Cornell University

Cornell University – ranking, jak się dostać, czesne

 1. Home
 2. >
 3. Studia w USA
 4. >
 5. Uczelnie
 6. >
 7. Cornell University – ranking,...

Quick facts – Cornell University

Rok założenia

1865 r.

Miejsce w rankingu QS World University Ranking 2023

13. miejsce

Czy ma kampus?

Tak

Acceptance rate

9%

Każdego roku tysiące młodych ludzi z całego świata marzy o studiach na prestiżowej amerykańskiej uczelni – wielu z nich aplikuje na Cornell University. Ta prywatna uczelnia uważana jest za jedną z lepszych szkół wyższych w całych Stanach Zjednoczonych, uwzględnia ją każdy ranking uczelni. Wśród pracowników naukowych zatrudnionych na Cornell University jest wielu laureatów Nagrody Nobla, co tylko potwierdza, że jest to uczelnia, na której poziom kształcenia jest bardzo wysoki. Jeśli chcesz dołączyć do grona jej studentów, poznaj ją trochę bliżej jeszcze przed złożeniem aplikacji.

Uniwersytet Cornella to uczelnia, której historia zaczęła się w 1865 roku. Jej nazwa pochodzi od nazwiska jednego z ojców-założycieli – pioniera telegrafii, filantropa i biznesmena Ezry Cornella. Założył on nie tylko uniwersytet, ale także świadczące usługi finansowe przedsiębiorstwo Western Union Campany. Współzałożycielem Cornell University był Andrew Dickson White – amerykański dyplomata

Uniwersytet Cornella to uczelnia, której historia zaczęła się w 1865 roku. Jej nazwa pochodzi od nazwiska jednego z ojców-założycieli – pioniera telegrafii, filantropa i biznesmena Ezry Cornella. Założył on nie tylko uniwersytet, ale także świadczące usługi finansowe przedsiębiorstwo Western Union Campany. Współzałożycielem Cornell University był Andrew Dickson White – amerykański dyplomata (w latach 1879 – 1891 i 1897 – 1902 pełnił funkcję ambasadora USA w Niemczech, a w latach 1892 -1894 był ambasadorem w Rosji) oraz historyk. Po założeniu uniwersytetu Cornella został jego pierwszym rektorem, pełnił też funkcję pierwszego prezesa Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego. Celem założycieli było stworzenie uczelni, która zajmie się nauczaniem we wszystkich dziedzinach wiedzy, ich zamiarem było powołanie do życia szkoły wyższej, na której mogliby studiować nie tylko mężczyźni pochodzący z zamożnych rodzin – w drugiej połowie XIX stulecia taki uniwersytet był rzadkością. Co więcej, od początku istnienia w poczet studentów tej uczelni przyjmowane były kobiety. Ciekawe jest to, że założony przez Ezry Cornella i Andrew Dicksona White uniwersytet był pierwsza uczelnią wyższą w Stanach Zjednoczonych, która zezwoliła studentom na wypożyczanie książek.

Gdzie znajduje się Uniwersytet Cornella?

Ta prywatna uczelnia wyższa ma swoją główną siedzibę w miejscowości Ithaca położonej w Stanie Nowy Jork, od stolicy stanu dzieli ją około trzysta pięćdziesiąt kilometrów. Kampus uniwersytetu został zbudowany na trzech wzgórzach, poniżej nich położone jest właściwe miasteczko, które obsługuje przede wszystkim studentów i pracowników naukowych zarówno uniwersytetu Cornella, jak i drugiej uczelni wyższej, którą jest Ithaca College. Powierzchnia kampusu wynosi siedemset czterdzieści pięć akrów, jego położenie sprawia, że uważany jest on za jeden z najładniejszych kampusów na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Uniwersytet Cornella jest w części finansowany przez władze stanowe: od stanu Nowy Jork finansowe wsparcie otrzymuje wydział magisterski oraz trzy wydziały licencjackie.

Cornell University to jedna z uczelni należących do Ligii Bluszczowej.

Co to jest Liga Bluszczowa?

