się z turystami z całego świata właśnie w języku angielskim. Angielski jest również przydatny dla turystów podróżujących za granicę, umożliwiając im łatwiejsze porozumiewanie się i radzenie sobie w różnych sytuacjach .

Czasy w Języku Angielskim

Czasy gramatyczne w języku angielskim są kluczowym elementem poprawnej komunikacji. Oto przegląd najważniejszych czasów gramatycznych:

1. Present Simple (Czas Teraźniejszy Prosty)

 • Użycie: Opisuje regularne czynności, nawyki i prawdy ogólne.
 • Przykład: „I work in an office.”
 • Struktura: Podmiot + czasownik w formie podstawowej (he/she/it dodaje końcówkę -s) + reszta zdania.

2. Present Continuous (Czas Teraźniejszy Ciągły)

 • Użycie: Opisuje czynności, które dzieją się w momencie mówienia lub tymczasowe sytuacje.
 • Przykład: „I am working on a project right now.”
 • Struktura: Podmiot + am/is/are + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.

3. Present Perfect (Czas Teraźniejszy Perfektywny)

 • Użycie: Opisuje czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i mają skutek w teraźniejszości.
 • Przykład: „I have finished my homework.”
 • Struktura: Podmiot + have/has + czasownik w III formie + reszta zdania.

4. Past Simple (Czas Przeszły Prosty)

 • Użycie: Opisuje zakończone czynności, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości.
 • Przykład: „I worked in London last year.”
 • Struktura: Podmiot + czasownik w II formie (czas przeszły) + reszta zdania.

5. Past Continuous (Czas Przeszły Ciągły)

 • Użycie: Opisuje czynności, które trwały w określonym momencie w przeszłości.
 • Przykład: „I was watching TV when he called.”
 • Struktura: Podmiot + was/were + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.

6. Past Perfect (Czas Przeszły Perfektywny)

 • Użycie: Opisuje czynności, które zakończyły się przed inną czynnością w przeszłości.
 • Przykład: „I had finished my work before the meeting started.”
 • Struktura: Podmiot + had + czasownik w III formie + reszta zdania.

7. Future Simple (Czas Przyszły Prosty)

 • Użycie: Opisuje czynności, które wydarzą się w przyszłości.
 • Przykład: „I will call you tomorrow.”
 • Struktura: Podmiot + will + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania.

8. Future Continuous (Czas Przyszły Ciągły)

 • Użycie: Opisuje czynności, które będą trwały w określonym momencie w przyszłości.
 • Przykład: „I will be working at 8 PM.”
 • Struktura: Podmiot + will be + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.

9. Future Perfect (Czas Przyszły Perfektywny)

 • Użycie: Opisuje czynności, które zakończą się przed określonym momentem w przyszłości.
 • Przykład: „I will have finished the project by next week.”
 • Struktura: Podmiot + will have + czasownik w III formie + reszta zdania.

Najlepsze Licea do Nauki Angielskiego w Kielcach

Kielce oferują kilka renomowanych liceów, które wyróżniają się wysokim poziomem nauczania języka angielskiego. Oto przegląd najlepszych szkół w mieście:

1. Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej

Znane jako „Nazaret”, jest to najlepsze liceum w Kielcach według rankingu Perspektyw 2023. Szkoła ta zajmuje 33. miejsce w Polsce i oferuje zaawansowane programy językowe, w tym rozszerzony angielski. Uczniowie tej szkoły regularnie osiągają wysokie wyniki na maturze, a placówka wyróżnia się również sukcesami w olimpiadach przedmiotowych​.

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

I LO im. Stefana Żeromskiego jest jednym z najbardziej prestiżowych liceów w Kielcach, zajmując 2. miejsce w mieście i 128. w kraju. Szkoła oferuje szeroki zakres przedmiotów rozszerzonych, w tym angielski, co przygotowuje uczniów do studiów zarówno w Polsce, jak i za granicą.

3. VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

VI LO zajmuje 3. miejsce w Kielcach i 176. w Polsce. Szkoła ta oferuje rozszerzone programy nauczania języka angielskiego i jest znana z doskonałych wyników maturalnych oraz sukcesów w konkursach przedmiotowych.

4. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego

II LO im. Jana Śniadeckiego zajmuje 4. miejsce w mieście i 171. miejsce w kraju. Szkoła ta ma silne tradycje nauczania języka angielskiego i osiąga wysokie wyniki maturalne, przygotowując uczniów do dalszej edukacji na poziomie uniwersyteckim.

5. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Katolickie LO zajmuje 7. miejsce w województwie świętokrzyskim. Szkoła oferuje solidne programy nauczania z naciskiem na język angielski, co sprawia, że jest popularnym wyborem wśród uczniów i rodziców.

Angielski Kielce
Wybór liceum z wysokim poziomem nauczania języka angielskiego może znacząco wpłynąć na przyszłe sukcesy edukacyjne i zawodowe ucznia, dlatego warto dokładnie rozważyć dostępne opcje i wybrać szkołę, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i aspiracjom.

Jak się Przygotować do Matury z Języka Angielskiego i Dlaczego Korepetycje Online to Bardzo Dobra Opcja

Przygotowanie do matury z języka angielskiego wymaga systematycznej nauki, korzystania z różnorodnych materiałów edukacyjnych oraz regularnej praktyki. Korepetycje online stają się coraz bardziej popularne ze względu na swoją elastyczność i skuteczność. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących przygotowania się do matury oraz korzyści płynących z korzystania z korepetycji online.

Jak się Przygotować do Matury z Języka Angielskiego

1. Stworzenie Harmonogramu Nauki

 • Planowanie: Stwórz szczegółowy harmonogram nauki, który obejmuje wszystkie aspekty egzaminu: słuchanie, czytanie, pisanie oraz gramatykę i słownictwo.
 • Regularne Sesje: Zarezerwuj czas na regularne sesje nauki każdego dnia lub tygodnia, aby utrzymać stały postęp.

2. Korzystanie z Różnorodnych Materiałów Edukacyjnych

 • Podręczniki i Zeszyty Ćwiczeń: Używaj podręczników przeznaczonych do przygotowania do matury, które zawierają przykładowe zadania i testy.
 • Testy Praktyczne: Regularnie rozwiązuj testy maturalne z poprzednich lat oraz próbne egzaminy dostępne online.
 • Aplikacje i Strony Internetowe: Skorzystaj z aplikacji do nauki języka angielskiego, takich jak Duolingo, Quizlet, czy BBC Learning English .

3. Ćwiczenie Słuchania i Mówienia

 • Podcasty i Filmy: Słuchaj angielskich podcastów, oglądaj filmy i seriale w języku angielskim z napisami, aby poprawić umiejętność rozumienia ze słuchu.
 • Konwersacje z Native Speakerami: Uczestnicz w rozmowach z native speakerami przez platformy takie jak italki czy Tandem, aby poprawić płynność mówienia .

4. Ćwiczenie Pisania

 • Różnorodne Formy Pisemne: Ćwicz pisanie różnych form tekstów, takich jak eseje, listy formalne, raporty i recenzje.
 • Feedback: Proś nauczycieli lub korepetytorów o sprawdzanie i ocenianie Twoich prac pisemnych, aby dowiedzieć się, jakie błędy popełniasz i jak je poprawić.

5. Powtarzanie Gramatyki i Słownictwa

 • Zeszyty Gramatyczne: Regularnie powtarzaj zasady gramatyczne, używając zeszytów ćwiczeń i podręczników.
 • Flashcards: Używaj fiszek do nauki nowych słów i zwrotów, aby zwiększyć zasób słownictwa.

Dlaczego Korepetycje Online to Bardzo Dobra Opcja

1. Elastyczność Czasowa i Lokalizacyjna

 • Dostępność: Możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala na lepsze zarządzanie czasem i dostosowanie nauki do indywidualnych potrzeb.
 • Osobiste Tempo Nauki: Korepetytorzy online mogą dostosować tempo i zakres materiału do Twoich potrzeb, co jest trudne do osiągnięcia w tradycyjnych klasach.

2. Dostęp do Wykwalifikowanych Nauczycieli

 • Szeroki Wybór Korepetytorów: Możliwość wyboru spośród wielu nauczycieli, w tym native speakerów, co zwiększa autentyczność nauki i umożliwia znalezienie korepetytora specjalizującego się w przygotowaniach do matury.
 • Specjalizacja w Egzaminach: Korepetytorzy online często mają doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do egzaminów, co pozwala im skutecznie przygotować uczniów do matury.