Liga Bluszczowa (Ivy League) to organizacja, która skupia osiem prywatnych uniwersytetów położonych w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych i specjalizujących się w prowadzeniu prac badawczych. Należące do Ligi Bluszczowej uniwersytety uważane są za najlepsze uczelnie wyższe nie tylko na terenie USA, ale także na świecie – wszystkie uwzględnia ranking uniwersytetów US News&World Raport. Oprócz uniwersytetu Cornella do Ligi Bluszczowej (nazywana jest ona także The Ancient Eight, co znaczy starożytna ósemka) należą także:

Jeśli zdecydujesz się na studia na Cornell University lub na innej uczelni z Ligii Bluszczowej, znajdziesz się w naprawdę elitarnym gronie. Nazwa tego stowarzyszenia nawiązuje do bluszczu, który porasta starsze budynki każdej z wymienionych szkół. Ciekawostką jest fakt, że Liga Bluszczowa została powołana do życia w 1954 roku i początkowo była wyłącznie sportową organizacją.

Ivy League logo
Należące do Ligi Bluszczowej uniwersytety uważane są za najlepsze uczelnie wyższe nie tylko na terenie USA, ale także na świecie – wszystkie uwzględnia ranking uniwersytetów US News&World Raport.

Jak dostać się na Cornell University?

Jeśli Twoim marzeniem są studia w USA, pamiętaj, że proces rekrutacji w większości przypadków rozpoczyna się w tym kraju znacznie wcześniej niż w Polsce. Jeśli więc chcesz zwiększyć swoje szanse na to, że dostaniesz się na wymarzoną uczelnię, przygotowania musisz zacząć jak najwcześniej – nawet rok przed maturą. Nie zapominaj o tym, że liczba kandydatów aplikujących na najlepsze uczelnie w USA, a do takich zalicza się Cornell University, jest ogromna, co oznacza naprawdę bardzo dużą konkurencję. Zanim złożysz aplikację, sprawdź, jakie dokumenty są wymagane – na poszczególnych uczelniach mogą one trochę od siebie się różnić. Tym, co na pewno musisz zrobić, to założyć konto w specjalnej aplikacji, za pośrednictwem której prześlesz wymagane przez uczelnię dokumenty – możesz to zrobić rok przed maturą, na przykład w październiku, dzięki temu swój profil w aplikacji będziesz mógł stopniowo uzupełniać.

Duże znaczenie przy aplikowaniu na uniwersytet Cornella mają wyniki testu Scholastic Assessment Test, w skrócie SAT. Ten standaryzowany test jest odpowiednikiem polskiej matury, organizuje go Educational Testing Service, uwzględniając wytyczne opracowane przez College Board, jego celem jest sprawdzenie umiejętności ustnych, pisemnych i matematycznych wszystkich aplikujących na wyższe uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Do roku 2023 był on przeprowadzany w formie papierowej, od tego roku można go zdawać elektronicznie. Czas jego trwania wynosi sto trzydzieści cztery minuty. Najwyższy wynik z tego egzaminu wynosi tysiąc sześćset punktów – mediana to jednak zaledwie pięćdziesiąt punktów mniej. Co ważne, egzamin SAT możesz poprawiać dowolną ilość razy – aż do momentu osiągnięcia wyniku, który Cię w pełni usatysfakcjonuje. Egzamin ten możesz zdać, nie wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych – możesz do niego przystąpić w:

 • Warszawie. Organizuje go American School of Warsaw oraz British School od Warsaw.
 • Krakowie. Odbywa się w International School of Krakow.
 • Gdańsku. Organizatorem są Gdańskie Szkoły Autonomiczne.

Cornell University od kandydatów wymaga ponadto napisania eseju składającego się z około sześciuset pięćdziesięciu słów – najczęściej temat pracy dotyczy cech kandydata, nie służy sprawdzeniu jego wiedzy.

Wśród dokumentów, które musisz przesłać, aplikując na uniwersytet Cornella są także:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo śródsemestralne;
 • transkrypcja ocen ze szkoły średniej;
 • rekomendacje oraz dwie opinie wystawione przez nauczycieli.

Ponadto musisz dołączyć dowód znajomości języka angielskiego. Jeśli ubiegasz się o przyjęcie w poczet studentów uniwersytetu Cornella, możesz przesłać na przykład certyfikat TOEFL – sprawdza on znajomość języka angielskiego na poziomie między średniozaawansowanym a zaawansowanym. Test sprawdzany jest w Stanach Zjednoczonych, jego wyniki są obiektywne, możesz go zdawać w formie elektronicznej – egzamin odbywa się kilkadziesiąt razy w roku, w wybranym centrum egzaminacyjnym możesz się na niego zapisać przez Internet. Maksymalny wynik, który możesz uzyskać wynosi sto dwadzieścia punktów

Uniwersytet Cornella akceptuje również certyfikat English Advanced (CAE). Sesje egzaminacyjne przeprowadzane są w paru ośrodkach egzaminacyjnych w Polsce kilka razy w ciągu roku – do tego testu możesz przystąpić nawet w wakacje. Składa się on z czterech części i ocenia umiejętność posługiwania się angielskim w mowie i piśmie, sprawdza się również umiejętność rozumienia ze słuchu oraz czytania. Jest przeprowadzany w formie papierowej lub komputerowej, czas trwania obu wersji jest taki sam i wynosi dwieście trzydzieści pięć minut. Możesz uzyskać na nim od stu sześćdziesięciu do dwustu dziesięciu punktów – otrzymasz certyfikat CAE odpowiadający poziomowi C1 według skali CCEFR, jeśli zdobędziesz sto osiemdziesiąt punktów lub więcej.

Dostanie się na ten uniwersytet nie należy do łatwych zadań, co nie oznacza, że kandydaci z Polski nie mają szans, aby na nim studiować. Jeśli zamierzasz aplikować na uniwersytet Cornella, przez całą średnią szkołę musisz się uczyć tak, aby uzyskiwać jak najlepsze oceny, bierz też udział w konkursach i olimpiadach. Zaangażuj się również w wolontariat (postaraj się, aby była to regularna, a nie tylko jednorazowa pomoc), który w procesie rekrutacji może okazać się niezwykle istotny – uczelnia doceni to, że jesteś osobą aktywną i systematyczną.

Uniwersytet Cornella czesne

Studia w Stanach Zjednoczonych są bardzo drogie, co oznacza, że czesne na uniwersytecie Cornella nie należy do niskich – wynosi sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć dolarów, do tego dochodzą jeszcze koszty związane z utrzymaniem. Za zakwaterowanie w uczelnianym kampusie w roku akademickim 2021/2022 studenci płacili szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć dolarów – można przypuszczać, że rozpoczynając studia w kolejnych latach, zapłacisz więcej. Musisz pamiętać również o wydatkach na książki i inne niezbędne podczas nauki materiały – przeznacz na nie co najmniej tysiąc dolarów. W sumie więc łączne wydatki wyniosą grubo ponad osiemdziesiąt tysięcy dolarów.

Zarówno krajowi, jak i zagraniczni studenci mogą liczyć na pomoc finansową ze strony uczelni. W zależności od tego, czy jesteś osobą osiągającą wybitne wyniki w nauce, czy też masz osiągnięcia sportowe, możesz ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego lub sportowego. Środki na pokrycie kosztów związanych ze studiami na uniwersytecie Cornella możesz też zdobyć, korzystając z programu Federal Work Study, który umożliwi Ci podjęcie pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Cornell University – kierunki

Uniwersytet Cornella składa się z czternastu wydziałów i dwunastu centrów uniwersyteckich. Uczelnia kształci zarówno na kierunkach licencjackich (jest ich siedem), jak i podyplomowych. Do największych szkół licencjackich wchodzących w skład uniwersytetu Cornella należy College of Arts and Science oraz College of Agriculture and Life Sciences. Ponadto w ramach uczelni funkcjonują:

 • Cornell SC Johnson College of Business;
 • College of Engineering;
 • Weill Cornell Medical College;
 • Law School;
 • School of Hotel Administration;
 • College of Veterinary Medicine.

Każdy z college’ów, które wchodzą w skład uniwersytetu Cornella jest w pełni autonomiczny, co oznacza, że proces rekrutacji na każdy z nich może wyglądać trochę inaczej. W sumie uczelnia oferuje ponad sto kierunków studiów i poza kampusem w miejscowości Ithaca posiada też te w Nowym Jorku, Genewie (w stanie Nowy Jork), Rzymie i Katarze. Nie wszystkie kierunki dostępne na uniwersytecie Cornella cieszą się równie dużą popularności, do tych, na które aplikuje najwięcej kandydatów zaliczają się:

 • Business, Management and Marketing and related support services;
 • Engineering;
 • Biological and biochemical sciences;
 • Agriculture, Agricultural Operation and related sciences;
 • Computer and Information Sciences and support services.