3. Interaktywne Narzędzia Edukacyjne

 • Technologie Edukacyjne: Korepetycje online często wykorzystują nowoczesne technologie, takie jak tablice interaktywne, wspólne dokumenty i oprogramowanie do wideokonferencji, co zwiększa zaangażowanie i ułatwia naukę.
 • Zróżnicowane Materiały: Uczniowie mają dostęp do różnorodnych materiałów edukacyjnych, takich jak e-booki, testy online, filmy i quizy.

4. Personalizacja Nauki

 • Indywidualne Programy Nauczania: Korepetytorzy online mogą dostosować program nauczania do mocnych i słabych stron ucznia, co pozwala na skuteczniejsze przygotowanie do egzaminu.
 • Regularny Feedback: Stały i szczegółowy feedback od korepetytora pozwala na bieżąco korygować błędy i doskonalić umiejętności.

5. Koszt Efektywność

 • Oszczędność Czasu i Pieniędzy: Brak konieczności dojazdów oszczędza czas i koszty podróży, a także możliwość wyboru korepetytora w różnych przedziałach cenowych sprawia, że nauka online jest bardziej przystępna.

Najlepsze Uczelnie i Kierunki do Nauki Angielskiego w Kielcach

Kielce oferują kilka uczelni, które zapewniają wysokiej jakości edukację w zakresie nauki języka angielskiego. Poniżej przedstawiamy przegląd najlepszych uczelni i kierunków studiów związanych z anglistyką w Kielcach.

1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego to największa i najbardziej prestiżowa uczelnia w Kielcach, oferująca szeroki wachlarz kierunków związanych z językiem angielskim.

 • Filologia Angielska: Program obejmuje intensywną naukę języka angielskiego, literatury, kulturoznawstwa oraz językoznawstwa. Studenci mają możliwość wyboru specjalizacji, takich jak tłumaczenia, nauczycielstwo czy kultura anglojęzyczna. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w różnych sektorach wymagających zaawansowanej znajomości angielskiego.

2. Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach (SAN)

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych oferuje praktyczne podejście do edukacji, z naciskiem na przygotowanie do rynku pracy.

 • Filologia Angielska: Studia na tym kierunku łączą teorię z praktyką, przygotowując studentów do pracy jako tłumacze, nauczyciele oraz specjaliści ds. komunikacji w międzynarodowych firmach. SAN oferuje także możliwość nauki w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, co pozwala na elastyczne łączenie nauki z pracą.

3. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska, chociaż znana głównie z kierunków technicznych, oferuje również programy z zakresu nauk humanistycznych.

 • Lingwistyka Stosowana z Językiem Angielskim: Kierunek ten łączy naukę języka angielskiego z elementami technicznymi i informatycznymi, przygotowując studentów do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym i technologicznym. Program obejmuje praktyki i staże w firmach, co zwiększa szanse na zatrudnienie po ukończeniu studiów.
Angielski Kielce
Studia związane z językiem angielskim w Kielcach oferują solidne podstawy do przyszłej kariery zawodowej, a kameralna atmosfera miasta sprzyja skupieniu się na nauce i rozwoju osobistym.

Najlepsze Firmy w Kielcach dla Osób Znających Język Angielski

Znajomość języka angielskiego otwiera wiele drzwi na rynku pracy, szczególnie w międzynarodowych firmach i korporacjach, które mają swoje oddziały w Kielcach. Oto kilka firm, w których umiejętność posługiwania się językiem angielskim jest szczególnie ceniona:

1. Cersanit

Cersanit to jeden z największych producentów płytek ceramicznych i wyposażenia łazienek w Polsce. Firma prowadzi operacje na wielu rynkach międzynarodowych, dlatego znajomość języka angielskiego jest niezbędna do komunikacji z zagranicznymi klientami i partnerami biznesowymi​.

2. Quest – Cezary Kużdrzał Tłumacz Przysięgły

Quest oferuje tłumaczenia przysięgłe oraz kursy języka angielskiego dla firm i klientów indywidualnych. Firma specjalizuje się również w kursach Business English, które przygotowują pracowników do skutecznej komunikacji w środowisku biznesowym.

3. eTutor

eTutor to platforma edukacyjna oferująca kursy Business English, które pomagają pracownikom rozwijać umiejętności językowe niezbędne w codziennej pracy w międzynarodowym środowisku. Firma oferuje szeroki zakres tematów, od zarządzania czasem po marketing i reklamę, co czyni ją idealnym wyborem dla osób pragnących doskonalić swój angielski zawodowy​.

Spis treści

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany studiami za granicą, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz porozmawiać o swoich opcjach?

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie i pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!