Jeśli zdecydujesz się aplikować na tą uczelnię, do wyboru mieć będziesz dwanaście kierunków studiów oraz ponad cztery tysiące kursów.

Uniwersytet Cornella bardzo mocno angażuje się w liczne badania, dzięki którym możemy żyć lepiej i bezpieczniej. Społeczność akademicka tej prestiżowej uczelni zajmowała się między innymi testami zderzeniowymi, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa kierowców. Ponadto była zaangażowana w odkrywanie pierścieni, które otaczają Uran, prowadziła też eksperymenty rolnicze. W swoich murach otworzyła laboratorium ornitologiczne – zatrudnionym w nim pracownikom naukowym i studentom udało się wyhodować gatunki ptaków od dawna uważane za wymarłe. Prowadzone na uniwersytecie badania przyniosły uczelni międzynarodową sławę.

Cornell University – wymagania i terminy aplikacji

Cornell University – jak każda inna uczelnia należąca do Ligii Bluszczowej – ma bardzo wysokie wymagania wobec kandydatów. Nie odstrasza to jednak absolwentów szkół średnich do składania aplikacji – w 2021 roku uczelnia przygotowała pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy miejsca, o które ubiegało się ponad sześćdziesiąt siedem tysięcy osób. Pamiętaj, że uczelnia Cornella jest uniwersytetem need-aware – oznacza to, że przy ocenienie Twojej kandydatury pod uwagę będą brane nie tylko wyniki testu SAT i wybranego przez Ciebie egzaminu językowego, ale też Twoja sytuacja materialna. To, czy zostaniesz przyjęty zależeć będzie więc od tego, czy będziesz zdolny opłacić wysokie czesne. Nie zapominaj, że studenci z zagranicy, a więc także z Polski, mają prawo ubiegać się o pomoc finansową – wniosek o wsparcie w tym zakresie musisz złożyć w tym samym czasie, co aplikację na uczelnię.

Jeśli chcesz aplikować na uniwersytet Cornella, musisz założyć konto w systemie Common Application, za pośrednictwem którego zostaną dostarczone na uczelnię wymagane przez nią dokumenty. W systemie możesz się zarejestrować jeszcze zanim rozpoczniesz naukę w klasie maturalnej. Podanie o przyjęcie na studia musisz złożyć najpóźniej do pierwszego grudnia – jest to ostateczny termin składania aplikacji na wszystkie uniwersytety w Stanach Zjednoczonych.

Aplikacja na uniwersytet Cornella wymaga od Ciebie dopełnienia pewnych formalności. W systemie Common Application musisz wgrać takie dokumenty, jak:

 • wykaz przedmiotów wraz z ocenami z poprzednich lat nauki;
 • zestawienie swoich największych osiągnięć;
 • wyniki egzaminu SAT (gdy aplikujesz na studia licencjackie) lub GRE, gdy chcesz aplikować na studia II stopnia;
 • wyniki egzaminów językowych: TOEFL lub CAE;
 • świadectwo ukończenia liceum;
 • wyniki z matury, które jednak doślesz później;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Pamiętaj, że uczelnia akceptuje również wyniki testu ACT –sprawdza on wiedzę na poziomie szkoły średniej. Wyniki wymaganych testów zachowują ważność w zasadzie do końca życia, jednak komisje rekrutacyjne wymagają, aby nie były one starsze, jak pięć lat. Wszystkie egzaminy są sprawdzane w Stanach Zjednoczonych, za przystąpienie do nich musisz zapłacić – test ACT jest tańszy, ale możesz go zdawać tylko w jednym centrum egzaminacyjnym w kraju, jest dostępny wyłącznie w American School of Warsaw. Aby dostać się na uniwersytet Cornella, musisz zdobyć minimum tysiąc czterysta dwadzieścia punktów – ponad połowa osób aplikujących na tę uczelnię zdobywa jednak znacznie więcej, bo ponad tysiąc pięćset punktów; w przypadku tego testu skala punktowa wynosi od czterystu do tysiąca sześciuset punktów. Jeśli zdecydujesz się zdawać egzamin ACT, aby mieć szanse na przyjęcie w poczet studentów uniwersytetu Cornella, musisz zdobyć od trzydziestu dwóch do trzydziestu pięciu punktów, maksymalny wynik, który możesz osiągnąć to trzydzieści sześć punktów. Pamiętaj, że na egzaminy musisz zapisać się z miesięcznym wyprzedzeniem – jeśli się spóźnisz, będziesz musiał uiścić dodatkową opłatę.

Dodatkowo uczelnia oczekuje przynajmniej dwóch listów rekomendacyjnych – mogą napisać Ci je nauczyciele zarówno szkolni, jak i pozaszkolni. Jeśli działasz w wolontariacie, o napisanie rekomendacji możesz poprosić opiekuna wolontariatu – starannie wybierz osoby, które dokumenty te dla Ciebie przygotują, postaw na te, które dobrze Cię znają i wierzą w Ciebie.

Niezbędne jest także napisanie eseju aplikacyjnego – służy on do zaprezentowania osoby kandydata z innej strony niż osiągnięte oceny. Nie pisz go pod wpływem chwili – pamiętaj, że od tego, co przedstawisz na swój temat, może zależeć decyzja komisji rekrutacyjnej. Pochwal się swoimi mocnymi stronami, ale pamiętaj – zamieść w nim tylko prawdziwe informacje. Uczelnia szczególnie chętnie przyjmuje kandydatów, którzy angażują się na rzecz lokalnych społeczności, są uczciwi, empatyczni, mają silne poczucie własności.

W jakich zajęciach mogą brać udział studenci Cornell University?

Studenci uniwersytetu Cornella spędzają czas nie tylko na nauce – studiując tutaj, możesz zostać członkiem licznych klubów i stowarzyszeń (na uczelni działa ich ponad tysiąc). Do wyboru masz też trzydzieści siedem żeńskich i męskich drużyn sportowych, w tych drużynę koszykówki i piłki nożnej – wszystkie niezależnie od dyscypliny noszą jedną nieoficjalną nazwę Big Red. Co ciekawe, warunkiem uzyskania tytułu naukowego na uniwersytecie Cornella jest zdanie testu pływackiego oraz wzięcie udziału w przynajmniej dwóch konkursach sportowych. Jako student tej uczelni będziesz mieć możliwość uczestniczenia w licznych zajęciach sportowych odbywających się na świeżym powietrzu – możesz wybrać między innymi kolarstwo górskie, lekkoatletykę, wspinaczkę skałkową. Uczelnia wydaje wiele gazet i czasopism, prowadzi też niekomercyjną stację radiową, Każdego roku studenci biorą udział w licznych programach na rzecz społeczności stanu Nowy Jork. Wśród tak wielu różnorodnych propozycji na pewno znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie.

Cornell University – znani absolwenci

Cornell University to uczelnia, która może pochwalić się wieloma znanymi absolwentami. Wśród postaci związanych z uczelnią jest sześćdziesięciu jeden laureatów Nagrody Nobla (są wśród nich zarówno absolwenci, jak i pracownicy uczelni), pięćdziesięciu pięciu medalistów olimpijskich i trzydziestu trzech stypendystów Rhodesa.

Pierwszą osobą związaną z uniwersytetem Cornella, która została laureatem Nagrody Nobla był Peter Joseph William Debye – otrzymał ją w dziedzinie chemii w 1936 roku. Wśród pracowników tej cenionej amerykańskiej uczelni, którzy otrzymali tą prestiżową nagrodę jest też Roald Hofmann – chemik żydowskiego pochodzenia, który urodził się w 1937 roku w Złoczowie. Miejscowość ta do 1945 roku znajdowała się w granicach II Rzeczypospolitej, obecnie należy do Ukrainy. Matce Roalda Hoffmana udało się przeżyć Holocaust, w 1949 roku wraz z synem wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Road ukończył studia na Uniwersytecie Columbia, w 1968 roku został profesorem na Uniwersytecie Cornella – zajmował się chemią teoretyczną, Nagrodę Nobla otrzymał więc w dziedzinie chemii – przyznano mu ją w 1981 roku.

Wśród osób związanych z uczelnią jest Vladimir Nabokov – rosyjsko-amerykański pisarz urodzony 22 kwietnia 1899 roku w Rosji. W wyniku rewolucji październikowej jego rodzina wyjechała do zachodniej Europy, w latach dwudziestych Nabokow studiował na uniwersytecie Cambridge, po ukończeniu studiów wyjechał do Berlina. W 1937 roku razem z żoną i synem wyemigrował do Paryża, a następnie do Stanów​ Zjednoczonych. Do 1938 roku Nabokow pisał przede wszystkim w języku rosyjskim, następnie zaczął tworzyć po angielsku. Największą sławę przyniosła mu powieść „Lolita” wydana w 1955 roku – jej ukazanie się na rynku wywołało ogromny skandal. Powieść przyniosła pisarzowi nie tylko sławę, ale także pieniądze, zdecydował się więc na przeprowadzkę z całą rodziną do położonej w Szwajcarii miejscowości Montreux, w której mieszkał już do końca życia.

Do najbardziej znanych osób, którzy ukończyli Uniwersytet Cornella bez wątpienia należy też Christopher Reeve – aktor, reżyser, scenarzysta i producent, który zasłynął przede wszystkim rolą Supermana. Aktor urodził się 25 września 1952 roku w Nowym Jorku. Aktorstwem zainteresował się już w dzieciństwie: jako dziesięciolatek był członkiem amatorskiej grupy teatralnej The Yeomen of the Guard w Princeton. Po zdobyciu tytułu licencjata na uniwersytecie Cornella w 1974 roku rozpoczął studia w Juilliard School, gdzie zaprzyjaźnił się z Robinem Williamsem. Rolę Supermana otrzymał w 1978 roku, film odniósł ogromny sukces, Christopher Reeve za swoją rolę otrzymał nagrodę przyznawaną przez Brytyjską Akademią Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, nominowano go też do nagrody Saturna. Amerykański aktor zagrał nie tylko w produkcji o Supermanie, ale też w szesnastu innych filmach, licznych serialach telewizyjnych i w stu pięćdziesięciu spektaklach teatralnych. W 1995 roku na planie filmowym uległ wypadkowi – zrzucony przez konia z siodła doznał złamania kręgosłupa i został sparaliżowany. Zmarł w 2004 roku, mając zaledwie pięćdziesiąt dwa lata.

Uniwersytet Cornella ukończyła też Ruth Bader Ginsburg – tytuł licencjata uzyskała w 1954 roku, na roku była najlepszą studentką. W 1993 roku została powołana do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych – była drugą kobietą, której zaproponowane zostało takie stanowisko. Wśród kobiet – absolwentek tej uczelni jest również Mae Jemison – druga kobieta i pierwsza Afroamerykanka, która uczestniczyła w wyprawie w kosmos, odbyła ją na pokładzie wahadłowca Endeavour. Studia Mae Jemison ukończyła w 1981 roku, zdobywając tytuł lekarza.

Cornell University – wskaźnik przyjęć

Cornell University to prestiżowa, a jednocześnie jedna z najlepszych amerykańskich uczelni, która przyjmuje wyłącznie wybitnych kandydatów. Ogólny wskaźnik akceptacji na tej uczelni wynosi dziewięć procent – ta liczba pokazuje, że trzeba wykazać się dobrymi wynikami w nauce, aby mieć szansę na przekroczenie murów uniwersytetu.

Jeśli myślisz o studiach w Stanach Zjednoczonych, możesz wybierać między wieloma naprawdę świetnymi uczelniami wyższymi. Wśród nich znajduje się również Cornell University, który nie bez powodu cieszy się popularnością zarówno wśród amerykańskich, jak i zagranicznych kandydatów. Jeśli chcesz tu studiować, musisz odpowiednio przygotować aplikację, wykazać się dobrymi wynikami w nauce, a także przekonać komisję rekrutacyjną, że naprawdę warto dać Ci szansę.

Spis treści

Może Cię zainteresować

Online

Korepetycje MatematykaOnline Miasta Warszawa Kraków Poznań Łódź Wrocław Lublin Gdańsk Matematyka matura Matura rozszerzona matematyka Matura matematyka 2023 Matura matematyka [...]

GMAT

Egzamin GMAT - jak wygląda egzamin, przykłady Home >Egzaminy>GMAT Spis treści building menu... GMAT - co to jest? The Graduate [...]

TOEFL

Egzamin TOEFL – co to jest, jak się przygotować, jaki poziom, przykładowy test Home >Egzaminy>TOEFL Spis treści building menu... TOEFL: [...]

Egzamin SAT: jak wyglada i jak przygotować się do egzaminu

Egzamin SAT: jak wyglada i jak przygotować się do egzaminu Home >Egzaminy>Egzamin SAT: jak wyglada... Spis treści building menu... Egzamin [...]